• Home
  • Herhaalde asielaanvraag (HASA)

Herhaalde asielaanvraag (HASA)

U wilt opnieuw asiel aanvragen in Nederland. Bijvoorbeeld omdat er iets is veranderd in uw land van herkomst of in uw persoonlijke situatie. Hieronder leggen we de voorwaarden en procedure uit.

Voorwaarden

U moet voldoen aan al deze voorwaarden:

  • U bent in Nederland.
  • U hebt eerder asiel aangevraagd in Nederland. De IND heeft deze aanvraag negatief beoordeeld. Of de IND heeft deze aanvraag positief beoordeeld, maar later uw verblijfsvergunning ingetrokken.
  • U wilt opnieuw asiel aanvragen omdat er nieuwe feiten en omstandigheden zijn in uw situatie.

U moet een aanvraagformulier invullen en in persoon inleveren bij de IND. Verderop leest u hoe u dit moet doen.  

Geen aanvraagformulier invullen

In één van de volgende situaties hoeft u geen aanvraagformulier in te vullen. U kunt zich in Ter Apel melden voor het indienen van een asielaanvraag:

  • Een ander EU-land was verantwoordelijk voor uw laatste asielaanvraag. Daarom heeft de IND uw asielaanvraag niet behandeld. Nederland is nu wel verantwoordelijk voor uw asielaanvraag.
  • Een ander EU-land was verantwoordelijk voor uw laatste asielaanvraag. Daarom heeft de IND uw asielaanvraag niet behandeld. U bent teruggekeerd naar dit EU-land of Nederland heeft u overgedragen aan dit EU-land.
  • De IND heeft uw laatste asielaanvraag negatief beoordeeld. Of de IND heeft deze aanvraag positief beoordeeld, maar later uw verblijfsvergunning ingetrokken. U bent daarna teruggekeerd naar uw land van herkomst. U hebt hier bewijzen van, zoals een origineel paspoort.

Kosten

Het is gratis om een herhaalde asielaanvraag in te dienen.


​Dit is nieuw bekend geworden informatie die u tijdens uw vorige asielprocedure niet hebt ingebracht. En die u ook niet eerder had kunnen inbrengen. Denk aan gebeurtenissen die uw situatie of de situatie in uw land van herkomst hebben veranderd. Deze veranderingen vonden plaats na de beslissing op uw vorige asielaanvraag. Of veranderingen van beleid of een uitspraak van de rechter die te maken hebben met uw situatie.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.