Verblijfsvergunning onbepaalde tijd voor (ex-)geprivilegieerden en familieleden

Laatste update: 6 juli 2023

Om als (ex-)geprivilegieerde permanent in Nederland te wonen hebt u een verblijfsvergunning nodig. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe u de verblijfsvergunning aanvraagt.

Voorwaarden

Alles uitklappen Alles inklappen
  • (ex-)Geprivilegieerde

    open minus
  • Familieleden van (ex-)geprivilegieerden

    open minus

Procedure en kosten

De aanvraagprocedure van de verblijfsvergunning bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen

Aanvraagformulier

Schriftelijke formulieren

Download het formulier, vul het in en verstuur het per post.
Aanvraag voor een EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd - 6009

De verblijfsvergunning

Wat u nog meer moet weten over de verblijfsvergunning:

Werken met de verblijfsvergunning 

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. Met een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd mag u vrij werken in Nederland. Uw werkgever hoeft geen tewerkstellingsvergunning (TWV) voor u te hebben. Op uw verblijfsdocument staat ‘Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist’. 

Rechten

Met een verblijfsvergunning voor 'EU-langdurig ingezetene' of 'onbepaalde tijd' hebt u bijna dezelfde rechten als iemand met de Nederlandse nationaliteit. Het verschil is dat u niet mag stemmen bij nationale verkiezingen. En dat u niet mag werken in bepaalde bijzondere (overheids)sectoren. Bijvoorbeeld bij de politie of het leger. Daarvoor moet u eerst de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Wettelijke plichten

U hebt een informatieplicht. Lees meer over uw wettelijke plichten.
De IND controleert of u zich houdt aan uw plichten. Doet u dit niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen. 

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsvergunning

Is de verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan de verblijfsvergunning vervangen. Ga naar de pagina verblijfsvergunning beschadigd of gegevens aanpassen  of verblijfsvergunning kwijt of gestolen.

Vernieuwen verblijfsvergunning

Een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd wordt steeds voor 5 jaar afgegeven. Als deze verloopt, kunt u vernieuwing aanvragen. Ga naar de pagina Vernieuwen verblijfsdocument onbepaalde tijd of duurzaam verblijf