• Home
 • EU
 • Aanvragen duurzaam verblijf burgers van de Unie en hun familieleden

Aanvragen duurzaam verblijf burgers van de Unie en hun familieleden

Laatste check: 12-04-2022

U bent een burger van de EU, EER of Zwitserland. Of u bent een familielid van een burger van de EU, EER of Zwitserland. U woont al langere tijd in Nederland. U kunt misschien een verblijfsdocument duurzaam verblijf (onbepaalde tijd) aanvragen. U leest op deze pagina de voorwaarden. En hoe u het verblijfsdocument aanvraagt.

Inhoud

Voor wie is de aanvraag duurzaam verblijf?

U bent een burger van de EU, EER of Zwitserland. Lees welke landen bij de EU en de EER horen. U bent dan een burger van de Unie. Of u bent een familielid van een burger van de Unie. U woont al langere tijd in Nederland. U hebt de hele tijd voldaan aan de regels die gelden voor burgers van de Unie en hun familieleden. Lees meer over wonen in Nederland als burger van de EU, EER of Zwitserland.

Verblijfsvergunning om te wonen bij een minderjarig Nederlands kind

Hebt u een verblijfsvergunning voor verblijf bij een minderjarig Nederlands kind? Dan kunt u géén duurzaam verblijf aanvragen.

Reguliere verblijfsvergunning onbepaalde tijd (type II)

Hebt u al een reguliere verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (type II)? Dan vraagt u geen duurzaam verblijf aan. Is uw verblijfsdocument (bijna) niet meer geldig? Vraag dan vernieuwing van uw verblijfsdocument aan.

VK-onderdaan die aanvraag wil doen onder terugtrekkingsakkoord

Bent u VK-onderdaan of familielid van een VK-onderdaan zonder de nationaliteit van een land van de EU, EER of Zwitserland? En wilt u duurzaam verblijf aanvragen onder het terugtrekkingsakkoord (Withdrawal Agreement)? Vraag dan een verblijfsdocument Permanent residence card Withdrawal Agreement aan.

Voorwaarden duurzaam verblijf

Voor het verblijfsdocument duurzaam verblijf gelden deze voorwaarden:

 • U hebt de nationaliteit van een land van de EU, EER of Zwitserland. Of u hebt een andere nationaliteit maar bent familielid van burger van de Unie. Of het familielid van een Nederlander die valt onder het EU-recht. De volgende familieleden vallen onder het EU-recht:
  • Echtgenoot of geregistreerd/ongehuwd partner.
  • Familielid in opgaande lijn: ouder, schoonouder, grootouder.
  • Familielid in neergaande lijn: kind, kleinkind, achterkleinkind.
 • U hebt een geldig paspoort of ander reisdocument. Een kind mag in het paspoort van een van de ouders staan.
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van uw woonplaats (gemeente). U hoeft dit niet zelf te laten zien. De IND controleert dit zelf.
 • U woont 5 jaar of langer achter elkaar rechtmatig in Nederland. Dit betekent dat u echt in Nederland woonde en dat u (of uw familielid) voldoende geld had om zichzelf financieel te onderhouden. De IND kijkt naar de vijf jaar direct voor de aanvraag. Voor elk jaar kijkt de IND of u rechtmatig in Nederland verbleef. Lees de voorwaarden voor rechtmatig verblijf van EU-/EER-burgers en Zwitsers. Als familielid hebt u 5 jaar voldaan aan de voorwaarden voor verblijf bij de burger van de Unie.

Soms kunt u al eerder dan na 5 jaar duurzaam verblijf aanvragen

In een paar situaties kunt u al eerder duurzaam verblijf aanvragen:

U bent gepensioneerd of eerder gestopt met werken (vervroegd pensioen)

 • U woont al 3 jaar of langer in Nederland.
 • U hebt de laatste 12 maanden in Nederland gewerkt. U bent gestopt met werken omdat u met pensioen of met de VUT ging. VUT betekent vervroegde uittreding/vervroegd pensioen.

U bent blijvend arbeidsongeschikt

 • U bent gestopt met werken omdat u blijvend arbeidsongeschikt bent geraakt.
 • U hebt twee jaar of langer in Nederland gewoond en gewerkt voordat u arbeidsongeschikt werd.

U bent blijvend arbeidsongeschikt door een bedrijfsongeval of beroepsziekte

 • U bent gestopt met werken omdat u blijvend arbeidsongeschikt bent. Dit komt door een bedrijfsongeval of beroepsziekte. U ontvangt daarom een WAO- of WIA-uitkering.

U bent grensarbeider

 • U werkt in een ander land van de EU, EER of in Zwitserland. Maar u woont nog in Nederland en gaat minimaal 1 keer per week terug naar huis.
 • U hebt eerder 3 jaar of langer achter elkaar in Nederland gewoond en gewerkt.

Documenten die u nodig hebt

U laat met documenten zien dat u voldoet aan de voorwaarden. 

Documenten die u altijd nodig hebt

Voor de aanvraag duurzaam verblijf hebt u altijd een kopie van de pagina waarop uw persoonsgegevens en de geldigheidsduur van uw paspoort staan.

Ook heeft de IND uw foto, handtekening en vingerafdrukken (biometrie) nodig. Hiervoor maakt u online een afspraak bij een IND-loket

Documenten die u nodig hebt per situatie

Bekijk welke andere documenten u nodig hebt in uw situatie:

U woont 5 jaar of langer in Nederland

 • Documenten die laten zien dat u vijf jaar of langer achter elkaar rechtmatig in Nederland woonde.
 • Documenten die laten zien dat u (of uw familielid) voldoende geld had om zichzelf financieel te onderhouden. Bijvoorbeeld:
  • Contracten (van uzelf of van uw echtgenoot of geregistreerd/ongehuwd partner) van een baan bij een werkgever in Nederland;
  • Kopie van uw ziektekostenpolissen van de laatste vijf jaar;
  • Documenten die laten dien dat u al vijf jaar een bankrekening hebt op een adres in Nederland.

U bent gepensioneerd of vervroegd uitgetreden

 • Documenten die laten zien dat u minimaal twaalf maanden in Nederland hebt gewerkt direct voordat u de wettelijke AOW-leeftijd had óf direct voordat u eerder stopte met werken (vervroegde uittreding).
 • Documenten die laten zien dat u bent gestopt met werken omdat u de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt óf vanwege vervroegde uittreding.
 • Documenten die laten zien dat u meer dan drie jaar in Nederland hebt gewoond direct voordat u de wettelijke AOW-leeftijd bereikte óf direct voordat u eerder stopte met werken (vervroegde uittreding). 

U bent blijvend arbeidsongeschikt

 • Documenten die laten zien dat u twee jaar of langer in Nederland hebt gewoond en gewerkt voordat u arbeidsongeschikt bent geraakt.
 • Documenten die laten zien dat u bent gestopt met werken omdat u blijvend arbeidsongeschikt bent geraakt.

U bent blijvend arbeidsongeschikt door een bedrijfsongeval of beroepsziekte

 • Documenten die laten zien dat u een WAO- of WIA-uitkering ontvangt, omdat u blijvend arbeidsongeschikt bent door een bedrijfsongeval of beroepsziekte.

U bent grensarbeider

 • Documenten die laten zien dat u drie jaar of langer achter elkaar in Nederland hebt gewoond en gewerkt.
 • Documenten die laten zien dat u nu in een ander EU/EER-land of Zwitserland werkt, maar nog wel in Nederland woont en minimaal één keer per week terugkeert naar uw woning in Nederland.

Legalisatie en vertaling van officiële buitenlandse documenten

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Lees meer over het legaliseren en vertalen van buitenlandse documenten.

Online aanvraagformulier

Voor uw online aanvraag hebt u nodig:

 • DigiD met sms-code. Hebt u nog geen DigiD? Vraag deze aan op www.digid.nl. Hebt u wel een DigiD, maar nog niet de sms-controle ingesteld? Activeer dit dan via uw MijnDigiD.
 • Internetbankieren om uw aanvraag te betalen.
Online aanvraagLogo DigiD

Video 'Hoe doe ik de online aanvraag?'


Schriftelijke aanvraagformulier

 1. Download het aanvraagformulier 'Aanvraag Verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden'.
 2. Print het formulier.
 3. Vul het formulier en de bijlagen in.
 4. Verzamel de documenten die u nodig hebt. Stuur nooit originele documenten naar de IND. Maak kopieën die goed te lezen zijn.
 5. Doe het aanvraagformulier, de bijlagen en de documenten in 1 envelop.
 6. Stuur de aanvraag naar de IND. Het adres staat in het aanvraagformulier.

Kosten aanvraag

Doet u de aanvraag online? Dan betaalt u de kosten van uw aanvraag (leges) met iDEAL voordat u uw aanvraag online verstuurt. Doet u de aanvraag schriftelijk? Dan krijgt u een brief om de kosten van uw aanvraag (leges) te betalen. In de brief staat het bedrag en naar welke bankrekening u dit overmaakt. De IND beoordeelt uw aanvraag alleen als u hebt betaald.

De kosten voor de aanvraag duurzaam verblijf zijn € 69.

Kinderen jonger dan 18 jaar betalen € 37.

Beslissing op uw aanvraag

De IND heeft 90 dagen de tijd om te beslissen op uw aanvraag duurzaam verblijf. Die periode heet de beslistermijn. Deze termijn staat in de wet. U krijgt een brief waarin staat voor welke datum u een beslissing krijgt op uw aanvraag.

Volg uw aanvraag in Mijn IND

U kunt uw aanvraag volgen in Mijn IND. U moet hiervoor inloggen met DigiD. Lees meer over Mijn IND en log in.

Bezwaar maken tegen de beslissing

U kunt binnen 4 weken bezwaar maken tegen de beslissing. In de beschikking staat hoe u dit doet. Lees meer over bezwaar maken en in beroep gaan tegen beslissing IND.

Als de IND te laat beslist

Is de beslistermijn voorbij? En hebt u nog geen beslissing op uw aanvraag of bezwaar? Dan is de IND te laat met beslissen. Lees wat u kunt doen als de IND te laat is met beslissen.

Geldigheid verblijfsdocument duurzaam verblijf

Een verblijfsvergunning voor duurzaam verblijf is voor onbepaalde tijd geldig. Dit betekent dat u uw recht om in Nederland te wonen houdt, ook als uw verblijfsdocument verloopt. Bent u 18 jaar of ouder? Dan wordt het verblijfsdocument duurzaam verblijf steeds voor 10 jaar afgegeven. U kunt het document elke 10 jaar vernieuwen. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan wordt een verblijfsdocument duurzaam verblijf voor 5 jaar afgegeven. U kunt het document elke 5 jaar vernieuwen.

Werken in Nederland met een verblijfsdocument duurzaam verblijf

Met dit verblijfsdocument mag u vrij werken in Nederland. Op de achterkant van uw verblijfsdocument staat 'arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist'.

Uw rechten zijn bijna gelijk aan die van een Nederlander

Met een verblijfsdocument voor duurzaam verblijf (onbepaalde tijd) hebt u bijna dezelfde rechten als iemand met de Nederlandse nationaliteit. De grote verschillen zijn:

 1. U niet mag stemmen bij nationale verkiezingen;
 2. U mag niet werken in bepaalde bijzondere (overheid)sectoren, bijvoorbeeld de politie of het leger. Als u dat wilt doen, dan moet u eerst de Nederlandse nationaliteit aanvragen.Wetten en regels

Zie ook

Verantwoordelijk

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Vragen?