• Home
 • Gezinshereniging na Brexit

Gezinshereniging na Brexit

Uw familieleden willen gezinshereniging met u volgens de regels van het terugtrekkingsakkoord Brexit. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe u gezinshereniging aanvraagt. 

Familieleden die voor gezinshereniging naar Nederland mogen komen

 • Gehuwde of geregistreerde partner.
 • Ongehuwde partner met wie u een bestaande duurzame relatie hebt.
 • (Klein)kind jonger dan 21 jaar.
 • Ouder die financieel afhankelijk is van u. Dit betekent dat uw ouder regelmatig (bijvoorbeeld elke maand) geld krijgt van u. Alleen met dit geld kan uw ouder voor basisbehoeften (bijvoorbeeld huur, eten en drinken) betalen.
 • (Klein)kind ouder dan 21 jaar en financieel afhankelijk van u.
 • Grootouder die financieel afhankelijk is van u.
 • Ander soort familielid dat bij u woont of  financieel afhankelijk of medisch afhankelijk van u is. Uw familielid moet al vóór 1 januari 2021 in Nederland zijn of om inreis hebben gevraagd. Medisch afhankelijk betekent dat uw familielid door ernstige gezondheidsredenen persoonlijke verzorging nodig heeft van u. U bent de enige die deze verzorging kan geven.

Voorwaarden gezinshereniging volgens het terugtrekkingsakkoord

 • U hebt een verblijfsdocument volgens het terugtrekkingsakkoord.
 • De relatie met uw familielid bestond al vóór 1 januari 2021.
 • Uw familielid heeft een geldig paspoort.
 • Uw familielid is geen gevaar voor de openbare orde. Openbare orde is de rust en orde op straat en in openbare ruimtes en gebouwen. 
 • De aanvraag voor gezinshereniging gebeurt:
  • op tijd binnen 3 maanden na aankomst van uw familielid in Nederland; of
  • tot 1 oktober 2022 volgens het soepele beleid van de Nederlandse overheid voor te late aanvragen.

Let op! Krijgt of adopteert u een kind na 31 december 2020? Uw kind krijgt een verblijfsdocument volgens het terugtrekkingsakkoord als u een aanvraag doet. Dit kan alleen als u of de andere ouder al een verblijfsdocument volgens het terugtrekkingsakkoord heeft.

Familieleden die Nederland nu inreizen

 • Familieleden met VK-nationaliteit

Uw familieleden reizen eerst naar Nederland. Na aankomst in Nederland doen uw familieleden zo snel mogelijk een aanvraag voor een verblijfsdocument.  U kunt de aanvraag ook namens uw familie doen. Heeft de IND de aanvraag ontvangen? Dan krijgen uw familieleden een brief (ontvangstbevestiging) van ons. In deze brief staat dat u een verblijfsdocument hebt aangevraagd. Daarna kunnen uw familieleden zich inschrijven in de BRP. Het is niet mogelijk om bij de IND een sticker aan te vragen als bewijs van de aanvraag.  

 • Familieleden zonder EU-, EER- of Zwitserse nationaliteit

Uw familieleden zonder Europese nationaliteit reizen volgens de geldende regels naar Nederland. Het is mogelijk dat zij eerst een (gratis) faciliterend visum moeten aanvragen. Bezoek nederlandwereldwijd.nl voor meer informatie over een faciliterend visum. De informatie over reizen naar een familielid met een EU-, EER- of Zwitserse nationaliteit geldt ook voor VK-onderdanen in Nederland die onder het terugtrekkingsakkoord vallen.

Na aankomst in Nederland doen uw familieleden zo snel mogelijk een aanvraag voor een verblijfsdocument.  U kunt de aanvraag ook namens uw familie doen. Heeft de IND de aanvraag ontvangen? Dan krijgen uw familieleden een brief (ontvangstbevestiging) van ons. In deze brief staat dat u een verblijfsdocument hebt aangevraagd. Daarna kunnen uw familieleden zich inschrijven in de BRP. Het is niet mogelijk om bij de IND een sticker aan te vragen als bewijs van de aanvraag.  

 • Familieleden met EU-, EER- of Zwitserse nationaliteit

Uw familieleden hebben geen verblijfsdocument of werkvergunning nodig om in Nederland te wonen en werken. Ze hoeven zich ook niet te melden bij de IND. 

Brexit website

Brexit-hoofdpagina

Verblijfsdocument tijdelijk verblijf na Brexit

Aanvraag verblijfsdocument tijdelijk verblijf na Brexit