Informatie voor scholieren en studenten

Updates

Dwangsom asielzoekers opgeschort

- De ‘Tijdelijke wet opschorten dwangsommen IND’ is door het parlement aangenomen. Deze wet regelt ...

De nieuwe VreemdelingenVisie staat voor u klaar!

- ​De nieuwe editie van VreemdelingenVisie staat online. In dit nummer leest u onder meer:

Asielinstroom in mei 2020

- ​De situatie rondom Corona en de daaraan gekoppelde maatregelen om verdere verspreiding van het c...

Meer nieuws

 Voorlichting op locatie

De IND geeft groepsvoorlichting en neemt deel aan maatschappelijke bijeenkomsten.

Lees meer