Tolken in (asiel)procedure

​​Voor een zorgvuldige en efficiënte (asiel)procedure maakt de IND gebruik van tolken in diverse talen en variëteiten. 

Eaman
De IND is wettelijk verplicht (artikel 28 van Wbtv) om in beginsel tolken uit het Register beëdigde tolken en vertalers in te zetten. Alleen personen die in het register staan, zijn bevoegd om als beëdigde tolk te werken. Indien in een bepaalde taal geen tolken ingeschreven of (niet tijdig) beschikbaar zijn, worden niet-beëdigde tolken voor een tolkopdracht benaderd. 

Op dit moment worden alleen aanmeldingen in behandeling genomen als u ingeschreven staat als registertolk bij het bureau beëdigde tolken en vertalers (www.bureauwbtv.nl).  We maken een uitzondering als u tolkt in één van onderstaande talen en nodigen u van harte uit om te reageren :


* Bengali
* Berber (Tashelhit) en Berber (Tamazight)
* Chimini (Baraawa)
* Edo
* Pidgin Engels (alle varianten)
* Shona
* Yoruba

Interesse om als tolk ingezet te worden? Controleer eerst of u voldoet aan onderstaande voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn verplicht om een aanvraag in behandeling te nemen:

  • Nederlandse nationaliteit, dan wel verblijfstitel in Nederland en een werkvergunning;
  • Aantoonbaar HBO werk- en denkniveau, maar minimaal MBO 4 werk- en denkniveau ;
  • Goede, actieve en actuele kennis van het Nederlands (op minimaal NT2-niveau, programma 2, in alle vaardigheden) en de vreemde taal;
  • Relevante tolkervaring en kennis van gevraagde tolkattitude;
  • Goede algemene ontwikkeling en kennis van relevante terminologie in beide talen;
  •  Goede kennis van en inzicht in de cultuur van het land of de landen waar de vreemde taal wordt gesproken;
  • Integer en van onbesproken gedrag.

Hoe kunt u uw belangstelling kenbaar maken?

Stuur een e-mail met het ingevulde intakeformulier naar de volgende (algemene) mailbox: tolkencoordinatoren@ind.nl.

We streven ernaar om binnen 3 werkdagen te reageren.

Op basis hiervan wordt de afweging gemaakt of uw aanmelding door de IND verder in behandeling wordt genomen en of u uitgenodigd wordt voor een kennismakingsgesprek. 

Aanvullende informatie