Kind in Nederland geboren

Uw kind is in Nederland geboren en heeft nog geen verblijfsvergunning. U wilt voor het eerst een verblijfsvergunning voor uw kind aanvragen. Wat zijn de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning? En hoe werkt de aanvraagprocedure?

Heeft uw kind al een verblijfsvergunning? Ga naar verlenging of wijzigen verblijfsvergunning voor uw vervolgaanvraag.

Bent u in procedure voor een verblijfsvergunning asiel? Dan kunt u deze verblijfsvergunning niet aanvragen.

Voor personen met de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en hun familieleden gelden andere voorwaarden.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Daarnaast gelden voor u en uw kind de volgende voorwaarden:

 • Uw kind is in Nederland geboren en heeft nog geen verblijfsvergunning.
 • Uw kind behoort feitelijk tot uw gezin.
 • U en uw kind hebben vanaf de geboorte van uw kind het hoofdverblijf in Nederland.
 • U hebt een geldige verblijfsvergunning of u bent na de geboorte van uw kind genaturaliseerd.
 • U verklaart dat u de referent bent voor uw kind.

Voldoen u en uw kind aan alle voorwaarden? Dan wijst de IND uw aanvraag niet af als uw kind geen paspoort heeft.

Turkse burgers en hun familieleden

Voor Turkse burgers en hun familieleden kunnen andere voorwaarden gelden.

Kind van een Brit met verblijfsdocument Terugtrekkingsakkoord EU-VK

Is 1 of zijn beide ouders van het kind VK-onderdaan met een verblijfsdocument Terugtrekkingsakkoord EU-VK? Dan vraagt u voor uw kind ook een verblijfsdocument Terugtrekkingsakkoord aan. Lees meer over gezinshereniging na Brexit.

Online aanvraag

U kunt de aanvraag voor de eerste verblijfsvergunning van uw kind digitaal indienen. Voor uw online aanvraag hebt u nodig:

Hebt u nog geen DigiD? Vraag deze aan op www.digid.nl. Hebt u wel een DigiD, maar nog niet de sms-controle ingesteld? Activeer dit dan via uw MijnDigiD.

Hulp bij inloggen met DigiD + sms en DigiD app

 • Uitleg over DigiD + sms: ga naar uitleg over DigiD voor meer informatie in verschillende talen (Nederlands, Engels, Frans en Arabisch).

 • Uitleg over DigiD app: ga naar uitleg DigiD app voor meer informatie (Nederlands en Engels).

U kunt de digitale aanvraag starten door te klikken op de knop Online aanvraag.

Online aanvraagLogo DigiD

Hebt u een verblijfsvergunning als slachtoffer of getuige-aangever mensenhandel? Doe de aanvraag dan schriftelijk.

Wilt u de aanvraag schriftelijk doen? Scroll verder naar beneden. U vindt het aanvraagformulier in het blok Aanvraagformulieren en kosten. Klik op het formulier, het blok opent. Klik daarna op de knop Download.

Kosten

Deze aanvraag kost € 69.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 

1. Indienen aanvraag en betalen

​Online

U kunt deze aanvraag digitaal indienen. U hebt hiervoor DigiD met sms-code nodig. U betaalt meteen de kosten (leges) van de aanvraag. Dit doet u met iDEAL. U kunt de digitale aanvraag starten door te klikken op de knop Online aanvraag. U vindt deze knop op deze pagina of in het blok Aanvraagformulieren en kosten.

Per post

Kunt of wilt u de aanvraag niet online indienen? Dan kunt u de aanvraag per post indienen. U vindt het aanvraagformulier op deze pagina bij Aanvraagformulieren en kosten.

2. Ontvangst en controle aanvraag

Als de IND uw aanvraag heeft ontvangen krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarin staat op welke datum de IND uw aanvraag heeft ontvangen. Ook staat in de ontvangstbevestiging binnen welke periode de IND een beslissing neemt. Dit heet de beslistermijn.

Nadat u de ontvangstbevestiging heeft gekregen, kan uw kind biometrische gegevens laten afnemen. Is uw kind jonger dan 1 jaar? Maak dan van uw kind een pasfoto bij een fotograaf en stuur deze zelf op met de Bijlage fotokaart.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat wat u nog moet opsturen. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

Mijn IND en Berichtenbox

Volg uw aanvraag in Mijn IND. Heeft u zich ook aangemeld bij de Berichtenbox voor post van de IND? En uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u via de Berichtenbox een e-mail als u nieuwe post van de IND heeft.

3. Beslissing

​De IND controleert of u en uw kind aan alle voorwaarden voldoen. De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u of uw kind niet voldoen aan de voorwaarden, krijgt uw kind geen verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in de beschikking. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.
 • Positieve beslissing
  Als u en uw kind aan alle voorwaarden voldoen, krijgt uw kind een verblijfsvergunning. Dit staat in de beschikking. U krijgt een brief van de IND als u en uw kind de verblijfsvergunning kunnen ophalen.

Aanvraagformulieren

Aanvraag voor verblijf met het verblijfsdoel ‘familie en gezin’ (voor referent)7018

Gebruik dit formulier als u de aanvraag voor uw kind doet. U kunt deze aanvraag ook online indienen. Klik hiervoor op de knop Online aanvraag.

Checklist documenten 

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten van de aanvraag

Deze aanvraag kost € 69.

Soms gelden andere kosten

Online aanvraag  Download  

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

De IND probeert binnen 2 weken na de positieve beslissing de verblijfsvergunning klaar te hebben. U krijgt een brief als u en uw kind de verblijfsvergunning kunnen ophalen. Hiervoor moet u online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. ​ Houd er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt bij een IND-loket. Maak dus zo snel mogelijk een afspraak.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op de verblijfsvergunning juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Geldigheid verblijfsvergunning

​De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning is afhankelijk van uw situatie. Hebt u een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, dan is de einddatum van de verblijfsvergunning van uw kind dezelfde als die van u. Bent u Nederlander of hebt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, dan is uw verblijfsvergunning 5 jaar geldig.

Wettelijke verplichtingen

​Er is een aantal wettelijke verplichtingen die voor u en uw kind gelden.

De IND houdt toezicht op de naleving van uw wettelijke verplichtingen. Voldoet u niet aan uw wettelijke verplichtingen dan kan dit gevolgen hebben.

Vervolgaanvragen (inclusief terugkeervisum)

Vervangen verblijfsvergunning

Is de verblijfsvergunning van uw kind beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan de verblijfsvergunning vervangen.

Verlengen verblijfsvergunning

Verloopt de verblijfsvergunning van uw kind binnenkort? Vraag dan verlenging aan.

Wijzigen verblijfsvergunning

Nadat uw kind een verblijfsvergunning heeft gekregen voor verblijf als familie- of gezinslid, kunt u deze verblijfsvergunning wijzigen naar een zelfstandige verblijfsvergunning.

Verandert er iets in de situatie van uw kind dat gevolgen heeft voor zijn verblijfsvergunning? Meld dat meteen bij de IND. Het kan zijn dat u dan de verblijfsvergunning eerder moet wijzigen.

Onbepaalde tijd

Nadat uw kind 5 jaar een verblijfsvergunning heeft gehad voor verblijf als familie- of gezinslid, kunt u voor uw kind eenverblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.

Terugkeervisum

U hebt een aanvraag ingediend en wacht op een beslissing. De mvv of (huidige) verblijfsvergunning van uw kind is niet meer geldig. Uw kind mag de beslissing op de aanvraag in Nederland afwachten. Als uw kind op reis wil, kan het zijn dat hij een terugkeervisum nodig heeft om Nederland weer in te reizen.

​Video

Hoe vul ik een online aanvraag in?

Meer informatie

referent

Een referent is een persoon, werkgever of organisatie die belang heeft bij de overkomst van een vreemdeling naar Nederland. Een referent heeft rechten, maar ook plichten ten opzichte van deze vreemdeling. De referent kan voor de vreemdeling vanuit Nederland de procedure opstarten.

DigiD met sms-code

Tegenwoordig kunt u veel overheidszaken zelf online regelen. Met DigiD logt u in op uw persoonlijke account op websites van de overheid. Uw DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord die u allebei zelf kiest. Hebt u nog geen DigiD? Vraag deze aan op www.digid.nl.

​Voor het online indienen van aanvragen hebt u een DigiD met sms-code nodig. Na het inloggen met uw DigiD krijgt u een code per sms. Deze code moet u ook invullen om toegang te krijgen tot de online aanvraagformulieren.

Hebt u nog geen sms-code? Ga naar Mijn DigiD en log in. Kies voor 'Extra sms-controle aanvragen' en vul uw mobiele nummer in. Binnen 5 dagen ontvangt u een brief met de activeringscode. Met deze code kunt u de sms-functie activeren op de website van DigiD.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.