Kind in Nederland geboren

Uw kind is in Nederland geboren. U wilt een verblijfsvergunning voor uw kind aanvragen. Wat zijn de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning? En hoe werkt de aanvraagprocedure?

​Bent u in procedure voor een verblijfsvergunning asiel? Dan kunt u deze verblijfsvergunning niet aanvragen.

Voor personen met de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en hun familieleden gelden andere voorwaarden.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Daarnaast gelden voor u en uw kind de volgende voorwaarden:

 • Uw kind is in Nederland geboren.
 • Uw kind behoort tot uw gezin.
 • U en uw kind hebben vanaf de geboorte van uw kind het hoofdverblijf in Nederland.
 • Uw kind woont bij u in Nederland. U schrijft het kind in op uw adres.
 • Eén van deze situaties is op u van toepassing:
  • U bent Nederlander.
  • U hebt al minimaal 1 jaar een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel.
  • U hebt een tijdelijke verblijfsvergunning voor arbeid, lerend werken, medische behandeling, studie, tijdelijke humanitaire gronden, zoeken van arbeid of verblijf als familie- of gezinslid bij een persoon die voor een  tijdelijk doel in Nederland verblijft.
 • U verklaart dat u de referent bent voor uw kind.

Voor Turkse onderdanen en hun familieleden kunnen andere voorwaarden gelden.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 

Stappen in het aanvraagproces

1. Indienen aanvraag en betalen

​U dient zelf de aanvraag in bij de IND. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier. U vindt de formulieren onderaan deze pagina. U stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten per post naar de IND. Na ontvangst stuurt de IND een brief waarin staat hoe de leges betaald moeten worden.

Binnen 2 weken na het indienen van de aanvraag moet uw kind biometrische gegevens afstaan bij een IND-loket.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​Nadat uw aanvraag is ontvangen stuurt de IND een ontvangstbevestiging. Hierin staat op welke datum de IND de aanvraag heeft ontvangen en binnen welke termijn de IND een beslissing neemt.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is en of de leges zijn betaald. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat welke documenten nog moeten worden opgestuurd. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

3. Beslissing

​De IND controleert of u en uw kind aan alle voorwaarden voldoen. De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u of uw kind niet voldoen aan de voorwaarden, krijgt uw kind geen verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in een brief: de beschikking. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.

 • Positieve beslissing
  Als u en uw kind aan alle voorwaarden voldoen, krijgt uw kind een verblijfsvergunning. U krijgt een brief van de IND als u en uw kind de verblijfsvergunning kunnen ophalen.

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

De IND probeert binnen 2 weken na de positieve beslissing de verblijfsvergunning klaar te hebben. U krijgt een brief als u en uw kind de verblijfsvergunning kunnen ophalen. Voor het ophalen van de verblijfsvergunning hoeft u geen afspraak te maken. 

Controleer bij het IND-loket of de informatie op de verblijfsvergunning juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Geldigheid verblijfsvergunning

​De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning is afhankelijk van uw situatie. Hebt u een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, dan is de einddatum van de verblijfsvergunning van uw kind dezelfde als die van u. Bent u Nederlander of hebt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, dan is uw verblijfsvergunning 5 jaar geldig.

Wettelijke verplichtingen

​Er is een aantal wettelijke verplichtingen die voor u en uw kind gelden.

Vervolgaanvragen (incl. terugkeervisum)

Vervangen verblijfsvergunning
Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen.

Verlengen verblijfsvergunning
Verloopt uw verblijfsvergunning binnenkort? Vraag dan verlenging aan.

Wijzigen verblijfsvergunning
 Nadat uw kind 1 jaar een verblijfsvergunning heeft gehad voor verblijf als familie- of gezinslid, kunt u zijn verblijfsvergunning wijzigen naar een zelfstandige verblijfsvergunning.

Verandert er iets in de situatie van uw kind dat gevolgen heeft voor zijn verblijfsvergunning? Meld dat meteen bij de IND. Het kan zijn dat u dan uw verblijfsvergunning eerder moet wijzigen.

Onbepaalde tijd
Nadat uw kind 5 jaar een verblijfsvergunning heeft gehad voor verblijf als familie- of gezinslid, kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.

Nederlander worden
Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad voor verblijf bij echtgenoot of partner, kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Terugkeervisum
U hebt een aanvraag ingediend en wacht op een beslissing. Uw mvv of (huidige) verblijfsvergunning is niet meer geldig. Als u op reis wilt, kan het zijn dat u een terugkeervisum nodig hebt om Nederland weer in te reizen.

Aanvraagformulieren en kosten

Aanvraag voor verblijf met het verblijfsdoel ‘familie en gezin’ (voor referent)7018

Gebruik dit formulier als u de aanvraag voor uw kind doet.

Checklist documenten 

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten van de aanvraag

Deze aanvraag kost € 51.

 • Is uw kind het gezinslid van NAVO-personeel of een TRON-medewerker? U betaalt geen kosten voor de aanvraag.
 • Is uw kind Turks? Of hebt u de Turkse nationaliteit en hebt u het recht om te werken in Nederland? De aanvraag kost € 51.​

Download  

Delen

   

referent

​Een referent is iemand die een vreemdeling uitnodigt om naar Nederland te komen en/of hier belang bij heeft. Dit kan een persoon zijn (bijvoorbeeld een familielid of bekende) of een organisatie (bijvoorbeeld een werkgever, school of au-pairbureau).