Studeren aan middelbare school of mbo

U wilt in Nederland studeren aan een middelbare school of een mbo. Om in Nederland te kunnen studeren hebt u een verblijfsvergunning nodig. Wat zijn de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning? En hoe werkt de aanvraagprocedure?

​Voor personen met de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en hun familieleden gelden andere voorwaarden.

Deze procedure en voorwaarden gelden ook voor uitwisselingsstudenten.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Naast deze voorwaarden gelden voor u en uw onderwijsinstelling de volgende voorwaarden:

 • Nederland is voor uw opleiding het meest aangewezen land. U krijgt in ieder geval geen verblijfsvergunning studie als de opleiding of een vergelijkbare opleiding bestaat in uw land van herkomst of uw land van bestendig verblijf. Daarnaast moet u aan minimaal 2 van de volgende voorwaarden voldoen:
  • U bent afkomstig uit en hebt de nationaliteit van Suriname, Indonesië of Zuid-Afrika; of
  • U hebt familiebanden met personen die in Nederland wonen en een verblijfsvergunning hebben of de Nederlandse nationaliteit; of
  • U bent de Nederlandse taal machtig.
 • U kunt met de opleiding een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van uw land. Dit hangt onder andere af van:
  • De ontwikkelingsfase waarin uw land zich bevindt. Komt u uit een hooggeïndustrialiseerd land? Dan zal de studie hier niet snel aan voldoen.
  • De aard van de opleiding. De studie moet van wezenlijke betekenis zijn voor de arbeidsmarkt van uw land.
 • U hebt een (voorlopig) bewijs van inschrijving van een onderwijsinstelling voor middelbaar onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs (mbo) voor het volgen van een voltijd dagopleiding (geen schriftelijke opleiding). Deze onderwijsinstelling is een door de IND erkende referent. Een erkende onderwijsinstelling is opgenomen in het openbaar register erkend referenten.
 • U hebt voldoende geld.

Voor Turkse onderdanen en hun familieleden kunnen andere voorwaarden gelden.

Kosten

Deze aanvraag kost € 207. 

Checklist documenten

De onderwijsinstelling heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 

De aanvraag in stappen

1. Indienen aanvraag en betalen

​Om naar Nederland te kunnen reizen hebt u een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). De mvv is een sticker die de Nederlandse vertegenwoordiging in het paspoort plakt. In sommige gevallen hebt u geen mvv nodig.

Hebt u geen mvv nodig? Klik dan nu op de tab Zonder mvv.

Alleen de erkende onderwijsinstelling kan de aanvraag voor de verblijfsvergunning studie indienen. Een erkende onderwijsinstelling heeft een overeenkomst gesloten met de IND en is opgenomen in het openbaar register erkende referenten.

De onderwijsinstelling vraagt voor u de mvv en de verblijfsvergunning in één keer aan. Uw onderwijsinstelling gebruikt hiervoor het aanvraagformulier. U vindt het formulier onderaan deze pagina. Uw onderwijsinstelling stuurt het aanvraagformulier naar de IND.

De IND int bij uw onderwijsinstelling leges van de aanvraag.

2. Ontvangst en controle aanvraag

Als de IND de aanvraag heeft ontvangen krijgt uw onderwijsinstelling een ontvangstbevestiging. Daarin staat op welke datum de IND uw aanvraag heeft ontvangen. Ook staat in de ontvangstbevestiging binnen welke periode de IND een beslissing neemt. Dit heet de beslistermijn. De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is.

Mijn IND en Berichtenbox

Volg uw aanvraag in Mijn IND. Heeft u zich ook aangemeld bij de Berichtenbox voor post van de IND? En uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u via de Berichtenbox een e-mail als u nieuwe post van de IND heeft.

3. Beslissing

​De IND controleert of u en uw onderwijsinstelling aan alle voorwaarden voldoen. De IND moet binnen een termijn van 60 dagen een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u of uw onderwijsinstelling niet voldoen aan de voorwaarden, krijgt u geen mvv en geen verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in de beschikking. De IND stuurt de beschikking naar uw onderwijsinstelling. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken. U kunt ook uw onderwijsinstelling namens u bezwaar laten maken.
 • Positieve beslissing
  Als u en uw onderwijsinstelling aan alle voorwaarden voldoen, krijgt u een mvv en een verblijfsvergunning. Uw onderwijsinstelling krijgt bericht van de IND over deze beslissing. De IND informeert ook de Nederlandse vertegenwoordiging.

4. Ophalen mvv

​U haalt de mvv op bij de Nederlandse vertegenwoordiging die uw onderwijsinstelling op het aanvraagformulier heeft ingevuld.

U hebt 3 maanden de tijd om de mvv op te halen. Maak hiervoor een afspraak bij de vertegenwoordiging. Uw paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn op de dag dat de vertegenwoordiging de mvv erin plaatst.

U moet biometrische gegevens afstaan bij het ophalen van de mvv. U neemt 1 nieuwe pasfoto mee. U zet ook uw handtekening en geeft vingerafdrukken.

5. Naar Nederland reizen

​Als u de mvv hebt opgehaald kunt u naar Nederland reizen. De mvv is 90 dagen geldig. De geldigheidsduur staat op de mvv-sticker. Op de mvv-sticker staan 2 data:

 • Ingangsdatum: vanaf deze datum is de mvv geldig.
 • Einddatum: op deze datum is de mvv niet meer geldig.

U mag met de mvv reizen binnen het Schengengebied.

De aanvraag in stappen

1. Indienen aanvraag en betalen

​U hebt geen visum nodig om naar Nederland te kunnen reizen. U kunt meteen de verblijfsvergunning aanvragen.

Alleen een erkende onderwijsinstelling kan de aanvraag voor de verblijfsvergunning studie indienen. Een erkende onderwijsinstelling heeft een overeenkomst gesloten met de IND en is opgenomen in het openbaar register erkende referenten.

De onderwijsinstelling vraagt de verblijfsvergunning aan. Uw onderwijsinstelling gebruikt hiervoor het aanvraagformulier. U vindt het formulier onderaan deze pagina. Uw onderwijsinstelling stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten per post naar de IND.

De IND int bij uw onderwijsinstelling de leges van de aanvraag.

2. Ontvangst en controle aanvraag

Als de IND de aanvraag heeft ontvangen krijgt uw onderwijsinstelling een ontvangstbevestiging. Daarin staat op welke datum de IND uw aanvraag heeft ontvangen. Ook staat in de ontvangstbevestiging binnen welke periode de IND een beslissing neemt. Dit heet de beslistermijn. De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is.

Mijn IND en Berichtenbox

Volg uw aanvraag in Mijn IND. Heeft u zich ook aangemeld bij de Berichtenbox voor post van de IND? En uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u via de Berichtenbox een e-mail als u nieuwe post van de IND heeft.

3. Beslissing

De IND controleert of u en uw onderwijsinstelling aan alle voorwaarden voldoen. De IND moet binnen een termijn van 60 dagen een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u en uw onderwijsinstelling niet voldoen aan de voorwaarden, krijgt u geen verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in de beschikking. De IND stuurt de beschikking naar uw onderwijsinstelling. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken. U kunt ook uw onderwijsinstelling namens u bezwaar laten maken.
 • Positieve beslissing
  Als u aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u een verblijfsvergunning. De IND informeert uw onderwijsinstelling over deze beslissing. De IND informeert ook de Nederlandse vertegenwoordiging.

Bent u nog in het buitenland? Dan gaat u na aankomst in Nederland naar het IND-loket om biometrische gegevens te laten afnemen.

Aanvraagformulieren

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘studie’ voortgezet en beroepsonderwijs 7005

Uw onderwijsinstelling gebruikt dit formulier om uw aanvraag in te dienen.

Checklist documenten

De onderwijsinstelling heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 207.

Soms gelden andere kosten

Download  

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘studie’ Internationaal Baccalaureaat Diplomaprogramma7006

Uw onderwijsinstelling gebruikt dit formulier om uw aanvraag voor studie Internationaal Baccalaureaat Diplomaprogramma in te dienen.

Checklist documenten

De onderwijsinstelling heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 207.

Soms gelden andere kosten

Download  

Aanvraagformulieren

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘studie’ voortgezet en beroepsonderwijs7005

Uw onderwijsinstelling gebruikt dit formulier om uw aanvraag in te dienen.

Checklist documenten

De onderwijsinstelling heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 207.

Soms gelden andere kosten

Download  

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘studie’ Internationaal Baccalaureaat Diplomaprogramma7006

Uw onderwijsinstelling gebruikt dit formulier om uw aanvraag studie Internationaal Baccalaureaat Diplomaprogramma in te dienen.

Checklist documenten

De onderwijsinstelling heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 207.

Soms gelden andere kosten

Download  

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

De IND probeert binnen 2 weken na de positieve beslissing de verblijfsvergunning klaar te hebben. Uw onderwijsinstelling krijgt een brief als u de verblijfsvergunning kunt ophalen. Hiervoor moet u online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. ​ Houd er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt bij een IND-loket. Maak dus zo snel mogelijk een afspraak.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Inschrijving bij de gemeente

Als u in Nederland aankomt moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar u gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist.

Informeer altijd vooraf bij uw gemeente welke (gelegaliseerde en vertaalde) documenten/akten u nog meer mee moet nemen.

Tbc-onderzoek

Bij uw aanvraag hebt u aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen. U moet hiervoor een afspraak maken bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Dit doet u binnen 3 maanden nadat u de vergunning hebt gekregen. Neem de bijlage 'Verwijzingsformulier tbc-onderzoek' mee naar de afspraak.

In sommige gevallen hoeft u geen tbc-onderzoek te laten doen.

Zorgverzekering afsluiten

Op de site van de Zorgverzekeringslijn leest u of u in Nederland een zorgverzekering moet afsluiten.

Geldigheid verblijfsvergunning

​De verblijfsvergunning voor studie is geldig voor de duur van uw studie plus 3 maanden. U kunt 1 jaar extra krijgen voor voorbereidende studie of een schakeljaar, bijvoorbeeld om Nederlands te leren. De verblijfsvergunning wordt voor maximaal 5 jaar verleend.

Werken en stage lopen

Op de achterkant van uw verblijfsdocument staat 'Tewerkstellingsvergunning (TWV) vereist voor arbeid van bijkomende aard, andere arbeid in loondienst niet toegestaan'. Hieronder leest u wat dit voor u betekent:

Werken in loondienst

U mag alleen in loondienst werken als uw werkgever een TWV voor u heeft. U mag dan:

 • maximaal 16 uur per week werken; óf

 • voltijd werken in de zomermaanden juni, juli en augustus. 

Als u meer werkt of wanneer uw werkgever geen TWV heeft dan bent u (onbedoeld) illegaal aan het werk. De Inspectie SZW houdt hierop toezicht. Bij het vaststellen van een overtreding informeert de Inspectie de IND. De IND neemt dan contact op met de onderwijsinstelling waar u studeert. De Inspectie zal de werkgever beboeten voor de illegale tewerkstelling.

Werken als zelfstandig ondernemer

U mag in Nederland naast uw studie werken als zelfstandig ondernemer, zolang u blijft voldoen aan de voorwaarden voor uw verblijfsvergunning voor studie. Hierbij geldt geen beperking met betrekking tot het aantal uren dat u mag werken. Ook hebt u geen TWV nodig voor uw werk als zelfstandig ondernemer.

U moet zich inschrijven bij de KvK als zelfstandig ondernemer. U moet zelf belasting betalen. En u bent misschien verplicht een Nederlandse basisverzekering ziektekosten af te sluiten.

Stage

Als u stage gaat lopen is er geen tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig als de stage relevant is voor uw opleiding. U en uw onderwijsinstelling moeten een stageovereenkomst hebben ondertekend met uw stagebedrijf. Meer informatie over stage lopen voor een Nederlandse opleiding vindt u bij het Nuffic.


Let op! Vraagt u ook een verblijfsvergunning aan voor uw partner? U partner mag met deze verblijfsvergunning niet werken. Op de verblijfsvergunning van uw partner staat ‘arbeid niet toegestaan’.

Wettelijke verplichtingen / uw studie tijdelijk buiten Nederland?

Er zijn een aantal wettelijke verplichtingen die voor u en uw onderwijsinstelling gelden.

De IND houdt toezicht op de naleving van uw wettelijke verplichtingen. Voldoet u niet aan uw wettelijke verplichtingen dan kan dit gevolgen hebben.

Gaat u voor uw studie tijdelijk naar het buitenland?
U mag niet langer dan 12 maanden achter elkaar in het buitenland zijn. Bent u langer dan 12 maanden in het buitenland, dan kan de IND uw verblijfsvergunning intrekken. Ook als u in het buitenland studeert of stage loopt geldt de studievoortgangsnorm.

Vervolgaanvragen (inclusief terugkeervisum)

​Vervangen verblijfsvergunning

Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen.

Verlengen verblijfsvergunning

Verloopt uw verblijfsvergunning binnenkort? Vraag dan verlenging aan.

Wijzigen verblijfsvergunning

Verandert er iets in uw situatie dat gevolgen heeft voor uw verblijfsvergunning? Stopt u bijvoorbeeld met studeren? Of hebt u onvoldoende studievoortgang? Meld dat meteen bij de IND. Het kan zijn dat u door de verandering in uw situatie uw verblijfsvergunning moet wijzigen.

Terugkeervisum

U hebt een aanvraag ingediend en wacht op een beslissing. Uw mvv of (huidige) verblijfsvergunning is niet meer geldig. U mag de beslissing op uw aanvraag in Nederland afwachten. Als u op reis wilt kan het zijn dat u een terugkeervisum nodig hebt om Nederland weer in te reizen.

Land van bestendig verblijf

​Een land van bestendig verblijf is een land (anders dan het land van herkomst) waar u langer dan 3 maanden rechtmatig mag zijn. Dit betekent dat u daar een geldige verblijfsvergunning hebt. Of u bent in afwachting van een verblijfsaanvraag. Bent u in een land in uw vrije termijn? Of met een visum kort verblijf (max. 3 maanden)? Dan is dit geen bestendig verblijf.

Erkende referent

​Een referent is een persoon, bedrijf, school of organisatie die belang heeft bij de overkomst van een vreemdeling. Een organisatie is verplicht zich door de IND als referent te laten erkennen als zij een verblijfsvergunning wil aanvragen voor au pair, uitwisseling, studie, kennismigrant en wetenschappelijk onderzoeker in de zin van richtlijn 2005/71/EG.

Machtiging tot voorlopig verblijf

​De machtiging tot voorlopig verblijf is een visum dat u nodig hebt als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt verblijven. Voor meer informatie, zie Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

Nederlandse vertegenwoordiging

Dit is de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.