Kind jonger dan 18 jaar

U wilt uw kind bij u in Nederland laten wonen. Om in Nederland te kunnen wonen heeft uw kind een verblijfsvergunning nodig. Wat zijn de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning? En hoe werkt de aanvraagprocedure?

​Voor personen met de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en hun familieleden gelden andere voorwaarden.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Daarnaast gelden voor u en uw kind de volgende voorwaarden:

 • Uw kind is jonger dan 18 jaar.
 • Uw kind heeft geen eigen gezin.
 • Uw kind behoort tot uw gezin en behoorde ook in het buitenland tot uw gezin. In één van de volgende situaties wordt de gezinsband als verbroken beschouwd:
  • Uw minderjarige kind gaat zelfstandig wonen en financieel in zijn eigen onderhoud voorzien.
  • Uw minderjarige kind vormt een eigen, zelfstandig gezin doordat hij met een partner trouwt of een relatie start.
  • Uw minderjarige kind heeft de zorg of zorgplicht voor een (buitenechtelijk) kind of andere afhankelijke gezinsleden én er is sprake van één van de bovengenoemde 2 situaties.
 • Uw kind gaat met u in Nederland samenwonen. U schrijft het kind in op uw adres.
 • Eén van deze situaties is op u van toepassing:
  • U bent Nederlander.
  • U hebt al minimaal 1 jaar een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel.
  • U hebt een tijdelijke verblijfsvergunning voor studie, het zoekjaar hoogopgeleiden, grensoverschrijdende dienstverlening, overplaatsing binnen een onderneming, medische behandeling, het afwachten van een verzoek tot vaststelling Nederlanderschap (art. 17 RWN), tijdelijke humanitaire gronden (behalve verblijf als alleenstaande minderjarige vreemdeling), verblijf als economisch niet-actieve langdurig ingezetene, buitenlandse investeerder, verblijf bij een familie- of gezinslid die een verblijfsvergunning heeft voor een tijdelijk doel, of asiel bepaalde tijd.
 • U hebt zelfstandig een voldoende en duurzaam inkomen. U mag het inkomen van uw partner meetellen als aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • U bent gehuwd of hebt een (geregistreerd) partnerschap met elkaar.
  • Uw partner is Nederlander of heeft een verblijfsvergunning in Nederland.
  • U en uw partner wonen samen.
 • U hebt het gezag over uw kind.
 • Is er een ouder die achterblijft in het land van herkomst en die ook het gezag over uw kind heeft? Dan moet die ouder een toestemmingsverklaring ondertekenen. In de deze verklaring geeft de ouder toestemming voor het vertrek van het kind naar Nederland.
 • U verklaart dat u de referent bent voor uw kind.

Voor Turkse onderdanen en hun familieleden kunnen andere voorwaarden gelden.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 

Stappen in het aanvraagproces

1. Indienen aanvraag en betalen

Machtiging tot voorlopig verblijf
Om naar Nederland te reizen heeft uw kind een speciaal visum nodig: een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). De mvv is een sticker die de Nederlandse vertegenwoordiging (ambassade of consulaat) in het paspoort plakt. In sommige gevallen heeft uw kind geen mvv nodig.

U vraagt de mvv en de verblijfsvergunning in één keer aan. Dit kan op 2 manieren:

 • U doet als ouder de aanvraag in Nederland bij de IND.
  U gebruikt het aanvraagformulier. U vindt dit formulier onderaan de pagina. U stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten per post naar de IND. Na ontvangst stuurt de IND een brief waarin staat hoe de leges betaald moeten worden.

 • Uw kind doet de aanvraag bij de Nederlandse vertegenwoordiging in zijn eigen land of land van bestendig verblijf.
  De wettelijk verzorger dient samen met uw kind de aanvraag in bij de Nederlandse vertegenwoordiging. De Nederlandse vertegenwoordiging stuurt uw aanvraag door naar de IND. Nadat u de aanvraag hebt  ingediend, krijgt u een brief van de Nederlandse vertegenwoordiging waarin staat hoe de leges betaald moeten worden. Voor het aanvraagformulier en de indiening van de aanvraag neemt u contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging.

De IND raadt aan dat u als ouder de aanvraag in Nederland doet. Dit bespaart uw kind de reiskosten voor de reis naar de Nederlandse vertegenwoordiging.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​Als de IND uw aanvraag heeft ontvangen krijgt u een ontvangstbevestiging. In de ontvangstbevestiging staat op welke datum de IND uw aanvraag heeft ontvangen. Ook staat in de ontvangstbevestiging binnen welke termijn de IND een beslissing neemt.

De IND controleert ook of uw aanvraag compleet is en of de leges zijn betaald. Ontbreken er documenten, of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. In deze brief staat welke documenten u nog moet opsturen. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

3. Beslissing

​De IND controleert of u en uw kind aan de voorwaarden voldoen. De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u of uw kind niet voldoen aan alle voorwaarden, krijgt uw kind geen mvv en verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in brief: de beschikking. De IND stuurt de beschikking naar u. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.

 • Positieve beslissing
  Als u en uw kind aan alle voorwaarden voldoen, krijgt uw kind een mvv en een verblijfsvergunning. U krijgt een brief van de IND over deze beslissing. De IND informeert ook de Nederlandse vertegenwoordiging.

4. Ophalen mvv

​Uw kind kan nu samen met zijn wettelijk verzorger de mvv ophalen bij de Nederlandse vertegenwoordiging. Dit is de vertegenwoordiging die u op het aanvraagformulier hebt ingevuld, of waar uw kind de aanvraag heeft ingediend.

Uw kind heeft 3 maanden de tijd om de mvv op te halen. Maak hiervoor een afspraak bij de vertegenwoordiging. Het paspoort van uw kind moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn op de dag dat de vertegenwoordiging de mvv erin plaatst.

Hebt u de aanvraag in Nederland bij de IND gedaan? Dan moet uw kind biometrische gegevens afstaan bij het ophalen van de mvv.

5. Naar Nederland reizen

​Als uw kind de mvv heeft opgehaald kan hij naar Nederland reizen. De mvv is 90 dagen geldig. De geldigheidsduur staat op de mvv-sticker. Op de mvv-sticker staan twee data:

 • Ingangsdatum: vanaf deze datum is de mvv geldig.
 • Einddatum: op deze datum is de mvv niet meer geldig.

Uw kind mag met de mvv reizen binnen het Schengengebied.

Stappen in het aanvraagproces

1. Indienen aanvraag en betalen

​Uw kind heeft geen visum nodig om naar Nederland te reizen. U kunt meteen de verblijfsvergunning aanvragen.

Het indienen van de aanvraag kan op 2 manieren:

 • U doet voor uw kind de aanvraag in Nederland bij de IND.
  U gebruikt het aanvraagformulier. U vindt de formulieren onderaan de pagina. U stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten per post naar de IND. Na ontvangst stuurt de IND een brief waarin staat hoe de leges betaald moeten worden.
   
 • Uw kind doet de aanvraag in Nederland bij de IND.
  Uw kind dient zelf de aanvraag in bij de IND. Dit kan alleen als uw kind 12 jaar of ouder is. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier. U vindt de formulieren onderaan deze pagina. Stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten per post naar de IND. Na ontvangst stuurt de IND een brief waarin staat hoe de leges betaald moeten worden.

Binnen 2 weken na het indienen van de aanvraag moet uw kind biometrische gegevens afstaan bij een IND-loket.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​Als de IND uw aanvraag heeft ontvangen krijgt u een ontvangstbevestiging. In de ontvangstbevestiging staat op welke datum de IND uw aanvraag heeft ontvangen. Ook staat in de ontvangstbevestiging binnen welke termijn de IND een beslissing neemt.

De IND controleert ook of uw aanvraag compleet is en of de leges zijn betaald. Ontbreken er documenten, of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. In deze brief staat welke documenten u nog moet opsturen. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

3. Beslissing

​De IND controleert of u en uw kind aan alle voorwaarden voldoen. De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u of uw kind niet voldoen aan alle voorwaarden, krijgt uw kind geen verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in een brief: de beschikking. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.

 • Positieve beslissing
  Als u en uw kind aan alle voorwaarden voldoen, krijgt u een verblijfsvergunning. U krijgt een brief als u en uw kind de verblijfsvergunning kunnen ophalen.

Is uw kind nog in het buitenland? Dan gaat uw kind na aankomst in Nederland naar het IND-loket om biometrische gegevens te laten afnemen.

Aanvraagformulieren en kosten

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (voor referent)7018

Gebruik dit formulier als u als ouder de aanvraag indient.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van de documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie het V-nummer of klantnummer van uw kind. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie de naam en geboortedatum van uw kind.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 51.

 • Komt u uit San Marino of Israël? U betaalt op grond van het Benelux-verdrag geen kosten voor de aanvraag.
 • Bent u het gezinslid van NAVO-personeel of een TRON-medewerker? U betaalt geen kosten voor de aanvraag.
 • Is uw kind Turks? Of hebt u de Turkse nationaliteit en hebt u het recht om te werken in Nederland? De aanvraag kost € 64.

Download  

Aanvraag voor gezinsleden van uw werknemer via erkend referent7014

Uw werkgever die erkende referent is gebruikt dit formulier om voor uw gezinsleden een aanvraag in te dienen.

Checklist documenten

Uw werkgever heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 237.

 • Voor minderjarige gezinsleden kost de aanvraag € 51.
 • Komt u uit San Marino of Israël? U betaalt op grond van het Benelux-verdrag geen kosten voor de aanvraag.
 • Bent u het gezinslid van NAVO-personeel of een TRON-medewerker? U betaalt geen kosten voor de aanvraag.
 • Hebt u de Turkse nationaliteit? Of is uw partner Turks en heeft hij het recht om te werken in Nederland? Uw aanvraag kost € 64.​

Download  

Aanvraagformulieren en kosten

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (voor referent)7018

Gebruik dit formulier als u de aanvraag voor uw kind doet.

Checklist documenten 

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten van de aanvraag

Deze aanvraag kost € 51.

 • Is uw kind het gezinslid van NAVO-personeel of een TRON-medewerker? U betaalt geen kosten voor de aanvraag.
 • Is uw kind Turks? Of hebt u de Turkse nationaliteit en hebt u het recht om te werken in Nederland? De aanvraag kost € 51.

Download  

Aanvraag voor verblijf met het verblijfsdoel ‘familie en gezin’ (voor vreemdeling)7025

Gebruik dit formulier als uw kind zelf de aanvraag indient en geen mvv nodig heeft.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van de documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie het V-nummer of klantnummer van uw kind. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie de naam en geboortedatum van uw kind.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet uw kind laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten van de aanvraag

Deze aanvraag kost € 51.

 • Is uw kind het gezinslid van NAVO-personeel of een TRON-medewerker? U betaalt geen kosten voor de aanvraag.
 • Is uw kind Turks? Of hebt u de Turkse nationaliteit en hebt u het recht om te werken in Nederland? De aanvraag kost € 51.

Download  

Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een ‘langdurig ingezeten derdelander’ (voor referent)7019

Gebruik dit formulier als uw kind de status EU-langdurig ingezetene heeft in een ander EU-land. Of als u (de referent) de status EU-langdurig ingezetene hebt in een ander EU-land en uw kind al als gezinslid van u was toegelaten in een ander EU-land.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten van de aanvraag

Deze aanvraag kost € 159.

Download  

Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een ‘langdurig ingezeten derdelander’ (voor vreemdeling)7028

Gebruik dit formulier als u de status EU-langdurig ingezetene hebt in een ander EU-land. Of als uw ouder de status EU-langdurig ingezetene hebt in een ander EU-land en u al als gezinslid van uw vader of moeder was toegelaten in een ander EU-land.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten.

Kosten van de aanvraag

Deze aanvraag kost € 159.

Download  

Aanvraag voor gezinsleden van uw werknemer via erkend referent7014

Uw werkgever die erkend referent is gebruikt dit formulier om voor uw gezinsleden een aanvraag in te dienen. Uw werkgever kan deze aanvraag ook online doen.

Checklist documenten

Uw werkgever heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 237.

 • Voor minderjarige gezinsleden kost de aanvraag € 51.
 • Bent u het gezinslid van NAVO-personeel of een TRON-medewerker? U betaalt geen kosten voor de aanvraag.
 • Hebt u de Turkse nationaliteit? Of is uw partner Turks en heeft hij het recht om te werken in Nederland? Uw aanvraag kost € 51.​

Download  

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

De IND probeert binnen 2 weken na de positieve beslissing de verblijfsvergunning klaar te hebben. U krijgt een brief als u en uw kind de verblijfsvergunning kunnen ophalen. Voor het ophalen van de verblijfsvergunning hoeft u geen afspraak te maken. 

Controleer bij het IND-loket of de informatie op de verblijfsvergunning juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Inschrijving bij de gemeente

​Als uw kind in Nederland aankomt moet u hem inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar hij gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente heeft uw kind een geldige gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Uw kind moet deze meenemen als hij naar Nederland reist. 

Tbc-onderzoek

Bij uw aanvraag hebt u aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen. U moet hiervoor een afspraak maken bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Dit doet u binnen 3 maanden nadat u de vergunning hebt gekregen. Neem de bijlage 'Verwijzingsformulier tbc-onderzoek' mee naar de afspraak.

In sommige gevallen hoeft u geen tbc-onderzoek te laten doen.

Zorgverzekering afsluiten

​Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Dit doet u binnen 4 maanden na aankomst in Nederland.

Leerplicht

In Nederland zijn kinderen van 5 tot 16 jaar leerplichtig. Zij moeten naar school. Valt uw kind in deze leeftijdscategorie? Schrijf uw kind dan in op een school.

Geldigheid verblijfsvergunning

​De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning is afhankelijk van uw situatie. Hebt u een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd? Dan is de einddatum van de verblijfsvergunning van uw kind dezelfde als uw einddatum. Bent u Nederlander of hebt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd? Dan is de verblijfsvergunning van uw kind 5 jaar geldig.

Werken

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of uw kind mag werken.

Niet ieder kind mag werken. Vanaf een bepaalde leeftijd mogen kinderen vakantiewerk doen of een bijbaan hebben.

Of uw kind mag werken, hangt af van uw arbeidsrechten.

Bent u Nederlander, dan staat op de verblijfsvergunning van uw kind 'arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist'.

Hebt een verblijfsvergunning, dan krijgt uw kind dezelfde arbeidsrechten als u. Hebt u een TWV nodig om te werken, dan heeft uw kind ook een TWV nodig om te werken. Mag u niet werken, dan mag uw kind ook niet werken.

In de volgende situaties krijgt uw kind andere arbeidsrechten als u:

 • U hebt een verblijfsvergunning als kennismigrant, wetenschappelijk onderzoeker of is houder van de Europese Blauwe Kaart. Uw kind mag vrij werken. Op zijn verblijfsdocument staat 'Arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist'.
 • U hebt een verblijfsvergunning voor studie. Uw kind mag niet werken. Op zijn verblijfsdocument staat 'Arbeid niet toegestaan'.

Wettelijke verplichtingen

​Er is een aantal wettelijke verplichtingen die voor u en uw kind gelden.

Vervolgaanvragen (incl. terugkeervisum)

Vervangen verblijfsvergunning
Is de verblijfsvergunning van uw kind beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan de verblijfsvergunning vervangen.

Verlengen verblijfsvergunning
Verloopt de verblijfsvergunning van uw kind binnenkort? Vraag dan verlenging aan.

Wijzigen verblijfsvergunning
Nadat uw kind 1 jaar een verblijfsvergunning heeft gehad voor verblijf als familie- of gezinslid, kunt u zijn verblijfsvergunning wijzigen naar een zelfstandige verblijfsvergunning.

Verandert er iets in de situatie van uw kind dat gevolgen heeft voor zijn verblijfsvergunning? Meld dat meteen bij de IND. Het kan zijn dat u dan de verblijfsvergunning eerder moet wijzigen.

Onbepaalde tijd
Nadat uw kind 5 jaar een verblijfsvergunning heeft gehad voor verblijf als familie- of gezinslid, kunt u voor uw kind een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.

Terugkeervisum
U hebt een aanvraag ingediend en wacht op een beslissing. De mvv of (huidige) verblijfsvergunning van uw kind is niet meer geldig. Als uw kind op reis wil, kan het zijn dat hij een terugkeervisum nodig heeft om Nederland weer in te reizen.

referent

Een referent is een persoon, werkgever of organisatie die belang heeft bij de overkomst van een vreemdeling naar Nederland. Een referent heeft rechten, maar ook plichten ten opzichte van deze vreemdeling. De referent kan voor de vreemdeling vanuit Nederland de procedure opstarten.

land van bestendig verblijf

​Een land van bestendig verblijf is een land (anders dan het land van herkomst) waar u langer dan 3 maanden rechtmatig mag zijn. Dit betekent dat u daar een geldige verblijfsvergunning hebt. Of u bent in afwachting van een verblijfsaanvraag. Bent u in een land in uw vrije termijn? Of met een visum kort verblijf (max. 3 maanden)? Dan is dit geen bestendig verblijf.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De TWV wordt aangevraagd door de werkgever bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). U kunt dit niet zelf doen. UWV toetst bijvoorbeeld of er in Nederland, de EU/EER (uitgezonderd Kroatië) of Zwitserland niemand anders voor de functie beschikbaar is. Voor meer informatie over de TWV, kijk op de website van UWV.