• Home
 • Medische behandeling

Medische behandeling

U wilt naar Nederland komen voor een medische behandeling. Hiervoor hebt u een verblijfsvergunning nodig. Wat zijn de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning? En hoe werkt de aanvraagprocedure?

Voor personen met de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en hun familieleden gelden andere voorwaarden.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Daarnaast gelden voor de volgende voorwaarden:

 • Nederland is het meest aangewezen land voor de medische behandeling. Bij de beoordeling  hiervan wordt advies ingewonnen van het BMA (Bureau Medische Advisering) van de IND. De volgende zaken spelen hierbij een rol:
  • De aard van de ziekte.
  • In Nederland is een bijzondere specialisatie beschikbaar die ergens anders niet bestaat.
  • Andere factoren waardoor behandeling ergens anders voor de betrokkene minder aangewezen is; financiële omstandigheden spelen hierbij géén rol.
 • De medische behandeling moet noodzakelijk zijn.
 • De medische behandeling moet financieel geregeld zijn. U hebt een ziektekostenverzekering die de behandeling in Nederland dekt. Deze ziektekostenverzekering mag niet uit algemene middelen worden betaald. Ook de premie van de ziektekostenverzekering mag niet wordt betaald met een uitkering uit de algemene middelen (bijvoorbeeld bijstand).
 • U moet een zelfstandig een voldoende en duurzaam inkomen hebben.
 • U ondertekent een medische verklaring. Met deze verklaring geeft u toestemming voor een medisch onderzoek, als dat nodig is.

U hoeft geen geldig paspoort te hebben als u aan alle volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent in Nederland.
 • Uw identiteit en nationaliteit is voldoende duidelijk. De autoriteiten in uw land van herkomst betwijfelen niet uw identiteit en nationaliteit.
 • U kunt alleen een nieuwe paspoort krijgen in uw land van herkomst.
 • Stopzetten van uw medische behandeling leidt tot een medische noodsituatie.
 • U kunt niet worden behandeld voor uw medische klachten in uw land van herkomst.

Verblijfsvergunning medische behandeling na uitstel van vertrek 

Hebt u een jaar uitstel van vertrek gekregen op grond van artikel 64 van de Vreemdelingenwet (Vw)? Dan kunt u een aanvraag medische behandeling doen. Uw aanvraag moet direct volgen op dat jaar uitstel. Doe uw aanvraag in de periode tussen 28 dagen voor en 28 dagen na het eindigen van het jaar uitstel.

U krijgt geen verblijfsvergunning medische behandeling na 1 jaar uitstel van vertrek op grond van artikel 64 Vw als u niet actief hebt meegewerkt aan het krijgen van garanties voor toegang tot medische zorg in uw land van herkomst en het regelen van uw vertrek uit Nederland.

Kosten

Deze aanvraag kost € 1057.

Doet u de aanvraag na 1 jaar uitstel van vertrek op grond van artikel 64 Vreemdelingenwet? U betaalt geen kosten voor de aanvraag.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

​De IND probeert binnen 2 weken na de positieve beslissing de verblijfsvergunning klaar te hebben. U krijgt een brief als u de verblijfsvergunning kunt ophalen. Hiervoor moet u online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. ​Houd er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt bij een IND-loket. Maak dus zo snel mogelijk een afspraak.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning klopt. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Inschrijving bij de gemeente

Als u in Nederland aankomt moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar u gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist.

Informeer altijd vooraf bij uw gemeente welke (gelegaliseerde en vertaalde) documenten/akten u nog meer mee moet nemen.

Tbc-onderzoek

Bij uw aanvraag hebt u aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen. U moet hiervoor een afspraak maken bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Dit doet u binnen 3 maanden nadat u de vergunning hebt gekregen. Neem de bijlage 'Verwijzingsformulier tbc-onderzoek' mee naar de afspraak.

In sommige gevallen hoeft u geen tbc-onderzoek te laten doen.

Zorgverzekering afsluiten

​Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Dit doet u binnen 4 maanden na aankomst in Nederland.

Geldigheid verblijfsvergunning

​De verblijfsvergunning voor medische behandeling is geldig voor de duur van de medische behandeling met een maximum van 1 jaar.

Werken

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. Met de verblijfsvergunning medische behandeling mag u niet werken. Op uw verblijfsvergunning staat 'arbeid niet toegestaan'.

Wettelijke verplichtingen

Er is een aantal wettelijke verplichtingen die voor u gelden.

De IND houdt toezicht op de naleving van uw wettelijke verplichtingen. Voldoet u niet aan uw wettelijke verplichtingen dan kan dit gevolgen hebben.

Vervolgaanvragen (inclusief terugkeervisum)

Vervangen verblijfsvergunning

Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen.

Verlengen verblijfsvergunning

Verloopt uw verblijfsvergunning binnenkort? En krijgt u nog steeds medische behandeling in Nederland? Vraag dan verlenging aan.

Wijzigen verblijfsvergunning

Nadat u 3 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad voor medische behandeling, kunt u uw verblijfsvergunning wijzigen naar een zelfstandige verblijfsvergunning.

Verandert er iets in uw situatie dat gevolgen heeft voor uw verblijfsvergunning? Meld dat meteen bij de IND. Het kan zijn dat u door de verandering in uw situatie uw verblijfsvergunning moet wijzigen.

Terugkeervisum

U hebt een aanvraag ingediend en wacht op een beslissing. Uw mvv of (huidige) verblijfsvergunning is niet meer geldig. U mag de beslissing op uw aanvraag in Nederland afwachten. Als u op reis wilt kan het zijn dat u een terugkeervisum nodig hebt om Nederland weer in te reizen.​

Machtiging tot voorlopig verblijf

​De machtiging tot voorlopig verblijf is een visum dat u nodig hebt als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt verblijven. Voor meer informatie, zie Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

Nederlandse vertegenwoordiging

Dit is de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat.

Land van bestendig verblijf

​Een land van bestendig verblijf is een land (anders dan het land van herkomst) waar u langer dan 3 maanden rechtmatig mag zijn. Dit betekent dat u daar een geldige verblijfsvergunning hebt. Of u bent in afwachting van een verblijfsaanvraag. Bent u in een land in uw vrije termijn? Of met een visum kort verblijf (max. 3 maanden)? Dan is dit geen bestendig verblijf.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.