Verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk

Laatste update: 2 april 2024

U wilt een verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk aanvragen. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe u de verblijfsvergunning voor niet-tijdelijke gronden aanvraagt.

Eerdere verblijfsvergunning

U kunt een verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk aanvragen als u een verblijfsvergunning hebt gehad voor 1 van de volgende verblijfsdoelen:

 • Verblijf bij een familielid- of gezinslid
 • Verblijf als minderjarig kind met een kinderbeschermingsmaatregel
 • Verblijf als slachtoffer of getuige van mensenhandel
 • Verblijf als slachtoffer van huiselijk of eergerelateerd geweld
 • Verblijf omdat u niet kunt vertrekken uit Nederland buiten uw schuld
 • Verblijf voor een medische behandeling

Voorwaarden

Alles uitklappen Alles inklappen
 • Voorwaarden na verblijf bij een familielid

  open minus
 • Voorwaarden na verblijf als kind met een kinderbeschermingsmaatregel

  open minus
 • Voorwaarden na verblijf als slachtoffer van huiselijk of eergerelateerd geweld

  open minus
 • Voorwaarden na verblijf als slachtoffer of getuige-aangever van mensenhandel

  open minus
 • Voorwaarden na verblijf omdat u buiten uw schuld niet uit Nederland kunt vertrekken

  open minus
 • Voorwaarden na verblijf voor medische behandeling

  open minus

Voor Turkse burgers en hun gezinsleden kunnen andere regels gelden.

Procedure en kosten

De aanvraagprocedure van de verblijfsvergunning bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen

Aanvraagformulieren

In de volgende situaties kunt u deze aanvraag online doen:
• U hebt langer dan 5 jaar in Nederland verblijf gehad als echtgenoot of partner.
• U hebt als minderjarig kind in Nederland langer dan 1 jaar verblijf hebt gehad bij uw ouders.
• U bent in Nederland geboren en hebt verblijf hebt gehad bij uw ouders.
• Uw verblijfgever (echtgenoot, partner of ouder) is overleden.
U hebt hiervoor DigiD met sms-controle en internetbankieren (iDEAL) nodig.

Online aanvraag Voortgezet verblijf na verblijf als familie- of gezinslid

Ga naar formulier chevron-right U hebt hiervoor DigiD nodig

Schriftelijke formulieren

Kunt u deze aanvraag niet online doen? Download dan het formulier en verstuur het per post.

De verblijfsvergunning

Wat u nog meer moet weten over de verblijfsvergunning:

Tbc-onderzoek

Hebt u bij de aanvraag aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen? Maak dan een afspraak bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Doe dit binnen 3 maanden nadat u de verblijfsvergunning hebt gekregen. Neem mee naar de afspraak:

Werken met de verblijfsvergunning

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. Met de verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk mag u vrij werken in Nederland. Op uw verblijfsgunning staat 'arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist'. De afkorting TWV staat voor tewerkstellingsvergunning.

Wettelijke plichten

U hebt een informatieplicht. Dat betekent dat u veranderingen in uw situatie moet doorgeven aan de IND. Lees meer over uw informatieplicht.

De IND controleert of u zich houdt aan uw plichten. Doet u dat niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen.

Geldigheid verblijfsvergunning

De verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk is 5 jaar geldig.

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsvergunning

Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan de verblijfsvergunning vervangen. Ga naar de pagina verblijfsvergunning beschadigd of gegevens aanpassen of verblijfsvergunning kwijt of gestolen.

Verlengen verblijfsvergunning 

Verloopt uw verblijfsvergunning binnenkort? Dan kunt u de verblijfsvergunning verlengen.

Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

Hebt u 5 jaar een verblijfsvergunning gehad? Dan kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.