We werken aan onze website. Daarom zijn op dinsdag 28 september tussen 08:00 en 09:00 uur Portaal Zakelijk, Portaal Gemeenten, Mijn IND en de online aanvraagformulieren niet beschikbaar

 • Home
 • EU
 • Inschrijven bij de IND voor burger van de EU, EER of Zwitserland

Inschrijven bij de IND voor burger van de EU, EER of Zwitserland

Laatste check: 26-09-2021

​Hebt u de nationaliteit van een land dat hoort bij de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland? U hebt geen verblijfsvergunning nodig om in Nederland te wonen. U kunt zich wel inschrijven als burger van de Unie bij de IND. U leest op deze pagina hoe u zich inschrijft en welke documenten u nodig hebt.

Inhoud

Voor wie is de inschrijving als burger van de Unie?

U hebt de nationaliteit van een land van de EU, EER of Zwitserland. Lees welke landen bij de EU en de EER horen. U bent dan burger van de Unie. U kunt zich inschrijven bij de IND. Inschrijven is alleen verplicht als: 

 1. U een familielid hebt met een andere nationaliteit dan van een land van de EU, EER of Zwitserland. Dit familielid gaat bij u in Nederland wonen.
 2. Uw eerdere verblijfsrecht is beëindigd. In de Basisregistratie Personen (BRP) staat u geregistreerd met code 41 (geen verblijfsrecht).

Voorwaarden wonen in Nederland als burger van de Unie

U hebt geen verblijfsvergunning nodig om in Nederland te wonen. Maar er gelden wel voorwaarden om in Nederland te wonen als burger van de Unie. Ook als u zich niet laat inschrijven bij de IND. Lees meer over wonen in Nederland als burger van de Unie.

Documenten die u nodig hebt

U laat met documenten zien dat u voldoet aan de voorwaarden voor inschrijving als burger van de Unie. 

Documenten die u altijd nodig hebt

Voor de inschrijving als burger van de Unie hebt u altijd nodig:

 • Uw geldige paspoort of identiteitskaart van een land van de EU, EER of Zwitserland. 

Documenten die u nodig hebt per situatie

Bekijk welke andere documenten u nodig hebt in uw situatie:

U bent werknemer

Eén van deze twee documenten:

 • De bijlage Werkgeversverklaring. Deze vindt u in het inschrijfformulier. Uw werkgever vult de verklaring in en zet een handtekening.
 • Een arbeidscontract dat laat zien dat u in Nederland reële en daadwerkelijke arbeid uitvoert. Lees wanneer u volgens het EU-recht werknemer bent.

U bent ondernemer

 • Bewijs dat uw bedrijf staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Bewijs dat laat zien dat u in Nederland reële en daadwerkelijke arbeid uitvoert. Lees wanneer u volgens het EU-recht ondernemer bent. Bewijs hiervan is bijvoorbeeld:
  • Balans, winst- of verliesrekening;
  • Maandelijks overzicht van de bedrijfsresultaten;
  • Hebt u deze documenten nog niet? Dan een verklaring of prognose, gemaakt door een accountant of financieel adviseur.

U bent student

 • Origineel bewijs dat u staat ingeschreven bij een school.
 • Eigen verklaring dat u voldoende geld hebt. U kunt de bijlage 'Verklaring voldoende middelen van bestaan' uit het formulier gebruiken.
 • Bewijs van uw verzekering voor ziektekosten (verzekeringspas en/of polis).

U bent economisch niet-actief

U bent de partner van een burger van de Unie

 • Uw huwelijksakte of akte van geregistreerd partnerschap. Of documenten die laten zien dat u een relatie hebt.

Is uw huwelijk of geregistreerd partnerschap ingeschreven in Nederland in de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan hoeft u dit document niet mee te nemen. De IND controleert dit in de BRP.

U bent een kind jonger dan 21 jaar van een burger van de Unie

 • Een document dat laat zien dat u familie bent. Bijvoorbeeld een geboorteakte of bewijs van adoptie.

U bent een kind van 21 jaar of ouder van een burger van de Unie. Of ouder, grootouder of kleinkind van een burger van de Unie.

 • Een document dat laat zien dat u familie bent. Bijvoorbeeld een geboorteakte of bewijs van adoptie.
 • Een bewijs dat de EU-/EER-burger of Zwitser bij wie u woont, financieel voor u zorgt.

Legalisatie en vertaling van officiële documenten

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Lees meer over legaliseren en vertalen van buitenlandse documenten.

Hoe u zich inschrijft bij de IND

Maak een afspraak bij een IND-loket om u in te schrijven bij de IND. U kunt alleen een afspraak maken door de IND te bellen. U komt zelf naar de afspraak. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan moet uw ouder of voogd mee naar de afspraak.

Let op: U kunt deze aanvraag tot 1 maart 2022 alleen schriftelijk doen. Lees hoe de schriftelijke aanvraag werkt in de veelgestelde vragen over het coronavirus.

Inschrijfformulier

 1. Download het aanvraagformulier 'Inschrijving voor burgers van de Unie'.
 2. Print het formulier.
 3. Vul het formulier en de bijlagen in.
 4. Neem het inschrijfformulier, de bijlagen en de documenten die u nodig hebt mee naar de afspraak bij de IND.

Kosten van de inschrijving

De inschrijving als burger van de Unie is gratis.

Beslissing op uw aanvraag

Op de dag van de afspraak neemt u het formulier en de gevraagde documenten mee. De IND beoordeelt uw aanvraag meteen bij de afspraak.

 • De beslissing is positief: U voldoet aan de voorwaarden voor verblijf als burger van de Unie.
  Is er op of na 25 september 2021 positief beslist? U krijgt een registratiekaart als bewijs.
  Is er vóór 25 september 2021 positief beslist? U krijgt een sticker in uw paspoort of op uw identiteitskaart als bewijs.
 • De beslissing is negatief: U voldoet niet aan de voorwaarden voor verblijf als burger van de Unie. De IND schrijft u niet in. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken. Lees over bezwaar maken en in beroep gaan tegen een beslissing van de IND.

Wetten en regels

Zie ook

Verantwoordelijk

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Vragen?