Informatie voor studenten

​​Ben jij student aan het MBO, HBO of WO? Heb jij interesse in het werk van de IND en wil jij hier bijvoorbeeld een werkstuk of scriptie over houden?

Student MBO HBO
Veel informatie over onze organisatie kun je vinden op onze website. Om je iets verder op weg te helpen, tref je hier een lijst met ‘veelgestelde vragen’ aan, die je mogelijk kunt gebruiken voor je studie. Wij wensen je veel succes met je studie.

Waarom komen er vluchtelingen?

Een vluchteling is iemand die bang is voor vervolging op grond van bijvoorbeeld politieke overtuiging, ras of religie in zijn eigen land. Hij ontvlucht dit land om in een ander land, bijvoorbeeld Nederland, bescherming te vragen en veilig te kunnen leven.

Wie worden er toegelaten tot Nederland?

Vluchtelingen die aan kunnen tonen of geloofwaardig kunnen maken dat zij worden vervolgd op grond van bijvoorbeeld politieke overtuiging, ras of religie in het land van herkomst, komen in aanmerking voor een asielvergunning. De IND toetst elke aanvraag aan de internationale wetten en aan de Nederlandse wets- en beleidsregels.

Hoe kunnen we de vluchtelingencrisis stoppen?

De huidige vluchtelingencrisis is een wereldwijd probleem. De regering maakt (in internationaal verband) afspraken. De IND is een uitvoeringsorganisatie. Dat betekent dat het Nederlandse kabinet de regels bepaalt. De IND voert deze regels uit.

Hoeveel mensen zijn er momenteel zonder verblijfsstatus?

De IND weet niet precies hoeveel mensen momenteel zonder geldige verblijfsvergunning in Nederland verblijven. Dat komt omdat er een aantal redenen kan zijn waarom iemand geen verblijfsvergunning heeft. Daarnaast wisselt het aantal aanvragen om verblijf in Nederland sterk en dient niet iedereen die in Nederland verblijft (tijdig) een aanvraag om een verblijfsvergunning in. De schatting is dat er zo’n honderdduizend illegalen zijn in Nederland. Dat zijn niet allemaal asielzoekers. Het kan ook gaan om mensen die geen verblijfsvergunning hebben om samen met een Nederlandse partner te gaan wonen, of mensen die een werkvergunning moeten hebben maar er geen hebben.

Hoelang duurt het voordat iemand een verblijfsstatus krijgt?

Dat is heel verschillend en hangt af van de situatie van de asielzoeker en het land waar de asielzoeker vandaan komt. Komt een asielzoeker uit een veilig land van herkomst dan geldt een vereenvoudigde asielprocedure. Deze procedure duurt hooguit een paar weken. De meeste EU-landen zijn veilig, maar ook bijvoorbeeld Albanië, landen van voormalig Joegoslavië, Marokko en Mongolië.  Komt een asielzoeker niet uit veilig land dan kan de procedure langer duren. Denk dan aan maximaal een half jaar. Als er in korte tijd veel asielzoekers naar Nederland komen kan het nog een paar maanden langer duren.
Wat zijn de kansen van immigranten op de Nederlandse arbeidsmarkt?
Op deze vraag en soortgelijke vragen kan de IND helaas geen antwoord geven. De arbeidsmarkt in Nederland is geen IND-aangelegenheid.

Verschillen de voorwaarden voor de reguliere gezinsherenigingsaanvragen die op een asielzoekerscentrum worden aangevraagd?

Een asielzoeker kan pas een aanvraag doen tot gezinshereniging op het moment dat hij of zij een verblijfsstatus heeft. Over het algemeen heeft de asielzoekers dan woonruimte en verblijft hij of zij niet meer in een asielzoekerscentrum. Mocht dit niet zo zijn, kan hij op dezelfde wijze als iemand met een woonruimte zijn aanvraag indienen.

De IND is regelmatig in het nieuws. Wat vindt de IND van negatieve reacties op het asielbeleid?

De IND is een uitvoeringsorganisatie. Namens de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid voert de IND de Vreemdelingenwet en de Rijkswet op het Nederlanderschap uit. De IND bepaalt deze regels niet zelf. Vanzelfsprekend mag iedereen een mening hebben over het asielbeleid. De IND is vaak in het nieuws doordat een aanvrager de media opzoekt. De IND reageert hier over het algemeen niet op gezien de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).