Stage lopen bij de IND

​​Ben je op zoek naar een interessante en uitdagende stage?

Het komende studiejaar is er maar een beperkt aantal stageplaatsen beschikbaar. Kijk voor stages bij het Rijk op Werken voor Nederland.

Sandra
De IND biedt stagemogelijkheden voor scholieren en studenten op MBO-, HBO- en WO-niveau. De IND heeft locaties door heel Nederland en stageplaatsen op diverse gebieden, zoals ICT, juridisch, beleid, communicatie, administratief, secretarieel, personeel en financieel. Afhankelijk van onze behoefte en jouw aanbod kan een stageplaats worden gerealiseerd.

Oriëntatiestage (MBO)

Je volgt je opleiding en je hebt wel een idee binnen welke organisaties je hiermee na je afstuderen je beroep van kunt maken. Toch wil je graag zeker weten of het beeld dat je hebt, juist is. Dan kun je een oriëntatiestage, ook wel inkijk- of snuffelstage genoemd, gaan volgen. In deze, meestal korte, stageperiode bekijk je of de praktijk in relatie tot je opleiding voldoet aan je verwachtingen.

Meewerkstage (MBO en HBO, soms WO)

Tijdens een meewerkstage kun je de kennis en vaardigheden die je leert in je opleiding in praktijk brengen. Je gaat zowel zelfstandig als in teamverband werkzaamheden uitvoeren die horen bij je opleiding. Deze vorm van stage vindt meestal plaats in de tweede fase van je opleiding. Deze stage duurt vaak tussen de vijf en tien maanden.

Afstudeerstage (HBO en WO)

Tijdens een afstudeerstage doe je een onderzoek binnen de IND. Dit onderzoek heeft een door jou zelf ingebracht thema. Het is belangrijk dat de IND ook belang en behoefte heeft aan dit onderzoek. Je sluit het onderzoek af met een scriptie, waarmee je je studie afrond. De stage duurt gemiddeld vijf maanden.

Deeltijdstage (MBO en HBO)

Als je een deeltijdopleiding volgt en je moet hiervoor stage lopen, dan kan de IND je de mogelijkheid bieden om één tot vier dagen per week stage te lopen.

Ben je geïnteresseerd in een stage binnen de IND en wil je solliciteren?

Elke locatie van de IND heeft een contactpersoon stage. Hij of zij heeft contact met onderwijsinstellingen in de omgeving, wellicht ook met jouw onderwijsinstelling!
Heeft jouw onderwijsinstelling geen contact met de IND, mail dan je stageverzoek naar stage.ind@ind.nl. Voeg een brief met motivatie en cv bij. Geef hierbij duidelijk aan op welke locatie je stage wilt lopen.

Sandra liep stage bij het Informatie en Analysecentrum van de IND. Daar werkte ze mee aan een onderzoek naar de behoefte aan arbeidsmigratie van derdelanders in Nederland. Lees haar verhaal.

Hoe lang van te voren kun je een stageplaats/afstudeerplaats aanvragen?

Start je stage in september, begin dan in maart of april met solliciteren. Begint je stage in januari, begin dan in september of oktober.

Hoe gaat het verder als je hebt gesolliciteerd voor een stageplaats/afstudeerplaats?

Je krijgt van ons altijd een ontvangstbevestiging. Het kan zijn dat je door de manager die stagemogelijkheden heeft wordt uitgenodigd. Het kan ook zijn dat we op dat moment geen stageplaatsen meer beschikbaar hebben en we je moeten afwijzen.

Ben je geïnteresseerd in een stage binnen de Rijksoverheid?

Op werkenvoornederland.nl kun je gericht zoeken naar stage- en afstudeerplaatsen bij de Rijksoverheid en eventueel direct digitaal solliciteren.
Kijk ook op werkenvoornederland.nl voor vactures voor starters en stages-afstuderen.

Delen