• Home
 • Aanvragen verblijfsvergunning economisch niet-actieve EU-langdurig ingezetene

Aanvragen verblijfsvergunning economisch niet-actieve EU-langdurig ingezetene

Laatste check: 18-03-2021

Met een verblijfsvergunning voor economisch niet-actieve EU-langdurig ingezetene kunt u in Nederland wonen. U leest op deze pagina de voorwaarden. En hoe u de verblijfsvergunning aanvraagt.

Inhoud

Voor wie is de aanvraag economisch niet-actieve EU-langdurig ingezetene

U bent EU-langdurig ingezetene in een ander EU-land. Dit betekent dat u in een ander land van de EU een verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene hebt. Dit is een Europese verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. U wilt in Nederland komen wonen, maar u gaat niet werken. U bent dan in Nederland economisch niet-actief.

Algemene voorwaarden voor een verblijfsvergunning

Er zijn een aantal voorwaarden die gelden voor iedereen die een verblijfsvergunning aanvraagt

Voorwaarden economisch niet-actieve EU-langdurig ingezetene

Voor de verblijfsvergunning economisch niet-actieve EU-langdurig ingezetene gelden deze voorwaarden:

Documenten die u nodig hebt

U laat met documenten zien dat u voldoet aan de voorwaarden. Voor de aanvraag economisch niet-actieve EU-langdurig ingezetene hebt u deze documenten nodig:

 • Kopie van de pagina waarop uw persoonsgegevens en de geldigheidsduur van uw paspoort staan.
 • Kopie van de voor- en achterkant van uw verblijfsdocument EU-langdurig ingezetene van het andere EU-land.
 • Documenten over uw inkomen. Bijvoorbeeld een brief waarin staat dat u een uitkering krijgt van het EU-land dat u de verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene heeft gegeven. Of een loonstrook van salaris, pensioen of uitkering voor vervroegd pensioen van een werkgever buiten Nederland. Of bewijs van inkomen uit eigen vermogen.
 • De bijlage Antecedentenverklaring. Deze bijlage zit bij het aanvraagformulier. Vul de Antecedentenverklaring helemaal in en zet uw handtekening.

Legalisatie en vertaling van officiële buitenlandse documenten

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Lees meer over legalisatie en vertaling van buitenlandse documenten.

Schriftelijk aanvraagformulier

U kunt deze aanvraag alleen schriftelijk doen.

 1. Download het aanvraagformulier 'Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een langdurig ingezeten derdelander (vreemdeling)' - 7028.
 2. Print het formulier.
 3. Vul het formulier en de bijlagen in.
 4. Verzamel de documenten die u nodig hebt. Stuur nooit originele documenten naar de IND. Maak kopieën die goed te lezen zijn.
 5. Doe het aanvraagformulier, de bijlagen en de documenten in 1 envelop.
 6. Stuur de aanvraag naar de IND. Het adres staat in het aanvraagformulier.

Kosten aanvraag

U krijgt een brief om de kosten van uw aanvraag (leges) te betalen. In de brief staat het bedrag en naar welke bankrekening u dit overmaakt. De IND beoordeelt uw aanvraag alleen als u hebt betaald.

De kosten voor de aanvraag economisch niet-actieve EU-langdurig ingezetene zijn € 207.

Beslissing op uw aanvraag

De IND heeft 90 dagen de tijd om te beslissen op uw aanvraag economisch niet-actieve EU-langdurig ingezetene. Die periode heet de beslistermijn. Deze termijn staat in de wet. U krijgt een brief waarin staat voor welke datum u een beslissing krijgt op uw aanvraag.

Volg uw aanvraag in Mijn IND

U kunt uw aanvraag volgen in Mijn IND. U moet hiervoor inloggen met DigiD. Lees meer over Mijn IND en log in.

Bezwaar maken tegen de beslissing

U kunt binnen 4 weken bezwaar maken tegen de beslissing. In de brief met de beslissing staat hoe u dit doet. Lees meer over bezwaar maken en in beroep gaan tegen een beslissing van de IND.

Als de IND te laat beslist

Is de beslistermijn voorbij? En hebt u nog geen beslissing op uw aanvraag of bezwaar? Dan is de IND te laat met beslissen. Lees wat u kunt doen als de IND te laat is met beslissen.

Geldigheid verblijfsvergunning economisch niet-actieve EU-langdurig ingezetene

Uw verblijfsvergunning is 5 jaar geldig. Daarna kunt u uw verblijfsvergunning verlengen. Of u kunt een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.

Werken in Nederland als economisch niet-actieve EU-langdurig ingezetene

U gaat niet meteen werken, maar u mag met deze verblijfsvergunning vrij werken in Nederland. Uw werkgever heeft voor u geen aparte werkvergunning (twv) nodig. Op de achterkant van uw verblijfsdocument staat 'arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist.'

Wettelijke plichten

U moet zich houden aan een aantal wettelijke plichten. Lees aan welke wettelijke plichten u zich moet houden.

Wetten en regels

Zie ook

Verantwoordelijk

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Vragen?