Aanvragen verblijfsvergunning economisch niet-actieve EU-langdurig ingezetene

Laatste update: 30 mei 2022

Met een verblijfsvergunning voor economisch niet-actieve EU-langdurig ingezetene kunt u in Nederland wonen. U leest op deze pagina de voorwaarden. En hoe u de verblijfsvergunning aanvraagt.

Voor wie is de aanvraag economisch niet-actieve EU-langdurig ingezetene?

U bent EU-langdurig ingezetene in een ander EU-land. Dit betekent dat u in een ander land van de EU een verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene hebt. Dit is een Europese verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. U wilt in Nederland komen wonen, maar u gaat niet werken. U bent dan in Nederland economisch niet-actief.

Algemene voorwaarden voor een verblijfsvergunning

Voorwaarden economisch niet-actieve EU-langdurig ingezetene

Voor de verblijfsvergunning economisch niet-actieve EU-langdurig ingezetene gelden deze voorwaarden:

Documenten die u nodig hebt

U laat met documenten zien dat u voldoet aan de voorwaarden. Voor de aanvraag economisch niet-actieve EU-langdurig ingezetene hebt u deze documenten nodig:

  • Kopie van de pagina waarop uw persoonsgegevens en de geldigheidsduur van uw paspoort staan.
  • Kopie van de voor- en achterkant van uw verblijfsdocument EU-langdurig ingezetene van het andere EU-land.
  • Documenten over uw inkomen. Bijvoorbeeld een brief waarin staat dat u een uitkering krijgt van het EU-land dat u de verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene heeft gegeven. Of een loonstrook van salaris, pensioen of uitkering voor vervroegd pensioen van een werkgever buiten Nederland. Of bewijs van inkomen uit eigen vermogen.
  • De bijlage Antecedentenverklaring. Deze bijlage zit bij het aanvraagformulier. Vul de Antecedentenverklaring helemaal in en zet uw handtekening.

Legalisatie en vertaling van officiële buitenlandse documenten

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Lees meer over legalisatie en vertaling van buitenlandse documenten.

Schriftelijk aanvraagformulier

U kunt deze aanvraag alleen schriftelijk doen.

Download het aanvraagformulier:

Zo werkt de schriftelijke aanvraag

  1. Download en print het formulier.
  2. Vul het formulier in. En de bijlagen die gelden voor uw situatie.
  3. Doe het aanvraagformulier, de bijlagen en de documenten in 1 envelop. Stuur nooit originele documenten naar de IND. Maak kopieën die goed te lezen zijn.
  4. Stuur de aanvraag naar de IND. Het adres staat in het aanvraagformulier.

Kosten aanvraag

U krijgt een brief om de kosten van uw aanvraag (leges) te betalen. In de brief staat het bedrag en naar welke bankrekening u dit overmaakt. De IND beoordeelt uw aanvraag alleen als u hebt betaald.

De kosten voor de aanvraag economisch niet-actieve EU-langdurig ingezetene zijn € 210,00.

Kijk voor uitleg op de pagina Leges: kosten van een aanvraag.

Beslissing op uw aanvraag

De IND heeft 90 dagen de tijd om te beslissen op uw aanvraag economisch niet-actieve EU-langdurig ingezetene. Die periode heet de beslistermijn. Deze termijn staat in de wet. U krijgt een brief waarin staat voor welke datum u een beslissing krijgt op uw aanvraag.

Volg uw aanvraag in Mijn IND

U kunt uw aanvraag volgen in Mijn IND. U moet hiervoor inloggen met DigiD. Lees meer over Mijn IND en log in.

Bezwaar maken tegen de beslissing

U kunt binnen 4 weken bezwaar maken tegen de beslissing. In de brief met de beslissing staat hoe u dit doet. Lees meer over bezwaar maken en in beroep gaan tegen een beslissing van de IND.

Als de IND te laat beslist

Is de beslistermijn voorbij? En hebt u nog geen beslissing op uw aanvraag of bezwaar? Dan is de IND te laat met beslissen. Lees wat u kunt doen als de IND te laat is met beslissen.

Geldigheid verblijfsvergunning economisch niet-actieve EU-langdurig ingezetene

Uw verblijfsvergunning is 5 jaar geldig. Daarna kunt u uw verblijfsvergunning verlengen. Of u kunt een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.

Werken in Nederland als economisch niet-actieve EU-langdurig ingezetene

U gaat niet meteen werken, maar u mag met deze verblijfsvergunning vrij werken in Nederland. Uw werkgever heeft voor u geen aparte werkvergunning (twv) nodig. Op de achterkant van uw verblijfsdocument staat 'arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist.'

Wettelijke plichten

U moet zich houden aan een aantal wettelijke plichten. Lees aan welke wettelijke plichten u zich moet houden.

Your Europe