Door een technische storing tonen sommige pagina's niet alle inhoud. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

Au pair

U wilt in Nederland als au pair bij een gastgezin wonen. Om in Nederland als au pair te wonen, hebt u een verblijfsvergunning nodig. Wat zijn de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning? En hoe werkt de aanvraagprocedure?

​Voor personen met de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland gelden andere voorwaarden.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Naast deze voorwaarden gelden voor u en het gastgezin de volgende voorwaarden:

 • U gaat tijdelijk in Nederland wonen voor een uitwisselingsprogramma als au pair via een erkend au- pairbureau.
 • U bent 18 jaar of ouder maar jonger dan 31 jaar.
 • U hebt geen contract met een gastgezin, (Nederlands of buitenlands) bemiddelingsbureau of au-pairbureau getekend waarmee u zich verplicht geld of een boete te betalen als u (onderdelen van) het contract niet nakomt.
 • U hebt geen geldbedrag als borg betaald aan een (Nederlands of buitenlands) bemiddelingsbureau of au-pairbureau.
 • U gaat geen taken doen voor mensen die meer bijzondere zorg nodig hebben. Met meer bijzondere zorg wordt bedoeld zorgtaken die een specifieke vaardigheid vereisen.
 • U bent geen familie van het gastgezin. Dit betekent dat er geen familierechtelijke relatie tot en met de 3e graad bestaat tussen u en het gastgezin.
 • U hebt niet meer dan €34 betaald aan kosten voor de voorbereiding op uw verblijf in Nederland.
 • U hebt niet eerder in Nederland een verblijfsvergunning voor uitwisseling gehad.
 • U gaat wonen bij het gastgezin. U schrijft zich in bij de gemeente op het adres van het gastgezin.
 • Uw gastgezin staat ingeschreven in Nederland in de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente waar zij wonen.
 • Uw gastgezin bestaat uit 2 of meer personen. Deze personen hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning voor Nederland.
 • U hebt nog niet eerder (in het buitenland) voor het gastgezin gewerkt.
 • U doet maximaal 8 uur per dag en maximaal 30 uur per week werkzaamheden als au pair. U hebt minimaal 2 vrije dagen per week.
 • U doet alleen lichte huishoudelijke werkzaamheden voor het gastgezin.
 • U en het gastgezin maken een dagindeling voor alle 7 dagen van de week. U en het gezin ondertekenen deze dagindeling. In de dagindeling moet minimaal staan:
  • hoeveel uur licht huishoudelijk werk de au pair gaat doen;
  • welke 2 dagen in de week de au pair vrij is;
  • wie naast de au pair licht huishoudelijke werk doet. Er moet een andere persoon benoemd worden.
 • Uw gastgezin heeft een zelfstandig voldoende en duurzaam inkomen.

Voor Turkse onderdanen en hun familieleden kunnen andere voorwaarden gelden.

Online aanvraag

Uw au-pairbureau kan deze aanvraag ook online indienen. Dit kan via het Portaal Zakelijk.

Online aanvraag

Kosten

Deze aanvraag kost € 290.

Checklist documenten

Het au-pairbureau heeft een lijst met documenten die u nodig heeft.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

​De IND probeert binnen 2 weken na uw aankomst in Nederland de verblijfsvergunning klaar te hebben. Uw au-pairbureau krijgt een brief als u de verblijfsvergunning kunt ophalen. Hiervoor moet u online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. ​Houd er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt bij een IND-loket. Maak dus zo snel mogelijk een afspraak.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Inschrijving bij de gemeente

Als u in Nederland aankomt moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar u gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist.

Informeer altijd vooraf bij uw gemeente welke (gelegaliseerde en vertaalde) documenten/akten u nog meer mee moet nemen.

Tbc-onderzoek

Bij uw aanvraag hebt u aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen. U moet hiervoor een afspraak maken bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Dit doet u binnen 3 maanden nadat u de vergunning hebt gekregen. Neem de bijlage 'Verwijzingsformulier tbc-onderzoek' mee naar de afspraak.

In sommige gevallen hoeft u geen tbc-onderzoek te laten doen.

Zorgverzekering afsluiten

​Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Dit doet u binnen 4 maanden na aankomst in Nederland.

Geldigheid verblijfsvergunning

​De verblijfsvergunning voor verblijf als au pair is 1 jaar geldig.

Werken

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. U mag met de verblijfsvergunning au pair alleen werkzaamheden als au pair doen in het gastgezin en op het adres van het gastgezin. U mag niet voor een tweede gastgezin of een werkgever werken. Op uw verblijfsvergunning staat 'TWV niet vereist voor specifieke arbeid, andere arbeid niet toegestaan'.

Wettelijke verplichtingen / klachten

Er is een aantal wettelijke verplichtingen die voor u, uw gastgezin en uw au-pairbureau gelden.

De IND houdt toezicht op de naleving van uw wettelijke verplichtingen. Voldoet u niet aan uw wettelijke verplichtingen dan kan dit gevolgen hebben.

Hebt u een klacht over uw gastgezin? Beschikt u bijvoorbeeld niet over uw eigen paspoort? Of moet u andere of meer uren (licht huishoudelijke) werkzaamheden doen dan is afgesproken? Probeer eerst de problemen in overleg met uw gastgezin op te lossen. Lukt dat niet, ga dan naar uw au-pairbureau. Kan of wil het au-pairbureau u niet helpen? Bel dan met het meldpunt voor au-pairs. Het telefoonnummer is 06-10 82 35 94.

In ernstige gevallen, bijvoorbeeld bij misbruik of uitbuiting kunt u ook direct het meldpunt bellen. Of u gaat naar de politie. 

Vervolgaanvragen (inclusief terugkeervisum)

Vervangen verblijfsvergunning

Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen.

Verlengen verblijfsvergunning

U kunt uw verblijfsvergunning voor au pair niet verlengen.

Wijzigen verblijfsvergunning

Verandert er iets in uw situatie dat gevolgen heeft voor uw verblijfsvergunning? Meld dat meteen bij de IND. Bijvoorbeeld u wijzigt van gastgezin. 

Het kan zijn dat u door de verandering in uw situatie uw verblijfsvergunning moet wijzigen.

Terugkeervisum

U hebt een aanvraag ingediend en wacht op een beslissing. Uw mvv of (huidige) verblijfsvergunning is niet meer geldig. U mag de beslissing op uw aanvraag in Nederland afwachten. Als u op reis wilt kan het zijn dat u een terugkeervisum nodig hebt om Nederland  weer in te reizen.​

Familierechtelijke relatie tot en met de 3e graad

​Familieleden tot en met de 3e graad zijn ouders, kinderen, broers en zussen, opa’s en oma’s, kleinkinderen, ooms en tantes, neven en nichten, overgrootouders en achterkleinkinderen.

Machtiging tot voorlopig verblijf

​De machtiging tot voorlopig verblijf is een visum dat u nodig hebt als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt verblijven. Voor meer informatie, zie Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

Nederlandse vertegenwoordiging

Dit is de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.