Informatie voor basisschool en VO

​Zolang als er mensen bestaan, gaan ze op reis. Soms voor een tijdje, soms voor altijd.

Informatie voor scholieren VOSoms omdat ze dat willen, en soms omdat het niet anders kan, bijvoorbeeld omdat hun land niet veilig is.
Als je in Nederland wilt komen wonen moet je een verblijfsvergunning aanvragen bij de IND. IND staat voor Immigratie- en Naturalisatiedienst. Een verblijfsvergunning aanvragen betekent dat je toestemming vraagt om in Nederland te komen wonen. Er bestaan verschillende redenen
om naar Nederland te komen. Bijvoorbeeld omdat je er wilt werken, of omdat je verliefd bent op iemand uit Nederland. Maar het kan ook zijn dat je in Nederland wilt wonen omdat je eigen land niet veilig is.

De IND heeft een informatiesheet ‘Wie komen er naar Nederland?’ gemaakt voor scholieren van de basisschool (groep 6-8) en eerste klas voortgezet onderwijs.
Hierin wordt meer verteld over de mensen die naar Nederland komen en te maken krijgen met de IND. Deze informatiesheet kan worden gebruikt in de klas. Er staan ook opdrachten op de sheet, die de leerlingen (samen met de leerkracht) kunnen maken.

Presentatie op locatie

In bepaalde gevallen geeft de IND ook voorlichting aan groepen over voorwaarden, mogelijkheden en procedures. Het dient dan te gaan om groepen van minimaal 10 personen die uitgebreider geïnformeerd willen worden over specifieke onderwerpen.
Verzoeken voor groepsvoorlichting dienen vroegtijdig te worden ingediend en worden per aanvraag beoordeeld. Groepsvoorlichting is in principe kosteloos.