Culturele uitwisseling

U wilt naar Nederland komen voor een culturele uitwisseling. Om in Nederland als uitwisselingsjongere te wonen, hebt u een verblijfsvergunning nodig. Wat zijn de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning? En hoe werkt de aanvraagprocedure?

Voor personen met de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en hun familieleden gelden andere voorwaarden.

Voorwaarden 

Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Naast deze voorwaarden gelden voor u de volgende voorwaarden:

 • U gaat in Nederland wonen voor een uitwisselingsprogramma via een erkende uitwisselingsorganisatie.
 • U bent 18 jaar of ouder, maar jonger dan 31.
 • U hebt geen contract met een gastgezin, (Nederlands of buitenlands) bemiddelingsbureau of uitwisselingsorganisatie getekend waarmee u zich verplicht geld of een boete te betalen als u (onderdelen van) het contract niet nakomt.
 • U hebt geen geldbedrag als borg betaald aan een (Nederlands of buitenlands) bemiddelingsbureau of uitwisselingsorganisatie.
 • U gaat geen werk doen voor mensen die meer bijzondere zorg nodig hebben. Met meer bijzondere zorg wordt bedoeld zorgtaken die een specifieke vaardigheid vereisen.
 • U hebt niet eerder in Nederland een verblijfsvergunning voor uitwisseling gehad.
 • U gaat wonen bij het gastgezin. U schrijft zich in bij de gemeente op het adres van het gastgezin.
 • Uw gastgezin staat ingeschreven in Nederland in de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente waar zij wonen.
 • Uw gastgezin bestaat uit 2 of meer personen. Deze personen hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning voor Nederland.
 • U hebt nog niet eerder (in het buitenland) voor het gastgezin gewerkt.

Voor Turkse onderdanen en hun familieleden kunnen andere voorwaarden gelden.

European Solidarity Corps 

Wilt u in Nederland vrijwilligerswerk gaan verrichten in het kader van het European Solidarity Corps? U moet dan een overeenkomst hebben gesloten met de erkende uitwisselingsorganisatie en het uitwisselingsprogramma moet zijn goedgekeurd door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). In de overeenkomst moeten de volgende onderdelen zijn opgenomen:

 • Een beschrijving van het vrijwilligersprogramma.
 • De duur van het vrijwilligerswerk.
 • De voorwaarden voor plaatsing en voor het toezicht op het vrijwilligerswerk.
 • Het aantal uur dat u aan het vrijwilligerswerk moet besteden.
 • Informatie over de beschikbare financiële middelen om uw verblijf in Nederland te bekostigen én het, door u te ontvangen, minimumbedrag aan zakgeld voor de duur van uw verblijf.

Online aanvraag

Uw uitwisselingsorganisatie kan deze aanvraag ook online indienen. Dit kan via het Portaal Zakelijk.

Online aanvraagLogo eHerkenning

Kosten

Deze aanvraag kost € 345. 

Checklist documenten

De uitwisselingsorganisatie heeft een lijst met documenten die u nodig heeft.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 

De aanvraag in stappen

1. Indienen aanvraag en betalen

Om naar Nederland te kunnen reizen hebt u een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig. De mvv is een visum die de Nederlandse vertegenwoordiging in het paspoort plakt. Sommige personen hebben geen mvv nodig.

Hebt u geen mvv nodig? Klik dan nu op de tab Zonder mvv.

Alleen een erkende uitwisselingsorganisatie kan de aanvraag voor de verblijfsvergunning culturele uitwisseling indienen. Een erkende uitwisselingsorganisatie heeft een overeenkomst gesloten met de IND en is opgenomen in het openbaar register erkende referenten.

De uitwisselingsorganisatie vraagt voor u de mvv en de verblijfsvergunning in één keer aan. De uitwisselingsorganisatie gebruikt hiervoor het aanvraagformulier. Uw uitwisselingsorganisatie vindt het formulier onderaan deze pagina. Uw uitwisselingsorganisatie stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten naar de IND.

Ook int de IND bij uw uitwisselingsorganisatie de leges voor de aanvraag.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​Als de IND de aanvraag heeft ontvangen krijgt uw uitwisselingsorganisatie een ontvangstbevestiging. Daarin staat op welke datum de IND uw aanvraag heeft ontvangen. Ook staat in de ontvangstbevestiging binnen welke periode de IND een beslissing neemt. Dit heet de beslistermijn De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is.

Mijn IND en Berichtenbox

Volg uw aanvraag in Mijn IND. Heeft u zich ook aangemeld bij de Berichtenbox voor post van de IND? En uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u via de Berichtenbox een e-mail als u nieuwe post van de IND heeft.

3. Beslissing

​De IND controleert of u en de uitwisselingsorganisatie aan alle voorwaarden voldoen. De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u of de uitwisselingsorganisatie niet voldoen aan de voorwaarden, krijgt u geen mvv en verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in de beschikking. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.
 • Positieve beslissing
  Als u en de uitwisselingsorganisatie aan alle voorwaarden voldoen, krijgt u een mvv en verblijfsvergunning. Uw uitwisselingsorganisatie krijgt bericht van de IND over deze beslissing. De IND informeert ook de Nederlandse vertegenwoordiging.

4. Ophalen mvv

​U haalt de mvv op bij de Nederlandse vertegenwoordiging die uw uitwisselingsorganisatie op het aanvraagformulier heeft ingevuld.

U hebt 3 maanden de tijd om de mvv op te halen. Maak hiervoor een afspraak bij de vertegenwoordiging. Uw paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn op de dag dat de vertegenwoordiging de mvv erin plaatst.

U moet biometrische gegevens afstaan bij het ophalen van de mvv. U neemt 1 nieuwe pasfoto mee. U zet ook uw handtekening en geeft vingerafdrukken.

5. Naar Nederland reizen

​Als u de mvv hebt opgehaald kunt u naar Nederland reizen. De mvv is 90 dagen geldig. De geldigheidsduur staat op de mvv-sticker. Op de mvv-sticker staan 2 data:

 • Ingangsdatum: vanaf deze datum is de mvv geldig.
 • Einddatum: op deze datum is de mvv niet meer geldig.

U mag met de mvv reizen binnen het Schengengebied.

De aanvraag in stappen

1. Indienen aanvraag en betalen

​U hebt geen visum nodig om naar Nederland te kunnen reizen. U kunt meteen de verblijfsvergunning aanvragen.

Alleen een erkende uitwisselingsorganisatie kan de aanvraag voor de verblijfsvergunning culturele uitwisseling indienen. Een erkende uitwisselingsorganisatie heeft een overeenkomst gesloten met de IND en is opgenomen in het openbaar register erkende referenten.

De uitwisselingsorganisatie vraagt de verblijfsvergunning aan. Zij gebruikt hiervoor het aanvraagformulier. Uw uitwisselingsorganisatie vindt het formulier onderaan deze pagina. De uitwisselingsorganisatie stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten naar de IND.

De IND int bij uw uitwisselingsorganisatie de leges voor uw aanvraag.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​Als de IND de aanvraag heeft ontvangen krijgt uw uitwisselingsorganisatie een ontvangstbevestiging. Daarin staat op welke datum de IND uw aanvraag heeft ontvangen. Ook staat in de ontvangstbevestiging binnen welke periode de IND een beslissing neemt. Dit heet de beslistermijn De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is.

Mijn IND en Berichtenbox

Volg uw aanvraag in Mijn IND. Heeft u zich ook aangemeld bij de Berichtenbox voor post van de IND? En uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u via de Berichtenbox een e-mail als u nieuwe post van de IND heeft.

3. Beslissing

​De IND controleert of u en de uitwisselingsorganisatie aan alle voorwaarden voldoen. De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u of de uitwisselingsorganisatie niet voldoen aan de voorwaarden, krijgt u geen verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in de beschikking. De IND stuurt de beschikking per post. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.
 • Positieve beslissing
  Als u en de uitwisselingsorganisatie aan alle voorwaarden voldoen, krijgt u een verblijfsvergunning.

Bent u nog in het buitenland? Dan gaat u na aankomst in Nederland naar het IND-loket om biometrische gegevens te laten afnemen.

Aanvraagformulieren

Aanvraag voor het verblijfsdoel Uitwisseling - particuliere uitwisseling 7003

De uitwisselingsorganisatie gebruikt dit formulier om uw aanvraag in te dienen. Uw uitwisselingsorganisatie kan de aanvraag ook online doen.

Checklist documenten

De uitwisselingsorganisatie heeft een lijst met documenten die u nodig heeft.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 345.

Soms gelden andere kosten

Online aanvraag  Download  

Aanvraagformulieren

Aanvraag voor het verblijfsdoel Uitwisseling - particuliere uitwisseling 7003

De uitwisselingsorganisatie gebruikt dit formulier om uw aanvraag in te dienen. Uw uitwisselingsorganisatie kan de aanvraag ook online doen.

Checklist documenten

De uitwisselingsorganisatie heeft een lijst met documenten die u nodig heeft.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 345.

Soms gelden andere kosten

Online aanvraag  Download  

Aanvraag voor het verblijfsdoel Uitwisseling - particuliere uitwisseling7003

De uitwisselingsorganisatie gebruikt dit formulier om uw aanvraag in te dienen. Uw uitwisselingsorganisatie kan de aanvraag ook online doen.

Checklist documenten

De uitwisselingsorganisatie heeft een lijst met documenten die u nodig heeft.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 345.

Online aanvraag  Download  

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

De IND probeert binnen 2 weken na uw aankomst in Nederland de verblijfsvergunning klaar te hebben. Uw uitwisselingsorganisatie krijgt een brief als u de verblijfsvergunning kunt ophalen. Hiervoor moet u online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. ​Houd er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt bij een IND-loket. Maak dus zo snel mogelijk een afspraak. 

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Inschrijving bij de gemeente

Als u in Nederland aankomt moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar u gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist.

Informeer altijd vooraf bij uw gemeente welke (gelegaliseerde en vertaalde) documenten/akten u nog meer mee moet nemen.

Tbc-onderzoek

Bij uw aanvraag hebt u aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen. U moet hiervoor een afspraak maken bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Dit doet u binnen 3 maanden nadat u de vergunning hebt gekregen. Neem de bijlage 'Verwijzingsformulier tbc-onderzoek' mee naar de afspraak.

In sommige gevallen hoeft u geen tbc-onderzoek te laten doen.

Zorgverzekering afsluiten

​Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Dit doet u binnen 4 maanden na aankomst in Nederland.

Geldigheid verblijfsvergunning

​De verblijfsvergunning voor culturele uitwisseling is 1 jaar geldig.

De verblijfsvergunning voor European Solidarity Corps is geldig voor de duur van het te verrichten vrijwilligerswerk, met een maximum van 1 jaar.

Werken

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. U mag met de verblijfsvergunning culturele uitwisseling alleen vrijwilligerswerk doen. Het uitwisselingsprogramma moet aangeven dat u vrijwilligerswerk mag doen. Op uw verblijfsvergunning staat 'TWV niet vereist voor specifieke arbeid, andere arbeid niet toegestaan'.

Wettelijke verplichtingen

Er is een aantal wettelijke verplichtingendie voor u, uw gastgezin en uw uitwisselingsorganisatie gelden.

De IND houdt toezicht op de naleving van uw wettelijke verplichtingen. Voldoet u niet aan uw wettelijke verplichtingen dan kan dit gevolgen hebben.

Vervolgaanvragen (inclusief terugkeervisum)

Vervangen verblijfsvergunning

Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen.

Verlengen verblijfsvergunning

U kunt uw verblijfsvergunning voor culturele uitwisseling niet verlengen.

Wijzigen verblijfsvergunning

Verandert er iets in uw situatie dat gevolgen heeft voor uw verblijfsvergunning? Meld dat meteen bij de IND. Het kan zijn dat u door de verandering in uw situatie uw verblijfsvergunning moet wijzigen.

Terugkeervisum

U hebt een aanvraag ingediend en wacht op een beslissing. Uw mvv of (huidige) verblijfsvergunning is niet meer geldig. U mag de beslissing op uw aanvraag in Nederland afwachten. Als u op reis wilt kan het zijn dat u een terugkeervisum nodig hebt om Nederland  weer in te reizen. 

Machtiging tot voorlopig verblijf

​De machtiging tot voorlopig verblijf is een visum dat u nodig hebt als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt verblijven. Voor meer informatie, zie Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

Nederlandse vertegenwoordiging

Dit is de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.