• Home
  • Gezinshereniging na Brexit

Gezinshereniging na Brexit

Bent u VK-onderdaan in Nederland en willen uw familieleden in het buitenland na 31 januari 2020 voor gezinshereniging met u naar Nederland komen? Gezinshereniging volgens het terugtrekkingsakkoord is mogelijk als u zelf vóór 1 januari 2021 in Nederland bent gaan wonen. Uw familieleden reizen volgens de geldende regels tijdens of na de overgangsperiode naar Nederland. Het is mogelijk dat zij eerst een faciliterend visum moeten aanvragen. U vraagt voor uw familieleden een verblijfsdocument aan na hun inreis in Nederland.

Familieleden die voor gezinshereniging naar Nederland mogen komen

Voorwaarden gezinshereniging in overgangsperiode

  • Uw familielid is in het bezit van een geldig paspoort.
  • Uw familielid is geen gevaar voor de openbare orde.

Voorwaarden gezinshereniging na overgangsperiode

  • U bent in het bezit van een verblijfsdocument volgens het terugtrekkingsakkoord.
  • Uw familielid is in het bezit van een geldig paspoort.
  • De relatie met uw familielid bestond al vóór 1 januari 2021.
  • Uw familielid is geen gevaar voor de openbare orde.

Krijgt of adopteert u een kind na 31 december 2020? Uw kind krijgt een verblijfsdocument volgens het terugtrekkingsakkoord als u een aanvraag doet. Dit kan alleen als u of de andere ouder al een verblijfsdocument volgens het terugtrekkingsakkoord heeft.

Familieleden die Nederland nu inreizen

  • Familieleden met VK-nationaliteit

Uw familieleden reizen eerst naar Nederland. Daarna laten zij zich inschrijven in de BRP. Uw familieleden wachten op een uitnodiging van de IND om een aanvraag voor een verblijfsdocument te doen.

  • Familieleden zonder EU-, EER- of Zwitserse nationaliteit

Uw familieleden zonder Europese nationaliteit reizen volgens de geldende regels naar Nederland. Het is mogelijk dat zij eerst een faciliterend visum moeten aanvragen.

Meer informatie over een faciliterend visum staat op de website Nederland en nu van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De informatie over reizen naar een familielid met een EU, EER of Zwitserse nationaliteit geldt ook voor VK-onderdanen in Nederland die onder het terugtrekkingsakkoord vallen.

Na aankomst in Nederland doet u als VK-onderdaan een online aanvraag voor een verblijfsdocument voor uzelf én voor uw familieleden. U hoeft in dit geval niet te wachten op een uitnodigingsbrief van de IND. Heeft de IND de aanvraag van u en uw familieleden ontvangen? Dan kunnen uw familieleden via de Brexitlijn een afspraak maken voor een sticker in hun paspoort. Dit is een bewijs dat uw familieleden een aanvraag voor een verblijfsdocument hebben gedaan. Zodra uw familieleden deze sticker in het paspoort hebben, kunnen zij zich inschrijven in de BRP.

  • Familieleden met EU-, EER- of Zwitserse nationaliteit

Uw familieleden hebben geen verblijfsdocument of werkvergunning nodig om in Nederland te wonen en werken. Ze hoeven zich ook niet te melden bij de IND.

Coronavirus

Lees onze informatie over corona en de gevolgen voor uw aanvraag of verblijf

Brexit website

Ga terug naar de hoofdpagina Brexit

Verblijfsdocument voor bepaalde tijd

Vraag een verblijfsdocument voor bepaalde tijd voor uw familieleden aan

faciliterend visum

Hebt u een visumplichtige nationaliteit dan kunt u alleen naar Nederland reizen met een visum. Dit heet een faciliterend visum.

U vraagt het visum gratis aan bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het land waar u woont. U kunt daar uw vragen stellen. Tijdens uw aanvraag zegt u dat u in Nederland wilt gaan wonen bij een familielid uit het Verenigd Koninkrijk. En u laat met documenten (geboorteakte of huwelijksakte) zien dat u een familielid bent.

financieel afhankelijk

In het land van herkomst of eerder verblijf kreeg uw familielid regelmatig (bijvoorbeeld elke maand) geld van u. Alleen met dit geld kon uw familielid zijn of haar basisbehoeften (bijvoorbeeld huur, eten en drinken) betalen.

medisch afhankelijk

Uw familielid heeft door ernstige gezondheidsredenen persoonlijke verzorging nodig van u. U bent de enige persoon die deze verzorging kan geven.

Openbare orde

​Openbare orde is de rust en orde op straat en in openbare gelegenheden. De overheid organiseert en controleert deze rust en orde in de samenleving. Iemand die een gevaar vormt voor de openbare orde is iemand die deze orde verstoort. Bijvoorbeeld als iemand een strafbaar feit pleegt. De IND controleert daarom of iemand veroordelingen op zijn naam heeft staan. En of iemand op dat moment een ernstige bedreiging vormt voor de samenleving.