Informatie voor scholieren en studenten

Updates

Loket Eindhoven sluit op 1 oktober

- In 2019 is besloten een deel van de loketten van de IND te sluiten. Op 1 oktober sluit loket Eind...

IND verbetert dienstverlening met herinrichting loketten

- De IND gaat zijn dienstverlening steeds beter organiseren door snellere informatieverstrekking vi...

Asielinstroom in juli 2020

- ​De situatie rondom Corona en de daaraan gekoppelde maatregelen om verdere verspreiding van het c...

Meer nieuws

 Voorlichting op locatie

De IND geeft groepsvoorlichting en neemt deel aan maatschappelijke bijeenkomsten.

Lees meer