Aanvragen verblijfsvergunning essentieel startup personeel

​U wilt een essentieel personeelslid uit het buitenland aannemen voor uw startup. Om in Nederland te wonen en werken heeft uw werknemer een verblijfsvergunning nodig. Op deze pagina leest u wat de voorwaarden zijn en hoe u de verblijfsvergunning aanvraagt. 

Pilot essentieel startup personeel

Startende innovatieve bedrijven zijn belangrijk voor de Nederlandse economie en de kenniseconomie in het bijzonder. Deze bedrijven hebben om te kunnen groeien vaak al snel werknemers met specifieke hoogwaardige expertise, ervaring en vaardigheden nodig. De verblijfsvergunningen voor kennismigrant of startup sluiten niet goed aan bij de manier waarop startups in deze groeifase personeel aan zich binden. Met de pilot essentieel startup personeel wil Nederland de kenniseconomie stimuleren door deze startende bedrijven een betere mogelijkheid te geven om de gewenste experts in de vroege fase van hun ontwikkeling aan te trekken en te behouden. 

Duur pilot

De pilot duurt 4 jaar. De proef start op 1 juni 2021 en stopt dus op 1 juni 2025. De verblijfsregeling gaat na de pilot nog 1 jaar door.

Voorwaarden essentieel startup personeel

Er zijn algemene voorwaarden die voor iedereen gelden. Daarnaast gelden voor u en de werknemer de volgende voorwaarden: 

 • U hebt een startend en innovatief bedrijf (startup) met schaalbare activiteiten. Schaalbare activiteiten betekent dat het bedrijf kan meegroeien met de vraag naar het product of de dienst. De startup is innovatief in de volgende situaties:
  • Het product of de dienst is nieuw voor Nederland;
  • De startup gebruikt nieuwe technologie bij productie, distributie en/of marketing;
  • De startup heeft een nieuwe manier van werken en organiseren.
 • Er werken maximaal 15 werknemers bij de startup.
 • De startup kan voor maximaal 5 buitenlandse werknemers een verblijfsvergunning essentieel startup personeel aanvragen. Een aanvraag voor een 6e werknemer wordt afgewezen.
 • De werknemer is expert op een speciaal gebied dat de startup nodig heeft in deze startende fase. 
 • De werknemer heeft een arbeidscontract bij de startup.
 • De werknemer voldoet aan de inkomenseis.
 • De werknemer krijgt een aandeel van minimaal 1% in het bedrijf (medewerkersparticipatie). De werknemer krijgt dit als:
  • Aandelen in het bedrijf;
  • Certificaten van aandelen in het bedrijf;
  • Aandelenopties. De werknemer  krijgt hiermee het recht om aandelen in het bedrijf te kopen. De prijs voor deze aandelen is vooraf afgesproken.
 • De werknemer krijgt de aandelen uiterlijk 3 jaar nadat het contract is gestart. 
 • De werknemer heeft altijd recht op de aandelen. Hiervoor gelden geen voorwaarden, zoals het leveren van bepaalde prestaties.

Advies RVO

De IND vraagt advies aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO geeft advies over:

 1. Het startende en innovatieve karakter van de onderneming.
 2. Welke belangrijke rol de werknemer krijgt binnen de onderneming. En of de werknemer een medewerkersparticipatie krijgt.

RVO gebruikt een toetsingskader. Bekijk het toetsingskader essentieel startup personeel.

Geldigheid advies

Het advies of de startup startend en innovatief is, is 3 jaar geldig vanaf startdatum eerste verblijfsvergunning essentieel startup personeel. Doet dezelfde startup binnen 3 jaar een nieuwe aanvraag voor essentieel startup personeel? Dan vraagt de IND RVO alleen nog advies over het arbeidscontract.

Kosten

De aanvraag essentieel startup personeel kost € 345.

Documenten voor de aanvraag

In het aanvraagformulier staat welke documenten u moet meesturen. 

Legalisatie en vertaling buitenlandse documenten

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Geboorteakte werknemer

Om zich in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) heeft de werknemer een geboorteakte nodig. Laat de werknemer de gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte meenemen naar Nederland. U hoeft de geboorteakte dus niet mee te sturen met de aanvraag.


De aanvraag in stappen

Stap 1. Aanvraag doen en betalen

Om naar Nederland te reizen heeft de werknemer een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig. Heeft de werknemer geen mvv nodig? Kijk dan onder de tab Zonder mvv.

U vraagt de mvv en de verblijfsvergunning in één keer aan. Dit kan op 2 manieren:

1. U doet als startup of facilitator van de startup de aanvraag in Nederland bij de IND

U stuurt de aanvraag op per post. Het aanvraagformulier staat bij Aanvraagformulieren.

2. De werknemer doet zelf de aanvraag bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land van herkomst of bestendig verblijf

De ambassade of het consulaat stuurt de aanvraag naar de IND. Na de aanvraag stuurt de ambassade of het consulaat een brief waarin staat hoe de leges betaald moeten worden. Neem voor het aanvraagformulier contact op met de Nederlandse ambassade of het consulaat. Bekijk het overzicht van landen waar u een mvv kunt aanvragen.

Het land van herkomst is het land waarvan de werknemer de nationaliteit heeft. Het land van bestendig verblijf is het land waar de werknemer langer dan 3 maanden mag zijn. Omdat het daar een verblijfsvergunning heeft. Of omdat het wacht op een beslissing op een verblijfsaanvraag.

De IND raadt aan dat de startup of facilitator de aanvraag in Nederland doet. Dit bespaart de werknemer reiskosten voor de reis naar de Nederlandse ambassade of het consulaat.

Stap 2. Ontvangst en controle aanvraag

Hebben wij de aanvraag ontvangen? Dan krijgt u een ontvangstbevestiging. In deze brief staat op welke datum de IND de aanvraag heeft ontvangen. En wat de beslistermijn van de aanvraag is. Ook krijgt u een brief voor het betalen van de leges (kosten).

Controle aanvraag

De IND controleert of de aanvraag compleet is en of de leges zijn betaald. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstelverzuimbrief. In deze brief staat welke documenten u nog moet opsturen. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

Mijn IND

Volg de aanvraag in Mijn IND

Stap 3. Beslissing

De IND controleert of u en uw werknemer aan de voorwaarden voldoen. De IND moet binnen een beslistermijn van 90 dagen een beslissing nemen.

Negatieve beslissing

Voldoet u of uw werknemer niet aan alle voorwaarden? Dan krijgt de werknemer geen mvv en verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in de beschikking. Dat is een officiële brief van de IND. De IND stuurt de beschikking naar u. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken. Ga voor meer informatie naar de pagina Bezwaar maken of in beroep gaan tegen beslissing IND.

Positieve beslissing

Voldoen u en uw werknemer aan alle voorwaarden? Dan krijgt de werknemer een mvv en een verblijfsvergunning. U krijgt een brief van de IND over deze beslissing. De IND informeert ook de Nederlandse ambassade of het consulaat.

Stap 4. Ophalen mvv

Uw werknemer kan nu de mvv ophalen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat. Dit is de ambassade of het consulaat die u op het aanvraagformulier hebt ingevuld. Of waar de werknemer de aanvraag heeft gedaan.

Mvv ophalen binnen 3 maanden

Uw werknemer moet de mvv binnen 3 maanden na de beslissing ophalen. Maak hiervoor een afspraak bij de Nederlandse ambassade of het consulaat.

Geldig paspoort nodig

Het paspoort van de werknemer moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn als de ambassade of het consulaat de mvv erin plakt.

Biometrie afnemen

Hebt u als startup of facilitator de aanvraag in Nederland bij de IND gedaan? Dan moet uw werknemer biometrische gegevens laten afnemen als het de mvv ophaalt. De werknemer neemt 1 nieuwe pasfoto mee. Ook zet de werknemer een handtekening en laat het vingerafdrukken afnemen.

Stap 5. Naar Nederland reizen

Met de mvv kan uw werknemer naar Nederland reizen. De mvv is 90 dagen geldig. De geldigheidsduur staat op de mvv-sticker. Op de mvv-sticker staan 2 data:

Ingangsdatum: vanaf deze datum is de mvv geldig.
Einddatum: op deze datum is de mvv niet meer geldig.

Uw werknemer mag met de mvv reizen in de Schengenlanden.

Stap 6. Verblijfsvergunning ophalen

De IND probeert binnen 2 weken na de beslissing de verblijfsvergunning klaar te hebben. U krijgt een brief als de verblijfsvergunning klaarligt bij het IND-loket. Ophalen kan alleen op afspraak. Houd er rekening mee dat u niet altijd meteen terechtkunt bij een IND-loket. Maak daarom zo snel mogelijk een afspraak. Ga voor meer informatie naar de pagina Afspraak ophalen verblijfsdocument of origineel document.

De aanvraag in stappen

Stap 1. Aanvraag doen en betalen

​De werknemer heeft geen visum nodig om naar Nederland te reizen. U kunt meteen de verblijfsvergunning aanvragen.

U kunt de verblijfsvergunning op 2 manieren aanvragen:

1. U doet als startup of facilitator van de startup de aanvraag in Nederland bij de IND

U stuurt de aanvraag op per post. Het aanvraagformulier staat bij Aanvraagformulieren.

2. De werknemer doet zelf de aanvraag in Nederland bij de IND

Gebruik het aanvraagformulier dat staat bij Aanvraagformulieren.

Stap 2. Ontvangst en controle aanvraag

​Hebben wij de aanvraag ontvangen? Dan krijgt u een ontvangstbevestiging. In deze brief staat op welke datum de IND de aanvraag heeft ontvangen. En wat de beslistermijn van de aanvraag is. Ook krijgt u een brief voor het betalen van de leges (kosten).

Biometrie afnemen

Is uw werknemer al in Nederland? Dan moet u met uw werknemer naar een IND-loket om biometrie te laten afnemen. Dat moet binnen 2 weken nadat u de ontvangstbevestiging hebt gekregen. Is uw werknemer nog in het buitenland? Dan moet de werknemer zo snel mogelijk na aankomst in Nederland biometrie laten afnemen. U kunt online een afspraak maken voor afname biometrie.

Controle aanvraag

De IND controleert ook of de aanvraag compleet is en of de leges zijn betaald. Ontbreken er documenten, of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstelverzuimbrief. In deze brief staat welke documenten u nog moet opsturen. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

Mijn IND

Volg de aanvraag in Mijn IND

Stap 3. Beslissing

De IND controleert of u en uw werknemer aan de voorwaarden voldoen. De IND moet binnen een beslistermijn van 90 dagen een beslissing nemen.

Negatieve beslissing

Voldoet u of uw werknemer niet aan alle voorwaarden? Dan krijgt de werknemer geen verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in de beschikking. Dat is een officiële brief van de IND. De IND stuurt de beschikking naar u. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken. Ga voor meer informatie naar de pagina Bezwaar maken of in beroep gaan tegen beslissing IND.

Positieve beslissing

Voldoen u en uw werknemer aan alle voorwaarden? Dan krijgt de werknemer een verblijfsvergunning. U krijgt een brief van de IND over deze beslissing. ​

Stap 6. Verblijfsvergunning ophalen

De IND probeert binnen 2 weken na de beslissing de verblijfsvergunning klaar te hebben. U krijgt een brief als de verblijfsvergunning klaarligt bij het IND-loket. Ophalen kan alleen op afspraak. Houd er rekening mee dat u niet altijd meteen terechtkunt bij een IND-loket. Maak daarom zo snel mogelijk een afspraak. Ga voor meer informatie naar de pagina Afspraak ophalen verblijfsdocument of origineel document.

Aanvraagformulieren

Aanvraag voor het verblijfsdoel 'arbeid als essentieel startup-personeel' (referent) - 70707070

​Gebruik dit formulier als u als startup of facilitator de aanvraag voor de werknemer doet.

Documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Legalisatie en vertaling buitenlandse documenten

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Download  

Application for admission and residence for working purposes (foreign national)9532

Voor het inplannen van een afspraak om uw aanvraag in te dienen, neem contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen. Het kan zijn dat u bijlagen moet inleveren die niet in het aanvraagformulier zitten. U print deze bijlagen zelf uit en stuurt ze mee met uw aanvraag.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.

U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Download  

Aanvraagformulieren

Aanvraag voor het verblijfsdoel 'arbeid als essentieel startup-personeel' (referent) - 70707070

​Gebruik dit formulier als u als startup of facilitator de aanvraag voor de werknemer doet.

Documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Legalisatie en vertaling buitenlandse documenten

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Download  

Aanvraag voor het verblijfsdoel 'arbeid als essentieel startup-personeel' (vreemdeling) - 70717071

​Gebruik dit formulier als de werknemer zelf de aanvraag doet en geen mvv nodig heeft.

Documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten de werknemer met de aanvraag moet meesturen.

Legalisatie en vertaling buitenlandse documenten

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Download  

Wonen in Nederland met verblijfsvergunning

Inschrijving bij de gemeente

Iedereen die langer dan 4 maanden in Nederland woont moet zich bij de gemeente inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Ga naar Rijksoverheid.nl voor meer informatie over Basisregistratie Personen (BRP).

Gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte

Voor de inschrijving bij de gemeente is een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze geboorteakte mee naar Nederland. Informeer bij de gemeente welke documenten nog meer nodig zijn voor de inschrijving. Lees meer over legalisatie en vertaling van documenten.

Tbc-onderzoek

Hebt u bij de aanvraag aangegeven dat de werknemer een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen? Maak dan een afspraak bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Doe dit binnen 3 maanden nadat de werknemer de vergunning heeft gekregen. Neem de Bijlage Verwijzingsformulier tbc-onderzoek mee naar de afspraak.

Zorgverzekering afsluiten

​Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Doe dit binnen 4 maanden na aankomst in Nederland. Ga naar Rijksoverheid.nl voor meer informatie over de zorgverzekering.

Hoofdverblijf in Nederland

​Uw werknemer moet in Nederland wonen. Korte periodes in het buitenland mogen wel. Bijvoorbeeld voor vakantie of om familie in het thuisland te bezoeken. Lees meer over hoofdverblijf in Nederland.

Geldigheid verblijfsvergunning

​De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning van de werknemer is afhankelijk van de duur van het arbeidscontract. Maar de verblijfsvergunning is maximaal 3 jaar geldig. Daarna kunt u de verblijfsvergunning verlengen. De verlenging is ook voor de duur van het contract met een maximum van 3 jaar. 

Werken

​Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat de arbeidsmarktaantekening ‘TWV niet vereist voor specifieke arbeid, andere arbeid toegestaan mits TWV is verleend’. Dit betekent dat uw werknemer zonder vergunning om te werken (TWV) mag werken als essentieel personeel van de startup. Wil de werknemer bij een ander bedrijf werken? Dan moet de andere werkgever een tewerkstellingsvergunning (TWV) hebben.

Wettelijke plichten

Een referent heeft een informatieplicht en een administratieplicht. Voor de werknemer geldt alleen een informatieplicht.

Lees meer over de wettelijke plichten van de referent en de informatieplicht van de vreemdeling.

Bestuurlijke boete

De IND controleert of u zich houdt aan uw plichten. Doet u dat niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen. Lees meer over toezicht en sancties bij overtreding plichten.

Reizen en terugkeervisum

De verblijfsvergunning is géén reisdocument. Om naar het buitenland te reizen heeft uw werknemer dus een geldig paspoort nodig.

Visum

Controleer altijd voor vertrek of een visum nodig is om een land te bezoeken. Uw werknemer vraagt een visum aan bij de ambassade of het consulaat van het land waar de reis naartoe gaat.

Geen visum nodig voor reizen binnen Schengengebied

Met een geldige Nederlandse verblijfsvergunning en een geldig paspoort kan uw partner zonder visum reizen binnen het Schengengebied.

Terugkeervisum

Een terugkeervisum is een visum waarmee iemand kan terugkeren naar Nederland. Uw werknemer heeft dit visum alleen nodig als de verblijfsvergunning niet meer geldig is. En uw werknemer wel naar het buitenland wil. Het terugkeervisum bewijst dat uw werknemer het recht heeft om in Nederland te verblijven. Lees meer over het terugkeervisum.

Andere aanvragen

U leest hier welke andere aanvragen de werknemer kan doen.

Vervangen verblijfsvergunning

Is de verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat het verblijfsdocument vervangen.

Verlengen verblijfsvergunning

Verloopt de verblijfsvergunning binnenkort? Dan kunt u de verblijfsvergunning verlengen

Wijzigen verblijfsvergunning

Is de pilot gestopt? Of werkt de werknemer niet meer bij de startup? Maar wil de werknemer in Nederland blijven? Dan kan de werknemer misschien het verblijfsdoel van de verblijfsvergunning wijzigen.

Veranderingen in situatie melden

Verandert de situatie van de werknemer en heeft dat gevolgen heeft voor de verblijfsvergunning? Meld dat meteen bij de IND. Het kan zijn dat u de verblijfsvergunning eerder moet wijzigen.

Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

Heeft de werknemer 5 jaar een verblijfsvergunning gehad? Dan kan de werknemer een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.

Vertrek uit Nederland

​Gaat de werknemer verhuizen naar het buitenland? Er zijn een aantal zaken die uw werknemer moet regelen. Lees meer over Nederland verlaten.