Nederlandse nationaliteit terugkrijgen als oud-Nederlander

U bent oud-Nederlander en u wilt de Nederlandse nationaliteit terugkrijgen. Wat zijn de voorwaarden? En hoe werkt de procedure?

Ben ik oud-Nederlander? 

U bent oud-Nederlander als u ooit de Nederlandse nationaliteit hebt gehad. U bent uw Nederlandse nationaliteit kwijtgeraakt.  

Wilt u uw Nederlandse nationaliteit terugkrijgen?

U kunt als oud-Nederlander op 2 manieren de Nederlandse nationaliteit terugkrijgen:

 • Door gebruik te maken van de optieprocedure, waarbij u een verklaring aflegt dat u weer Nederlander wilt worden.
 • Door een verzoek om naturalisatie tot Nederlander in te dienen.

Waar kunt u een verzoek indienen?

Als u opnieuw Nederlander wilt worden, kunt u (afhankelijk van waar u woont) terecht bij de volgende instanties:

 • In Nederland: bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u woont.
 • In het buitenland: bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u woont.
 • Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba: bij de IND-unit Caribisch Nederland.
 • Op Aruba, Curaçao en Sint Maarten: bij het Kabinet van de Gouverneur.

Voorwaarden

Naturalisatie

Voor naturalisatie moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U woont niet in het land waarvan u de nationaliteit bezit.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in het Koninkrijk der Nederlanden en u hebt een verblijfsvergunning met een niet-tijdelijk doel, zoals gezinshereniging of wedertoelating. Als u niet in het Koninkrijk woont, moet u wel voldoen aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning met een niet-tijdelijk doel.
 • U bent voldoende ingeburgerd. Dit betekent dat u Nederlands kunt lezen, schrijven, spreken en verstaan. U toont dit aan met het inburgeringsdiploma. Als u bepaalde diploma’s of certificaten hebt, hoeft u het inburgeringsexamen niet te doen.
 • U hebt de afgelopen 5 jaar in Nederland of het buitenland geen gevangenisstraf uitgezeten, leer- of taakstraf uitgevoerd of hoge geldboete betaald of opgelegd gekregen voor een misdrijf. Er staat geen strafzaak voor een misdrijf tegen u open. Bij een hoge geldboete gaat het om een bedrag van € 810 ($ 560, Afl. 1000 of Naf. 1000) of hoger. Ook mag u in de afgelopen 5 jaar niet meerdere boetes van € 405 ($ 280, Afl. 500 of Naf. 500) of hoger hebben gekregen, met een totaalbedrag van € 1.215 ($ 840, Afl. 1500 of Naf. 1500 ) of hoger.
 • U moet afstand doen van uw huidige nationaliteit. Op deze regel zijn enkele uitzonderingen.
 • U moet de verklaring van verbondenheid afleggen. Zie  onder 'Stappen in het aanvraagproces' De Naturalisatieceremonie'.
 • U mag niet met meer dan 1 man of vrouw tegelijk getrouwd zijn.

Optie

Voor de optieprocedure moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent oud-Nederlander en u woont ten minste 1 jaar legaal in het Koninkrijk met een geldige verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel zoals gezinshereniging of wedertoelating.
 • U hebt de afgelopen 5 jaar in Nederland of het buitenland geen gevangenisstraf uitgezeten, leer- of taakstraf uitgevoerd of hoge geldboete betaald of opgelegd gekregen voor een misdrijf. Er staat geen strafzaak voor een misdrijf tegen u open. Bij een hoge geldboete gaat het om een bedrag van €810 ($560, Afl. 1000  of Naf. 1000) of hoger. Ook mag u in de afgelopen 5 jaar niet meerdere boetes van €405 ($280, Afl. 500 of Naf. 500) of hoger hebben gekregen, met een totaalbedrag van €1.215 ($840, Afl.1500 of Naf. 1500) of hoger.
 • Bent u 18 jaar of ouder? En woont u vanaf het bereiken van de leeftijd van 4 jaar met een geldige verblijfsvergunning in Nederland? Dan bent u verplicht afstand te doen van uw nationaliteit.
 • U mag niet met meer dan één man of vrouw tegelijk getrouwd zijn.

De volgende personen komen ook in aanmerking voor optie:

 • Gescheiden vrouwen/weduwen
  U hebt als vrouw uw Nederlanderschap verloren omdat u vóór 1 januari 1985 bent gehuwd met een niet-Nederlander. En uw man is sinds kort overleden of u bent sinds kort gescheiden. U moet opteren binnen 1 jaar na de ontbinding van uw huwelijk door overlijden of scheiding. Het kan ook dat u in verband met uw huwelijk vrijwillig de nationaliteit van uw echtgenoot hebt aangenomen of dat u samen met hem een andere nationaliteit hebt aangenomen.
 • Oud-Nederlanders uit Suriname
  U hebt de Nederlandse nationaliteit gehad en u hebt zelf voor de Surinaamse nationaliteit gekozen. Dit deed u binnen 5 jaar nadat uw echtgenoot of echtgenote de Surinaamse nationaliteit kreeg. U deed dit op grond van het nationaliteitsverdrag van 1975. U moet opteren binnen 3 jaar nadat uw eventuele huwelijk is ontbonden. U hoeft hiervoor niet in het Koninkrijk te wonen. De optieprocedure is gratis en u hoeft niet naar de naturalisatieceremonie.
 • Oud-Nederlanders die automatisch het Nederlanderschap en het Unieburgerschap hebben verloren en waarbij dit verlies onevenredig is. 
  U hebt de Nederlandse nationaliteit en het Unieburgerschap automatisch verloren. Dit betekent dat u geen Nederlander en geen burger van de Europese Unie meer bent. De gevolgen van het verlies van het Unieburgerschap waren voor u op dat moment onevenredig. Onevenredig betekent dat de gevolgen van dit verlies zo zwaar wegen dat dit niet had mogen gebeuren. U kunt de Nederlandse nationaliteit (en daarmee het Unieburgerschap) met terugwerkende kracht terugkrijgen. Dit betekent dat u de Nederlandse nationaliteit terugkrijgt vanaf het moment dat u het hebt verloren. U hoeft niet naar de naturalisatieceremonie.

Checklist documenten

Welke documenten hebt u nodig?

 • Een geldig paspoort of ander reisdocument.
 • Een bewijs dat u Nederlander bent geweest, zoals een oud Nederlands paspoort.
 • Een geboorteakte uit uw land van herkomst.
 • Een inburgeringsdiploma of ander bewijs van inburgering.
 • Een geldige verblijfsvergunning of ander bewijs van rechtmatig verblijf.

Daarnaast kunnen nog andere documenten nodig zijn, zoals een huwelijksakte of een akte van geregistreerd partnerschap.

Buitenlandse documenten moeten vaak gelegaliseerd en vertaald zijn voordat ze gebruikt kunnen worden in Nederland.

Bewijsnood

Hebt u geen paspoort en/of geboorteakte en u bent niet vrijgesteld? Dan kunt u misschien een beroep doen op ‘bewijsnood’.

1. Indienen verzoek en betalen

​U dient het verzoek om naturalisatie in of vult de optieverklaring in bij de gemeente, de Nederlandse ambassade of het consulaat, de IND-unit Caribisch Nederland of het Kabinet van de Gouverneur (afhankelijk van waar u woont). U vult ook een formulier waarin u aangeeft dat u de verklaring van verbondenheid zult afleggen. Deze verklaring legt u af tijdens de naturalisatieceremonie.

Als u afstand moet doen van uw huidige nationaliteit(en) dan tekent u hiervoor een verklaring.

Betalen

De naturalisatie- en optieprocedure kosten geld. U betaalt als u het verzoek of om naturalisatie indient of de optieverklaring aflegt.  Ook voor kinderen die bij uw verzoek of optie zijn betrokken moet u betalen. Wordt uw verzoek of de optieverklaring afgewezen of trekt u uw verzoek of verklaring in? Dan krijgt u geen geld terug.

Naam vaststellen of wijzigen

Het kan zijn dat uw naam moet worden vastgesteld. Het vaststellen van uw naam is verplicht als u geen achternaam of voornaam hebt. Bijvoorbeeld, als u één naam hebt of meerdere namen zonder onderscheid in achternaam en voornamen.

Daarnaast kunt u bij een verzoek om naturalisatie zelf vragen om wijziging van uw achternaam. Dit kan alleen als het voor de inburgering van belang is. Bijvoorbeeld:

 • Uw naam is moeilijk uit te spreken voor Nederlanders.
 • U hebt door het huwelijk de achternaam van uw man gekregen.  En u wilt deze naam wijzigen in uw meisjesnaam.

Minderjarige kinderen

Kinderen vanaf 16 jaar beslissen zelf of ze wel of geen Nederlander willen worden. Aan kinderen van 12 tot 16 jaar wordt hun mening over de verkrijging van het Nederlanderschap gevraagd. Ook wordt (ongeacht de leeftijd van het kind) de mening gevraagd aan de ouder die niet de optie of de naturalisatie aanvraagt. Als in dit geval de ouder die niet de naturalisatie aanvraagt, én het kind allebei vinden dat het kind geen Nederlander hoeft te worden, dan wordt het kind niet genaturaliseerd. Als alleen het kind of één van de ouders dit vindt, dan beslist de overheid of het kind al dan niet Nederlander wordt.

Minderjarigen mogen hun huidige nationaliteit behouden als één of beide ouder(s) Nederlander word(t)(en), tenzij de wetgeving van het land van hun huidige nationaliteit(en) anders bepaalt.

2. Beslissing

​Bij de naturalisatieprocedure bekijkt de gemeente, de Nederlandse ambassade of het consulaat, de IND-unit Caribisch Nederland of het Kabinet van de Gouverneur (afhankelijk van waar u woont) of u voldoet aan alle voorwaarden voor naturalisatie en geeft advies aan de IND. Zij sturen uw dossier naar de IND. De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoet en neemt een beslissing. De IND moet binnen een termijn van 12 maanden een beslissing nemen.

Bij de optieprocedure controleert de gemeente, De Nederlandse ambassade of het consulaat, de IND-unit Caribisch Nederland of het Kabinet van de Gouverneur of u aan alle voorwaarden voldoet. Zij moeten binnen een termijn van 13 weken een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kunt u geen Nederlander worden. Deze beslissing staat in een brief. In deze brief wordt uitgelegd waarom u geen Nederlander kunt worden. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.
 • Positieve beslissing
  Als u aan alle voorwaarden voldoet, wordt een voorstel tot verlening van het Nederlanderschap voorgelegd aan de Koning. Daarna krijgt u van de gemeente, de Nederlandse ambassade of het consulaat, de Gezaghebber of het Kabinet van de Gouverneur een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie.

3. De naturalisatieceremonie

​De gemeente, de Nederlandse ambassade of het consulaat, de Gezaghebber of het Kabinet van de Gouverneur organiseert de naturalisatieceremonie. Tijdens deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de betekenis van de Nederlandse nationaliteit.

U bent verplicht naar de ceremonie te gaan. Was uw kind bij het indienen van het verzoek om naturalisatie 16 jaar of ouder was? Dan is hij ook verplicht naar de ceremonie te gaan en moet hij daar ook de verklaring van verbondenheid afleggen. Als uw kind jonger is dan 16 jaar hoeft hij niet naar de naturalisatieceremonie, maar mag hij wel.

U wordt pas Nederlander als u naar de ceremonie gaat en de verklaring van verbondenheid hebt afgelegd. Dan verklaart u dat u weet dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden ook voor u gelden. De verklaring van verbondenheid legt u in persoon af. Als u de verklaring van verbondenheid niet aflegt, kunt u geen Nederlander worden.

Op de ceremonie wordt ook het besluit uitgereikt, waarin staat dat u Nederlander bent geworden.

Als u de eerste ceremonie niet kunt bijwonen, krijgt u een uitnodiging voor een volgende ceremonie. U moet binnen 1 jaar na de beslissing naar de ceremonie gaan. Doet u dat niet, dan krijgt u de Nederlandse nationaliteit niet. Na 1 jaar moet u opnieuw een aanvraag doen om Nederlander te kunnen worden.

Let op!

Bent u veroordeeld voor een ernstig misdrijf? Of hebt u fraude gepleegd bij het verkrijgen van een verblijfsvergunning of de Nederlandse nationaliteit? Dan heeft dat ernstige gevolgen. Uw Nederlanderschap kan worden ingetrokken. Dat kan zelfs tot 12 jaar nadat u de Nederlandse nationaliteit hebt verkregen.

Koninkrijk der Nederlanden

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. En 3 bijzondere gemeenten: Bonaire, Sint Eustatius en Saba.