Working Holiday Program (WHP) / Working Holiday Scheme (WHS)

​Jongeren uit Argentinië, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea kunnen maximaal 1 jaar naar Nederland komen om kennis te maken met de Nederlandse cultuur.

Een WHP of WHS is een wederkerig cultureel uitwisselingsprogramma in het kader waarvan jongeren van minimaal 18 en maximaal 30 jaar op het moment van indiening van de aanvraag een verblijfsvergunning krijgen om gedurende maximaal 1 jaar te verblijven in het land waarmee een overeenkomst is gesloten. Het hoofddoel van dit programma is kennismaken met de Nederlandse cultuur en samenleving. Gedurende het verblijf in Nederland is het toegestaan een korte studie/cursus te volgen en incidenteel werk te verrichten, om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Dit is een algemeen uitgangspunt van een WHP/WHS en wordt neergelegd in een Memorandum of Understanding (hierna: MoU) als het betreffende partnerland ook bereid is Nederlandse jongeren op basis van dezelfde uitgangspunten toegang en verblijf te verschaffen tot hun land. Voor alleen het verrichten van incidenteel werk om in levensonderhoud te voorzien hoeft de werkgever niet in het bezit te zijn van een TWV. Nederland heeft tot heden met de volgende landen een MoU inzake WHP/WHS afgesloten: Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea en Argentinië.

Personen die zijn toegelaten tot Nederland voor een WHP/WHS moeten voldoen aan alle Nederlandse wet- en regelgeving. Voorts mag iemand met een WHP/WHS verblijfsvergunning geen werkzaamheden verrichten die in strijd zijn met de gedachte van een WHP/WHS.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Naast deze voorwaarden gelden voor u de volgende voorwaarden:

 • U hebt de nationaliteit van een van de volgende landen: Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea of Argentinië;

 • U komt naar Nederland voor culturele uitwisseling: hoofddoel is kennis maken met de Nederlandse samenleving en cultuur;

 • Op het moment van indiening van de aanvraag moet u minimaal 18 jaar zijn en maximaal 30 jaar;

 • Er komen geen kinderen met u mee die afhankelijk zijn van u;

 • U hebt niet eerder verblijf in Nederland gehad op grond van uitwisseling;

 • U bent in het bezit van een geldig paspoort;

 • U hebt een retourticket of u kunt aantonen dat u voldoende financiële middelen heeft om een ticket aan te schaffen;

 • U beschikt over voldoende financiële middelen om de eerste periode van verblijf in Nederland te kunnen overbruggen;

 • U hebt een ziektekostenverzekering die dekkend is voor Nederland;

Voor zowel Zuid-Korea als Argentinië geldt dat er per jaar maximaal 100 personen kunnen deelnemen aan het WHP. Voor Canadezen, Australiërs en Nieuw-Zeelanders geldt geen maximaal aantal deelnemers.

Kosten

Deze aanvraag kost € 51.

Online aanvraag

U kunt deze aanvraag digitaal indienen. U kunt de digitale aanvraag starten door te klikken op de knop Online aanvraag.

Online aanvraag

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u nodig hebt voor uw aanvraag.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 

Stappen in het aanvraagproces

1. Indienen aanvraag en betalen

Hebt u de nationaliteit van Canada, Australië of Nieuw- Zeeland? Klik dan op de tab 'zonder mvv'.

Hebt u de Argentijnse of Zuid-Koreaanse nationaliteit? Om naar Nederland te kunnen reizen hebt u een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig. De mvv is een visum die de Nederlandse vertegenwoordiging in het paspoort plakt. Sommige personen hebben geen mvv nodig.

U vraagt de mvv en de verblijfsvergunning in één keer aan. 

U dient zelf de aanvraag in bij de Nederlandse vertegenwoordiging in Argentinië of Zuid-Korea. De Nederlandse vertegenwoordiging stuurt uw aanvraag door naar de IND. Nadat u de aanvraag hebt ingediend, krijgt u een brief van de Nederlandse vertegenwoordiging waarin staat hoe de leges betaald moeten worden. Neem contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging voor het aanvraagformulier, de indiening en de betaling van de aanvraag.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​De dag dat u uw aanvraag indient bij de Nederlandse ambassade is de startdatum van uw aanvraag. De IND moet daarna een besluit nemen op uw aanvraag binnen de wettelijke beslistermijn.

De ambassade stuurt uw aanvraag naar de IND. De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is en of de leges (kosten) zijn betaald. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat welke documenten nog moeten worden opgestuurd. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

3. Beslissing

​De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoet. De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u niet voldoet aan de voorwaarden, dan krijgt u geen mvv en geen verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in de beschikking. De IND stuurt de beschikking per post. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.
 • Positieve beslissing
  Als u aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u een mvv en een verblijfsvergunning. De IND informeert ook de Nederlandse vertegenwoordiging.

4. Ophalen mvv

​U haalt de mvv op bij de Nederlandse vertegenwoordiging waar u de aanvraag hebt ingediend.

U hebt 3 maanden de tijd om de mvv op te halen. Maak hiervoor een afspraak bij de vertegenwoordiging. Uw paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn op de dag dat de vertegenwoordiging de mvv erin plaatst.

5. Naar Nederland reizen

​Als u de mvv hebt opgehaald kunt u naar Nederland reizen. De mvv is 90 dagen geldig. De geldigheidsduur staat op de mvv-sticker. Op de mvv-sticker staan 2 data:

 • Ingangsdatum: vanaf deze datum is de mvv geldig.

 • Einddatum: op deze datum is de mvv niet meer geldig.

U mag met de mvv reizen binnen het Schengengebied.

Stappen in het aanvraagproces

1. Indienen aanvraag en betalen

​Bent u Zuid-Koreaans? U kunt de aanvraag voor uw verblijfsvergunning Working Holiday alleen doen bij de Nederlandse ambassade in Seoul. U kunt de aanvraag niet in een ander land doen. Ook kunt u de aanvraag niet in Nederland doen. Klik op de tab Met mvv voor de procedure.

U hebt geen visum nodig om naar Nederland te kunnen reizen. U kunt meteen de verblijfsvergunning aanvragen.

U vraagt een verblijfsvergunning aan. Dit kan op 2 manieren:

 • U doet de aanvraag bij de Nederlandse vertegenwoordiging in uw eigen land of land van bestendig verblijf.
  U dient de aanvraag in bij de Nederlandse vertegenwoordiging (ambassade of consulaat). De Nederlandse vertegenwoordiging stuurt uw aanvraag door naar de IND. Nadat u de aanvraag heeft  ingediend, krijgt u een brief van de Nederlandse vertegenwoordiging waarin staat hoe de leges betaald moeten worden. Neem contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging voor het aanvraagformulier, de indiening en de betaling van de aanvraag.

 • U doet de aanvraag in Nederland.
  U bent al in Nederland. U dient de aanvraag in bij de IND. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier. U vindt het formulier onderaan deze pagina. U stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten naar de IND. De IND stuurt vervolgens een brief waarin staat hoe de leges betaald moeten worden.
  Nadat de IND uw aanvraag heeft ontvangen, moet u binnen 2 weken bij een IND-loket langskomen om biometrie te laten afnemen. Maak hiervoor online een afspraak.

Bent u nog in het buitenland? Dan raadt de IND aan dat u de aanvraag bij de Nederlandse vertegenwoordiging in uw land doet.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​Nadat uw aanvraag is ontvangen stuurt de IND een ontvangstbevestiging. Hierin staat op welke datum de IND de aanvraag heeft ontvangen en binnen welke termijn de IND een beslissing neemt.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is en of de leges (kosten) zijn betaald. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat welke documenten nog moeten worden opgestuurd. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

3. Beslissing

​De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoen. De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u niet voldoet aan de voorwaarden, krijgt u geen verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in de beschikking. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.
 • Positieve beslissing
  Als u aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u een verblijfsvergunning. U krijgt een brief van de IND als u uw verblijfsvergunning kunt ophalen.

Bent u nog in het buitenland? Dan gaat u na aankomst in Nederland naar het IND-loket om biometrische gegevens te laten afnemen.

Aanvraagformulieren en kosten

Aanvraagformulier bij Nederlandse vertegenwoordiging

​Neem contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging voor het aanvraagformulier en het indienen van de aanvraag.

Checklist documenten

De ambassade heeft een lijst met documenten die u nodig heeft.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 51. 

Aanvraagformulieren en kosten

Aanvraag voor een verblijfsvergunning met het verblijfsdoel ‘uitwisseling’ in het kader van het Working Holiday Program of Working Holiday Scheme7020

​Gebruik dit formulier als u de Canadese, Australische of Nieuw-Zeelandse nationaliteit hebt en u dient de aanvraag in Nederland in.

Bent u nog in het buitenland? Ga dan naar de Nederlandse vertegenwoordiging om uw aanvraag te doen. U krijgt daar een aanvraagformulier.

Hebt u de Zuid-Koreaanse of de Argentijnse nationaliteit? U kunt de aanvraag alleen indienen bij de Nederlandse vertegenwoordiging in Zuid-Korea of Argentinië. U krijgt daar een aanvraagformulier.

Checklist documenten

Gebruik de checklist om te kijken of u alle bewijsmiddelen hebt.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 51.

Download  

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

​De IND probeert binnen 2 weken na de positieve beslissing de verblijfsvergunning klaar te hebben. U krijgt een brief als u de verblijfsvergunning kunt ophalen. Maak online een afspraak om uw verblijfsvergunning op te halen.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Inschrijving bij de gemeente

Als u in Nederland aankomt moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar u gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist.

Geldigheid verblijfsvergunning

​De verblijfsvergunning Working Holiday Program of Working Holiday Scheme is 1 jaar geldig.

Werken

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. U mag vrij werken. Op uw verblijfsdocument staat 'arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist'.

Als u de aanvraag in Nederland hebt ingediend, kunt u een verblijfsaantekening ophalen bij het IND-loket. U moet hiervoor online een afspraak maken. Met deze verblijfsaantekening mag u ook al werken.

Machtiging tot voorlopig verblijf

​De machtiging tot voorlopig verblijf is een visum dat u nodig hebt als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt verblijven.

Nederlandse vertegenwoordiging

Dit is de Nederlandse ambassade of het consulaat.

Land van bestendig verblijf

​Een land van bestendig verblijf is een land (anders dan het land van herkomst) waar u langer dan 3 maanden rechtmatig mag zijn. Dit betekent dat u daar een geldige verblijfsvergunning hebt. Of u bent in afwachting van een verblijfsaanvraag. Bent u in een land in uw vrije termijn? Of met een visum kort verblijf (max. 3 maanden)? Dan is dit geen bestendig verblijf.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.