• Home
 • Aanvraag verblijfsdocument voor duurzaam verblijf

Aanvraag verblijfsdocument voor duurzaam verblijf

U woont langer dan 5 jaar achter elkaar in Nederland. U bent (familielid van een) onderdaan van het Verenigd Koninkrijk (VK). U woont in de overgangsperiode volgens de regels van het terugtrekkingsakkoord in Nederland. U wilt ook ná 31 december 2020 in Nederland blijven wonen. Dit kan alleen als u een aanvraag doet voor een verblijfsdocument volgens het terugtrekkingsakkoord. U krijgt eerst een uitnodigingsbrief van de IND. Daarna vraagt u op deze website een verblijfsdocument voor duurzaam verblijf aan.

Andere aanpak voor VK-burger met EU duurzaam verblijf. Hebt u op dit moment een verblijfsdocument voor duurzaam verblijf als EU-burger in Nederland? Volgens het terugtrekkingsakkoord hebt u ook een nieuw verblijfsdocument nodig. Alleen dan kunt u hier na 31 december 2020 blijven wonen. Maar, u dient geen online aanvraag in op deze website. Lees welke andere aanpak voor u geldt en de Q & A Brexit met een deal.

Voorwaarden

Voorwaarden zijn regels. De volgende, algemene voorwaarden gelden:

 • U bent zelf VK-onderdaan. Óf u hebt een andere nationaliteit maar bent het familielid van een VK-onderdaan. De volgende personen kunnen worden gezien als familielid:
  • Gehuwde of geregistreerde partner of ongehuwd partner in een duurzame relatie. U bent ook familielid als uw relatie met een VK-onderdaan op dit moment officieel is gestopt.
  • Familielid in opgaande lijn: ouder, schoonouder, grootouder.
  • Familielid in neergaande lijn: kind, kleinkind, achterkleinkind.
 • U woont in de overgangsperiode volgens het terugtrekkingsakkoord in Nederland. De overgangsperiode loopt tot en met 31 december 2020 en;
 •  U woont op het moment van de aanvraag 5 jaar of langer achter elkaar in Nederland volgens EU-regels. De tijd die u hier mag wonen volgens het terugtrekkingsakkoord telt ook mee bij de periode van 5 jaar en;
 • U bent in het bezit van een geldig paspoort en;

 • - U bent tot minstens 5 jaar werknemer of zelfstandige geweest. De IND kijkt hierbij of u reële en daadwerkelijke arbeid hebt uitgevoerd of;
  - Als u geen werknemer of zelfstandige bent: u hebt een zorgverzekering en u hebt voldoende middelen van bestaan gehad om uzelf (en uw familieleden) te kunnen onderhouden en;

 • U vormt geen gevaar voor de openbare orde.

Familieleden die nog geen 5 jaar in Nederland wonen, maar wel aan de andere voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor een verblijfsdocument voor bepaalde tijd.

*Uitzonderingsgroepen

Behoort u tot een van de 4 groepen hieronder? In dat geval hoeft u niet 5 jaar te wachten. U kunt eerder een  verblijfsdocument voor duurzaam verblijf aanvragen. Per groep gelden aanvullende voorwaarden.

1. U bent gepensioneerd of vervroegd uitgetreden

Deze aanvullende voorwaarden gelden voor u:

 • U woont 3 jaar of langer achter elkaar in Nederland, en;
 • U hebt de laatste 12 maanden in Nederland gewerkt. U bent gestopt met werken omdat u met staatspensioen ging. Of u bent met de VUT (vervroegde uittreding/vervroegd pensioen) gegaan.

2. U bent blijvend arbeidsongeschikt

Deze aanvullende voorwaarden gelden voor u:

 • U hebt 2 jaar of langer in Nederland gewoond en gewerkt voordat u arbeidsongeschikt bent geraakt, en;
 • U bent gestopt met werken omdat u blijvend arbeidsongeschikt bent geraakt.

3. U bent blijvend arbeidsongeschikt door een bedrijfsongeluk of beroepsziekte

Deze aanvullende voorwaarde geldt voor u:

 • U bent gestopt met werken omdat u blijvend arbeidsongeschikt bent door een bedrijfsongeluk of beroepsziekte. U ontvangt daarom een WAO- of WIA-uitkering.

4. U woont in Nederland maar werkt nu in een ander EU-land

U werkt nu als grensarbeider in een ander EU/EER-land of Zwitserland. Deze aanvullende voorwaarden gelden voor u:

 • Voordat u in het andere land ging werken, hebt u 3 jaar of langer achter elkaar gewerkt in Nederland .
 • U woont nog in Nederland en keert minimaal 1 keer per week terug naar uw woning in Nederland.

U hebt een verblijfsdocument duurzaam verblijf als EU-burger

Als u een Nederlands verblijfsdocument voor duurzaam verblijf als EU-burger hebt dan geldt een andere aanpak. U doet geen online aanvraag voor een verblijfsdocument. U bent namelijk al bekend bij de IND omdat eerder is onderzocht of u voldoet aan de voorwaarden voor duurzaam (permanent) verblijf. De IND bekijkt dit uit eigen beweging nog een keer en onderzoekt of u na Brexit een nieuw verblijfsdocument krijgt of niet.

Bent u geen gevaar voor de openbare orde? En bent u niet langer dan 2 jaar achter elkaar uit Nederland weggeweest? Dan is uw situatie in orde. U krijgt een brief van de IND. Hierin staat wat u moet doen om bij een IND-loket uw verblijfsdocument van dit moment gratis te laten omwisselen voor een nieuw verblijfsdocument.

Als uw situatie niet in orde is dan krijgt u een brief van de IND waarin staat dat u op dit moment niet aan de regels voldoet. U krijgt de gelegenheid hierop te reageren en te bewijzen dat u wel voldoet.

Online aanvraag

U kunt deze aanvraag digitaal indienen. Het is mogelijk om uw online aanvraag tegelijk te doen voor uw gehuwde, ongehuwde of geregistreerde partner en uw minderjarige kinderen.

Voor uw online aanvraag hebt u in ieder geval het volgende nodig:

Hebt u nog geen DigiD? Vraag deze aan op www.digid.nl. Hebt u wel een DigiD, maar nog niet de sms-controle ingesteld? Activeer dit dan via uw MijnDigiD.

Hulp bij inloggen met DigiD + sms en DigiD app

 • Uitleg over DigiD + sms: ga naar  uitleg over DigiD voor meer informatie in verschillende talen (Nederlands, Engels, Frans en Arabisch).

 • Uitleg over DigiD app: ga naar uitleg DigiD app voor meer informatie (Nederlands en Engels).

Start de online aanvraag door te klikken op de knop hieronder.

Zoekt u naar Verenigd Koninkrijk in het keuzemenu van het online aanvraagformulier? Kies voor Groot-Brittannië.

Online aanvraag 

Kosten

Deze aanvraag kost ​​€58.

Kinderen jonger dan 18 jaar betalen ​​€31.

Checklist documenten

In de online aanvraag staat welke documenten u moet uploaden bij de online aanvraag. Doet u de schriftelijke aanvraag? In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Voor documenten uit het Verenigd Koninkrijk geldt het volgende:

Documenten die zijn opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren hoeft u niet te legaliseren. U kunt deze documenten direct gebruiken in het Koninkrijk der Nederlanden.

Alle andere documenten hebben een apostille nodig. Een apostille is een soort stempel of sticker voor op uw document. Uw document is door legalisatie met de apostille klaar voor gebruik in Nederland. Voor het legaliseren van uw document kunt u terecht bij de Britse autoriteiten.

Meer informatie over legaliseren van buitenlandse documenten staat op www.nederlandwereldwijd.nl.

Stappen in het aanvraagproces

1. Indienen aanvraag en betalen

Eerst krijgt u een uitnodiging van de IND. Daarna doet u online een aanvraag voor een verblijfsdocument. Klik hiervoor op de aanvraagknop. U betaalt direct de kosten voor de online aanvraag. Uw ontvangt direct per e-mail een bericht. Dit is een bewijs van uw online aanvraag.

Doet u de schriftelijke aanvraag? U vindt het aanvraagformulier onderaan deze pagina. U stuurt het formulier en de documenten die nodig zijn per post naar de IND. Komt uw aanvraag binnen dan krijgt u een brief van de IND. In deze brief staat hoe u moet betalen voor de aanvraag.

2. Ontvangst en controle aanvraag

Komt uw aanvraag binnen dan stuurt de IND een brief. Dit is een ontvangstbevestiging. In deze brief staat op welke datum de IND de aanvraag heeft ontvangen. En ook wat de beslistermijn volgens de wet is. Dit is de tijd waarin de IND moet  beslissen op uw aanvraag.  

Hebt u de ontvangstbevestiging gekregen? Maak dan zo snel mogelijk online een afspraak voor afname van uw biometrische gegevens. Zonder biometrische gegevens kan de IND uw verblijfsdocument niet maken.

De IND controleert daarna of de aanvraag compleet is. Mist de IND nodige documenten of informatie? Of zijn documenten niet juist? Dan stuurt de IND een herstel verzuimbrief. In deze brief staat wat u nog moet opsturen naar de IND. Doe dit vóór de genoemde datum. U kunt de nodige documenten ook uploaden op de startpagina van de website van de IND.

Mijn IND en Berichtenbox

Volg uw aanvraag in Mijn IND. Hebt u zich ook aangemeld bij de Berichtenbox om post van de IND digitaal te ontvangen? En hebt u uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u via de Berichtenbox een e-mail als u nieuwe post van de IND heeft.

3. Beslissing

​De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoet.  Voorwaarden zijn regels die gelden.

Volgens de wet is de beslistermijn voor deze aanvraag 90 dagen. Dit is de tijd waarin de IND moet beslissen op uw aanvraag.  

Negatieve beslissing


Als u niet voldoet aan de voorwaarden, krijgt u geen verblijfsdocument voor duurzaam verblijf. Deze beslissing staat in het besluit. U kunt tegen dit besluit bezwaar maken.

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een verblijfsdocument voor duurzaam verblijf? Dan kijkt de IND automatisch of u wel voldoet aan de voorwaarden voor een verblijfsdocument voor bepaalde tijd. U hoeft hiervoor geen aparte aanvraag te doen.

Positieve beslissing


Als u aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u een verblijfsdocument voor duurzaam verblijf. U krijgt een brief van de IND als u het verblijfsdocument kunt ophalen.

Mijn IND en Berichtenbox

Volg uw aanvraag in Mijn IND. Hebt u zich ook aangemeld bij de Berichtenbox om post van de IND digitaal te ontvangen? En hebt u uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u via de Berichtenbox een e-mail als u nieuwe post van de IND heeft.

Aanvraagformulieren en kosten
Aanvraag Permanent residence document Withdrawal Agreement6040

Gebruik dit formulier voor de aanvraag Permanent residence document Withdrawal Agreement voor onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun familieleden.

Hoe stuurt u documenten:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's mee.
 • U bewaart zelf de originele documenten.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost ​​€58.

Kinderen jonger dan 18 jaar betalen ​​€31.

Online aanvraag  Download  

Na uw aanvraag

Verblijfsdocument ophalen

De IND probeert binnen 2 weken na de positieve beslissing het verblijfsdocument klaar te hebben. U krijgt een brief als u het verblijfsdocument kunt ophalen. Hiervoor moet u online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. ​Houd er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt bij een IND-loket. Maak dus zo snel mogelijk een afspraak.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsdocument klopt. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Geldigheid verblijfsdocument

​Met het verblijfsdocument laat u zien dat u permanent in Nederland mag wonen (duurzaam verblijf). Het verblijfsdocument is geldig voor 10 jaar. Na 10 jaar moet u het verblijfsdocument vernieuwen.

Werken

Op de achterkant van uw verblijfsdocument staat of u mag werken. U mag met dit verblijfsdocument vrij werken in Nederland. Uw werkgever hoeft geen TWV voor u te hebben. Op uw verblijfsdocument staat 'Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist'.

Rechten bijna gelijk aan Nederlander

Met een verblijfsdocument voor onbepaalde tijd hebt u bijna dezelfde rechten als iemand met de Nederlandse nationaliteit. De grote verschillen zijn dat u niet mag stemmen bij nationale verkiezingen en niet mag werken in bepaalde bijzondere (overheid)sectoren, bijvoorbeeld de politie of het leger. Daarvoor moet u eerst de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsdocument

Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen.

Vernieuwen verblijfsdocument onbepaalde tijd of duurzaam verblijf

Verloopt uw verblijfsdocument voor onbepaalde tijd of duurzaam verblijf? Dan kunt u vernieuwing aanvragen.

Nederlander worden

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad, kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

reële en daadwerkelijke arbeid

Werkt minimaal 40% van de gebruikelijke volledige arbeidstijd. Of het inkomen uit werk is minimaal 50% van de toepasselijke bijstandsnorm.​

voldoende middelen van bestaan

U hebt genoeg eigen geld (middelen) om van te leven. U hebt daarom geen geld nodig van de Nederlandse overheid. De IND bekijkt in uw eigen situatie of u genoeg middelen hebt.

Middelen zijn in ieder geval voldoende als zij hetzelfde zijn als het netto bedrag voor sociale bijstand voor personen vanaf 21 jaar (met vakantietoeslag). Het bedrag hangt af van uw eigen situatie (leeftijd, alleenstaand of met partner enzovoort). 

Eigen geld kan uit verschillende bronnen komen:

Openbare orde

​Openbare orde is de rust en orde op straat en in openbare gelegenheden. De overheid organiseert en controleert deze rust en orde in de samenleving. Iemand die een gevaar vormt voor de openbare orde is iemand die deze orde verstoort. Bijvoorbeeld als iemand een strafbaar feit pleegt. De IND controleert daarom of iemand veroordelingen op zijn naam heeft staan. En of iemand op dat moment een ernstige bedreiging vormt voor de samenleving.

DigiD met sms-code

Tegenwoordig kunt u veel overheidszaken zelf online regelen. Met DigiD logt u in op uw persoonlijke account op websites van de overheid. Uw DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord die u allebei zelf kiest. Hebt u nog geen DigiD? Vraag deze aan op www.digid.nl.

​Voor het online indienen van aanvragen hebt u een DigiD met sms-code nodig. Na het inloggen met uw DigiD krijgt u een code per sms. Deze code moet u ook invullen om toegang te krijgen tot de online aanvraagformulieren.

Hebt u nog geen sms-code? Ga naar Mijn DigiD en log in. Kies voor 'Extra sms-controle aanvragen' en vul uw mobiele nummer in. Binnen 5 dagen ontvangt u een brief met de activeringscode. Met deze code kunt u de sms-functie activeren op de website van DigiD.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.