Door een technische storing tonen sommige pagina's niet alle inhoud. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

Working Holiday Program (WHP) / Working Holiday Scheme (WHS)

​Jongeren uit een bepaald aantal landen kunnen maximaal 1 jaar naar Nederland komen om kennis te maken met de Nederlandse cultuur en samenleving.

Het Working Holiday Program (WHP) of Working Holiday Scheme (WHS) is een cultureel uitwisselingsprogramma. Jongeren van 18 tot en met 30 jaar kunnen een verblijfsvergunning aanvragen om maximaal 1 jaar in één van de deelnemende landen/gebieden te wonen. Nederland heeft momenteel een overeenkomst rond WHP/WHS met de volgende landen/gebieden:

  • Argentinië
  • Australië
  • Canada
  • Hongkong
  • Japan
  • Nieuw-Zeeland
  • Taiwan
  • Uruguay
  • Zuid-Korea

Hoofddoel WHP/WHS

Het hoofddoel en de basis van een WHP/WHS is kennismaken met de Nederlandse cultuur en samenleving. Deze basis staat in een Memorandum of Understanding (MoU) of een Nota Verbale tussen de twee partnerlanden/-gebieden. Het partnerland/-gebied laat op dezelfde basis ook Nederlandse jongeren toe tot hun land/gebied.

De deelnemende jongere mag geen werk doen dat in strijd is met het hoofddoel van het WHP/WHS. De jongere mag daarom enkel incidenteel werken om de vakantie financieel te ondersteunen. Voor het verrichten van incidentele arbeid hoeft de werkgever niet in het bezit te zijn van een TWV. Reguliere arbeidsmigranten, kennismigranten, studenten en au pairs mogen géén gebruik maken van het het WHP/WHS-programma. Zij moeten een verblijfsvergunning aanvragen voor dat specifieke verblijfsdoel.

Voor uitgebreide informatie over de arbeidsrechten, kijk onder het kopje 'Werken' onderaan deze pagina.

De deelnemende jongere mag een korte studie/cursus volgen.
                   

Kies hieronder uw nationaliteit voor informatie over de voorwaarden en procedure:

Na uw aanvraag

Inschrijving bij de gemeente

Als u in Nederland aankomt moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar u gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist.

Informeer altijd vooraf bij uw gemeente welke (gelegaliseerde en vertaalde) documenten/akten u nog meer mee moet nemen.

Geldigheid verblijfsvergunning

​De verblijfsvergunning Working Holiday Program of Working Holiday Scheme is 1 jaar geldig.

Werken

​Met uw verblijfsvergunning voor WHP/WHS mag u enkel incidenteel in Nederland werken om uw vakantie financieel te ondersteunen. Het hoofddoel van uw verblijf is namelijk culturele uitwisseling en niet arbeid in loondienst. Als u werkt, hoeft uw werkgever geen tewerkstellingsvergunning (TWV) voor u te hebben.

U mag in Nederland niet als zelfstandig ondernemer werken. Wilt u dit tóch doen, dan moet u een verblijfsvergunning als zelfstandige aanvragen.

Als u de aanvraag in Nederland hebt ingediend, kunt u een verblijfsaantekening ophalen bij het IND-loket. U moet hiervoor online een afspraak maken. Met deze verblijfsaantekening mag u ook al incidenteel werken.

Arbeidsmarktaantekening
Op de achterkant van uw verblijfsdocument staat: 'TWV niet vereist voor incidentele arbeid in het kader van WHP/WHS'.

U mag alleen incidenteel in Nederland werken. Dit betekent dat u wel fulltime mag werken maar niet het volledige jaar voor één en dezelfde werkgever. Ook mag u, bij inreis in Nederland, in ieder geval géén arbeidscontract hebben voor het volledige jaar.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.