Verblijfsvergunning onbepaalde tijd voor (ex-)geprivilegieerden en familieleden

Laatste update: 29 maart 2024

Bent u een (ex-)geprivilegieerde persoon in Nederland? Of bent u een familielid van een (ex-) geprivilegieerde persoon in Nederland? En wilt u permanent in Nederland wonen? Dan hebt u een verblijfsvergunning onbepaalde tijd nodig. Op deze pagina leest u wat de voorwaarden zijn en hoe u de verblijfsvergunning aanvraagt. 

Wat is een (ex-)geprivilegieerde persoon?

Een geprivilegieerde persoon is iemand die als diplomaat, consulair medewerker of werknemer van een internationale organisatie in Nederland woont en werkt. Geprivilegieerde personen en hun familieleden hebben een bijzondere geprivilegieerde status. 

Een ex-geprivilegieerde persoon is iemand die de bijzondere geprivilegieerde status is kwijtgeraakt, maar niet door eigen handelen.

 

Voorwaarden

Alles uitklappen Alles inklappen
  • (ex-)Geprivilegieerde

    open minus
  • Familieleden van (ex-)geprivilegieerden

    open minus

Procedure en kosten

De aanvraagprocedure van de verblijfsvergunning bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen

Aanvraagformulier

Schriftelijke formulieren

Download het formulier, vul het in en verstuur het per post.
Aanvraag voor een EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd - 6009

De verblijfsvergunning

Wat u nog meer moet weten over de verblijfsvergunning:

Werken met de verblijfsvergunning 

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. Met een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd mag u vrij werken in Nederland. Uw werkgever hoeft geen tewerkstellingsvergunning (TWV) voor u te hebben. Op uw verblijfsdocument staat ‘Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist’. 

Rechten

Met een verblijfsvergunning voor 'EU-langdurig ingezetene' of 'onbepaalde tijd' hebt u bijna dezelfde rechten als iemand met de Nederlandse nationaliteit. Het verschil is dat u niet mag stemmen bij nationale verkiezingen. En dat u niet mag werken in bepaalde bijzondere (overheids)sectoren. Bijvoorbeeld bij de politie of het leger. Daarvoor moet u eerst de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Wettelijke plichten

U hebt een informatieplicht. Lees meer over uw wettelijke plichten op de pagina Plichten vreemdeling en referent familielid.
De IND controleert of u zich houdt aan uw plichten. Doet u dit niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen. 

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsvergunning

Is de verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan de verblijfsvergunning vervangen. Ga naar de pagina Verblijfsvergunning beschadigd of gegevens aanpassen  of de pagina Verblijfsvergunning kwijt of gestolen.

Vernieuwen verblijfsvergunning

Een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd wordt steeds voor 5 jaar afgegeven. Als deze verloopt, kunt u vernieuwing aanvragen. Ga naar de pagina Vernieuwen verblijfsdocument onbepaalde tijd of duurzaam verblijf