Au pair

U wilt in Nederland als au pair bij een gastgezin wonen. Om in Nederland als au pair te wonen, hebt u een verblijfsvergunning nodig. Wat zijn de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning? En hoe werkt de aanvraagprocedure?

​Voor personen met de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland gelden andere voorwaarden.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Naast deze voorwaarden gelden voor u en het gastgezin de volgende voorwaarden:

 • U gaat tijdelijk in Nederland wonen voor een uitwisselingsprogramma als au pair via een erkend au-pairbureau.
 • U bent 18 jaar of ouder maar jonger dan 31 jaar.
 • U hebt geen contract met een gastgezin, (Nederlands of buitenlands) bemiddelingsbureau of au-pairbureau getekend waarmee u zich verplicht geld of een boete te betalen als u (onderdelen van) het contract niet nakomt.
 • U hebt geen geldbedrag als borg betaald aan een (Nederlands of buitenlands) bemiddelingsbureau of au-pairbureau.
 • U gaat geen taken doen voor mensen die meer bijzondere zorg nodig hebben. Met meer bijzondere zorg wordt bedoeld zorgtaken die een specifieke vaardigheid vereisen.
 • U bent geen familie van het gastgezin. Dit betekent dat er geen familierechtelijke relatie tot en met de 3e graad bestaat tussen u en het gastgezin.
 • U hebt niet meer dan €34 betaald aan kosten voor de voorbereiding op uw verblijf in Nederland.
 • U hebt niet eerder in Nederland een verblijfsvergunning voor uitwisseling gehad.
 • U gaat wonen bij het gastgezin. U schrijft zich in bij de gemeente op het adres van het gastgezin.
 • Uw gastgezin staat ingeschreven in Nederland in de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente waar zij wonen.
 • Uw gastgezin bestaat uit 2 of meer personen. Deze personen hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning voor Nederland.
 • U hebt nog niet eerder (in het buitenland) voor het gastgezin gewerkt.
 • U doet maximaal 8 uur per dag en maximaal 30 uur per week werkzaamheden als au pair. U hebt minimaal 2 vrije dagen per week.
 • U doet alleen lichte huishoudelijke werkzaamheden voor het gastgezin.
 • U en het gastgezin maken een dagindeling voor alle 7 dagen van de week. U en het gezin ondertekenen deze dagindeling. In de dagindeling moet minimaal staan:
  • hoeveel uur licht huishoudelijk werk de au pair gaat doen;
  • welke 2 dagen in de week de au pair vrij is;
  • wie naast de au pair licht huishoudelijke werk doet. Er moet een andere persoon benoemd worden.
 • Uw gastgezin heeft een zelfstandig voldoende en duurzaam inkomen.

Voor Turkse onderdanen en hun familieleden kunnen andere voorwaarden gelden.

Online aanvraag

Uw au-pairbureau kan deze aanvraag ook online indienen. Dit kan via het Portaal Zakelijk.

Online aanvraagLogo eHerkenning

Kosten

Deze aanvraag kost € 345.

Checklist documenten

Het au-pairbureau heeft een lijst met documenten die u nodig heeft.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 

De aanvraag in stappen

1. Indienen aanvraag en betalen

Om naar Nederland te kunnen reizen hebt u een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig. De mvv is een sticker die de Nederlandse vertegenwoordiging in het paspoort plakt. Sommige personen hebben geen mvv nodig.

Hebt u geen mvv nodig? Klik dan nu op de tab Zonder mvv.

Alleen een erkend au-pairbureau kan de aanvraag voor de verblijfsvergunning au-pair indienen. Een erkend au-pairbureau heeft een overeenkomst gesloten met de IND en is opgenomen in het openbaar register erkende referenten.

Het au-pairbureau toetst of u en het gastgezin aan de voorwaarden voor de verblijfsvergunning au pair voldoen. Hiervoor heeft het au-pairbureau documenten van u en het gastgezin nodig. Het au-pairbureau bewaart deze documenten. Sommige documenten worden naar de IND gestuurd.

Het au-pairbureau vraagt voor u de mvv en de verblijfsvergunning in één keer aan. Het au-pairbureau gebruikt hiervoor het aanvraagformulier. Uw au-pairbureau vindt het formulier onderaan deze pagina. Op het aanvraagformulier verklaart het au-pairbureau of u en het gastgezin aan de voorwaarden voldoen. Uw au-pairbureau stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten per post naar de IND. Of uw au-pairbureau doet de aanvraag digitaal.

De IND int bij uw au-pairbureau de leges van de aanvraag.  

2. Ontvangst en controle aanvraag

Als de IND de aanvraag heeft ontvangen krijgt uw au-pairbureau een ontvangstbevestiging. Daarin staat op welke datum de IND uw aanvraag heeft ontvangen. Ook staat in de ontvangstbevestiging binnen welke periode de IND een beslissing neemt. Dit heet de beslistermijn. De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is.

Mijn IND en Berichtenbox

Volg uw aanvraag in Mijn IND. Heeft u zich ook aangemeld bij de Berichtenbox voor post van de IND? En uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u via de Berichtenbox een e-mail als u nieuwe post van de IND heeft.

3. Beslissing

​De IND controleert de aanvraag van het au-pairbureau. De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen. De IND probeert de aanvraag van een erkende referent binnen 2 weken te behandelen. Het au-pairbureau moet uw aanvraag dan wel helemaal compleet opsturen. Is de aanvraag niet compleet dan duurt de aanvraag langer dan 2 weken.

 • Negatieve beslissing
  Als u, het gastgezin of het au-pairbureau niet voldoen aan de voorwaarden, krijgt u geen mvv en verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in de beschikking. De IND stuurt de beschikking per post. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.
 • Positieve beslissing
  Als u, het gastgezin en het au-pairbureau aan alle voorwaarden voldoen, krijgt u een mvv en verblijfsvergunning. Uw au-pairbureau krijgt bericht van de IND over deze beslissing. De IND informeert ook de Nederlandse vertegenwoordiging.

4. Ophalen mvv

​U haalt de mvv op bij de Nederlandse vertegenwoordiging die uw au-pairbureau op het aanvraagformulier heeft ingevuld.

U hebt 3 maanden de tijd om de mvv op te halen. Maak hiervoor een afspraak bij de vertegenwoordiging. Uw paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn op de dag dat de vertegenwoordiging de mvv erin plaatst.

U moet biometrische gegevens afstaan bij het ophalen van de mvv. U neemt 1 nieuwe pasfoto mee. U zet ook uw handtekening en geeft vingerafdrukken.

5. Naar Nederland reizen

​Als u de mvv hebt opgehaald kunt u naar Nederland reizen. De mvv is 90 dagen geldig. De geldigheidsduur staat op de mvv-sticker. Op de mvv-sticker staan 2 data:

 • Ingangsdatum: vanaf deze datum is de mvv geldig.
 • Einddatum: op deze datum is de mvv niet meer geldig.

U mag met de mvv reizen binnen het Schengengebied.

De aanvraag in stappen

1. Indienen aanvraag en betalen

​U hebt geen visum nodig om naar Nederland te kunnen reizen. U kunt meteen de verblijfsvergunning aanvragen.

Alleen een erkend au-pairbureau kan de aanvraag voor de verblijfsvergunning au-pair indienen. Een erkend au-pairbureau heeft een overeenkomst gesloten met de IND en is opgenomen in het openbaar register erkende referenten.

Het au-pairbureau toetst of u en het gastgezin aan de voorwaarden voor de verblijfsvergunning au pair voldoen. Hiervoor heeft het au-pairbureau documenten van u en het gastgezin nodig. Het au-pairbureau bewaart deze documenten. Sommige documenten worden naar de IND gestuurd.

Het au-pairbureau vraagt voor u de verblijfsvergunning aan. Het au pairbureau gebruikt hiervoor het aanvraagformulier. Uw au-pairbureau vindt het formulier onderaan deze pagina. Op het aanvraagformulier verklaart het au-pairbureau of u en het gastgezin aan de voorwaarden voldoen. Uw au-pairbureau stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten per post naar de IND. Of uw au-pairbureau doet de aanvraag digitaal.

De IND int bij uw au-pairbureau de leges van de aanvraag.

2. Ontvangst en controle aanvraag

Als de IND de aanvraag heeft ontvangen krijgt uw au-pairbureau een ontvangstbevestiging. Daarin staat op welke datum de IND uw aanvraag heeft ontvangen. Ook staat in de ontvangstbevestiging binnen welke periode de IND een beslissing neemt. Dit heet de beslistermijn. De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is.

Mijn IND en Berichtenbox

Volg uw aanvraag in Mijn IND. Heeft u zich ook aangemeld bij de Berichtenbox voor post van de IND? En uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u via de Berichtenbox een e-mail als u nieuwe post van de IND heeft.

3. Beslissing

​De IND controleert de aanvraag van het au-pairbureau. De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen. De IND probeert de aanvraag van een erkende referent binnen 2 weken te behandelen. Het au-pairbureau moet uw aanvraag dan wel helemaal compleet opsturen. Is de aanvraag niet compleet dan duurt de aanvraag langer dan 2 weken.

 • Negatieve beslissing
  Als u, het gastgezin of het au-pairbureau niet voldoen aan de voorwaarden, krijgt u geen verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in de beschikking. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.
 • Positieve beslissing
  Als u, het gastgezin en het au-pairbureau aan alle voorwaarden voldoen, krijgt u een verblijfsvergunning.

Bent u nog in het buitenland? Dan gaat u na aankomst in Nederland naar het IND-loket om biometrische gegevens te laten afnemen.

Aanvraagformulieren

Aanvraag voor het verblijfsdoel Uitwisseling - au pair 7002

​Het au-pairbureau gebruikt dit formulier om uw aanvraag in te dienen. Uw au-pairbureau kan de aanvraag ook online doen.

Checklist documenten

Het au-pairbureau heeft een lijst met documenten die u nodig heeft.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 345.

Soms gelden andere kosten

Online aanvraag  Download  

Aanvraagformulieren

Aanvraag voor het verblijfsdoel Uitwisseling - au pair 7002

Het au-pairbureau gebruikt dit formulier om uw aanvraag in te dienen. Uw au-pairbureau kan de aanvraag ook online doen.

Checklist documenten

Het au-pairbureau heeft een lijst met documenten die u nodig heeft.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 345.

Soms gelden andere kosten

Online aanvraag  Download  

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

​De IND probeert binnen 2 weken na uw aankomst in Nederland de verblijfsvergunning klaar te hebben. Uw au-pairbureau krijgt een brief als u de verblijfsvergunning kunt ophalen. Hiervoor moet u online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. ​ Houd er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt bij een IND-loket. Maak dus zo snel mogelijk een afspraak.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Inschrijving bij de gemeente

Als u in Nederland aankomt moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar u gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist.

Informeer altijd vooraf bij uw gemeente welke (gelegaliseerde en vertaalde) documenten/akten u nog meer mee moet nemen.

Tbc-onderzoek

Bij uw aanvraag hebt u aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen. U moet hiervoor een afspraak maken bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Dit doet u binnen 3 maanden nadat u de vergunning hebt gekregen. Neem de bijlage 'Verwijzingsformulier tbc-onderzoek' mee naar de afspraak.

In sommige gevallen hoeft u geen tbc-onderzoek te laten doen.

Zorgverzekering afsluiten

​Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Dit doet u binnen 4 maanden na aankomst in Nederland.

Geldigheid verblijfsvergunning

​De verblijfsvergunning voor verblijf als au pair is 1 jaar geldig.

Werken

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. U mag met de verblijfsvergunning au pair alleen werkzaamheden als au pair doen in het gastgezin en op het adres van het gastgezin. U mag niet voor een tweede gastgezin of een werkgever werken. Op uw verblijfsvergunning staat 'TWV niet vereist voor specifieke arbeid, andere arbeid niet toegestaan'.

Wettelijke verplichtingen / klachten

Er is een aantal wettelijke verplichtingen die voor u, uw gastgezin en uw au-pairbureau gelden.

De IND houdt toezicht op de naleving van uw wettelijke verplichtingen. Voldoet u niet aan uw wettelijke verplichtingen dan kan dit gevolgen hebben.

Hebt u een klacht over uw gastgezin? Beschikt u bijvoorbeeld niet over uw eigen paspoort? Of moet u andere of meer uren (licht huishoudelijke) werkzaamheden doen dan is afgesproken? Probeer eerst de problemen in overleg met uw gastgezin op te lossen. Lukt dat niet, ga dan naar uw au-pairbureau. Kan of wil het au-pairbureau u niet helpen? Bel dan met het meldpunt voor au-pairs. Het telefoonnummer is 06-10 82 35 94.

In ernstige gevallen, bijvoorbeeld bij misbruik of uitbuiting kunt u ook direct het meldpunt bellen. Of u gaat naar de politie. 

Vervolgaanvragen (inclusief terugkeervisum)

Vervangen verblijfsvergunning

Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen.

Verlengen verblijfsvergunning

U kunt uw verblijfsvergunning voor au pair niet verlengen.

Wijzigen verblijfsvergunning

Verandert er iets in uw situatie dat gevolgen heeft voor uw verblijfsvergunning? Meld dat meteen bij de IND. Bijvoorbeeld u wijzigt van gastgezin. 

Het kan zijn dat u door de verandering in uw situatie uw verblijfsvergunning moet wijzigen.

Terugkeervisum

U hebt een aanvraag ingediend en wacht op een beslissing. Uw mvv of (huidige) verblijfsvergunning is niet meer geldig. U mag de beslissing op uw aanvraag in Nederland afwachten. Als u op reis wilt kan het zijn dat u een terugkeervisum nodig hebt om Nederland  weer in te reizen.​

Familierechtelijke relatie tot en met de 3e graad

​Familieleden tot en met de 3e graad zijn ouders, kinderen, broers en zussen, opa’s en oma’s, kleinkinderen, ooms en tantes, neven en nichten, overgrootouders en achterkleinkinderen.

Machtiging tot voorlopig verblijf

​De machtiging tot voorlopig verblijf is een visum dat u nodig hebt als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt verblijven. Voor meer informatie, zie Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

Nederlandse vertegenwoordiging

Dit is de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.