• Home
 • Voorwaarden voor permanent verblijf na Brexit

Voorwaarden voor permanent verblijf na Brexit

​Hier staan de voorwaarden die gelden voor een verblijfsdocument duurzaam (permanent) verblijf na Brexit. Deze gelden voor VK-onderdanen of hun familieleden in Nederland die onder het terugtrekkingsakkoord vallen. 

​Voorwaarden

De volgende, algemene voorwaarden gelden:

 • U bent zelf VK-onderdaan. Óf u hebt een andere nationaliteit maar bent het familielid van een VK-onderdaan. De volgende personen kunnen worden gezien als familielid:
  • Gehuwde of geregistreerde partner of ongehuwd partner in een duurzame relatie. U bent ook familielid als uw relatie met een VK-onderdaan op dit moment officieel is gestopt.
  • Familielid in opgaande lijn: ouder, schoonouder, grootouder.
  • Familielid in neergaande lijn: kind, kleinkind, achterkleinkind.
 • U woont in de overgangsperiode volgens het terugtrekkingsakkoord in Nederland. De overgangsperiode loopt tot en met 31 december 2020 en;
 •  U woont op het moment van de aanvraag 5 jaar of langer achter elkaar in Nederland volgens EU-regels. De tijd die u hier mag wonen volgens het terugtrekkingsakkoord telt ook mee bij de periode van 5 jaar en;
 • U bent in het bezit van een geldig paspoort en;

 • - U bent tot minstens 5 jaar werknemer of zelfstandige geweest. De IND kijkt hierbij of u reële en daadwerkelijke arbeid hebt uitgevoerd of;
  - Als u geen werknemer of zelfstandige bent: u hebt een zorgverzekering en u hebt voldoende middelen van bestaan gehad om uzelf (en uw familieleden) te kunnen onderhouden en;

 • U vormt geen gevaar voor de openbare orde.

Het kan zijn dat uw familieleden nog geen 5 jaar in Nederland wonen. Zij hebben mogelijk recht op een verblijfsdocument voor bepaalde tijd als zij aan de voorwaarden voldoen.

Uitzonderingen: verblijf korter dan 5 jaar en toch duurzaam verblijfsdocument 

Behoort u tot een van de 4 groepen hieronder? In dat geval hoeft u niet 5 jaar te wachten. U kunt eerder een  verblijfsdocument voor duurzaam verblijf aanvragen. Per groep gelden aanvullende voorwaarden.

1. U bent gepensioneerd of vervroegd uitgetreden

Deze aanvullende voorwaarden gelden voor u:

 • U woont 3 jaar of langer achter elkaar in Nederland, en;
 • U hebt de laatste 12 maanden in Nederland gewerkt. U bent gestopt met werken omdat u met staatspensioen ging. Of u bent met de VUT (vervroegde uittreding/vervroegd pensioen) gegaan.

2. U bent blijvend arbeidsongeschikt

Deze aanvullende voorwaarden gelden voor u:

 • U hebt 2 jaar of langer in Nederland gewoond en gewerkt voordat u arbeidsongeschikt bent geraakt, en;
 • U bent gestopt met werken omdat u blijvend arbeidsongeschikt bent geraakt.

3. U bent blijvend arbeidsongeschikt door een bedrijfsongeluk of beroepsziekte

Deze aanvullende voorwaarde geldt voor u:

 • U bent gestopt met werken omdat u blijvend arbeidsongeschikt bent door een bedrijfsongeluk of beroepsziekte. U ontvangt daarom een WAO- of WIA-uitkering.

4. U woont in Nederland maar werkt nu in een ander EU-land

U werkt nu als grensarbeider in een ander EU/EER-land of Zwitserland. Deze aanvullende voorwaarden gelden voor u:

 • Voordat u in het andere land ging werken, hebt u 3 jaar of langer achter elkaar gewerkt in Nederland .
 • U woont nog in Nederland en keert minimaal 1 keer per week terug naar uw woning in Nederland.

reële en daadwerkelijke arbeid

Werkt minimaal 40% van de gebruikelijke volledige arbeidstijd. Of het inkomen uit werk is minimaal 50% van de toepasselijke bijstandsnorm.​

voldoende middelen van bestaan

U hebt genoeg eigen geld (middelen) om van te leven. U hebt daarom geen geld nodig van de Nederlandse overheid. De IND bekijkt in uw eigen situatie of u genoeg middelen hebt.

Middelen zijn in ieder geval voldoende als zij hetzelfde zijn als het netto bedrag voor sociale bijstand voor personen vanaf 21 jaar (met vakantietoeslag). Het bedrag hangt af van uw eigen situatie (leeftijd, alleenstaand of met partner enzovoort). 

Eigen geld kan uit verschillende bronnen komen:

Openbare orde

​Openbare orde is de rust en orde op straat en in openbare gelegenheden. De overheid organiseert en controleert deze rust en orde in de samenleving. Iemand die een gevaar vormt voor de openbare orde is iemand die deze orde verstoort. Bijvoorbeeld als iemand een strafbaar feit pleegt. De IND controleert daarom of iemand veroordelingen op zijn naam heeft staan. En of iemand op dat moment een ernstige bedreiging vormt voor de samenleving.