Wegens een telefoonstoring is de IND telefonisch minder goed bereikbaar. Het kan daarom langer duren voor wij u te woord kunnen staan. Wij werken aan een oplossing en houden u op de hoogte.

Tolken in (asiel)procedure

​​Voor een zorgvuldige en efficiënte (asiel)procedure maakt de IND gebruik van tolken in diverse talen en variëteiten. 

Eaman
De IND is wettelijk verplicht (artikel 28 van Wbtv) om in beginsel tolken uit het Register beëdigde tolken en vertalers in te zetten. Alleen personen die in het register staan, zijn bevoegd om als beëdigde tolk te werken. Indien in een bepaalde taal geen tolken ingeschreven of (niet tijdig) beschikbaar zijn, worden niet-beëdigde tolken voor een tolkopdracht benaderd. We doen rechtstreeks zaken met tolken en zonder tussenkomst van een bemiddelingsbureau.

Taalbehoefte

We zijn dringend op zoek naar tolken Igbo. U wordt daarom van harte uitgenodigd om te reageren.
Aanmeldingen van tolken Arabisch worden alleen in behandeling genomen indien u staat ingeschreven als registertolk bij het bureau beëdigde tolken en vertalers (www.bureauwbtv.nl).

Er is behoefte aan uitbreiding van registertolken in de taal:
  • Engels

En voor niet beëdigde / registertolken in de talen
* Bengali
* Chimini (Baraawe)
* Edo
* Fur
* Igbo
* Ishan
* Pidgin Engels (Nigeria)
* Shona
* Soninke
* Telugu
* Wolof
* Yoruba

Interesse om als tolk ingezet te worden? Controleer eerst of u voldoet aan onderstaande voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn verplicht om een aanvraag in behandeling te nemen:

  • Nederlandse nationaliteit, dan wel verblijfstitel in Nederland en een werkvergunning;
  • Aantoonbaar HBO werk- en denkniveau, maar minimaal MBO 4 werk- en denkniveau ;
  • Goede, actieve en actuele kennis van het Nederlands (op minimaal NT2-niveau, programma 2, in alle vaardigheden) en de vreemde taal;
  • Relevante tolkervaring en kennis van gevraagde tolkattitude;
  • Goede algemene ontwikkeling en kennis van relevante terminologie in beide talen;
  •  Goede kennis van en inzicht in de cultuur van het land of de landen waar de vreemde taal wordt gesproken;
  • Integer en van onbesproken gedrag.

Hoe kunt u uw belangstelling kenbaar maken?

Stuur een e-mail met het ingevulde intakeformulier naar de volgende (algemene) mailbox: tolkencoordinatoren@ind.nl.

We streven ernaar om binnen 3 werkdagen te reageren.

Op basis hiervan wordt de afweging gemaakt of uw aanmelding door de IND verder in behandeling wordt genomen en of u uitgenodigd wordt voor een kennismakingsgesprek. 

Aanvullende informatie

Delen