• Home
 • Aanvraag permanent verblijf na Brexit

Aanvraag permanent verblijf na Brexit

U wilt een verblijfsdocument voor duurzaam (permanent) verblijf volgens het terugtrekkingsakkoord Brexit aanvragen. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe u een verblijfsdocument aanvraagt. 

Op deze pagina

Online aanvraag

U kunt deze aanvraag digitaal indienen.  U kunt uw aanvraag tegelijk doen voor uw (geregistreerde of gehuwde) partner en uw minderjarige kinderen.

Let op: Nederlanders kunnen geen aanvraag doen voor hun Britse (geregistreerde of gehuwde) partner of kinderen. U kunt uw Britse familie natuurlijk wel helpen bij het invullen van het online aanvraagformulier. Het is mogelijk dat informatie over uw inkomen nodig is voor de aanvraag.

Gebruik de aanvraagknop hieronder om de online aanvraag te starten.

Belangrijke tips als u een online aanvraag doet

 • Hebt u geen V-nummer zoals gevraagd in het aanvraagformulier? U kunt gewoon de aanvraag doen. De IND maakt dan een V-nummer aan. Dit nummer staat in de brief (ontvangstbevestiging) die u krijgt na indiening van uw aanvraag.
 • Zoekt u naar Verenigd Koninkrijk in het keuzemenu van het online aanvraagformulier? Kies voor Groot-Brittannië. 
 • Het keuzemenu geboorteland in het online aanvraagformulier gaat uit van de landnaam bij uw geboorte. Dit is internationaal afgesproken.

Online aanvraagLogo DigiD 

Ga naar Rijksoverheid.nl voor informatie over hulp krijgen bij indiening van een aanvraag en meer.

Schriftelijke aanvraag

In deze situaties moet u een schriftelijke aanvraag doen:

 • Uw kind wordt 5 jaar of jonger in 2021. U doet voor uw kind een schriftelijke aanvraag voor een verblijfsdocument voor tijdelijk verblijf.
 • U kunt geen online aanvraag doen.

Ga voor mee informatie naar Aanvraagformulieren en kosten onderaan deze pagina.

Voorwaarden

Bezoek onze Brexit-pagina over de voorwaarden voor een verblijfsdocument voor duurzaam (permanent) verblijf.

Let op! Voldoet u aan de voorwaarden voor duurzaam (permanent) verblijf volgens het terugtrekkingsakkoord? Vraag dan zo snel mogelijk een verblijfsdocument voor duurzaam verblijf aan. U hoeft niet eerst te wachten tot uw tijdelijke vergunning is verlopen.

Wat u nodig hebt om een online aanvraag te doen

Controleer eerst of u alles hebt wat hieronder staat. Doe dan pas een online aanvraag. U kunt uw aanvraag tegelijk doen voor uw partner en minderjarige kinderen. Zorg ervoor dat u ook voor hen alle nodige documenten hebt.

 1.  DigiD met sms-code of DigiD app. Hebt u nog geen DigiD? Vraag deze aan op www.digid.nl. Hebt u wel een DigiD, maar nog niet de sms-controle ingesteld? Activeer dit dan via uw MijnDigiD. Ga naar  uitleg over DigiD voor meer informatie over DigiD met sms  in verschillende talen (Nederlands, Engels, Frans en Arabisch). Ga naar uitleg DigiD app voor meer informatie over de DigiD app in het Nederlands en Engels.
 2. iDEAL (internetbankieren) om te betalen voor uw aanvraag. U kunt dit online betaalmiddel alleen gebruiken als u een Nederlandse bankrekening hebt.
 3. Scans van de pagina's van uw paspoort met uw persoonlijke gegevens en geldigheid van het document. Deze scans staan op uw computer of mobiele telefoon (elk formaat).
 4. Scans van andere documenten die u moet uploaden. Ga naar Documenten online aanvraag voor meer informatie.
 5. Burgerservicenummer (BSN).

Documenten online aanvraag

In de online aanvraag staat welke documenten u moet uploaden bij de online aanvraag. Het hangt van de reden van uw verblijf in Nederland af welke documenten u voor de aanvraag nodig hebt:

 • Arbeid in loondienst/werknemer
 • Zelfstandig ondernemer
 • Grensarbeider in een ander EU-land
 • U werkt niet en hebt voldoende middelen van bestaan.
 • U bent met (vervroegd) pensioen
 • U werkt niet omdat u arbeidsongeschikt bent
 • U bent de (huwelijks)partner of familielid van een VK-onderdaan.

Controlelijst documenten

De IND kan voor de beoordeling van uw aanvraag veel informatie over bijvoorbeeld uw inkomen zelf opzoeken. Als dat niet kan, vragen wij u naar documenten om uw aanvraag te kunnen beoordelen.

Voor alle personen voor wie de aanvraag geldt, moet u de volgende documenten uploaden: 

 • Pagina's van het paspoort met persoonlijke gegevens en geldigheid van het document.
 • Als u of de persoon voor wie u de aanvraag indient niet ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente: documenten die 5 jaar (of korter in uitzonderingsgevallen) achter elkaar wonen in Nederland laten zien. Denk dan bijvoorbeeld aan: huurcontract, bankafschriften op naam van, rekeningen van huur, hypotheek, elektriciteit en water.

Afhankelijk van de reden van uw verblijf in Nederland zijn aanvullende documenten nodig, zoals:

 • Zelfstandig ondernemer: uittreksel Kamer van Koophandel en definitieve belastingaangiften. Of jaarrekeningen van 2015 of eerder die officieel opgesteld zijn door een accountant.
 • Grensarbeider in een ander EU-land: documenten die laten zien dat u in een andere EU-lidstaat werkt, in Nederland woont en minimaal één maal per week naar Nederland reist.
 • U werkt niet en hebt voldoende middelen van bestaan (ook als u student bent): documenten die voldoende middelen van bestaan over de laatste 5 jaar laten zien. Denk bijvoorbeeld aan:
  • overzichten van uw spaartegoed, pensioen, aandelenportfolio, erfenis, alimentatie of huuropbrengsten uit onroerend goed. Let op: een creditcard is geen bewijs van voldoende middelen. Of,
  • financiële gegevens van de persoon die u onderhoudt of inkomensgegevens van uw (huwelijks)partner. Let op: een creditcard is geen bewijs van voldoende middelen.

In de online aanvraag staat per situatie uitgelegd welke documenten u moet uploaden. 

Documenten uit het Verenigd Koninkrijk 

 • U hoeft geen documenten te laten legaliseren die zijn geschreven door ambtenaren van de ambassade of het consulaat. U kunt deze documenten dus direct gebruiken in het Koninkrijk der Nederlanden.
 • Vanaf 1 januari 2021 moeten alle andere documenten uit het VK met een apostille gelegaliseerd worden. Dit geldt voor:
  • documenten die op of ná 1 januari 2021 zijn afgegeven; en
  • documenten die vóór 1 januari 2021 zijn afgegeven en na die datum door de IND zijn ontvangen.

Een apostille is een soort stempel of sticker voor op uw document. Uw document is door legalisatie met de apostille klaar voor gebruik in Nederland. Voor het legaliseren van uw document kunt u terecht bij de Britse autoriteiten. Op nederlandwereldwijd.nl leest u informatie over legaliseren van documenten uit het VK.

Officiële buitenlandse documenten

Alle officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Meer informatie over legaliseren van buitenlandse documenten staat op nederlandwereldwijd.nl. U kunt ook bellen naar het algemeen informatienummer van de Rijksoverheid op 1400.

Kosten

Deze aanvraag kost ​​€ 69.

Kinderen jonger dan 18 jaar betalen ​​€ 37.


1. Indienen aanvraag en betalen

Klik op de online aanvraagknop bovenaan de pagina om een aanvraag voor een verblijfsdocument te doen. U betaalt direct de kosten voor de online aanvraag. U ontvangt meteen via e-mail een bericht. Dit is een bewijs van uw online aanvraag.

Doet u de schriftelijke aanvraag? U vindt het aanvraagformulier onderaan deze pagina. U stuurt het formulier en de documenten die nodig zijn per post naar de IND. Komt uw aanvraag binnen dan krijgt u een brief van de IND. In deze brief staat hoe u moet betalen voor de aanvraag.

2. Ontvangst en controle aanvraag

Als de IND uw aanvraag heeft ontvangen krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarin staat op welke datum de IND uw aanvraag heeft ontvangen. Ook staat in de ontvangstbevestiging binnen welke periode de IND een beslissing neemt. Dit heet de beslistermijn.  

Hebt u de ontvangstbevestiging gekregen? Maak dan zo snel mogelijk online een afspraak voor afname van uw biometrische gegevens. Zonder biometrische gegevens kan de IND uw verblijfsdocument niet maken.

De IND controleert daarna of de aanvraag compleet is. Mist de IND nodige documenten of informatie? Of zijn documenten niet juist? Dan stuurt de IND een herstel verzuimbrief. In deze brief staat wat u nog moet opsturen naar de IND. Doe dit vóór de genoemde datum. U kunt de nodige documenten ook uploaden via de knop Aanvragen op de startpagina van de website van de IND.

Mijn IND en Berichtenbox

Volg uw aanvraag in Mijn IND. Hebt u zich ook aangemeld bij de Berichtenbox om post van de IND digitaal te ontvangen? En hebt u uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u via de Berichtenbox een e-mail als u nieuwe post van de IND heeft.

3. Beslissing

​De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoet.  Voorwaarden zijn regels die gelden.

Volgens de wet is de beslistermijn voor deze aanvraag 90 dagen. Dit is de tijd waarin de IND moet beslissen op uw aanvraag.  

Negatieve beslissing

Als u niet voldoet aan de voorwaarden, krijgt u geen verblijfsdocument voor duurzaam verblijf. Deze beslissing staat in het besluit. U kunt tegen dit besluit bezwaar maken.

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een verblijfsdocument voor duurzaam verblijf? Dan kijkt de IND automatisch of u wel voldoet aan de voorwaarden voor een verblijfsdocument voor bepaalde tijd. U hoeft hiervoor geen aparte aanvraag te doen.

Positieve beslissing

Als u aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u een verblijfsdocument voor duurzaam verblijf. De IND stuurt u een brief. Daarna bezorgt een koerier het verblijfsdocument thuis.

Mijn IND en Berichtenbox

Volg uw aanvraag in Mijn IND. Hebt u zich ook aangemeld bij de Berichtenbox om post van de IND digitaal te ontvangen? En hebt u uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u via de Berichtenbox een e-mail als u nieuwe post van de IND heeft.

Aanvraagformulieren

Aanvraag Permanent residence document Withdrawal Agreement6040

Gebruik dit formulier voor de aanvraag Permanent residence document Withdrawal Agreement voor onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun familieleden.

Hoe stuurt u documenten:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's mee.
 • U bewaart zelf de originele documenten.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost ​​€ 69.

Kinderen jonger dan 18 jaar betalen ​​€ 37.

Online aanvraag  Download  

Na uw aanvraag

Ophalen verblijfsdocument

De IND probeert binnen 2 weken na de positieve beslissing uw verblijfsdocument klaar te hebben. U haalt uw verblijfsdocument op afspraak op bij het IND-loket.

Geldigheid verblijfsdocument

​Met het verblijfsdocument laat u zien dat u permanent in Nederland mag wonen (duurzaam verblijf). Het verblijfsdocument is geldig voor 10 jaar. Het laat zien dat u woonrecht hebt voor een niet-tijdelijk doel. U bent niet verplicht om in te burgeren.

Na 10 jaar moet u het verblijfsdocument vernieuwen.

Lees informatie over verblijf in het buitenland zonder uw woonrecht in Nederland te verliezen.

Werken

Op de achterkant van uw verblijfsdocument staat of u mag werken. U mag met dit verblijfsdocument vrij werken in Nederland. Uw werkgever hoeft geen TWV voor u te hebben. Op uw verblijfsdocument staat 'Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist'.

Rechten bijna gelijk aan Nederlander

Met een verblijfsdocument voor onbepaalde tijd hebt u bijna dezelfde rechten als iemand met de Nederlandse nationaliteit. De grote verschillen zijn dat u niet mag stemmen bij nationale verkiezingen en niet mag werken in bepaalde bijzondere (overheid)sectoren, bijvoorbeeld de politie of het leger. Daarvoor moet u eerst de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsdocument

Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen.

Vernieuwen verblijfsdocument onbepaalde tijd of duurzaam verblijf

Verloopt uw verblijfsdocument voor onbepaalde tijd of duurzaam verblijf? Dan kunt u vernieuwing aanvragen.

Nederlander worden

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad, kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Dan gelden dezelfde regels als voor EU/EER-burgers.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.