Werken bij de IND

Ons werk doet ertoe. Omdat IND-beslissingen een grote impact hebben op het leven van mensen, zetten onze medewerkers zich dagelijks voor hen in om het verschil te maken. Dat vraagt om flexibele, gemotiveerde en goedgeschoolde medewerkers.

Updates

Nieuwe rol klokkenluider IND: bijzonder vertrouwenspersoon klokkenluiders

- ​In januari berichtte de IND dat er naar aanleiding van het rapport van de commissie Ruys overleg...

IND jaarcijfers 2018: Driekwart aanvragen bij IND vooral voor gezinshereniging, studie of werk

- ​Daar waar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) doorgaans veel in het nieuws komt met asie...

Pilot: uw document voor duurzaam verblijf thuis ontvangen

- ​De IND is op 21 januari een pilot gestart om documenten voor duurzaam verblijf per koerier te la...

Meer nieuws

​Vacatures

Interesse in werken bij de IND?