Kind jonger dan 18 jaar

U wilt uw kind bij u in Nederland laten wonen. Om in Nederland te kunnen wonen heeft uw kind een verblijfsvergunning nodig. Wat zijn de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning? En hoe werkt de aanvraagprocedure?

​Voor personen met de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en hun familieleden gelden andere voorwaarden.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Daarnaast gelden voor u en uw kind de volgende voorwaarden:

 • Uw kind is jonger dan 18 jaar.
 • Uw kind heeft geen eigen gezin.
 • Uw kind behoort tot uw gezin en behoorde ook in het buitenland tot uw gezin.
 • Uw kind gaat met u in Nederland samenwonen. U schrijft het kind in op uw adres.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige Nederlandse verblijfsvergunning.
  • Hebt u nu een verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid, verblijf als economisch niet-actieve langdurig ingezetene of verblijf voor niet-tijdelijke humanitaire gronden? Dan moet u al minimaal 1 jaar met een geldige verblijfsvergunning in Nederland wonen.
  • Hebt u een verblijfsvergunning voor uitwisseling (au pair, culturele uitwisseling en Working Holiday), lerend werken of seizoenarbeid? Dan kunt u uw kind niet naar Nederland laten komen.
 • U hebt een zelfstandig voldoende en duurzaam inkomen.
 • U hebt het gezag over uw kind.
 • Is er een ouder die achterblijft in het land van herkomst en die ook het gezag over uw kind heeft? Dan moet die ouder een toestemmingsverklaring ondertekenen. In deze verklaring geeft de ouder toestemming voor het vertrek van het kind naar Nederland.
 • U verklaart dat u de referent bent voor uw kind.

Kosten

Deze aanvraag kost € 69.

Online aanvraag

Hulp bij inloggen met DigiD + sms en DigiD app

U kunt de digitale aanvraag starten door te klikken op de knop Online aanvraag.

Online aanvraagLogo DigiD

Checklist documenten

Doet u de schriftelijke aanvraag? In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 

De aanvraag in stappen

1. Indienen aanvraag en betalen

Om naar Nederland te reizen heeft uw kind een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig. De mvv is een sticker die de Nederlandse vertegenwoordiging in het paspoort plakt. In sommige gevallen heeft uw kind geen mvv nodig.

Heeft uw kind geen mvv nodig? Klik dan nu op de tab Zonder mvv.

U vraagt de mvv en de verblijfsvergunning in één keer aan. Dit kan op 2 manieren:

 • U doet als ouder de aanvraag in Nederland bij de IND.

  Online
  U kunt deze aanvraag online indienen. U hebt hiervoor DigiD met sms-code nodig. U betaalt meteen de kosten (leges) van de aanvraag. Dit doet hij met iDEAL. U kunt de digitale aanvraag starten door te klikken op de knop Online aanvraag. U vindt deze knop op deze pagina of in het blok Aanvraagformulieren en kosten.

  Per post

  Kunt of wilt u de aanvraag niet online indienen? Dan kunt u de aanvraag per post indienen. U vindt het aanvraagformulier op deze pagina bij Aanvraagformulieren en kosten. Na ontvangst stuurt de IND een brief waarin staat hoe de leges betaald moeten worden.

  Als uw kind al in Nederland is, moet u binnen 2 weken na ontvangst van deze brief met uw kind naar een IND-loket om biometrie te laten afnemen. Is uw kind nog in het buitenland? Dan moet uw kind zo snel mogelijk na aankomst in Nederland biometrie laten afnemen. Maak voor het afnemen van biometrie online een afspraak.

 • Uw kind doet de aanvraag bij de Nederlandse vertegenwoordiging in zijn eigen land of land van bestendig verblijf.

  De wettelijk vertegenwoordiger dient samen met uw kind de aanvraag in bij de Nederlandse vertegenwoordiging. Tijdens de afspraak worden de biometrische gegevens van uw kind afgenomen. De wettelijk vertegenwoordiger krijgt een ontvangstbevestiging met een V-nummer van de Nederlandse vertegenwoordiging.

  Na de afspraak stuurt de wettelijk vertegenwoordiger zelf de aanvraag naar de IND in Nederland en moeten de leges betaald worden. Dit moet beiden gebeuren binnen 3 weken na indiening bij de Nederlandse vertegenwoordiging. In het aanvraagformulier staat welke documenten de wettelijk vertegenwoordiger moet meesturen. In het formulier staat ook hoe de kosten voor de aanvraag betaald moeten worden.

  Voor het maken van een afspraak voor indiening van de aanvraag, neem contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging.

De IND raadt aan dat u als ouder de aanvraag in Nederland doet. Dit bespaart uw kind de reiskosten voor de reis naar de Nederlandse vertegenwoordiging.

2. Ontvangst en controle aanvraag

Als de IND uw aanvraag heeft ontvangen krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarin staat op welke datum de IND uw aanvraag heeft ontvangen. Ook staat in de ontvangstbevestiging binnen welke periode de IND een beslissing neemt. Dit heet de beslistermijn..

De IND controleert ook of uw aanvraag compleet is en of de leges zijn betaald. Ontbreken er documenten, of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. In deze brief staat welke documenten u nog moet opsturen. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

Mijn IND en Berichtenbox

Volg uw aanvraag in Mijn IND. Heeft u zich ook aangemeld bij de Berichtenbox voor post van de IND? En uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u via de Berichtenbox een e-mail als u nieuwe post van de IND heeft.

3. Beslissing

​De IND controleert of u en uw kind aan de voorwaarden voldoen. De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u of uw kind niet voldoen aan alle voorwaarden, krijgt uw kind geen mvv en verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in de beschikking. De IND stuurt de beschikking naar u. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.
 • Positieve beslissing
  Als u en uw kind aan alle voorwaarden voldoen, krijgt uw kind een mvv en een verblijfsvergunning. U of uw kind krijgt bericht van de IND over deze beslissing. De IND informeert ook de Nederlandse vertegenwoordiging.

4. Ophalen mvv

​Uw kind kan nu samen met zijn wettelijk verzorger de mvv ophalen bij de Nederlandse vertegenwoordiging. Dit is de vertegenwoordiging die u op het aanvraagformulier hebt ingevuld, of waar uw kind de aanvraag heeft ingediend.

Uw kind moet de mvv ophalen binnen 3 maanden na het krijgen van de brief met de beslissing. Maak hiervoor een afspraak bij de vertegenwoordiging. In de brief staat welke documenten uw kind moet meenemen naar de afspraak. De vertegenwoordiging wil bijvoorbeeld een originele gelegaliseerde geboorteakte zien.

Het paspoort van uw kind moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn op de dag dat de vertegenwoordiging de mvv erin plaatst.

Hebt u de aanvraag in Nederland bij de IND gedaan? Dan moet uw kind biometrische gegevens afstaan bij het ophalen van de mvv. U neemt 1 nieuwe pasfoto mee. U zet ook uw handtekening en geeft vingerafdrukken.

5. Naar Nederland reizen

​Als uw kind de mvv heeft opgehaald kan hij naar Nederland reizen. De mvv is 90 dagen geldig. De geldigheidsduur staat op de mvv-sticker. Op de mvv-sticker staan twee data:

 • Ingangsdatum: vanaf deze datum is de mvv geldig.
 • Einddatum: op deze datum is de mvv niet meer geldig.

Uw kind mag met de mvv reizen binnen het Schengengebied.

De aanvraag in stappen

1. Indienen aanvraag en betalen

​Uw kind heeft geen visum nodig om naar Nederland te reizen. U kunt meteen de verblijfsvergunning aanvragen.

Het indienen van de aanvraag kan op 2 manieren:

 • U doet voor uw kind de aanvraag in Nederland bij de IND.

  Online
  Uw partner kan deze aanvraag online indienen. Hij heeft hiervoor DigiD met sms-code nodig. Uw partner betaalt meteen de kosten (leges) van de aanvraag. Dit doet hij met iDEAL. U kunt de digitale aanvraag starten door te klikken op de knop Online aanvraag. U vindt deze knop op deze pagina of in het blok Aanvraagformulieren en kosten.
  Per post
  Kunt of wilt u de aanvraag niet online indienen? Dan kunt u de aanvraag per post indienen. U vindt het aanvraagformulier op deze pagina bij Aanvraagformulieren en kosten. Na ontvangst stuurt de IND een brief waarin staat hoe de leges betaald moeten worden.
  Als uw kind al in Nederland is, moet u binnen 2 weken na ontvangst van deze brief met uw kind naar een IND-loket om biometrie te laten afnemen. Is uw kind nog in het buitenland? Dan moet u zo snel mogelijk na aankomst in Nederland van uw kind biometrie laten afnemen. Maak voor het afnemen van biometrie online een afspraak

 • Uw kind doet de aanvraag in Nederland bij de IND.

  Uw kind dient zelf de aanvraag in bij de IND. Dit kan alleen als uw kind 12 jaar of ouder is. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier. U vindt de formulieren onderaan deze pagina. Stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten per post naar de IND. Na ontvangst stuurt de IND een brief waarin staat hoe de leges betaald moeten worden. Nadat uw kind deze brief heeft ontvangen, moet hij binnen 2 weken bij een IND-loket biometrie laten afnemen. Maak hiervoor online een afspraak

2. Ontvangst en controle aanvraag

Als de IND uw aanvraag heeft ontvangen krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarin staat op welke datum de IND uw aanvraag heeft ontvangen. Ook staat in de ontvangstbevestiging binnen welke periode de IND een beslissing neemt. Dit heet de beslistermijn..

De IND controleert ook of uw aanvraag compleet is en of de leges zijn betaald. Ontbreken er documenten, of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. In deze brief staat welke documenten u nog moet opsturen. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

Mijn IND en Berichtenbox

Volg uw aanvraag in Mijn IND. Heeft u zich ook aangemeld bij de Berichtenbox voor post van de IND? En uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u via de Berichtenbox een e-mail als u nieuwe post van de IND heeft.

3. Beslissing

​De IND controleert of u en uw kind aan alle voorwaarden voldoen. De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u of uw kind niet voldoen aan alle voorwaarden, krijgt uw kind geen verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in de beschikking. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.
 • Positieve beslissing
  Als u en uw kind aan alle voorwaarden voldoen, krijgt u een verblijfsvergunning. U krijgt een brief als u en uw kind de verblijfsvergunning kunnen ophalen.

Is uw kind nog in het buitenland? Dan gaat uw kind na aankomst in Nederland naar het IND-loket om biometrische gegevens te laten afnemen.

Aanvraagformulieren

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (voor referent)7018

Gebruik dit formulier als u als ouder de aanvraag indient.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van de documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie het V-nummer of klantnummer van uw kind. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie de naam en geboortedatum van uw kind.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 69.

Soms gelden andere kosten

Online aanvraag  Download  

Aanvraag voor gezinsleden van uw werknemer via erkend referent7014

Uw werkgever die erkende referent is gebruikt dit formulier om voor uw gezinsleden een aanvraag in te dienen. U kunt deze aanvraag ook online indienen.

Checklist documenten

Uw werkgever heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 207.

Soms gelden andere kosten

Online aanvraag  Download  

Application for admission and residence 'to stay with a family member’ (foreign national)9511

​Voor het inplannen van een afspraak om de aanvraag in te dienen, neem contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen. Het kan zijn dat u bijlagen moet inleveren die niet in het aanvraagformulier zitten. U print deze bijlagen zelf uit en stuurt ze mee met uw aanvraag.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Download  

Aanvraagformulieren

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (voor referent)7018

Gebruik dit formulier als u de aanvraag voor uw kind doet.

Checklist documenten 

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten van de aanvraag

Deze aanvraag kost € 69.

Soms gelden andere kosten

Online aanvraag  Download  

Aanvraag voor verblijf met het verblijfsdoel ‘familie en gezin’ (voor vreemdeling)7025

Gebruik dit formulier als uw kind zelf de aanvraag indient en geen mvv nodig heeft.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van de documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie het V-nummer of klantnummer van uw kind. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie de naam en geboortedatum van uw kind.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet uw kind laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten van de aanvraag

Deze aanvraag kost € 69.

Soms gelden andere kosten

Online aanvraag  Download  

Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een ‘langdurig ingezeten derdelander’ (voor referent)7019

Gebruik dit formulier als uw kind de status EU-langdurig ingezetene heeft in een ander EU-land. Of als u (de referent) de status EU-langdurig ingezetene hebt in een ander EU-land en uw kind al als gezinslid van u was toegelaten in een ander EU-land.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten van de aanvraag

Deze aanvraag kost € 207.

Download  

Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een ‘langdurig ingezeten derdelander’ (voor vreemdeling)7028

Gebruik dit formulier als u de status EU-langdurig ingezetene hebt in een ander EU-land. Of als uw ouder de status EU-langdurig ingezetene hebt in een ander EU-land en u al als gezinslid van uw vader of moeder was toegelaten in een ander EU-land.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten.

Kosten van de aanvraag

Deze aanvraag kost € 207.

Download  

Aanvraag voor gezinsleden van uw werknemer via erkend referent7014

Uw werkgever die erkend referent is gebruikt dit formulier om voor uw gezinsleden een aanvraag in te dienen. Uw werkgever kan deze aanvraag ook online doen.

Checklist documenten

Uw werkgever heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 207.

Soms gelden andere kosten

Online aanvraag  Download  

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

De IND probeert binnen 2 weken na de positieve beslissing de verblijfsvergunning klaar te hebben. U krijgt een brief als u en uw kind de verblijfsvergunning kunnen ophalen. Hiervoor moet u online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. ​ Houd er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt bij een IND-loket. Maak dus zo snel mogelijk een afspraak.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op de verblijfsvergunning juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Inschrijving bij de gemeente

​Als uw kind in Nederland aankomt moet u hem inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar hij gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente heeft uw kind een geldige gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Uw kind moet deze meenemen als hij naar Nederland reist. 

Informeer altijd vooraf bij uw gemeente welke (gelegaliseerde en vertaalde) documenten/akten u nog meer mee moet nemen.

Tbc-onderzoek

Bij uw aanvraag hebt u aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen. U moet hiervoor een afspraak maken bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Dit doet u binnen 3 maanden nadat u de vergunning hebt gekregen. Neem de bijlage 'Verwijzingsformulier tbc-onderzoek' mee naar de afspraak.

In sommige gevallen hoeft u geen tbc-onderzoek te laten doen.

Zorgverzekering afsluiten

​Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Dit doet u binnen 4 maanden na aankomst in Nederland.

Leerplicht

In Nederland zijn kinderen van 5 tot 16 jaar leerplichtig. Zij moeten naar school. Valt uw kind in deze leeftijdscategorie? Schrijf uw kind dan in op een school.

Geldigheid verblijfsvergunning

​De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning is afhankelijk van uw situatie. Hebt u een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd? Dan is de einddatum van de verblijfsvergunning van uw kind dezelfde als uw einddatum. Bent u Nederlander of hebt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd? Dan is de verblijfsvergunning van uw kind 5 jaar geldig.

Werken

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of uw kind mag werken.

Niet ieder kind mag werken. Vanaf een bepaalde leeftijd mogen kinderen vakantiewerk doen of een bijbaan hebben.

Of uw kind mag werken, hangt af van uw arbeidsrechten.

Bent u Nederlander, dan staat op de verblijfsvergunning van uw kind 'arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist'.

Hebt een verblijfsvergunning, dan krijgt uw kind dezelfde arbeidsrechten als u. Hebt u een TWV nodig om te werken, dan heeft uw kind ook een TWV nodig om te werken. Mag u niet werken, dan mag uw kind ook niet werken.

In de volgende situaties krijgt uw kind andere arbeidsrechten als u:

 • U hebt een verblijfsvergunning als kennismigrant, wetenschappelijk onderzoeker of is houder van de Europese Blauwe Kaart. Uw kind mag vrij werken. Op zijn verblijfsdocument staat 'Arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist'.
 • U hebt een verblijfsvergunning voor studie. Uw kind mag niet werken. Op zijn verblijfsdocument staat 'Arbeid niet toegestaan'.

Wettelijke verplichtingen

​Er is een aantal wettelijke verplichtingen die voor u en uw kind gelden.

De IND houdt toezicht op de naleving van uw wettelijke verplichtingen. Voldoet u niet aan uw wettelijke verplichtingen dan kan dit gevolgen hebben.

Vervolgaanvragen (inclusief terugkeervisum)

Vervangen verblijfsvergunning

Is de verblijfsvergunning van uw kind beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan de verblijfsvergunning vervangen.

Verlengen verblijfsvergunning

Verloopt de verblijfsvergunning van uw kind binnenkort? Vraag dan verlenging aan.

Wijzigen verblijfsvergunning

Nadat uw kind 1 jaar een verblijfsvergunning heeft gehad voor verblijf als familie- of gezinslid, kunt u zijn verblijfsvergunning wijzigen naar een zelfstandige verblijfsvergunning.

Verandert er iets in de situatie van uw kind dat gevolgen heeft voor zijn verblijfsvergunning? Meld dat meteen bij de IND. Het kan zijn dat u dan de verblijfsvergunning eerder moet wijzigen.

Onbepaalde tijd

Nadat uw kind 5 jaar een verblijfsvergunning heeft gehad voor verblijf als familie- of gezinslid, kunt u voor uw kind eenverblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.

Terugkeervisum

U hebt een aanvraag ingediend en wacht op een beslissing. De mvv of (huidige) verblijfsvergunning van uw kind is niet meer geldig. Uw kind mag de beslissing op de aanvraag in Nederland afwachten. Als uw kind op reis wil, kan het zijn dat hij een terugkeervisum nodig heeft om Nederland weer in te reizen.

​Video

Hoe vraag ik een verblijfsvergunning aan voor een familielid?

Hoe vul ik een online aanvraag in?

referent

Een referent is een persoon, werkgever of organisatie die belang heeft bij de overkomst van een vreemdeling naar Nederland. Een referent heeft rechten, maar ook plichten ten opzichte van deze vreemdeling. De referent kan voor de vreemdeling vanuit Nederland de procedure opstarten.

DigiD met sms-code

Tegenwoordig kunt u veel overheidszaken zelf online regelen. Met DigiD logt u in op uw persoonlijke account op websites van de overheid. Uw DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord die u allebei zelf kiest. Hebt u nog geen DigiD? Vraag deze aan op www.digid.nl.

​Voor het online indienen van aanvragen hebt u een DigiD met sms-code nodig. Na het inloggen met uw DigiD krijgt u een code per sms. Deze code moet u ook invullen om toegang te krijgen tot de online aanvraagformulieren.

Hebt u nog geen sms-code? Ga naar Mijn DigiD en log in. Kies voor 'Extra sms-controle aanvragen' en vul uw mobiele nummer in. Binnen 5 dagen ontvangt u een brief met de activeringscode. Met deze code kunt u de sms-functie activeren op de website van DigiD.

Machtiging tot voorlopig verblijf

​De machtiging tot voorlopig verblijf is een visum dat u nodig hebt als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt verblijven. Voor meer informatie, zie Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

Nederlandse vertegenwoordiging

Dit is de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat.

Land van bestendig verblijf

​Een land van bestendig verblijf is een land (anders dan het land van herkomst) waar u langer dan 3 maanden rechtmatig mag zijn. Dit betekent dat u daar een geldige verblijfsvergunning hebt. Of u bent in afwachting van een verblijfsaanvraag. Bent u in een land in uw vrije termijn? Of met een visum kort verblijf (max. 3 maanden)? Dan is dit geen bestendig verblijf.

wettelijk vertegenwoordiger

​De wettelijk vertegenwoordiger is iemand die een andere persoon vertegenwoordigt en namens hem mag handelen. Bijvoorbeeld (een) ouder(s) of voogd (van een minderjarige) óf een curator (van een meerderjarige).

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.