• Home
 • Onbepaalde tijd
 • Verblijfsvergunning onbepaalde tijd voor (ex-)geprivilegieerde en familieleden

Verblijfsvergunning onbepaalde tijd voor (ex-)geprivilegieerde en familieleden

U bent een (ex-)geprivilegieerde. U wilt permanent in Nederland blijven wonen. U kunt een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.

Voorwaarden

(Ex-)geprivilegieerde

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U hebt 10 jaar of langer in Nederland gewoond met een geprivilegieerde status. Eén van deze situaties is van toepassing:
  • U was in dienst van een buitenlandse diplomatieke of consulaire post. U was een lid van het administratief, technisch of bedienend personeel.
  • U was in dienst van een internationale organisatie.
  • U was lid van het hoogste kader.
 • U hebt een zelfstandig, voldoende en duurzaam inkomen.
 • U vormt geen gevaar voor de openbare orde.
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van uw woonplaats (gemeente).
 • U hebt het inburgeringsexamen gehaald. Hiermee laat u zien dat u voldoende Nederlands kunt lezen, schrijven, spreken en verstaan. Soms hoeft u het inburgeringsexamen niet te doen.

Familieleden van (ex-)geprivilegieerden

U bent familielid bent van een (ex-)geprivilegieerde. U kunt een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen. Dit kan ook als uw familielid niet meer de geprivilegieerde status heeft.

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent 18 jaar of ouder op het moment van de aanvraag van de verblijfsvergunning. Bent u jonger dan 18? Dan moet u een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd aanvragen.
 • U hebt minimaal 10 jaar in Nederland gewoond op basis van uw geprivilegieerde status.
 • U vormt geen gevaar voor de openbare orde.
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van uw woonplaats (gemeente).
 • U hebt het inburgeringsdiploma gehaald. Hiermee laat u zien dat u voldoende Nederlands kunt lezen, schrijven, spreken en verstaan. Soms hoeft u het inburgeringsexamen niet te doen.

Kosten

Deze aanvraag kost € 192.

 • Voor minderjarigen kost de aanvraag € 64. 

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 

1. Indienen aanvraag en betalen

​U dient zelf de aanvraag in bij de IND. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier. U vindt het aanvraagformulier onderaan deze pagina. U stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten per post naar de IND. Na ontvangst stuurt de IND een brief waarin staat hoe de leges betaald moeten worden.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​U krijgt een brief als de IND uw aanvraag heeft ontvangen, de ontvangstbevestiging. Hierin staat op welke datum de IND de aanvraag heeft ontvangen. En hoeveel tijd de IND heeft om uw aanvraag te beoordelen. Dit heet de beslistermijn. 

Nadat u de brief hebt ontvangen, maakt u online een afspraak om biometrische gegevens af te laten nemen.

De IND controleert eerst of de aanvraag compleet is en of u de leges hebt betaald. Missen er documenten of kloppen documenten niet? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat welke documenten u nog moet opsturen. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

Mijn IND en Berichtenbox

Volg uw aanvraag in Mijn IND. Heeft u zich ook aangemeld bij de Berichtenbox voor post van de IND? En uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u via de Berichtenbox een e-mail als u nieuwe post van de IND heeft.

3. Beslissing

​De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoet. De IND moet binnen een termijn van 6 maanden een beslissing nemen.

 1. De IND kijkt eerst of u voldoet aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning als EU-langdurig ingezetene (type V).
 2. Als dit niet zo is, dan kijkt de IND automatisch of u voldoet aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (type II). U hoeft hiervoor geen aparte aanvraag in te dienen.
 3. Als dit niet zo is, dan kijkt de IND automatisch of u voldoet aan de voorwaarden voor verlenging van uw huidige verblijfsvergunning bepaalde tijd. U hoeft hiervoor geen aparte aanvraag voor verlenging in te dienen.

Na de behandeling krijgt u een beslissing op uw aanvraag.

 • Negatieve beslissing

  Als u niet voldoet aan de voorwaarden voor alle 3 de bovenstaande opties, dan krijgt u geen verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in de beschikking. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.

 • Positieve beslissing

  Als u aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u een verblijfsvergunning (EU-langdurig ingezetene, onbepaalde tijd of verlenging onbepaalde tijd). U krijgt een brief van de IND als u uw verblijfsvergunning kunt ophalen.

Aanvraagformulieren

Aanvraag voor een EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd 6009

Gebruik dit formulier voor een aanvraag onbepaalde tijd of EU-langdurig ingezetene. U kunt deze aanvraag ook digitaal indienen.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten: 

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar. 
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer (als dit bij u bekend is) of uw naam en geboortedatum. 
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's mee. 
 • U moet de originele documenten zelf bewaren.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 192.

Soms gelden andere kosten

Download  

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

​De IND probeert binnen 2 weken na de positieve beslissing de verblijfsvergunning klaar te hebben. U krijgt een brief als u de verblijfsvergunning kunt ophalen. Hiervoor moet u online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. ​Houd er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt bij een IND-loket. Maak dus zo snel mogelijk een afspraak.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd geeft u verblijfsrecht voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat u uw recht om in Nederland te wonen geldig blijft, ook als uw verblijfsdocument verloopt. Het verblijfsdocument wordt steeds voor 5 jaar afgegeven en kan daarna steeds vernieuwd worden.

Rechten en plichten

Werken

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. Met een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (type II of V) mag u vrij werken in Nederland. Uw werkgever hoeft geen tewerkstellingsvergunning (TWV) voor u te hebben. Op uw verblijfsdocument staat 'Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist'.

Is uw verblijfsdocument verlopen? Dan mag u nog steeds werken. Als een instantie vraagt om een bewijs van rechtmatig verblijf, kunt u bij het IND-loket een artikel 9-brief aanvragen. Maak hiervoor een afspraak. Om de artikel 9-brief te krijgen, moet u wel vernieuwing van uw verblijfsdocument hebben aangevraagd.

Rechten bijna gelijk aan Nederlander

Met een verblijfsvergunning voor 'EU-langdurig ingezetene' of 'onbepaalde tijd' hebt u bijna dezelfde rechten als iemand met de Nederlandse nationaliteit. De grote verschillen zijn dat u niet mag stemmen bij nationale verkiezingen en niet mag werken in bepaalde bijzondere (overheids-) sectoren (bijvoorbeeld politie, leger). Daarvoor moet u eerst de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Wettelijke verplichtingen

Er zijn een aantal wettelijke verplichtingen waaraan u moet voldoen.

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsvergunning

Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt, of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen.

Vernieuwen verblijfsvergunning onbepaalde tijd

Een verblijfsdocument voor onbepaalde tijd wordt steeds voor 5 jaar afgegeven. Als deze verloopt, dan kunt u vernieuwing aanvragen.

Nederlander worden

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

openbare orde

​Openbare orde is de rust en orde op straat en in openbare gelegenheden. De overheid organiseert en controleert deze rust en orde in de samenleving. Iemand die een gevaar vormt voor de openbare orde is iemand die deze orde verstoort. Bijvoorbeeld als iemand een strafbaar feit pleegt. De IND controleert daarom of iemand veroordelingen op zijn naam heeft staan. En of iemand op dat moment een ernstige bedreiging vormt voor de samenleving.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.