Door een technische storing tonen sommige pagina's niet alle inhoud. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

Kind jonger dan 18 jaar

U wilt uw kind bij u in Nederland laten wonen. Om in Nederland te kunnen wonen heeft uw kind een verblijfsvergunning nodig. Wat zijn de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning? En hoe werkt de aanvraagprocedure?

​Voor personen met de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en hun familieleden gelden andere voorwaarden.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Daarnaast gelden voor u en uw kind de volgende voorwaarden:

 • Uw kind is jonger dan 18 jaar.
 • Uw kind heeft geen eigen gezin.
 • Uw kind behoort tot uw gezin en behoorde ook in het buitenland tot uw gezin.
 • Uw kind gaat met u in Nederland samenwonen. U schrijft het kind in op uw adres.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige Nederlandse verblijfsvergunning.
  • Heeft uw partner nu een verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid, verblijf als economisch niet-actieve langdurig ingezetene of verblijf voor niet-tijdelijke humanitaire gronden? Dan moet uw partner al minimaal 1 jaar met een geldige verblijfsvergunning in Nederland wonen.
  • Heeft uw partner een verblijfsvergunning voor uitwisseling (au pair, culturele uitwisseling en Working Holiday), lerend werken of seizoenarbeid? Met deze verblijfsvergunningen kan uw partner u niet naar Nederland laten komen.
 • U hebt een zelfstandig voldoende en duurzaam inkomen.

 • U hebt het gezag over uw kind.
 • Is er een ouder die achterblijft in het land van herkomst en die ook het gezag over uw kind heeft? Dan moet die ouder een toestemmingsverklaring ondertekenen. In deze verklaring geeft de ouder toestemming voor het vertrek van het kind naar Nederland.
 • U verklaart dat u de referent bent voor uw kind.

Kosten

Deze aanvraag kost € 58.

Online aanvraag

Hulp bij inloggen met DigiD + sms en DigiD app

U kunt de digitale aanvraag starten door te klikken op de knop Online aanvraag.

Online aanvraag

Checklist documenten

Doet u de schriftelijke aanvraag? In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

De IND probeert binnen 2 weken na de positieve beslissing de verblijfsvergunning klaar te hebben. U krijgt een brief als u en uw kind de verblijfsvergunning kunnen ophalen. Hiervoor moet u online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. ​Houd er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt bij een IND-loket. Maak dus zo snel mogelijk een afspraak.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op de verblijfsvergunning juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Inschrijving bij de gemeente

​Als uw kind in Nederland aankomt moet u hem inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar hij gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente heeft uw kind een geldige gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Uw kind moet deze meenemen als hij naar Nederland reist. 

Informeer altijd vooraf bij uw gemeente welke (gelegaliseerde en vertaalde) documenten/akten u nog meer mee moet nemen.

Tbc-onderzoek

Bij uw aanvraag hebt u aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen. U moet hiervoor een afspraak maken bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Dit doet u binnen 3 maanden nadat u de vergunning hebt gekregen. Neem de bijlage 'Verwijzingsformulier tbc-onderzoek' mee naar de afspraak.

In sommige gevallen hoeft u geen tbc-onderzoek te laten doen.

Zorgverzekering afsluiten

​Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Dit doet u binnen 4 maanden na aankomst in Nederland.

Leerplicht

In Nederland zijn kinderen van 5 tot 16 jaar leerplichtig. Zij moeten naar school. Valt uw kind in deze leeftijdscategorie? Schrijf uw kind dan in op een school.

Geldigheid verblijfsvergunning

​De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning is afhankelijk van uw situatie. Hebt u een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd? Dan is de einddatum van de verblijfsvergunning van uw kind dezelfde als uw einddatum. Bent u Nederlander of hebt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd? Dan is de verblijfsvergunning van uw kind 5 jaar geldig.

Werken

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of uw kind mag werken.

Niet ieder kind mag werken. Vanaf een bepaalde leeftijd mogen kinderen vakantiewerk doen of een bijbaan hebben.

Of uw kind mag werken, hangt af van uw arbeidsrechten.

Bent u Nederlander, dan staat op de verblijfsvergunning van uw kind 'arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist'.

Hebt een verblijfsvergunning, dan krijgt uw kind dezelfde arbeidsrechten als u. Hebt u een TWV nodig om te werken, dan heeft uw kind ook een TWV nodig om te werken. Mag u niet werken, dan mag uw kind ook niet werken.

In de volgende situaties krijgt uw kind andere arbeidsrechten als u:

 • U hebt een verblijfsvergunning als kennismigrant, wetenschappelijk onderzoeker of is houder van de Europese Blauwe Kaart. Uw kind mag vrij werken. Op zijn verblijfsdocument staat 'Arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist'.
 • U hebt een verblijfsvergunning voor studie. Uw kind mag niet werken. Op zijn verblijfsdocument staat 'Arbeid niet toegestaan'.

Wettelijke verplichtingen

​Er is een aantal wettelijke verplichtingen die voor u en uw kind gelden.

De IND houdt toezicht op de naleving van uw wettelijke verplichtingen. Voldoet u niet aan uw wettelijke verplichtingen dan kan dit gevolgen hebben.

Vervolgaanvragen (inclusief terugkeervisum)

Vervangen verblijfsvergunning

Is de verblijfsvergunning van uw kind beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan de verblijfsvergunning vervangen.

Verlengen verblijfsvergunning

Verloopt de verblijfsvergunning van uw kind binnenkort? Vraag dan verlenging aan.

Wijzigen verblijfsvergunning

Nadat uw kind 1 jaar een verblijfsvergunning heeft gehad voor verblijf als familie- of gezinslid, kunt u zijn verblijfsvergunning wijzigen naar een zelfstandige verblijfsvergunning.

Verandert er iets in de situatie van uw kind dat gevolgen heeft voor zijn verblijfsvergunning? Meld dat meteen bij de IND. Het kan zijn dat u dan de verblijfsvergunning eerder moet wijzigen.

Onbepaalde tijd

Nadat uw kind 5 jaar een verblijfsvergunning heeft gehad voor verblijf als familie- of gezinslid, kunt u voor uw kind eenverblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.

Terugkeervisum

U hebt een aanvraag ingediend en wacht op een beslissing. De mvv of (huidige) verblijfsvergunning van uw kind is niet meer geldig. Uw kind mag de beslissing op de aanvraag in Nederland afwachten. Als uw kind op reis wil, kan het zijn dat hij een terugkeervisum nodig heeft om Nederland weer in te reizen.

​Video

Hoe vraag ik een verblijfsvergunning aan voor een familielid?

Hoe vul ik een online aanvraag in?

referent

Een referent is een persoon, werkgever of organisatie die belang heeft bij de overkomst van een vreemdeling naar Nederland. Een referent heeft rechten, maar ook plichten ten opzichte van deze vreemdeling. De referent kan voor de vreemdeling vanuit Nederland de procedure opstarten.

DigiD met sms-code

Tegenwoordig kunt u veel overheidszaken zelf online regelen. Met DigiD logt u in op uw persoonlijke account op websites van de overheid. Uw DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord die u allebei zelf kiest. Hebt u nog geen DigiD? Vraag deze aan op www.digid.nl.

​Voor het online indienen van aanvragen hebt u een DigiD met sms-code nodig. Na het inloggen met uw DigiD krijgt u een code per sms. Deze code moet u ook invullen om toegang te krijgen tot de online aanvraagformulieren.

Hebt u nog geen sms-code? Ga naar Mijn DigiD en log in. Kies voor 'Extra sms-controle aanvragen' en vul uw mobiele nummer in. Binnen 5 dagen ontvangt u een brief met de activeringscode. Met deze code kunt u de sms-functie activeren op de website van DigiD.

Machtiging tot voorlopig verblijf

​De machtiging tot voorlopig verblijf is een visum dat u nodig hebt als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt verblijven. Voor meer informatie, zie Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

Nederlandse vertegenwoordiging

Dit is de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat.

Land van bestendig verblijf

​Een land van bestendig verblijf is een land (anders dan het land van herkomst) waar u langer dan 3 maanden rechtmatig mag zijn. Dit betekent dat u daar een geldige verblijfsvergunning hebt. Of u bent in afwachting van een verblijfsaanvraag. Bent u in een land in uw vrije termijn? Of met een visum kort verblijf (max. 3 maanden)? Dan is dit geen bestendig verblijf.

wettelijk vertegenwoordiger

​De wettelijk vertegenwoordiger is iemand die een andere persoon vertegenwoordigt en namens hem mag handelen. Bijvoorbeeld (een) ouder(s) of voogd (van een minderjarige) óf een curator (van een meerderjarige).

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.