• Home
  • Toelichting au-pairbeleid

Toelichting au-pairbeleid

Op deze pagina staat informatie over het au pair-beleid voor personen van binnen en buiten de EU/EER en Zwitserland.

Au-pair beleid voor personen van buiten de EU/EER en Zwitserland

Hoofddoel van het au-pairbeleid

Het au-pairbeleid voor vreemdelingen die niet uit de EU/EER of Zwitserland komen, staat in de Nederlandse Vreemdelingenwet en de hierbij behorende regelgeving. In het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen staan de voorwaarden voor de werkzaamheden die au pairs in het gastgezin mogen uitvoeren.

Een au pair komt in het kader van culturele uitwisseling naar Nederland en verblijft voor maximaal 1 jaar in een gastgezin. De au pair verblijft in Nederland op basis van een door de IND goedgekeurd uitwisselingsprogramma van een au-pairbureau of uitwisselingsorganisatie. De IND heeft dit au-pairbureau of de uitwisselingsorganisatie erkend als referent voor het verblijfsdoel au pair. Een au pair moet een verblijfsvergunning hebben. Alleen de erkend referent kan voor de au pair de procedure voor het aanvragen van een verblijfsvergunning opstarten.

Tegenprestatie au pair

Als tegenprestatie voor de faciliteiten die het gastgezin biedt, mag een au pair 8 uur licht huishoudelijk werk doen bij het gastgezin, met een maximum van 30 uur per week. De au pair moet minimaal 2 vrije dagen per week hebben. De dagindeling van de werkzaamheden zijn door de au pair en het gastgezin schriftelijk vastgelegd. De werkzaamheden moeten ook door iemand anders dan de au pair kunnen worden gedaan. 

Vergoeding au pair

Als de au pair en het gastgezin voldoen aan de voorwaarden van het Nederlandse au -pairbeleid, heeft de au pair geen tewerkstellingsvergunning nodig . Het gastgezin mag de au pair maximaal € 340 per maand aan zakgeld betalen.

Wat gebeurt er als het gastgezin en de au pair zich niet houden aan de voorwaarden van het au -pairbeleid?

De au pair en het gastgezin overtreden 2 wetten als de werkzaamheden niet in overeenstemming zijn met het au pair-beleid, namelijk de Vreemdelingenwet en de Wet arbeid vreemdelingen. De IND handhaaft de naleving van de Vreemdelingenwet, bijvoorbeeld door het intrekken van de verblijfsvergunning van de au pair. De Inspectie SZW handhaaft de Wet arbeid vreemdeling en ziet er op toe dat het gastgezin deze wet naleeft. 

Au-pair beleid voor EU/EER-onderdanen of Zwitsers

Op de pagina Au-pairbeleid voor EU/EER-onderdanen en Zwitsers leest u meer informatie over het Au-pair beleid voor deze specifieke groep.