Working Holiday Program (WHP) / Working Holiday Scheme (WHS)

​Jongeren uit Argentinië, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea kunnen maximaal 1 jaar naar Nederland komen om kennis te maken met de Nederlandse cultuur.

Het Working Holiday Program (WHP) of Working Holiday Scheme (WHS) is een wederkerig cultureel uitwisselingsprogramma in het kader waarvan jongeren van 18 t/m 30 jaar een verblijfsvergunning kunnen aanvragen om gedurende maximaal 1 jaar in één van de deelnemende landen te verblijven.

Het hoofddoel van dit programma is kennismaking met de Nederlandse cultuur en samenleving. Gedurende het verblijf in Nederland is het toegestaan een korte studie/cursus te volgen en incidenteel werk te verrichten, om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Dit is een algemeen uitgangspunt van een WHP/WHS en wordt neergelegd in een Memorandum of Understanding (MoU) als het betreffende partnerland ook bereid is Nederlandse jongeren op basis van dezelfde uitgangspunten toegang en verblijf te verschaffen tot hun land.

Nederland heeft tot heden met de volgende landen een MoU inzake WHP/WHS afgesloten: Argentinië, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea.

Voor alleen het verrichten van incidenteel werk om in levensonderhoud te voorzien hoeft de werkgever niet in het bezit te zijn van een TWV. Wel is er een beperking in de toegestane duur van de werkzaamheden. Dit benadrukt het incidentele en ondersteunende karakter van het werken. De uitwisselingsjongere mag daarom maximaal 12 weken aaneengesloten werken bij eenzelfde werkgever. Het is niet toegestaan het aantal uren uit te spreiden over een periode langer dan 12 weken. Na 12 weken bij eenzelfde werkgever te hebben gewerkt, mag de uitwisselingsjongere wel weer 12 weken aaneengesloten bij een andere werkgever aan de slag.

Personen die zijn toegelaten tot Nederland voor een WHP/WHS moeten voldoen aan alle Nederlandse wet- en regelgeving en mag géén werkzaamheden verrichten die in strijd zijn met de gedachte van het WHP/WHS.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Naast deze voorwaarden gelden voor u de volgende voorwaarden:

 • U hebt de nationaliteit van een van de volgende landen: Argentinië, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland of Zuid-Korea;

 • U komt naar Nederland voor culturele uitwisseling. Het hoofddoel is kennismaken met de Nederlandse samenleving en cultuur;

 • U bent minimaal 18 jaar en maximaal 30 jaar oud op het moment van indiening van de aanvraag;

 • Er komen geen kinderen met u mee die afhankelijk zijn van u;

 • U hebt niet eerder verblijf in Nederland gehad op grond van uitwisseling;

 • U bent in het bezit van een geldig paspoort;

 • U hebt een retourticket of u kunt aantonen dat u voldoende financiële middelen heeft om een ticket aan te schaffen;

 • U beschikt over voldoende financiële middelen om de eerste periode van verblijf in Nederland te kunnen overbruggen;

 • U hebt een ziektekostenverzekering die dekkend is voor Nederland.

Voor zowel Zuid-Korea als Argentinië geldt dat er per jaar maximaal 100 personen kunnen deelnemen aan het WHP. Voor Canadezen, Australiërs en Nieuw-Zeelanders geldt geen maximaal aantal deelnemers.

Kosten

Deze aanvraag kost € 51.

Online aanvraag

U kunt deze aanvraag online indienen als u de nationaliteit hebt van Australië, Canada of Nieuw-Zeeland.

Hebt u de nationaliteit van Zuid-Korea?

U kunt deze aanvraag niet online indienen. U moet eerst een bewijs van pré-registratie voor deelname aanvragen bij de Nederlandse ambassade in Seoel. Dit bewijs van pré-registratie hebt u in Nederland nodig voor de aanvraag van uw verblijfsvergunning bij de IND. Gebruik hiervoor het schriftelijke aanvraagformulier. U kunt uw verblijfsvergunning niet aanvragen bij de ambassade in Seoel.

Online aanvraag

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u nodig hebt voor uw aanvraag.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 

Stappen in het aanvraagproces

1. Indienen aanvraag en betalen

Hebt u de nationaliteit van Australië, Canada, Nieuw- Zeeland of Zuid-Korea?
Klik dan op de tab 'zonder mvv'.

Hebt u de Argentijnse nationaliteit?
U moet eerst een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) aanvragen. Dit is een speciaal visum waarmee u Nederland kunt inreizen. U vraagt de mvv en de verblijfsvergunning zelf in één keer aan bij de Nederlandse vertegenwoordiging in Buenos Aires. De aanvraag wordt door de vertegenwoordiging doorgestuurd naar de IND. U krijgt dan een brief van de vertegenwoordiging waarin staat hoe u de leges moet betalen. Kijk op de website van de Nederlandse vertegenwoordiging voor het aanvraagformulier en hoe u de aanvraag kunt indienen.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​De dag dat u uw aanvraag indient bij de Nederlandse ambassade is de startdatum van uw aanvraag. De IND moet daarna een besluit nemen op uw aanvraag binnen de wettelijke beslistermijn.

De ambassade stuurt uw aanvraag naar de IND. De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is en of de leges (kosten) zijn betaald. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat welke documenten nog moeten worden opgestuurd. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

3. Beslissing

​De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoet. De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u niet voldoet aan de voorwaarden, dan krijgt u geen mvv en geen verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in de beschikking. De IND stuurt de beschikking per post. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.
 • Positieve beslissing
  Als u aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u een mvv en een verblijfsvergunning. De IND informeert ook de Nederlandse vertegenwoordiging.

4. Ophalen mvv

​U haalt de mvv op bij de Nederlandse vertegenwoordiging waar u de aanvraag hebt ingediend.

U hebt 3 maanden de tijd om de mvv op te halen. Maak hiervoor een afspraak bij de vertegenwoordiging. Uw paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn op de dag dat de vertegenwoordiging de mvv erin plaatst.

5. Naar Nederland reizen

​Als u de mvv hebt opgehaald kunt u naar Nederland reizen. De mvv is 90 dagen geldig. De geldigheidsduur staat op de mvv-sticker. Op de mvv-sticker staan 2 data:

 • Ingangsdatum: vanaf deze datum is de mvv geldig.

 • Einddatum: op deze datum is de mvv niet meer geldig.

U mag met de mvv reizen binnen het Schengengebied.

Stappen in het aanvraagproces

1. Indienen aanvraag en betalen

Hebt u de Zuid-Koreaanse nationaliteit?
U moet eerst een bewijs van pré-registratie voor deelname aanvragen bij de Nederlandse vertegenwoordiging in Seoel. Hiervoor stuurt u een e-mail met uw naam, geboortedatum en paspoortnummer naar SEO-CA@minbuza.nl. Is er geen plek meer voor deelname aan het WHP? Dan komt u op de wachtlijst. Is er wel plek? Dan ontvangt u per email uw bewijs van pré-registratie. Deze is voorzien van een volgnummer. De email met de pré-registratie moet u geprint meenemen naar Nederland. Deze hebt u nodig wanneer u de verblijfsvergunning aanvraagt bij de IND.

In Nederland vraagt u de verblijfsvergunning aan met het aanvraagformulier onderaan deze pagina. Download het aanvraagformulier en stuur het met de benodigde documenten naar de IND. De IND stuurt vervolgens een brief waarin staat hoe de leges betaald moeten worden.
Nadat de IND uw aanvraag heeft ontvangen, maakt u binnen 2 weken online een afspraak bij een IND-loket om biometrie te laten afnemen.

Hebt u de nationaliteit van Australië, Canada of Nieuw-Zeeland?
U hebt geen visum nodig om naar Nederland te kunnen reizen. U kunt meteen de verblijfsvergunning aanvragen. Dit kan op 2 manieren:

 • U doet de aanvraag bij de Nederlandse vertegenwoordiging in uw eigen land of land van bestendig verblijf.
  U dient de aanvraag in bij de Nederlandse vertegenwoordiging (ambassade of consulaat). De Nederlandse vertegenwoordiging stuurt uw aanvraag door naar de IND. Nadat u de aanvraag heeft  ingediend, krijgt u een brief van de Nederlandse vertegenwoordiging waarin staat hoe de leges betaald moeten worden. Neem contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging voor het aanvraagformulier, de indiening en de betaling van de aanvraag.

 • U doet de aanvraag in Nederland.
  U bent al in Nederland. U dient de aanvraag in bij de IND. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier. U vindt het formulier onderaan deze pagina. U stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten naar de IND. De IND stuurt vervolgens een brief waarin staat hoe de leges betaald moeten worden.

  Nadat de IND uw aanvraag heeft ontvangen, maakt u binnen 2 weken online een afspraak bij een IND-loket om biometrie te laten afnemen.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​Nadat uw aanvraag is ontvangen stuurt de IND een ontvangstbevestiging. Hierin staat op welke datum de IND de aanvraag heeft ontvangen en binnen welke termijn de IND een beslissing neemt.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is en of de leges (kosten) zijn betaald. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat welke documenten nog moeten worden opgestuurd. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

3. Beslissing

​De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoen. De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u niet voldoet aan de voorwaarden, krijgt u geen verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in de beschikking. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.
 • Positieve beslissing
  Als u aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u een verblijfsvergunning. U krijgt een brief van de IND als u uw verblijfsvergunning kunt ophalen.

Bent u nog in het buitenland? Dan gaat u na aankomst in Nederland naar het IND-loket om biometrische gegevens te laten afnemen.

Aanvraagformulieren en kosten

Aanvraagformulier bij Nederlandse vertegenwoordiging

​Neem contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging voor het aanvraagformulier en het indienen van de aanvraag.

Checklist documenten

De ambassade heeft een lijst met documenten die u nodig heeft.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 51. 

Aanvraagformulieren en kosten

Aanvraag voor een verblijfsvergunning met het verblijfsdoel ‘uitwisseling’ in het kader van het Working Holiday Program of Working Holiday Scheme7020

​Gebruik dit formulier als u de Canadese, Australische of Nieuw-Zeelandse nationaliteit hebt en u dient de aanvraag in Nederland in.

Bent u nog in het buitenland? Ga dan naar de Nederlandse vertegenwoordiging om uw aanvraag te doen. U krijgt daar een aanvraagformulier.

Hebt u de Argentijnse nationaliteit? U kunt de aanvraag alleen indienen bij de Nederlandse vertegenwoordiging in Argentinië. U krijgt daar een aanvraagformulier.

Hebt u de nationaliteit van Zuid-Korea? U kunt deze aanvraag niet online indienen. U moet eerst een bewijs van pré-registratie voor deelname aanvragen bij de Nederlandse ambassade in Seoel. Dit bewijs van pré-registratie hebt u in Nederland nodig voor de aanvraag van uw verblijfsvergunning bij de IND. Gebruik hiervoor het schriftelijke aanvraagformulier. U kunt uw verblijfsvergunning niet aanvragen bij de ambassade in Seoel.

Checklist documenten

Gebruik de checklist om te kijken of u alle bewijsmiddelen hebt.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 51.

Download  

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

​De IND probeert binnen 2 weken na de positieve beslissing de verblijfsvergunning klaar te hebben. U krijgt een brief als u de verblijfsvergunning kunt ophalen. Hiervoor moet u online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. ​Houdt er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt bij een IND-loket. Maak dus tijdig een afspraak, maar in ieder geval binnen 4 maanden nadat u de brief hebt ontvangen.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Inschrijving bij de gemeente

Als u in Nederland aankomt moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar u gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist.

Geldigheid verblijfsvergunning

​De verblijfsvergunning Working Holiday Program of Working Holiday Scheme is 1 jaar geldig.

Werken

​Met uw verblijfsvergunning voor WHP/WHS mag u enkel incidenteel in Nederland werken om uw vakantie financieel te ondersteunen. Het hoofddoel van uw verblijf is namelijk culturele uitwisseling en niet arbeid in loondienst. Als u werkt, hoeft uw werkgever geen tewerkstellingsvergunning (TWV) voor u te hebben.

U mag in Nederland niet als zelfstandig ondernemer werken. Wilt u dit tóch doen, dan moet u een verblijfsvergunning als zelfstandige aanvragen.

Als u de aanvraag in Nederland hebt ingediend, kunt u een verblijfsaantekening ophalen bij het IND-loket. U moet hiervoor online een afspraak maken. Met deze verblijfsaantekening mag u ook al incidenteel werken.

Hebt u uw aanvraag voor een vergunning voor WHP/WHS op of na 1 oktober 2018 ingediend?
Op de achterkant van uw verblijfsdocument staat: 'TWV niet vereist voor incidentele arbeid in het kader van WHP/WHS'.
U mag maximaal 12 weken aaneengesloten werken bij eenzelfde werkgever. Het is niet toegestaan het aantal uren uit te spreiden over een periode langer dan 12 weken. Na 12 weken bij eenzelfde werkgever te hebben gewerkt, mag u wel weer 12 weken aaneengesloten bij een andere werkgever aan de slag.

Hebt u uw aanvraag voor een vergunning voor WHP/WHS vóór 1 oktober 2018 ingediend?
Op de achterkant van uw verblijfsdocument staat: 'Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist'. Er geldt géén maximum periode dat u voor eenzelfde werkgever mag werken (zoals hierboven beschreven).

Machtiging tot voorlopig verblijf

​De machtiging tot voorlopig verblijf is een visum dat u nodig hebt als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt verblijven. Voor meer informatie, zie Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

Nederlandse vertegenwoordiging

Dit is de Nederlandse ambassade of het consulaat.

Land van bestendig verblijf

​Een land van bestendig verblijf is een land (anders dan het land van herkomst) waar u langer dan 3 maanden rechtmatig mag zijn. Dit betekent dat u daar een geldige verblijfsvergunning hebt. Of u bent in afwachting van een verblijfsaanvraag. Bent u in een land in uw vrije termijn? Of met een visum kort verblijf (max. 3 maanden)? Dan is dit geen bestendig verblijf.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.