Duurzaam verblijf Brexit

Laatste update: 4 juli 2024

U wilt een verblijfsdocument voor duurzaam verblijf aanvragen en u valt onder het terugtrekkingsakkoord Brexit. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe u het verblijfsdocument aanvraagt.

Voorwaarden

 • U voldoet aan de algemene voorwaarden die voor iedereen gelden
 • U bent VK-onderdaan of familielid van de VK-onderdaan en hebt zelf een andere nationaliteit. U bent een van de volgende familieleden:
  • Gehuwde of geregistreerde partner.
  • Ongehuwde partner in een bestaande, duurzame relatie. Dat betekent dat u minimaal 6 maanden achter elkaar hebt samengewoond met uw Britse familielid of dat u samen een kind hebt.
  • (Schoon)ouder, grootouder, kind, kleinkind of achterkleinkind.
 • U valt onder het terugtrekkingsakkoord Brexit:
  • U woonde al voor 1 januari 2021 rechtmatig in Nederland; of
  • U hebt al een tijdelijk verblijfsdocument Brexit; of
  • U bent na 1 januari 2021 voor gezinshereniging met een VK-onderdaan naar Nederland gekomen. En de VK-onderdaan heeft een verblijfsdocument volgens het terugtrekkingsakkoord Brexit.
 • U woont op het moment van de aanvraag 5 jaar of langer achter elkaar in Nederland volgens EU-regels of het terugtrekkingsakkoord. Soms kunt u duurzaam verblijf aanvragen als u korter dan 5 jaar in Nederland woont. Hebt u al een tijdelijk verblijfsdocument Brexit en voldoet u aan de voorwaarden voor duurzaam verblijf? U kunt duurzaam verblijf aanvragen ook al is uw verblijfsdocument nog niet verlopen.
 • U hebt tot minstens 5 jaar reële en daadwerkelijke arbeid uitgevoerd als werknemer of zelfstandige. Dat is in ieder geval zo in een van deze situaties:
  • Uw inkomen uit werk is minimaal 50% van een bijstandsuitkering. Op de website van de Rijksoverheid leest u hoe hoog de bijstandsuitkeringen in Nederland zijn .
  • U werkt minimaal 40% van de hele werkweek. 
 • Als u niet werkt:
  • U hebt een zorgverzekering. 
  • U hebt voldoende inkomen om uzelf (en uw familieleden) te kunnen onderhouden. Het maakt niet uit waar uw inkomen vandaan komt. De IND bekijkt in uw situatie of u genoeg inkomen hebt. Dat is in ieder geval zo als de hoogte van uw inkomen hetzelfde is als het Nederlandse minimumloon met vakantiegeld. Op de website van de Rijksoverheid leest u de bedragen voor het minimumloon
 • U bent geen gevaar voor de openbare orde. 
 • Hebt u nog geen tijdelijk verblijfsdocument Brexit? Doe uw aanvraag op tijd.

Duurzaam verblijf aanvragen na verblijf korter dan 5 jaar

U kunt in bepaalde situaties duurzaam verblijf aanvragen als u korter dan 5 jaar in Nederland woont. Dit geldt in de volgende situaties:

U bent gepensioneerd of vervroegd uitgetreden

 • U woont 3 jaar of langer achter elkaar in Nederland; en
 • U hebt de laatste 12 maanden in Nederland gewerkt. U bent gestopt met werken omdat u met staatspensioen ging. Of u bent met de VUT (vervroegde uittreding/vervroegd pensioen) gegaan.

U bent blijvend arbeidsongeschikt 

 • U hebt 2 jaar of langer in Nederland gewoond en gewerkt voordat u arbeidsongeschikt bent geraakt; en
 • U bent gestopt met werken omdat u blijvend arbeidsongeschikt bent geraakt.

U bent blijvend arbeidsongeschikt door een bedrijfsongeluk of beroepsziekte

 • U bent gestopt met werken omdat u blijvend arbeidsongeschikt bent door een bedrijfsongeluk of beroepsziekte. U ontvangt daarom een WAO- of WIA-uitkering.

U woont in Nederland maar werkt als grensarbeider in een ander EU/EER-land of Zwitserland

 • Voordat u in het andere land ging werken, hebt u 3 jaar of langer achter elkaar gewerkt in Nederland. U woont nog in Nederland en keert minimaal 1 keer per week terug naar uw woning in Nederland.

Procedure en kosten

De aanvraagprocedure van de verblijfsvergunning bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen

Aanvraagformulieren

U kunt deze aanvraag online doen. U hebt hiervoor DigiD met sms-controle en internetbankieren (iDEAL) nodig.

Online aanvraagformulier verblijfsdocument duurzaam verblijf WA

Ga naar formulier chevron-right U hebt hiervoor DigiD nodig

Schriftelijke formulieren

Download het formulier als u de aanvraag liever met de hand invult en per post verstuurt.

Het verblijfsdocument

Wat u nog meer moet weten over het verblijfsdocument 'Permanent residence document Withdrawal Agreement':

Alles uitklappen Alles inklappen