Door een technische storing werkt onze site op dit moment niet optimaal. Excuses voor het ongemak

Working holiday

U wilt naar Nederland komen voor een working holiday. Hiervoor hebt u een verblijfsvergunning nodig. Wat zijn de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning? En hoe werkt de aanvraagprocedure?

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Naast deze voorwaarden gelden voor u de volgende voorwaarden:

 • U hebt de Argentijnse, Canadese of Zuid-Koreaanse (Working Holiday Program, WHP), of de Australische of Nieuw-Zeelandse nationaliteit (Working Holiday Scheme, WHS). Heeft u een andere nationaliteit? Dan  kunt u een culturele uitwisseling doen via een erkende uitwisselingsorganisatie
 • U bent 18 jaar of ouder, maar jonger dan 31 jaar.
 • U hebt een retourticket of u hebt voldoende geld om een retourticket te kopen.
 • U hebt niet eerder in Nederland een verblijfsvergunning voor uitwisseling gehad.
 • U hebt geen contract met een gastgezin, (Nederlands of buitenlands) bemiddelingsbureau of au pairbureau getekend waarmee u zich verplicht geld of een boete te betalen als u (onderdelen van) het contract niet nakomt.
 • U hebt geen geldbedrag als borg betaald aan een (Nederlands of buitenlands) bemiddelingsbureau of au- pairbureau.
 • U gaat geen werk doen voor mensen die meer bijzondere zorg nodig hebben. Met meer bijzondere zorg wordt bedoeld zorgtaken die een specifieke vaardigheid vereisen.
 • Het doel van uw verblijf is het leren kennen van de Nederlandse samenleving en cultuur.

Voor zowel Zuid-Korea als Argentinie geldt dat er per jaar maximaal 100 personen kunnen deelnemen aan het WHP. Voor Canadezen, Australiërs en Nieuw-Zeelanders geldt geen maximaal aantal deelnemers.

Kosten

Deze aanvraag kost € 51.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u nodig hebt voor uw aanvraag.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 

Stappen in het aanvraagproces

1. Indienen aanvraag en betalen

Hebt u de nationaliteit van Canada, Zuid-Korea, Australië of Nieuw- Zeeland? Klik dan op de tab 'zonder mvv'.

Hebt u de Argentijnse nationaliteit? Om naar Nederland te kunnen reizen hebt u een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig. De mvv is een sticker die de Nederlandse vertegenwoordiging in het paspoort plakt. Sommige personen hebben geen mvv nodig.

U vraagt de mvv en de verblijfsvergunning in één keer aan. 

U dient zelf de aanvraag in bij de Nederlandse vertegenwoordiging in Argentinië. De Nederlandse vertegenwoordiging stuurt uw aanvraag door naar de IND. Nadat u de aanvraag hebt ingediend, krijgt u een brief van de Nederlandse vertegenwoordiging waarin staat hoe de leges betaald moeten worden. Neem contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging voor het aanvraagformulier, de indiening en de betaling van de aanvraag.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​Nadat uw aanvraag is ontvangen stuurt de IND een ontvangstbevestiging. Hierin staat op welke datum de IND de aanvraag heeft ontvangen en binnen welke termijn de IND een beslissing neemt.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is en of de leges (kosten) zijn betaald. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat welke documenten nog moeten worden opgestuurd. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

3. Beslissing

​De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoet. De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u niet voldoet aan de voorwaarden, dan krijgt u geen mvv en geen verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in de beschikking. De IND stuurt de beschikking per post. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.
 • Positieve beslissing
  Als u aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u een mvv en een verblijfsvergunning. De IND informeert ook de Nederlandse vertegenwoordiging.

4. Ophalen mvv

​U haalt de mvv op bij de Nederlandse vertegenwoordiging waar u de aanvraag hebt ingediend.

U hebt 3 maanden de tijd om de mvv op te halen. Maak hiervoor een afspraak bij de vertegenwoordiging. Uw paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn op de dag dat de vertegenwoordiging de mvv erin plaatst.

5. Naar Nederland reizen

​Als u de mvv hebt opgehaald kunt u naar Nederland reizen. De mvv is 90 dagen geldig. De geldigheidsduur staat op de mvv-sticker. Op de mvv-sticker staan 2 data:

 • Ingangsdatum: vanaf deze datum is de mvv geldig.
 • Einddatum: op deze datum is de mvv niet meer geldig.
U mag met de mvv reizen binnen het Schengengebied.

Stappen in het aanvraagproces

1. Indienen aanvraag en betalen

​U hebt geen visum nodig om naar Nederland te kunnen reizen. U kunt meteen de verblijfsvergunning aanvragen.

U vraagt een verblijfsvergunning aan. Dit kan op 2 manieren:

 • U doet de aanvraag bij de Nederlandse vertegenwoordiging in uw eigen land of land van bestendig verblijf.
  U dient de aanvraag in bij de Nederlandse vertegenwoordiging (ambassade of consulaat). De Nederlandse vertegenwoordiging stuurt uw aanvraag door naar de IND. Nadat u de aanvraag heeft  ingediend, krijgt u een brief van de Nederlandse vertegenwoordiging waarin staat hoe de leges betaald moeten worden. Neem contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging voor het aanvraagformulier, de indiening en de betaling van de aanvraag.

Bent u Zuid-Koreaans? U kunt de aanvraag voor uw verblijfsvergunning Working Holiday alleen doen bij de Nederlandse ambassade in Seoul. U kunt de aanvraag niet in een ander land doen. Ook kunt u de aanvraag niet in Nederland doen.

 • U doet de aanvraag in Nederland.
  U bent al in Nederland. U dient de aanvraag in bij de IND. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier. U vindt het formulier onderaan deze pagina. U stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten naar de IND. De IND stuurt vervolgens een brief waarin staat hoe de leges betaald moeten worden.

Binnen 2 weken na het indienen van de aanvraag moet u biometrische gegevens afstaan bij een IND-loket.

Bent u nog in het buitenland? Dan raadt de IND aan dat u de aanvraag bij de Nederlandse vertegenwoordiging in uw land doet.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​Nadat uw aanvraag is ontvangen stuurt de IND een ontvangstbevestiging. Hierin staat op welke datum de IND de aanvraag heeft ontvangen en binnen welke termijn de IND een beslissing neemt.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is en of de leges (kosten) zijn betaald. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat welke documenten nog moeten worden opgestuurd. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

3. Beslissing

​De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoen. De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u niet voldoet aan de voorwaarden, krijgt u geen verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in de beschikking. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.
 • Positieve beslissing
  Als u aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u een verblijfsvergunning. U krijgt een brief van de IND als u uw verblijfsvergunning kunt ophalen.

Bent u nog in het buitenland? Dan gaat u na aankomst in Nederland naar het IND-loket om biometrische gegevens te laten afnemen.

Aanvraagformulieren en kosten

Aanvraag voor het verblijfsdoel Uitwisseling - particuliere uitwisseling 7003

De uitwisselingsorganisatie gebruikt dit formulier om uw aanvraag in te dienen. Uw uitwisselingsorganisatie kan de aanvraag ook online doen.

Checklist documenten

De uitwisselingsorganisatie heeft een lijst met documenten die u nodig heeft.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 633.

 • Hebt u de nationaliteit van San Marino of Israël? U betaalt op grond van het Benelux-verdrag geen kosten voor de aanvraag.

De aanvraag working holiday kost € 51.

Online aanvraag  Download  

Aanvraagformulieren en kosten

Aanvraag voor het verblijfsdoel Uitwisseling - particuliere uitwisseling 7003

De uitwisselingsorganisatie gebruikt dit formulier om uw aanvraag in te dienen. Uw uitwisselingsorganisatie kan de aanvraag ook online doen.

Checklist documenten

De uitwisselingsorganisatie heeft een lijst met documenten die u nodig heeft.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 633.

 • Hebt u de nationaliteit van San Marino of Israël? U betaalt op grond van het Benelux-verdrag geen kosten voor de aanvraag.

De aanvraag working holiday kost € 51.

Online aanvraag  Download  

Aanvraag voor een verblijfsvergunning met het verblijfsdoel ‘uitwisseling’ in het kader van het Working Holiday Program of Working Holiday Scheme7020

​Gebruik dit formulier als u de Canadese, Australische of Nieuw-Zeelandse nationaliteit hebt.
Hebt u de Zuid-Koreaanse nationaliteit? Ga dan naar de Nederlandse vertegenwoordiging om uw aanvraag te doen. U krijgt daar een aanvraagformulier.

Checklist documenten

Gebruik de checklist om te kijken of u alle bewijsmiddelen hebt.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 51.

Download  

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

​De IND probeert binnen 2 weken na de positieve beslissing de verblijfsvergunning klaar te hebben. U krijgt een brief als u de verblijfsvergunning kunt ophalen. Voor het ophalen van de verblijfsvergunning hoeft u geen afspraak te maken.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Inschrijving bij de gemeente

Als u in Nederland aankomt moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar u gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist.

Tbc-onderzoek

Bij uw aanvraag hebt u aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen. U moet hiervoor een afspraak maken bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Dit doet u binnen 3 maanden nadat u de vergunning hebt gekregen. Neem de bijlage 'Verwijzingsformulier tbc-onderzoek' mee naar de afspraak.

In sommige gevallen hoeft u geen tbc-onderzoek te laten doen.

Zorgverzekering afsluiten

​Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Dit doet u binnen 4 maanden na aankomst in Nederland.

Geldigheid verblijfsvergunning

​De verblijfsvergunning Working Holiday Program of Working Holiday Scheme is 1 jaar geldig.

Werken

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. U mag vrij werken. Op uw verblijfsdocument staat 'arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist'.

Machtiging tot voorlopig verblijf

​De machtiging tot voorlopig verblijf is een visum dat u nodig hebt als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt verblijven.

Nederlandse vertegenwoordiging

Dit is de Nederlandse ambassade of het consulaat.

Land van bestendig verblijf

​Een land van bestendig verblijf is een land (anders dan het land van herkomst) waar u langer dan 3 maanden rechtmatig mag zijn. Dit betekent dat u daar een geldige verblijfsvergunning hebt. Of u bent in afwachting van een verblijfsaanvraag. Bent u in een land in uw vrije termijn? Of met een visum kort verblijf (max. 3 maanden)? Dan is dit geen bestendig verblijf.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan. Voor meer informatie over de TWV, kijk op de website van UWV.