• Home
 • EU
 • Duurzaam verblijf (Onbepaalde tijd)

Duurzaam verblijf (Onbepaalde tijd)

U hebt de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland. Óf u hebt een andere nationaliteit maar bent het familielid van een EU/EER-burger of Zwitser of een Nederlander die valt onder het EU-recht. U wilt definitief in Nederland blijven wonen. U kunt een verblijfsdocument aanvragen voor duurzaam verblijf.

Hebt u al een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (type II)? Dan hoeft u geen duurzaam verblijf aan te vragen. Als uw vergunning voor onbepaalde tijd afloopt, dan kunt u vernieuwing van uw verblijfsdocument aanvragen.

Voorwaarden

Voor de verblijfsvergunning duurzaam verblijf moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U hebt zelf de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland. Óf u hebt een andere nationaliteit maar bent het familielid van een EU/EER-burger of Zwitser of een Nederlander die valt onder het EU-recht. De volgende personen worden als familielid gezien:
  • Echtgenoot of (geregistreerd) partner.
  • Familielid in opgaande lijn: ouder, schoonouder, grootouder.
  • Familielid in neergaande lijn: kind, kleinkind, achterkleinkind.

Let op! Heeft u een verblijfsvergunning voor verblijf bij minderjarig Nederlands kind? Dan kunt u géén duurzaam verblijf aanvragen.

 • U woont 5 jaar of langer aaneengesloten en rechtmatig in Nederland. Dit betekent dat u daadwerkelijk in Nederland woonde en dat u (of uw familielid) voldoende middelen had om u te onderhouden. De IND kijkt naar de 5 jaar direct voorafgaand aan de aanvraag. Voor ieder verblijfsjaar kijkt de IND of er sprake was van rechtmatig verblijf. De volgende situaties tellen mee voor de opbouw van rechtmatig verblijf:
  • U hebt minimaal 1 jaar gewerkt. In dat jaar werkte u minimaal 40% van de gebruikelijke volledige arbeidstijd. Of uw inkomen uit werk was minimaal 50% van de toepasselijke bijstandsnorm.
  • U werkte niet, maar had wel voldoende inkomen. Bijvoorbeeld uit eigen vermogen.
  • U werkte niet, maar ontving bijstand. Het beroep op bijstand had volgens de IND geen gevolgen voor uw verblijfsrecht.
  • U hebt een periode in detentie doorgebracht. Voorafgaande aan de detentie woonde u al 5 jaar of langer aaneengesloten en rechtmatig in Nederland.
 • U hebt een geldig paspoort of ander reisdocument. Een kind mag bijgeschreven staan in het paspoort van één van de ouders.
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van uw woonplaats (gemeente). U hoeft dit niet zelf aan te tonen. De IND controleert of u aan deze voorwaarde voldoet.

Uitzonderingscategorieën

In bepaalde gevallen hoeft u niet 5 jaar te wachten voordat u duurzaam verblijf kunt aanvragen. De volgende categorieën personen kunnen eerder duurzaam verblijf aanvragen:

 • Gepensioneerden of personen die vervroegd zijn uitgetreden.
 • Personen die blijvend arbeidsongeschikt zijn.
 • Personen die blijvend arbeidsongeschikt zijn door een bedrijfsongeval of beroepsziekte.
 • Grensarbeiders.

Voorwaarden 

Valt u onder 1 van deze categorieën? U moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U hebt de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland.
 • U hebt een geldig paspoort of ander reisdocument. Een kind mag bijgeschreven staan in het paspoort van één van de ouders.
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van uw woonplaats (gemeente). U hoeft dit niet zelf aan te tonen. De IND controleert of u aan deze voorwaarde voldoet.

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden per categorie:

U bent gepensioneerd of vervroegd uitgetreden

 • U woont 3 jaar of langer aaneengesloten in Nederland.
 • U hebt de laatste 12 maanden in Nederland gewerkt. U bent gestopt met werken omdat u met pensioen ging (u bent 65 jaar geworden). Of u bent met de VUT (vervroegde uittreding/vervroegd pensioen) gegaan.

U bent blijvend arbeidsongeschikt

 • U hebt 2 jaar of langer in Nederland gewoond en gewerkt voordat u arbeidsongeschikt bent geraakt.
 • U bent gestopt met werken omdat u blijvend arbeidsongeschikt bent geraakt.

U bent blijvend arbeidsongeschikt door een arbeidsongeval of beroepsziekte

 • U bent gestopt met werken omdat u blijvend arbeidsongeschikt bent door een bedrijfsongeval of beroepsziekte. U ontvangt daarom een WAO- of WIA-uitkering.

U bent grensarbeider

 • U hebt 3 jaar of langer aaneengesloten gewerkt in Nederland.
 • U werkt nu in een ander EU/EER-land of Zwitserland. U woont nog in Nederland en keert minimaal 1 keer per week terug naar uw woning in Nederland.

Online aanvraag

U kunt deze aanvraag digitaal indienen. Voor uw online aanvraag hebt u nodig:

Hebt u nog geen DigiD? Vraag deze aan op www.digid.nl. Hebt u wel een DigiD, maar nog niet de sms-controle ingesteld? Activeer dit dan via uw MijnDigiD.

Hulp bij inloggen met DigiD + sms en DigiD app

 • Uitleg over DigiD + sms: ga naar uitleg over DigiD voor meer informatie in verschillende talen (Nederlands, Engels, Frans en Arabisch).

 • Uitleg over DigiD app: ga naar uitleg DigiD app voor meer informatie (Nederlands en Engels).

 U kunt de digitale aanvraag starten door te klikken op de knop Online aanvraag. 

Online aanvraag

Kosten

Deze aanvraag kost € 64. 

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits. 

 

Stappen in het aanvraagproces

1. Indienen aanvraag en betalen

​U dient zelf de aanvraag in bij de IND. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier. U vindt het formulier onderaan deze pagina. U stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten per post naar de IND. Na ontvangst stuurt de IND een brief waarin staat hoe de leges betaald moeten worden.

Binnen 2 weken na het indienen van de aanvraag kunt u biometrische gegevens afstaan bij een IND-loket. Dit geldt alleen voor familieleden die zelf niet de nationaliteit hebben van een EU/EER-land of Zwitserland.

Hebt u zelf de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland? Dan heeft de IND geen biometrische gegevens van u nodig. Wel is een foto nodig. Gebruik hiervoor de Bijlage Fotokaart bij het aanvraagformulier.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​U krijgt een brief als de IND uw aanvraag heeft ontvangen: de ontvangstbevestiging. Hierin staat op welke datum de IND de aanvraag heeft ontvangen. En hoeveel tijd de IND heeft om uw aanvraag te beoordelen. Dit heet de beslistermijn.

U kunt nu bij het IND-loket biometrische gegevens laten afnemen. Maak hiervoor online een afspraak.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat wat u nog moet opsturen. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

Mijn IND en Berichtenbox

Volg uw aanvraag in Mijn IND. Heeft u zich ook aangemeld bij de Berichtenbox voor post van de IND? En uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u via de Berichtenbox een e-mail als u nieuwe post van de IND heeft.

3. Beslissing

​De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoet. De beslistermijn hangt af van uw nationaliteit:

 • U hebt de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland: De IND probeert binnen 90 dagen een beslissing te nemen op uw aanvraag.
 • U bent familielid van een EU/EER-onderdaan of Zwitser: De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen.
 • Negatieve beslissing

  Als u niet voldoet aan de voorwaarden, krijgt u geen verblijfsdocument voor duurzaam verblijf. Deze beslissing staat in de beschikking. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.
 • Positieve beslissing

  Als u aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u een verblijfsdocument voor duurzaam verblijf. U krijgt een brief van de IND als u het verblijfsdocument kunt ophalen.

Aanvraagformulieren en kosten

Aanvraag Verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden 6012

Gebruik dit formulier voor de aanvraag duurzaam verblijf.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's mee.
 • U bewaart zelf de originele documenten.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 64.

Kinderen jonger dan 18 betalen € 33.

Online aanvraag  Download  

Na uw aanvraag

Verblijfsdocument ophalen

De IND probeert binnen 2 weken na de beslissing het verblijfsdocument klaar te hebben. U krijgt een brief als u het verblijfsdocument kunt ophalen. Hiervoor moet u online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. ​Houd er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt bij een IND-loket. Maak dus zo snel mogelijk een afspraak.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsdocument juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Geldigheid verblijfsdocument

Bent u 18 jaar of ouder? Dan wordt een verblijfsdocument voor duurzaam verblijf steeds voor 10 jaar afgegeven. Elke 10 jaar kan het document vernieuwd worden. 

Bent u jonger dan 18 jaar? Dan wordt een verblijfsdocument voor duurzaam verblijf voor 5 jaar afgegeven. 

Werken

Op de achterkant van uw verblijfsdocument staat of u mag werken. U mag met dit verblijfsdocument vrij werken in Nederland. Uw werkgever hoeft geen TWV voor u te hebben. Op uw verblijfsdocument staat 'Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist'.

Rechten bijna gelijk aan Nederlander

Met een verblijfsdocument voor onbepaalde tijd hebt u bijna dezelfde rechten als iemand met de Nederlandse nationaliteit. De grote verschillen zijn dat u niet mag stemmen bij nationale verkiezingen en niet mag werken in bepaalde bijzondere (overheid)sectoren, bijvoorbeeld de politie of het leger. Daarvoor moet u eerst de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsdocument

Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen.

Vernieuwen verblijfsdocument onbepaalde tijd of duurzaam verblijf

Verloopt uw verblijfsdocument voor onbepaalde tijd of duurzaam verblijf? Dan kunt u vernieuwing aanvragen.

Nederlander worden

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad, kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

​Video

Hoe vul ik een online aanvraag in?

DigiD met sms-code

Tegenwoordig kunt u veel overheidszaken zelf online regelen. Met DigiD logt u in op uw persoonlijke account op websites van de overheid. Uw DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord die u allebei zelf kiest. Hebt u nog geen DigiD? Vraag deze aan op www.digid.nl.

​Voor het online indienen van aanvragen hebt u een DigiD met sms-code nodig. Na het inloggen met uw DigiD krijgt u een code per sms. Deze code moet u ook invullen om toegang te krijgen tot de online aanvraagformulieren.

Hebt u nog geen sms-code? Ga naar Mijn DigiD en log in. Kies voor 'Extra sms-controle aanvragen' en vul uw mobiele nummer in. Binnen 5 dagen ontvangt u een brief met de activeringscode. Met deze code kunt u de sms-functie activeren op de website van DigiD.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.