Aanvragen toetsing EU-recht familieleden burger van de Unie

Laatste update: 28 maart 2023

U bent familielid van iemand met de nationaliteit van een land dat hoort bij de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER), of Zwitserland. U hebt zelf een andere nationaliteit. U gaat in Nederland samenwonen met uw partner of ander familielid. U vraagt toetsing aan het EU-recht aan. U leest op deze pagina wat de voorwaarden zijn en hoe u toetsing aanvraagt. 

Familieleden van Nederlander

Gaat u wonen bij een Nederlander? Dan kunt u meestal geen toetsing aan het EU-recht aanvragen. Het EU-recht geldt voor Nederlanders niet meteen. Lees wanneer het EU-recht voor Nederlanders en hun familieleden wél geldt.

Geldt het EU-recht voor uw Nederlandse familielid? Lees dan verder op deze pagina. 

Gaat u wonen bij een Nederlander voor wie het EU-recht niet geldt? Ga dan voor de voorwaarden en procedure naar de pagina Familie.

Familieleden van Nederlander

Gaat u wonen bij een Nederlander? Dan kunt u meestal geen toetsing aan het EU-recht aanvragen. Het EU-recht geldt voor Nederlanders niet meteen. Lees wanneer het EU-recht voor Nederlanders en hun familieleden wél geldt.

Geldt het EU-recht voor uw Nederlandse familielid? Lees dan verder op deze pagina. 

Gaat u wonen bij een Nederlander voor wie het EU-recht niet geldt? Ga dan voor de voorwaarden en procedure naar de pagina Familie.

Voor wie is de aanvraag toetsing aan het EU-recht?

U bent een familielid van een burger van de Unie. Een burger van de Unie is iemand met de nationaliteit van een land van de EU, EER of van Zwitserland. U bent zelf geen burger van de Unie. Als familielid van een burger van de Unie geldt voor u vaak wel het EU-recht. U vraagt toetsing aan het EU-recht aan om te laten zien dat het EU-recht voor u geldt.

U vraagt EU-toetsing aan in Nederland. U reist dus eerst naar Nederland. Bent u visumplichtig voor het Schengengebied? Dan vraagt u bij de Nederlandse ambassade eerst een faciliterend visum. Bent u niet in Nederland op het moment dat er een positieve beslissing wordt genomen? Dan krijgt u geen verblijfsdocument.

Voorwaarden

Voor de toetsing aan het EU-recht gelden deze voorwaarden:

 • U hebt een geldig paspoort.
 • U bent geen gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid. Dit betekent dat u geen strafblad hebt en er geen rechtszaak tegen u loopt.
 • U bent 1 van de volgende familieleden van de burger van de Unie:
  • U bent de echtgenoot of geregistreerd partner van de burger van de Unie.
  • U bent de ongetrouwde partner van de burger van de Unie. U hebt voor de datum van de aanvraag of de beslissing minimaal 6 maanden achter elkaar samengewoond. Of u hebt (nog) niet 6 maanden samengewoond. Maar op grond van uw persoonlijke situatie is er sprake van een duurzame relatie.
  • U bent het kind of kleinkind jonger dan 21 jaar van de burger van de Unie. Of van hun echtgenoot of geregistreerd partner.
  • U bent het kind of kleinkind jonger dan 18 jaar van de ongetrouwde partner van de burger van de Unie. U gaat bij uw ouder of grootouder in Nederland wonen.
  • U bent het kind of kleinkind vanaf 21 jaar of de ouder of grootouder van de burger van de Unie. Of van hun echtgenoot of geregistreerd partner. U bent financieel afhankelijk van de burger van de Unie. U krijgt regelmatig (bijvoorbeeld elke maand) geld van uw familielid. U kunt uw basisbehoeften (bijvoorbeeld huur, eten en drinken) alleen met dit geld betalen.
  • U bent een ander familielid van de burger van de Unie. Bijvoorbeeld een oom, tante, neef of nicht. En 1 van deze situaties geldt voor u:
   • U bent financieel afhankelijk van de burger van de Unie. U krijgt regelmatig (bijvoorbeeld elke maand) geld& van uw familielid. U kunt uw basisbehoeften (bijvoorbeeld huur, eten en drinken) alleen met dit geld betalen.
   • U woonde in het land van herkomst al samen met de burger van de Unie.
   • U hebt door ernstige problemen met uw gezondheid zorg nodig van de burger van de Unie.
  • U bent het familielid van een Nederlander die onder het EU-recht valt.
 • De burger van de Unie bij wie u gaat wonen, heeft rechtmatig verblijf in Nederland. De burger van de Unie voldoet nog steeds aan de voorwaarden voor rechtmatig verblijf: 
  • Een geldig paspoort of identiteitskaart van een land van de EU, EER of Zwitserland.
  • Een verzekering tegen ziektekosten.
  • Voldoende inkomen. Lees meer over inkomen voor burgers van de Unie.

 

Documenten die u nodig hebt

U laat met documenten zien dat u voldoet aan de voorwaarden. Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Documenten die u altijd nodig hebt

Voor de aanvraag om toetsing aan het EU-recht hebt u altijd nodig:

 • Een kopie van de pagina met de persoonsgegevens en geldigheidsduur van uw geldige paspoort.
 • Documenten die laten zien dat de burger van de Unie (nog steeds) reële en daadwerkelijke arbeid uitvoert. Of (nog steeds) voldoende inkomen heeft voor u allebei. 

Documenten die u nodig hebt per situatie

Kijk welke andere documenten u nodig hebt in uw situatie:

Alles uitklappen Alles inklappen
 • U bent echtgenoot of geregistreerd partner van een burger van de Unie

  open minus
 • U bent ongehuwd partner van een burger van de Unie

  open minus
 • U bent het (klein)kind jonger dan 21 jaar van (de partner van) een burger van de Unie

  open minus
 • U bent de (groot)ouder of het (klein)kind vanaf 21 jaar van (de partner van) een burger van de Unie

  open minus
 • U bent een familielid, anders dan partner, (groot)ouder of (klein)kind van een burger van de Unie

  open minus
 • U bent een familielid van een Nederlander voor wie het EU-recht geldt

  open minus

Hoe u toetsing aan het EU-recht aanvraagt

U vraagt de EU-toetsing aan in Nederland. U reist dus eerst naar Nederland. Bent u niet in Nederland op het moment dat er een positieve beslissing wordt genomen? Dan krijgt u geen verblijfsdocument

Naar Nederland reizen: faciliterend visum of vrije termijn

Afhankelijk van uw nationaliteit, reist u Nederland in met of zonder faciliterend visum. Lees meer over het faciliterend visum en of u een visum nodig hebt.

Faciliterend visum

Hebt u een visumplichtige nationaliteit? Dan hebt u een visum nodig om naar Nederland te reizen. Familieleden van burgers van de Unie krijgen gratis een Schengenvisum voor 90 dagen (visum type C) als zij bij hun familielid in Nederland willen wonen. Dit heet een faciliterend visum. U vraagt het faciliterend visum aan bij de Nederlandse ambassade of consulaat in het land waar u woont. U geeft aan dat u in Nederland gaat wonen bij uw familielid met de nationaliteit van een land van EU, EER of Zwitserland. U laat met documenten zien dat u een familielid bent van de burger van de Unie. Dit kan bijvoorbeeld met een huwelijksakte of geboorteakte.

Vrije termijn

Hebt u niet een visumplichtige nationaliteit? Dan reist u naar Nederland in uw vrije termijn. U hebt deze documenten nodig om naar Nederland binnen te komen:

 • Een geldig paspoort of ander reisdocument. Een kind mag bijgeschreven staan in het paspoort van een van de ouders.
 • Document dat laat zien dat u een familielid bent van een burger van de Unie. Bijvoorbeeld een huwelijksakte of geboorteakte.

Online aanvraag

U kunt de aanvraag voor EU-toetsing digitaal indienen.

Heeft de referent de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u de aanvraag niet online doen. Gebruik het schriftelijke formulier Aanvraag toetsing aan het EU-recht familielid van de burger van de Unie.

Voor uw online aanvraag hebt u een DigiD met sms-code en internetbankieren (iDEAL) nodig.

Online aanvraag

Schriftelijk aanvraagformulier

Download en print het volgende aanvraagformulier:

Afspraak bij IND-loket: biometrie en verblijfssticker

Nadat u de aanvraag heeft ingediend, krijgt u een brief van de IND. Hierin staat hoe u de leges (kosten) van de aanvraag betaalt. In de brief staat ook hoe u een afspraak maakt voor uzelf en de burger van de Unie voor afname van biometrische gegevens.

Tijdens de afspraak krijgt u ook een sticker in uw paspoort. Op deze sticker staat dat u in Nederland mag verblijven om de beslissing af te wachten. En dat u mag werken. De sticker geldt, samen met uw paspoort, als bewijs van rechtmatig verblijf. Bijvoorbeeld voor organisaties van de overheid en werkgevers.

Kosten van de aanvraag

Een aanvraag toetsing EU-recht kost € 70,00. Voor een minderjarige betaalt u € 38,00. 

Beslissing op uw aanvraag

De IND heeft 6 maanden de tijd om te beslissen op uw aanvraag toetsing EU-recht. Die periode heet de beslistermijn. Deze termijn staat in de wet. U krijgt een brief waarin staat voor welke datum u een beslissing krijgt op uw aanvraag. 

Volg uw aanvraag in Mijn IND

U kunt uw aanvraag volgen in Mijn IND. U moet hiervoor inloggen met DigiD.

Bezwaar maken tegen de beslissing

U kunt binnen 4 weken bezwaar maken tegen de beslissing. In de beschikking staat hoe u dit doet. Lees meer over bezwaar maken en in beroep gaan tegen beslissing IND.

Als de IND te laat beslist

Is de beslistermijn voorbij? En hebt u nog geen beslissing op uw aanvraag of bezwaar? Dan is de IND te laat met beslissen. Lees wat u kunt doen als de IND te laat is met beslissen.

Verblijfsdocument ophalen

Hebt u een positieve beslissing gekregen? Dan krijgt u een brief voor het ophalen van uw verblijfsdocument. Maak een afspraak voor het ophalen van uw verblijfsdocument.

Uw rechten

Geldigheid verblijfsdocument familielid EU/EER

Uw verblijfsdocument is 5 jaar geldig. Daarna kunt u een nieuwe toetsing aanvragen. Of u kunt een verblijfsdocument duurzaam verblijf aanvragen.

Werken in Nederland als familielid van burger van de Unie

Met deze verblijfsvergunning mag u vrij werken. Op de achterkant van uw verblijfsdocument staat 'arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist'.

Gebruik maken van algemene middelen

Doet u een (aanvullend) beroep op algemene middelen, zoals een bijstandsuitkering? Dan kan uw rechtmatig verblijf stoppen. Lees meer over de gevolgen van een beroep op algemene middelen

Your Europe