Aanvragen duurzaam verblijf burgers van de Unie en hun familieleden

Laatste update: 25 oktober 2022

U bent een burger van de EU, EER of Zwitserland. Of u bent een familielid van een burger van de EU, EER of Zwitserland. U woont al langere tijd in Nederland. U kunt misschien een verblijfsdocument duurzaam verblijf (onbepaalde tijd) aanvragen. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe u het verblijfsdocument aanvraagt.

Reguliere verblijfsvergunning onbepaalde tijd (type II)

Hebt u al een reguliere verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (type II)? Dan vraagt u geen duurzaam verblijf aan. Is uw verblijfsdocument (bijna) niet meer geldig? Vraag dan vernieuwing van uw verblijfsdocument aan.

VK-onderdaan die aanvraag wil doen onder terugtrekkingsakkoord

Bent u VK-onderdaan of familielid van een VK-onderdaan zonder de nationaliteit van een land van de EU, EER of Zwitserland? En wilt u duurzaam verblijf aanvragen onder het terugtrekkingsakkoord (Withdrawal Agreement)? Vraag dan een verblijfsdocument Permanent residence card Withdrawal Agreement aan.

Reguliere verblijfsvergunning onbepaalde tijd (type II)

Hebt u al een reguliere verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (type II)? Dan vraagt u geen duurzaam verblijf aan. Is uw verblijfsdocument (bijna) niet meer geldig? Vraag dan vernieuwing van uw verblijfsdocument aan.

VK-onderdaan die aanvraag wil doen onder terugtrekkingsakkoord

Bent u VK-onderdaan of familielid van een VK-onderdaan zonder de nationaliteit van een land van de EU, EER of Zwitserland? En wilt u duurzaam verblijf aanvragen onder het terugtrekkingsakkoord (Withdrawal Agreement)? Vraag dan een verblijfsdocument Permanent residence card Withdrawal Agreement aan.

Voor wie is de aanvraag duurzaam verblijf?

U bent een burger van een van de lidstaten van de EU, EER of Zwitserland. U bent dan een burger van de Unie. Of u bent een familielid van een burger van de Unie. U woont al langere tijd in Nederland. U hebt de hele tijd voldaan aan de regels die gelden voor wonen in Nederland als burger van de Unie. Of de regels voor verblijf als familielid bij een burger van de Unie. 

Voorwaarden

Voor het verblijfsdocument duurzaam verblijf gelden deze voorwaarden:

 • U hebt de nationaliteit van een land van de EU, EER of Zwitserland. Of u hebt een andere nationaliteit maar bent familielid van burger van de Unie. Of het familielid van een Nederlander die valt onder het EU-recht. De volgende familieleden vallen onder het EU-recht:
  • Echtgenoot of geregistreerd/ongehuwd partner.
  • Familielid in opgaande lijn: ouder, schoonouder, grootouder.
  • Familielid in neergaande lijn: kind, kleinkind, achterkleinkind.
  Hebt u een verblijfsvergunning voor verblijf bij een minderjarig Nederlands kind? Dan kunt u géén duurzaam verblijf aanvragen.
 • U hebt een geldig paspoort of ander reisdocument.
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van uw woonplaats (gemeente). U hoeft dit niet zelf te laten zien. De IND controleert dit zelf.
 • U woont 5 jaar of langer achter elkaar rechtmatig in Nederland. Dit betekent dat u echt in Nederland woonde en dat u (of uw familielid) voldoende geld had om zichzelf financieel te onderhouden. De IND kijkt naar de 5 jaar direct voor de aanvraag. Voor elk jaar kijkt de IND of u rechtmatig in Nederland verbleef. Lees de voorwaarden voor rechtmatig verblijf van EU-/EER-burgers en Zwitsers. Als familielid hebt u 5 jaar voldaan aan de voorwaarden voor verblijf bij de burger van de Unie.

Soms kunt u al eerder duurzaam verblijf aanvragen

In een paar situaties kunt u al eerder dan na 5 jaar duurzaam verblijf aanvragen:

Alles uitklappen Alles inklappen
 • U bent gepensioneerd of met vervroegd pensioen

  open minus
 • U bent blijvend arbeidsongeschikt

  open minus
 • U bent grensarbeider

  open minus

Documenten die u nodig hebt

U laat met documenten zien dat u voldoet aan de voorwaarden. Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Documenten die u altijd nodig hebt

Voor de aanvraag duurzaam verblijf hebt u altijd nodig:

 • Kopie van de pagina waarop uw persoonsgegevens en de geldigheidsduur van uw paspoort staan.

Documenten die u nodig hebt per situatie

Bekijk welke andere documenten u nodig hebt in uw situatie:

Alles uitklappen Alles inklappen
 • U woont 5 jaar of langer in Nederland

  open minus
 • U bent gepensioneerd of vervroegd uitgetreden

  open minus
 • U bent blijvend arbeidsongeschikt

  open minus
 • U bent grensarbeider

  open minus

Aanvraagformulieren

U kunt deze aanvraag online of schriftelijk doen.

Online aanvraagformulier

U kunt deze aanvraag online doen. U hebt hiervoor DigiD met sms-controle en internetbankieren (iDEAL) nodig.

Online aanvragen

 

Schriftelijke aanvraagformulier

Download het aanvraagformulier 'Aanvraag Verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden'.

Kosten aanvraag

Doet u de aanvraag online? Dan betaalt u de kosten van uw aanvraag (leges) met iDEAL voordat u uw aanvraag online verstuurt. Doet u de aanvraag schriftelijk? Dan krijgt u een brief om de kosten van uw aanvraag (leges) te betalen. In de brief staat het bedrag en naar welke bankrekening u dit overmaakt. De IND beoordeelt uw aanvraag alleen als u hebt betaald.

De kosten voor de aanvraag duurzaam verblijf zijn € 70,00.

Kinderen jonger dan 18 jaar betalen € 38,00.

Beslissing op uw aanvraag

De IND heeft 90 dagen de tijd om te beslissen op uw aanvraag duurzaam verblijf. Die periode heet de beslistermijn. Deze termijn staat in de wet. U krijgt een brief waarin staat voor welke datum u een beslissing krijgt op uw aanvraag. Lees wat er gebeurt voor de IND beslist op uw aanvraag.

Volg uw aanvraag in Mijn IND

U kunt uw aanvraag volgen in Mijn IND. U moet hiervoor inloggen met DigiD.

Bezwaar maken tegen de beslissing

U kunt binnen 4 weken bezwaar maken tegen de beslissing. In de beschikking staat hoe u dit doet. Lees meer over bezwaar maken en in beroep gaan tegen beslissing IND.

Als de IND te laat beslist

Is de beslistermijn voorbij? En hebt u nog geen beslissing op uw aanvraag of bezwaar? Dan is de IND te laat met beslissen. Lees wat u kunt doen als de IND te laat is met beslissen.

Uw rechten

Geldigheid verblijfsvergunning duurzaam verblijf

Een verblijfsvergunning voor duurzaam verblijf is voor onbepaalde tijd geldig. Dit betekent dat u uw recht om in Nederland te wonen houdt, ook als uw verblijfsdocument verloopt. Bent u 18 jaar of ouder? Dan wordt het verblijfsdocument duurzaam verblijf steeds voor 10 jaar afgegeven. U kunt het document elke 10 jaar vernieuwen. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan wordt een verblijfsdocument duurzaam verblijf voor 5 jaar afgegeven. U kunt het document elke 5 jaar vernieuwen.

Werken in Nederland

Met een verblijfsdocument duurzaam verblijf mag u vrij werken in Nederland. Op de achterkant van uw verblijfsdocument staat 'arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist'.

Rechten bijna gelijk aan die van Nederlander

Met een verblijfsdocument voor duurzaam verblijf (onbepaalde tijd) hebt u bijna dezelfde rechten als iemand met de Nederlandse nationaliteit. De grote verschillen zijn:

 1. U niet mag stemmen bij nationale verkiezingen;
 2. U mag niet werken in bepaalde bijzondere (overheid)sectoren, bijvoorbeeld de politie of het leger. Als u dat wilt doen, dan moet u eerst de Nederlandse nationaliteit aanvragen.
Your Europe