Onze kennis

​Juist omdat ons werk zoveel impact heeft op de levens van anderen en de samenleving, moeten we daar goed voor opgeleid zijn.

​Dat betekent dat we veel aandacht geven aan scholing en het ontwikkelen van specialistische kennis over diverse onderwerpen. Die werkwijze heeft zijn vruchten ruimschoots afgeworpen: we beschikken over een grondige kennis van de vreemdelingenwet om het werk goed uit te kunnen voeren en daarnaast hebben we ook veel specialistische expertise in huis op het gebied van bijvoorbeeld landenkennis, documentonderzoek en mensenhandel.

Om de samenleving nog beter van dienst te kunnen zijn delen we onze expertise graag met anderen in de vreemdelingenketen en werken we nauw samen met ketenpartners, andere overheden en belangenorganisaties. En dat moet ook, want wij zijn slechts één schakel in de keten. Samen met onze partners kunnen we meer voor anderen betekenen en recht doen aan wat de samenleving van ons vraagt.