• Home
 • Gezinshereniging na Brexit

Gezinshereniging na Brexit

Bent u VK-onderdaan in Nederland en willen uw familieleden in het buitenland na 31 januari 2020 voor gezinshereniging met u naar Nederland komen? Gezinshereniging volgens het terugtrekkingsakkoord is mogelijk als u zelf vóór 1 januari 2021 in Nederland bent gaan wonen. Uw familieleden reizen volgens de geldende regels tijdens of na de overgangsperiode naar Nederland. Het is mogelijk dat zij eerst een faciliterend visum moeten aanvragen. U vraagt voor uw familieleden een verblijfsdocument aan na hun inreis in Nederland.

Familieleden die voor gezinshereniging naar Nederland mogen komen

 • Gehuwde of geregistreerde partner.
 • Ongehuwde partner met wie u een bestaande duurzame relatie hebt.
 • (Klein)kind jonger dan 21 jaar.
 • Ouder die financieel afhankelijk is van u. Dit betekent dat uw ouder regelmatig (bijvoorbeeld elke maand) geld krijgt van u. Alleen met dit geld kan uw ouder voor basisbehoeften (bijvoorbeeld huur, eten en drinken) betalen.
 • (Klein)kind ouder dan 21 jaar en financieel afhankelijk van u.
 • Grootouder die financieel afhankelijk is van u.
 • Ander soort familielid dat bij u woont of  financieel afhankelijk of medisch afhankelijk van u is. Medisch afhankelijk betekent dat uw familielid door ernstige gezondheidsredenen persoonlijke verzorging nodig heeft van u. U bent de enige persoon die deze verzorging kan geven.
Let op! De familieband met uw familieleden moet al vóór 1 januari 2021 bestaan.

Voorwaarden gezinshereniging in overgangsperiode

 • Uw familielid is in het bezit van een geldig paspoort.
 • Uw familielid is geen gevaar voor de openbare orde. Openbare orde is de rust en orde op straat en in openbare ruimtes en gebouwen. 

Voorwaarden gezinshereniging na overgangsperiode

 • U bent in het bezit van een verblijfsdocument volgens het terugtrekkingsakkoord.
 • Uw familielid is in het bezit van een geldig paspoort.
 • De relatie met uw familielid bestond al vóór 1 januari 2021.
 • Uw familielid is geen gevaar voor de openbare orde.

Let op! Krijgt of adopteert u een kind na 31 december 2020? Uw kind krijgt een verblijfsdocument volgens het terugtrekkingsakkoord als u een aanvraag doet. Dit kan alleen als u of de andere ouder al een verblijfsdocument volgens het terugtrekkingsakkoord heeft.

Familieleden die Nederland nu inreizen

 • Familieleden met VK-nationaliteit

Uw familieleden reizen eerst naar Nederland. Daarna laten zij zich inschrijven in de BRP. Dit is verplicht voor iedereen die langer dan 4 maanden in Nederland woont. Uw familieleden doen daarna zo snel mogelijk een aanvraag voor een verblijfsdocument. Tot augustus 2020 heeft de IND alle ingeschreven familieleden van VK-onderdanen in Nederland een brief gestuurd. Hierin worden zij uitgenodigd om een aanvraag te doen. Familieleden die nu in Nederland aankomen krijgen geen uitnodiging meer.

 • Familieleden zonder EU-, EER- of Zwitserse nationaliteit

Uw familieleden zonder Europese nationaliteit reizen volgens de geldende regels naar Nederland. Het is mogelijk dat zij eerst een (gratis) faciliterend visum moeten aanvragen. Bezoek wereldwijd.nl voor meer informatie over een faciliterend visum. De informatie over reizen naar een familielid met een EU, EER of Zwitserse nationaliteit geldt ook voor VK-onderdanen in Nederland die onder het terugtrekkingsakkoord vallen.

Na aankomst in Nederland doet u als VK-onderdaan een online aanvraag voor een verblijfsdocument voor uzelf én voor uw familieleden. Heeft de IND de aanvraag van u en uw familieleden ontvangen? Dan kunnen uw familieleden via de Brexitlijn een afspraak maken voor een sticker in hun paspoort. Dit is een bewijs dat uw familieleden een aanvraag voor een verblijfsdocument hebben gedaan. Zodra uw familieleden deze sticker in het paspoort hebben, kunnen zij zich inschrijven in de BRP.

 • Familieleden met EU-, EER- of Zwitserse nationaliteit

Uw familieleden hebben geen verblijfsdocument of werkvergunning nodig om in Nederland te wonen en werken. Ze hoeven zich ook niet te melden bij de IND.