Nederlandse nationaliteit terugkrijgen als oud-Nederlander

U bent oud-Nederlander en u wilt de Nederlandse nationaliteit terugkrijgen. Wat zijn de voorwaarden? En hoe werkt de procedure?

Ben ik oud-Nederlander? 

U bent oud-Nederlander als u ooit de Nederlandse nationaliteit hebt gehad. U bent uw Nederlandse nationaliteit kwijtgeraakt.  

Wilt u uw Nederlandse nationaliteit terugkrijgen?

U kunt als oud-Nederlander op 2 manieren de Nederlandse nationaliteit terugkrijgen:

 • Door gebruik te maken van de optieprocedure, waarbij u een verklaring aflegt dat u weer Nederlander wilt worden.
 • Door een verzoek om naturalisatie tot Nederlander in te dienen.

Waar kunt u een verzoek indienen?

Als u opnieuw Nederlander wilt worden, kunt u (afhankelijk van waar u woont) terecht bij de volgende instanties:

 • In Nederland: bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u woont.
 • In het buitenland: bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u woont.
 • Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba: bij de IND-unit Caribisch Nederland.
 • Op Aruba, Curaçao en Sint Maarten: bij het Kabinet van de Gouverneur.

Voorwaarden

Naturalisatie

Voor naturalisatie moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U woont niet in het land waarvan u de nationaliteit bezit.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in het Koninkrijk der Nederlanden en u hebt een verblijfsvergunning met een niet-tijdelijk doel, zoals gezinshereniging of wedertoelating. Als u niet in het Koninkrijk woont, moet u wel voldoen aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning met een niet-tijdelijk doel.
 • U bent voldoende ingeburgerd. Dit betekent dat u Nederlands kunt lezen, schrijven, spreken en verstaan. U toont dit aan met het inburgeringsdiploma. Als u bepaalde diploma’s of certificaten hebt, hoeft u het inburgeringsexamen niet te doen.
 • U hebt de afgelopen 5 jaar in Nederland of het buitenland geen gevangenisstraf uitgezeten, leer- of taakstraf uitgevoerd of hoge geldboete betaald of opgelegd gekregen voor een misdrijf. Er staat geen strafzaak voor een misdrijf tegen u open. Bij een hoge geldboete gaat het om een bedrag van € 810 ($ 560, Afl. 1000 of Naf. 1000) of hoger. Ook mag u in de afgelopen 5 jaar niet meerdere boetes van € 405 ($ 280, Afl. 500 of Naf. 500) of hoger hebben gekregen, met een totaalbedrag van € 1.215 ($ 840, Afl. 1500 of Naf. 1500 ) of hoger.
 • U moet afstand doen van uw huidige nationaliteit. Op deze regel zijn enkele uitzonderingen.
 • U moet de verklaring van verbondenheid afleggen. Zie  onder 'Stappen in het aanvraagproces' De Naturalisatieceremonie'.
 • U mag niet met meer dan 1 man of vrouw tegelijk getrouwd zijn.

Optie

Voor de optieprocedure moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent oud-Nederlander en u woont ten minste 1 jaar legaal in het Koninkrijk met een geldige verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel zoals gezinshereniging of wedertoelating.
 • U hebt de afgelopen 5 jaar in Nederland of het buitenland geen gevangenisstraf uitgezeten, leer- of taakstraf uitgevoerd of hoge geldboete betaald of opgelegd gekregen voor een misdrijf. Er staat geen strafzaak voor een misdrijf tegen u open. Bij een hoge geldboete gaat het om een bedrag van €810 ($560, Afl. 1000  of Naf. 1000) of hoger. Ook mag u in de afgelopen 5 jaar niet meerdere boetes van €405 ($280, Afl. 500 of Naf. 500) of hoger hebben gekregen, met een totaalbedrag van €1.215 ($840, Afl.1500 of Naf. 1500) of hoger.
 • Bent u 18 jaar of ouder? En woont u vanaf het bereiken van de leeftijd van 4 jaar met een geldige verblijfsvergunning in Nederland? Dan bent u verplicht afstand te doen van uw nationaliteit.
 • U mag niet met meer dan één man of vrouw tegelijk getrouwd zijn.

De volgende personen komen ook in aanmerking voor optie:

 • Gescheiden vrouwen/weduwen
  U hebt als vrouw uw Nederlanderschap verloren omdat u vóór 1 januari 1985 bent gehuwd met een niet-Nederlander. En uw man is sinds kort overleden of u bent sinds kort gescheiden. U moet opteren binnen 1 jaar na de ontbinding van uw huwelijk door overlijden of scheiding. Het kan ook dat u in verband met uw huwelijk vrijwillig de nationaliteit van uw echtgenoot hebt aangenomen of dat u samen met hem een andere nationaliteit hebt aangenomen.
 • Oud-Nederlanders uit Suriname
  U hebt de Nederlandse nationaliteit gehad en u hebt zelf voor de Surinaamse nationaliteit gekozen. Dit deed u binnen 5 jaar nadat uw echtgenoot of echtgenote de Surinaamse nationaliteit kreeg. U deed dit op grond van het nationaliteitsverdrag van 1975. U moet opteren binnen 3 jaar nadat uw eventuele huwelijk is ontbonden. U hoeft hiervoor niet in het Koninkrijk te wonen. De optieprocedure is gratis en u hoeft niet naar de naturalisatieceremonie.

Checklist documenten

Welke documenten hebt u nodig?

 • Een geldig paspoort of ander reisdocument.
 • Een bewijs dat u Nederlander bent geweest, zoals een oud Nederlands paspoort.
 • Een geboorteakte uit uw land van herkomst.
 • Een inburgeringsdiploma of ander bewijs van inburgering.
 • Een geldige verblijfsvergunning of ander bewijs van rechtmatig verblijf.

Daarnaast kunnen nog andere documenten nodig zijn, zoals een huwelijksakte of een akte van geregistreerd partnerschap.

Buitenlandse documenten moeten vaak gelegaliseerd en vertaald zijn voordat ze gebruikt kunnen worden in Nederland.

Bewijsnood

Hebt u geen paspoort en/of geboorteakte en u bent niet vrijgesteld? Dan kunt u misschien een beroep doen op ‘bewijsnood’.

 

Koninkrijk der Nederlanden

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. En 3 bijzondere gemeenten: Bonaire, Sint Eustatius en Saba.