Het werk van de IND

​IND staat voor Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Het werk van de IND

Wat is de IND?

Bij de IND kun je een verblijfsvergunning aanvragen. Een verblijfsvergunning aanvragen betekent dat je toestemming vraagt om in Nederland te komen wonen. Er bestaan verschillende redenen om naar Nederland te komen. Bijvoorbeeld omdat je er wil werken, of omdat je in Nederland wil studeren. Maar het kan ook zijn dat je in Nederland wil wonen omdat je eigen land niet veilig is.

Liefde, Werk en Studie

Er bestaan verschillende verblijfsvergunningen. Bijvoorbeeld een werkvergunning. Die is voor mensen die in Nederland komen werken. Maar er is ook een ‘liefdes’ vergunning. Voor mensen die een speciaal iemand hebben ontmoet die in Nederland woont en een verblijfsvergunning voor verblijf bij partner willen aanvragen. Er bestaat ook een studievergunning, voor studenten uit het buitenland. Of een au-pairvergunning. Weet je wat een au pair is? Dat is iemand die na de middelbare school een jaartje in Nederland wil komen wonen bij een gastgezin. Vaak helpt de au-pair in het gezin mee met de kinderen en krijgt daarvoor wat geld. Al deze vergunningen kun je aanvragen bij de IND. Als de vergunning is goedgekeurd door de IND, krijg je toestemming om naar Nederland te komen. Dan kun je je verblijfsvergunning op komen halen. En dan kun je beginnen aan je nieuwe baan, of je nieuwe studie. Of je kunt eindelijk gaan wonen bij je nieuwe geliefde!

Bescherming

Sommige mensen lopen gevaar in het land waar ze wonen. Bijvoorbeeld omdat het oorlog is. Als het te gevaarlijk voor iemand is geworden in zijn eigen land, moet hij soms vluchten. Iemand die zijn land is ontvlucht, kan in een ander land om bescherming vragen. Dat noemen we asiel aanvragen. Hij vraagt dan om een veilige plek om verder te gaan met zijn leven.

Hoe vraag je een verblijfsvergunning aan?

Verschillende verblijfsvergunningen worden op een verschillende manier aangevraagd. De regels daarover staan in de Nederlandse wet, de vreemdelingenwet. Vergunningen worden bijna nooit door de persoon zelf aangevraagd, maar altijd samen met iemand die in Nederland woont. De liefdesvergunning wordt samen met de Nederlandse geliefde aangevraagd. De werkvergunning wordt aangevraagd samen met het Nederlandse bedrijf waar deze man of vrouw wil werken. En de studievergunning wordt samen met de universiteit ingevuld. Degene die in Nederland wil komen wonen wordt de aanvrager genoemd, en degene die helpt bij het aanvragen van de vergunning de referent.
Meestal moeten de aanvrager en de referent een formulier invullen. En ze moeten bepaalde papieren laten zien, zoals een geboorteakte, het bewijs dat je bent geboren. Of een bewijs dat je bent ingeschreven bij de universiteit. Soms moet je ook ander bewijs leveren, bijvoorbeeld voor de liefdesvergunning moet je foto’s laten zien dat je elkaar hebt ontmoet. En voor de werkvergunning moet je een contract met het bedrijf laten zien.

Voor asielzoekers werkt het anders. Zij hoeven geen aanvraagformulier in te vullen, maar ze moeten een gesprek voeren met iemand van de IND. Die stelt hen vragen, zoals: waar kom jij vandaan? Waarom kun jij niet meer terug naar je eigen land? Met behulp van een tolk praat een asielzoeker met iemand van de IND. Zo beantwoordt hij alle vragen. Daarna moet hij wachten op de beslissing van de IND.

Hoe neemt de IND een beslissing?

Voor elke verblijfsvergunning staan regels in de wet over wanneer de vergunning wel en niet mag worden goedgekeurd. Er zijn allemaal vereisten waaraan iemand moet voldoen. Bijvoorbeeld een inkomensvereiste. Dat betekent dat je minstens een bepaald bedrag (salaris) moet verdienen. Voor asielzoekers is het weer anders. Voor hen is het belangrijk dat hun verhaal geloofwaardig is. En ook andere dingen zijn belangrijk, bijvoorbeeld wat de situatie is in het land waar de asielzoeker vandaan komt.
Bij de IND werken beslismedewerkers. Zij lezen een aanvraag, kijken in de wet en nemen een beslissing over de aangevraagde verblijfsvergunning.

Presentatie op locatie

In bepaalde gevallen geeft de IND ook voorlichting aan groepen over voorwaarden, mogelijkheden en procedures. Het dient dan te gaan om groepen van minimaal 10 personen die uitgebreider geïnformeerd willen worden over specifieke onderwerpen.
Verzoeken voor groepsvoorlichting dienen vroegtijdig te worden ingediend en worden per aanvraag beoordeeld. Groepsvoorlichting is in principe kosteloos.

Aanvraagformulier voorlichting
e-mail: groepsvoorlichting

 Het werk van de IND

Het werk van de IND