• Home
 • EU
 • Aanvragen toetsing EU-recht familieleden burger van de Unie

Aanvragen toetsing EU-recht familieleden burger van de Unie

Laatste check: 06-04-2022

U bent familielid van iemand met de nationaliteit van een land dat hoort bij de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER), of Zwitserland. U hebt zelf een andere nationaliteit. U gaat in Nederland samenwonen met uw partner of ander familielid. U vraagt toetsing aan het EU-recht aan. U leest op deze pagina hoe u toetsing aanvraagt. En welke documenten u nodig hebt.

Inhoud

Voor wie is de aanvraag toetsing aan het EU-recht?

U bent een familielid van een burger van de Unie. Een burger van de Unie is iemand met de nationaliteit van een land van de EU, EER of van Zwitserland. Lees welke landen bij de EU en de EER horen. U bent zelf geen burger van de Unie. Als familielid van een burger van de Unie geldt voor u vaak wel het EU-recht. U vraagt toetsing aan het EU-recht aan om te laten zien dat het EU-recht voor u geldt.

Voorwaarden toetsing aan het EU-recht

Voor de toetsing aan het EU-recht gelden deze voorwaarden:

 • U hebt een geldig paspoort.
 • U bent geen gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid. Dit betekent dat u geen strafblad hebt en er geen rechtszaak tegen u loopt.
 • Uw familielid met de nationaliteit van een land van de EU, EER of Zwitserland (burger van de Unie) heeft rechtmatig verblijf in Nederland. Dit betekent dat de burger van de Unie een bewijs van inschrijving of een registratiekaart van de IND heeft. Of een geldige Nederlandse verblijfsvergunning . De burger van de Unie voldoet nog steeds aan de voorwaarden voor rechtmatig verblijf: 
  • Een geldig paspoort of identiteitskaart van een land van de EU, EER of Zwitserland.
  • Een verzekering tegen ziektekosten.
  • Voldoende inkomen. Lees meer over inkomen voor burgers van de Unie.

  Familieleden die toetsing aan EU-recht kunnen aanvragen

  Deze familieleden kunnen toetsing aan het EU-recht aanvragen. Voor sommige familieleden gelden extra voorwaarden.

  • U bent de echtgenoot of geregistreerd partner van de burger van de Unie.
  • U bent de ongetrouwde partner van de burger van de Unie. U hebt voorafgaand aan het moment van de aanvraag of op het moment van de beslissing minimaal 6 maanden achter elkaar samengewoond. Of u hebt samen een kind.
  • U bent het kind of kleinkind jonger dan 21 jaar van de burger van de Unie. Of van zijn/haar echtgenoot of geregistreerd partner.
  • U bent het kind of kleinkind jonger dan 18 jaar van de ongetrouwde partner van de burger van de Unie. U gaat bij uw ouder of grootouder in Nederland wonen.
  • U bent het kind of kleinkind vanaf 21 jaar of de ouder of grootouder van de burger van de Unie. Of van zijn/haar echtgenoot of geregistreerd partner. U bent financieel afhankelijk van de burger van de Unie. U krijgt regelmatig (bijvoorbeeld elke maand) geld van uw familielid. U kunt uw basisbehoeften (bijvoorbeeld huur, eten en drinken) alleen met dit geld betalen.
  • U bent een ander familielid van de burger van de Unie. Bijvoorbeeld een oom, tante, neef of nicht. En 1 van deze situaties geldt voor u:
   • U bent financieel afhankelijk van de burger van de Unie. U krijgt regelmatig (bijvoorbeeld elke maand) geld& van uw familielid. U kunt uw basisbehoeften (bijvoorbeeld huur, eten en drinken) alleen met dit geld betalen.
   • U woonde in het land van herkomst al samen met de burger van de Unie.
   • U hebt door ernstige problemen met uw gezondheid zorg nodig van de burger van de Unie.

  Familieleden van Nederlander

  Gaat u wonen bij een Nederlander? Dan kunt u meestal geen toetsing aan het EU-recht aanvragen. Het EU-recht geldt voor Nederlanders niet meteen. Lees wanneer het EU-recht voor Nederlanders en hun familieleden wél geldt. Gaat u wonen bij een Nederlander voor wie het EU-recht niet geldt? Ga dan voor de voorwaarden en procedure naar de pagina Familie.

  Documenten die u nodig hebt

  U laat met documenten zien dat u voldoet aan de voorwaarden. 

  Documenten die u altijd nodig hebt

  Voor de aanvraag om toetsing aan het EU-recht hebt u altijd nodig:

  • Een kopie van de pagina met de persoonsgegevens en geldigheidsduur van uw geldige paspoort. Een kind mag ook staan ingeschreven in het paspoort van een van de ouders. Kopieer dan ook de pagina van het paspoort waarop het kind staat vermeld.
  • Een kopie van de verklaring van inschrijving van de burger van de Unie. Of een kopie van de voor- en achterkant van zijn of haar geldige verblijfsvergunning.
  • Documenten die laten zien dat de burger van de Unie (nog steeds) reële en daadwerkelijke arbeid uitvoert. Of (nog steeds) voldoende inkomen heeft voor u allebei. Lees meer over reële en daadwerkelijke arbeid in het EU-recht.

  Documenten die u nodig hebt per situatie

  Kijk welke andere documenten u nodig hebt in uw situatie:

  U bent echtgenoot of geregistreerd partner van een burger van de Unie

  • Document dat laat zien dat u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt met een burger van de Unie. Bijvoorbeeld de (gelegaliseerde) huwelijksakte, of (gelegaliseerde) akte van geregistreerd partnerschap.
   Let op! Staat uw huwelijk of geregistreerd partnerschap ingeschreven in de BRP van een Nederlandse gemeente? Dan zijn deze akten niet nodig.

  U bent ongehuwd partner van een burger van de Unie

  • Documenten die laten zien dat u een duurzame relatie hebt met een burger van de Unie. Dit kan met 1 of meerdere van deze documenten:
   • Bewijs dat u minimaal zes maanden hebt samengewoond in Nederland. Bijvoorbeeld een uittreksel van de BRP waarin staat dat u op hetzelfde adres in de BRP stond ingeschreven.
   • Bewijs dat u minimaal zes maanden hebt samengewoond in het buitenland. Bijvoorbeeld een inschrijving op hetzelfde adres in een gemeentelijke administratie, huurcontracten, koopcontracten van een gezamenlijke woning, bewijs van gezamenlijke bankrekening (bankafschriften), bewijs dat u beiden een eigen bankrekening hebt op hetzelfde adres.
   • Een (gelegaliseerde) geboorteakte van een kind dat uit uw relatie is geboren.
  • De Bijlage relatieverklaring partner burger van de Unie. Deze zit bij het aanvraagformulier. U en uw partner moeten de bijlage helemaal invullen en ondertekenen.

  U bent het (klein)kind jonger dan 21 jaar van (de partner van) een burger van de Unie

  • Documenten die laten zien dat u het (klein)kind bent van een burger van de Unie. Bijvoorbeeld een (gelegaliseerde) geboorteakte.

  U bent de (groot)ouder of het (klein)kind vanaf 21 jaar van (de partner van) een burger van de Unie

  • Documenten die laten zien dat u de (groot)ouder of het (klein)kind bent van een burger van de Unie. Bijvoorbeeld een of meerdere (gelegaliseerde) geboorteakte(s).
  • Documenten die laten zien dat u financieel afhankelijk bent van (de echtgenoot of geregistreerd partner van) de burger van de Unie. Bijvoorbeeld bewijs dat u regelmatig (bijvoorbeeld elke maand) geld krijgt van uw familielid.
  • Documenten die laten zien dat u, vanwege uw financiële en sociale situatie, materiële steun nodig hebt om uw basisbehoeften (bijvoorbeeld huur, eten en drinken) te kunnen betalen. Bijvoorbeeld een verklaring van een (uitkerings)organisatie.

  U bent een familielid, anders dan partner, (groot)ouder of (klein)kind van een burger van de Unie

  • Documenten die laten zien dat u het familielid bent van een burger van de Unie. Bijvoorbeeld een of meerdere (gelegaliseerde) geboorteakte(s) of huwelijksakte(s).
  • Documenten die laten zien dat u financieel afhankelijk bent van de Burger van de Unie. Bijvoorbeeld bewijs dat u regelmatig (bijvoorbeeld elke maand) geld krijgt van uw familielid.
  • Afhankelijk van uw situatie 1 van deze soorten documenten:
   • Documenten die laten zien dat u, vanwege uw financiële en sociale situatie, materiële steun nodig heeft om uw basisbehoeften (bijvoorbeeld huur, eten en drinken) te kunnen betalen. Bijvoorbeeld een verklaring van een daartoe bevoegde (uitkerings)instantie.
   • Documenten die laten zien dat u in uw land van herkomst samenwoonde met uw familielid.
   • Documenten die laten zien dat u, vanwege ernstige gezondheidsredenen, afhankelijk bent van de zorg van uw familielid.

  U bent een familielid van een Nederlander voor wie het EU-recht geldt

  U hebt zelf niet de nationaliteit van een land van de EU, EER of Zwitserland. U moet met documenten laten zien dat u samen met uw Nederlandse familielid 3 maanden in een ander land van de EU, EER of Zwitserland hebt gewoond. Neem alle documenten mee die u hebt van deze bewijzen:

  • Document die uw familierelatie met de Nederlander laat zien. Bijvoorbeeld huwelijksakte of geboorteakte.
  • Het bewijs van rechtmatig verblijf in het andere land van EU, EER of Zwitserland van de Nederlander.
  • Uw EU-verblijfsdocument van het andere land van EU, EER of Zwitserland. Dit document laat zien dat u samen met de Nederlander daar woonde.
  • Bewijs van inschrijving en uitschrijving van u en uw Nederlandse familielid in de woonplaats in het andere land.
  • Arbeidscontracten, loonstroken, jaaropgaven en/of andere documenten over het inkomen en werk van u en/of uw familielid in het andere land.
  • Als u of uw Nederlandse familielid als ondernemer werkte: bewijs van inschrijving in het handelsregister, balans, winst- of verliesrekeningen en/of bedrijfsresultaten.
  • Belastingaangiften en belastingaanslagen.
  • Bewijs van ziektekostenverzekering in het andere land van u en uw Nederlandse familielid.
  • Dokters- en tandartsrekeningen.
  • Diploma's en/of certificaten van (inburgerings)cursussen en opleidingen die u en uw familielid hebben gevolgd in het andere land.
  • Documenten die laten zien dat u uw vaste lasten in het andere land hebt betaald. Dit mag van de laatste 3 maanden dat u in het andere land woonde. Bijvoorbeeld:
   • Huur of hypotheekkosten van uw woning met de huur- of koopovereenkomst.
   • Eindafrekening energienota of andere energienota's.
   • Facturen van televisie- en internetaanbieders.
   • Gespecificeerde telefoonrekeningen uit het andere land.
   • Facturen van abonnementen op kranten of tijdschriften uit het andere land.
   • Andere rekeningen die laten zien dat u en uw familielid in het andere land woonde.
   • Bankafschriften van u en uw familielid met de pintransacties om te laten zien dat u de dagelijkste boodschappen in het andere EU-land deed. De laatste 4 cijfers van het IBAN-bankrekeningnummer en de namen van de rekeninghouders moeten zichtbaar zijn.
   • Kopie van de bankpasjes waarop de laatste 4 cijfers van het rekeningnummer te zien zijn.
  • Bewijs van registratie van de auto in een ander land van EU, EER of in Zwitserland. Of document dat laat zien dat u het buitenlandse kenteken in Nederland weer hebt laten registreren.
  • Verklaringen/rekeningen van begeleiding zwangerschap en geboorte, van kinderopvang, kind ontwikkelingsboekje, schoolrapporten, betaling sportvereniging, contract van de bijbaan van het kind. Woonden de kinderen niet bij u? Geef in een brief aan waarom niet, bij wie het kind woonde en waarom bij die persoon? Doe hier bewijzen bij.
  • Werkte u of uw Nederlandse familielid nog steeds in Nederland? Dan bewijzen van woon-werkverkeer. Bijvoorbeeld trajectkaarten van het openbaar vervoer of betalingsbewijzen van tankstations.
  • Werkte u allebei niet? Documenten die laten zien hoe u geld had om van te leven en/of u naar werk hebt gezocht. Bijvoorbeeld bewijs van een uitkering, inschrijving bij een arbeids- of uitzendbureau, uitnodigingen voor sollicitatiegesprek, sollicitatiebrieven.
  • Andere documenten die laten zien dat u samen met uw familielid hoofdverblijf had in een ander land van EU, EER of Zwitserland. Hoofdverblijf is de plaats waar iemand zich heeft gevestigd met de bedoeling om daar voor een langere periode te blijven.
  • Hebt u voordat u terugkeerde naar Nederland 6 maanden of langer buiten de EU gewoond? Dan documenten die laten zien in welk land u woonde, welke periode u daar woonde en met welke reden.

  Legalisatie en vertaling van officiële buitenlandse documenten

  Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Lees meer over legaliseren en vertalen van documenten.

  Hoe u toetsing aan het EU-recht aanvraagt

  U vraagt de toetsing aan het EU-recht aan in Nederland. U reist dus eerst naar Nederland.

  Naar Nederland reizen: faciliterend visum of vrije termijn

  Afhankelijk van uw nationaliteit, reist u Nederland in met of zonder faciliterend visum. Lees meer over het faciliterend visum en of u een visum nodig hebt.

  Faciliterend visum

  Hebt u een visumplichtige nationaliteit? Dan hebt u een visum nodig om naar Nederland te reizen. Familieleden van burgers van de Unie krijgen gratis een Schengenvisum voor 90 dagen (visum type C) als zij bij hun familielid in Nederland willen wonen. Dit heet een faciliterend visum. U vraagt het faciliterend visum aan bij de Nederlandse ambassade of consulaat in het land waar u woont. U geeft aan dat u in Nederland gaat wonen bij uw familielid met de nationaliteit van een land van EU, EER of Zwitserland. U laat met documenten zien dat u een familielid bent van de burger van de Unie. Dit kan bijvoorbeeld met een huwelijksakte of geboorteakte.

  Vrije termijn

  Hebt u niet een visumplichtige nationaliteit? Dan reist u naar Nederland in uw vrije termijn. U hebt deze documenten nodig om naar Nederland binnen te komen:

  • Een geldig paspoort of ander reisdocument. Een kind mag bijgeschreven staan in het paspoort van een van de ouders.
  • Document dat laat zien dat u een familielid bent van een burger van de Unie. Bijvoorbeeld een huwelijksakte of geboorteakte.

  Online aanvraag

  U kunt de aanvraag toetsing aan het EU-recht + inschrijving van de burger van de Unie digitaal indienen.

  Heeft de referent al een bewijs van inschrijving bij de IND of de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u de aanvraag niet online doen. Gebruik het schriftelijke formulier Aanvraag toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf).

  Voor uw online aanvraag hebt u nodig:

  Hebt u nog geen DigiD? Vraag deze aan op www.digid.nl. Hebt u wel een DigiD, maar nog niet de sms-controle ingesteld? Activeer dit dan via uw MijnDigiD.

  • Uitleg over DigiD + sms: ga naar uitleg over DigiD voor meer informatie in verschillende talen (Nederlands, Engels, Frans en Arabisch).

  • Uitleg over DigiD app: ga naar uitleg DigiD app voor meer informatie (Nederlands en Engels).

  U kunt de digitale aanvraag starten door te klikken op de knop Online aanvraag.

  U gaat een nieuw ontwikkeld online formulier gebruiken. Omdat dit formulier zich nog in de proeffase bevindt, kunt u door een IND-medewerker worden gebeld om naar uw ervaringen te vragen. Wilt u hieraan niet meewerken? Laat dit dan aan het begin van het telefoongesprek weten.

  Online aanvraagLogo DigiD

  Schriftelijk aanvraagformulier

  Download en print het aanvraagformulier 'Aanvraag toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)'.  

  Voor het inschrijfformulier burger van de Unie gaat u naar de pagina Inschrijven burger van de Unie.

  Kosten van de aanvraag toetsing EU-recht

  Een aanvraag toetsing EU-recht kost € 69. Voor een minderjarige betaalt u € 37. U betaalt de kosten bij de afspraak.

  Beslissing op uw aanvraag

  U krijgt een brief van de IND waarin staat hoe u de leges (kosten) van de aanvraag betaalt. En hoe u een afspraak maakt om biometrische gegevens af te laten nemen. In deze brief staat ook dat u volgens de wet in Nederland mag verblijven tijdens de procedure (rechtmatig verblijf). En dat u mag werken. Zolang u nog geen beslissing op uw aanvraag hebt gekregen, geldt de brief samen met uw paspoort als bewijs van rechtmatig verblijf. Bijvoorbeeld voor organisaties van de overheid en werkgevers. 

  De IND heeft 6 maanden de tijd om te beslissen op uw aanvraag toetsing EU-recht. Die periode heet de beslistermijn. Deze termijn staat in de wet. U krijgt een brief waarin staat voor welke datum u een beslissing krijgt op uw aanvraag.

  Volg uw aanvraag in Mijn IND

  U kunt uw aanvraag volgen in Mijn IND. U moet hiervoor inloggen met DigiD. Lees meer over Mijn IND en log in.

  Bezwaar maken tegen de beslissing

  U kunt binnen 4 weken bezwaar maken tegen de beslissing. In de brief met de beslissing staat hoe u dit doet. Lees meer over bezwaar maken en in beroep gaan tegen een beslissing van de IND.

  Als de IND te laat beslist

  Is de beslistermijn voorbij? En hebt u nog geen beslissing op uw aanvraag of bezwaar? Dan is de IND te laat met beslissen. Lees wat u kunt doen als de IND te laat is met beslissen.

  Verblijfsdocument ophalen

  Hebt u een positieve beslissing gekregen? Dan krijgt u een brief voor het ophalen van uw verblijfsdocument. Lees wat u nog moet doen na een positieve beslissing op uw aanvraag.

  Geldigheid verblijfsdocument familielid EU/EER

  Uw verblijfsdocument is 5 jaar geldig. Daarna kunt u een nieuwe toetsing aanvragen. Of u kunt een verblijfsdocument duurzaam verblijf aanvragen.

  Werken in Nederland als familielid van burger van de Unie

  Met deze verblijfsvergunning mag u vrij werken. Op de achterkant van uw verblijfsdocument staat 'arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist'.

  Gebruik maken van algemene middelen

  Doet u een (aanvullend) beroep op algemene middelen, zoals een bijstandsuitkering? Dan kan uw rechtmatig verblijf stoppen. Lees meer over de gevolgen van een beroep op algemene middelen.

  Wetten en regels

  Zie ook

  Verantwoordelijk

  Immigratie- en Naturalisatiedienst

  Vragen?

  DigiD met sms-code

  Tegenwoordig kunt u veel overheidszaken zelf online regelen. Met DigiD logt u in op uw persoonlijke account op websites van de overheid. Uw DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord die u allebei zelf kiest. Hebt u nog geen DigiD? Vraag deze aan op www.digid.nl.

  ​Voor het online indienen van aanvragen hebt u een DigiD met sms-code nodig. Na het inloggen met uw DigiD krijgt u een code per sms. Deze code moet u ook invullen om toegang te krijgen tot de online aanvraagformulieren.

  Hebt u nog geen sms-code? Ga naar Mijn DigiD en log in. Kies voor 'Extra sms-controle aanvragen' en vul uw mobiele nummer in. Binnen 5 dagen ontvangt u een brief met de activeringscode. Met deze code kunt u de sms-functie activeren op de website van DigiD.