• Home
 • Terugkeer naar Nederland en oud-Nederlanders

Terugkeer naar Nederland en oud-Nederlanders

U bent oud-Nederlander of hebt eerder in Nederland gewoond. U wilt nu terugkeren naar Nederland. U hebt niet de Nederlandse nationaliteit. ​Om in Nederland te kunnen wonen hebt u een verblijfsvergunning nodig. Wat zijn de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning? En hoe werkt de aanvraagprocedure?

Voor personen met de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en hun familieleden gelden andere voorwaarden.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Daarnaast komt u in aanmerking als u aan de voorwaarden voldoet die horen bij 1 van de volgende categorieën:

U bent geboren en getogen in Nederland. U hebt later uw Nederlandse nationaliteit verloren.

 • U hebt in Nederland gewoond als Nederlander.
 • U hebt in Nederland minimaal de basisschool afgemaakt.

Hebt u geen geldig reisdocument? Uw aanvraag wordt hierop niet afgewezen.

U vraagt een verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk aan.

U bent geboren in het buitenland als Nederlander. U hebt later uw Nederlandse nationaliteit verloren.

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in een ander land dan het land waarvan u de nationaliteit hebt.
 • U hebt bijzondere banden met Nederland. Bijzondere banden met Nederland kunt u bijvoorbeeld hebben door onderwijs, opvoeding of werk. Bijvoorbeeld 1 of meer van de volgende bijzondere banden:
  • U hebt (de helft van) het basisonderwijs in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland gevolgd.
  • U hebt een opleiding gevolgd die meer dan toen gebruikelijk op Nederland zelf was gericht.
  • U hebt als ambtenaar in Nederlandse dienst gewerkt.
 • U hebt het basisexamen inburgering buitenland gehaald of u bent vrijgesteld en hoeft het examen niet te doen.

U vraagt een verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk aan.

Uw Nederlandse nationaliteit is ingetrokken, omdat u na uw naturalisatie niet al het mogelijke hebt gedaan om afstand te doen van uw oorspronkelijke nationaliteit.

 • U had op het moment dat u de Nederlandse nationaliteit kreeg minimaal 3 jaar aaneengesloten in Nederland gewoond met een geldige verblijfsvergunning.
 • U bent niet buiten Nederland gaan wonen.
 • U doet de aanvraag binnen 2 jaar na bekendmaking van het besluit waarbij uw Nederlandse nationaliteit is ingetrokken.

U vraagt een verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk aan.

U hebt afstand gedaan van uw Nederlandse nationaliteit, omdat u na uw naturalisatie niet al het mogelijke hebt gedaan of wilde doen om afstand te doen van uw oorspronkelijke nationaliteit

 • U hebt op het moment dat u de Nederlandse nationaliteit kreeg minimaal 3 jaar aaneengesloten in Nederland gewoond met een geldige verblijfsvergunning.
 • U bent niet buiten Nederland gaan wonen.
 • U doet de aanvraag binnen 2 jaar nadat u de verklaring van afstand hebt afgelegd.

U vraagt een verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk aan.

U hebt als minderjarige in Nederland gewoond. U bent nog steeds minderjarig.

 • U bent jonger dan 18 jaar oud; en
 • Uw opvang en wettelijke vertegenwoordiging in Nederland is geregeld; en
 • U hebt minimaal 10 jaar in Nederland gewoond met een geldige verblijfsvergunning of u was toen Nederlander; of
 • U hebt voor deze aanvraag 5 jaar in Nederland verbleven met een geldige verblijfsvergunning of u was toen Nederlander. Nederland is het meest aangewezen land voor u om te wonen. Dit wordt beoordeeld door de minister. Er wordt hierbij gekeken naar:
  • uw reden van terugkeer naar Nederland;
  • de tijd die u in Nederland en in het land van herkomst hebt gewoond;
  • de schoolopleiding die u in Nederland en in het buitenland hebt gevolgd;
  • de werkervaring die u in Nederland en in het buitenland hebt opgedaan;
  • uw kennis van de Nederlandse taal;
  • familieleden die in Nederland verblijven;
  • eerdere pogingen om terug te keren naar Nederland.

U vraagt een verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk aan.

U hebt als minderjarige in Nederland gewoond. U bent nu meerderjarig.

 • U bent ouder dan 18 jaar.
 • U hebt voordat u 18 jaar werd minimaal 5 jaar aaneengesloten in Nederland gewoond met een geldige verblijfsvergunning.
 • Nederland is voor u het meest aangewezen land om te wonen. Dit wordt beoordeeld door de minister. Er wordt hierbij gekeken naar:
  • uw reden van terugkeer naar Nederland
  • de tijd die u in Nederland en in het land van herkomst hebt gewoond
  • de schoolopleiding die u in Nederland en in het buitenland hebt gevolgd
  • de werkervaring die u in Nederland en in het buitenland hebt opgedaan
  • uw kennis van de Nederlandse taal
  • familieleden die in Nederland verblijven
  • eerdere pogingen om terug te keren naar Nederland.
 • U hebt het basisexamen inburgering buitenland gehaald of u bent vrijgesteld en hoeft het examen niet te doen.

Of

  • U bent ouder dan 18 jaar
  • U doet de aanvraag voordat u 28 jaar oud wordt
  • U hebt voordat u 18 jaar werd minimaal 10 jaar in Nederland gewoond met een geldige verblijfsvergunning.
  • U hebt het basisexamen inburgering buitenland gehaald of u bent vrijgesteld en hoeft het examen niet te doen.

U vraagt een verblijfsvergunning onbepaalde tijd aan.

U bent op grond van de Remigratiewet teruggegaan naar uw land van herkomst. U wilt nu gebruikenmaken van artikel 8 Remigratiewet om terug te komen naar Nederland.

 • Eén van de volgende situaties geldt voor u:
  • Remigrant;
  • Partner van een remigrant en was samen met uw partner uit Nederland vertrokken. U hebt voor uw vertrek minimaal 3 jaar in Nederland gewoond met een geldige verblijfsvergunning of als Nederlander;
  • U bent het kind van een remigrant. U woonde als minderjarig kind met uw ouder(s) in Nederland. U doet de aanvraag samen met uw ouder(s);
  • U bent het kind van een remigrant. U woonde als minderjarig kind met uw ouders in Nederland. U bent binnen 1 jaar na uw vertrek 18 jaar of ouder geworden en wilt zelfstandig terugkeren naar Nederland.
 • U keert binnen 1 jaar na vertrek terug naar Nederland of u doet binnen 1 jaar na vertrek de aanvraag voor de verblijfsvergunning.
 • U hebt niet eerder gebruik gemaakt van de terugkeeroptie van de Remigratiewet.
 • U hebt het basisexamen inburgering buitenland gehaald of u bent vrijgesteld en hoeft het examen niet te doen.

U vraagt een verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk aan.

U hebt een verzoek tot vaststelling van het Nederlanderschap ingediend bij de rechtbank in Den Haag ('s-Gravenhage). U hebt het verzoek gedaan op basis van artikel 17 Rijkswet op het Nederlanderschap.

 • Uit uw verzoek blijkt dat er een goede kans is dat de rechtbank zal beslissen dat u Nederlander bent.
 • De IND heeft besloten dat u in afwachting van de beslissing op het verzoek om vaststelling van het Nederlanderschap niet als vreemdeling Nederland wordt uitgezet.
 • U bent niet buiten Nederland gaan wonen.

U vraagt een verblijfsvergunning humanitair tijdelijk aan.

Voor Turkse onderdanen en hun familieleden kunnen andere voorwaarden gelden.

Kosten

Deze aanvraag kost € 1057. 

 • Doet u de aanvraag op grond van artikel 8 Remigratiewet? U betaalt geen kosten voor de aanvraag.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

​De IND probeert binnen 2 weken na de positieve beslissing de verblijfsvergunning klaar te hebben. U krijgt een brief als u de verblijfsvergunning kunt ophalen. Hiervoor moet u online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. ​Houd er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt bij een IND-loket. Maak dus zo snel mogelijk een afspraak.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning klopt. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Inschrijving bij de gemeente

Als u in Nederland aankomt moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar u gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist.

Informeer altijd vooraf bij uw gemeente welke (gelegaliseerde en vertaalde) documenten/akten u nog meer mee moet nemen.

Tbc-onderzoek

Bij uw aanvraag hebt u aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen. U moet hiervoor een afspraak maken bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Dit doet u binnen 3 maanden nadat u de vergunning hebt gekregen. Neem de bijlage 'Verwijzingsformulier tbc-onderzoek' mee naar de afspraak.

In sommige gevallen hoeft u geen tbc-onderzoek te laten doen.

Zorgverzekering afsluiten

​Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Dit doet u binnen 4 maanden na aankomst in Nederland.

Inburgering in Nederland

Als u inburgeringsplichtig bent, dan krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) waarin staat dat u moet inburgeren in Nederland.

Geldigheid verblijfsvergunning

De verblijfsvergunning niet-tijdelijke humanitaire gronden is 5 jaar geldig.

De verblijfsvergunning voor het afwachten van een verzoek op grond van artikel 17 van de Rijkswet op het Nederlanderschap is 1 jaar geldig of korter wanneer de rechtbank eerder uitspraak doet in het verzoek.

Werken

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. Met de verblijfsvergunning voor tijdelijke humanitaire gronden of niet-tijdelijke humanitaire gronden mag u vrij werken in Nederland. Op uw verblijfsvergunning staat 'arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist'.

Vervolgaanvragen (inclusief terugkeervisum)

Vervangen verblijfsvergunning

Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen

Verlengen verblijfsvergunning

Verloopt uw verblijfsvergunning binnenkort? Vraag dan verlenging aan.

Onbepaalde tijd

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad, kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen. 

Nederlander worden

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad, kunt u misschien de Nederlandse nationaliteit aanvragen. 

Terugkeervisum

U hebt een aanvraag ingediend en wacht op een beslissing. Uw mvv of (huidige) verblijfsvergunning is niet meer geldig. U mag de beslissing op uw aanvraag in Nederland afwachten. Als u op reis wilt kan het zijn dat u een terugkeervisum nodig hebt om Nederland weer in te reizen.​

Machtiging tot voorlopig verblijf

​De machtiging tot voorlopig verblijf is een visum dat u nodig hebt als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt verblijven. Voor meer informatie, zie Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

Nederlandse vertegenwoordiging

Dit is de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat.

Land van bestendig verblijf

​Een land van bestendig verblijf is een land (anders dan het land van herkomst) waar u langer dan 3 maanden rechtmatig mag zijn. Dit betekent dat u daar een geldige verblijfsvergunning hebt. Of u bent in afwachting van een verblijfsaanvraag. Bent u in een land in uw vrije termijn? Of met een visum kort verblijf (max. 3 maanden)? Dan is dit geen bestendig verblijf.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.