In Nederland studeren met verblijfsvergunning studie ander EU-land (richtlijn (EU) 2016/801)

Laatste update: 15 november 2022

​Heeft een student een verblijfsvergunning om te studeren in een ander EU-land? Dan kan de student een deel van zijn studie in Nederland doen, maximaal 360 dagen. Dit heet intra EU-mobiliteit. U leest op deze pagina de voorwaarden. En wat u moet doorgeven aan de IND.

Voor wie is intra EU-mobiliteit studie?

Intra EU-mobiliteit met studeren als verblijfsdoel geeft studenten de mogelijkheid om in meerdere landen van de Europese Unie (EU) te studeren. Dit staat in richtlijn (EU) 2016/801. Het gaat om studenten die een andere nationaliteit hebben dan van een land van de EU, EER of Zwitserland. Lees welke landen bij de EU en EER horen. De informatie op deze pagina geldt voor:

 • Studenten die gebruik maken van intra EU-mobiliteit om in Nederland te komen studeren.
 • Nederlandse onderwijsinstellingen waar de student in Nederland gaat studeren.

Denemarken en Ierland doen niet mee met richtlijn (EU) 2016/801.

Geen Nederlandse verblijfsvergunning nodig

Voor de intra EU-mobiliteit heeft de student geen Nederlandse verblijfsvergunning nodig. Zijn of haar geldige verblijfsvergunning om te studeren in het andere EU-land geldt ook in Nederland. Wel moet de student of de Nederlandse onderwijsinstelling aan de IND doorgeven dat het gaat om intra EU-mobiliteit. Dit heet kennisgeving. Gebruik hiervoor het kennisgevingsformulier op deze pagina.

Voorwaarden intra EU-mobiliteit studie

Voor intra EU-mobiliteit studie gelden deze voorwaarden:

 • De student heeft een geldige verblijfsvergunning voor studie in een ander EU-land.
 • De student komt studeren via een onderwijsprogramma waarin staat dat de student in meerdere landen studeert (mobiliteitsmaatregelen). Of de student komt op basis van een overeenkomst tussen 2 of meer scholen voor hoger onderwijs.
 • De student volgt een deel van de studie in Nederland. De Nederlandse onderwijsinstelling is door de IND erkend als referent. Wilt u weten of een onderwijsinstelling erkend is als referent? Bekijk dan het openbaar register erkende referenten.
 • De student blijft maximaal 360 dagen voor studie in Nederland. De verblijfsvergunning van het andere EU-land is deze hele periode geldig.
 • De student heeft voldoende geld. Lees meer over de inkomenseis voor studenten.
 • Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de student in Nederland wil wonen voor een ander doel dan studie.
 • De student gaat geen werk doen dat verboden is volgens de Wet arbeid vreemdelingen.
 • De student is geen gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid.

Documenten die u nodig hebt

U laat met documenten zien dat u voldoet aan de voorwaarden voor intra EU-mobiliteit studie.

Documenten die u altijd nodig hebt

Stuur altijd deze documenten mee met het formulier kennisgeving:

 • Kopie van de pagina waarop de persoonsgegevens en de geldigheidsduur van het paspoort van de student staan. Kopieer ook de pagina's met reisstempels.
 • Kopie van de voorkant en achterkant van de verblijfsvergunning voor studie van het andere land.
 • Door de student ingevulde en ondertekende bijlage 'Antecedentenverklaring'.

Extra document als een erkende onderwijsinstelling de kennisgeving doet

Geeft de onderwijsinstelling de intra EU-mobiliteit studie door aan de IND? Dan stuurt de onderwijsinstelling ook dit document mee met het formulier kennisgeving:

 • Door de student ingevulde en ondertekende bijlage 'Machtiging onderzoeksinstelling inkomende mobiliteit studie'. Deze bijlage zit bij het formulier voor de kennisgeving.

Extra documenten als de student de kennisgeving zelf doet

Geeft de student zelf de intra EU-mobiliteit studie door aan de IND? Dan stuurt de student ook deze documenten mee met het formulier kennisgeving:

 • De (voorlopige) inschrijving bij de onderwijsinstelling in Nederland.
 • Document dat het gaat om intra EU-mobiliteit van maximaal 360 dagen. En dat uw verblijf in Nederland valt binnen de geldigheid van uw verblijfsvergunning om te studeren van het andere land.
 • Document dat laat zien dat uw studie valt onder een onderwijsprogramma met mobiliteitsmaatregelen. Of het document van de overeenkomst tussen twee of meer scholen voor hoger onderwijs.
 • Documenten die laten zien dat u voldoende geld hebt. Bekijk met welke documenten u aantoont dat u voldoende geld hebt.
 • Bewijs van verzekering tegen ziektekosten (polis of verzekeringspas).

Legalisatie en vertaling van documenten

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Lees meer over het legaliseren en vertalen van buitenlandse documenten.

Schriftelijke formulieren voor kennisgeving

De student heeft geen verblijfsvergunning nodig voor Nederland. Wel moet de student of de onderwijsinstelling in Nederland aan de IND doorgeven dat het gaat om intra EU-mobiliteit. Dit doet u met een kennisgeving. Dit kan alleen schriftelijk.

Formulier kennisgeving door onderwijsinstelling

Formulier kennisgeving door student 

Zo werkt de schriftelijke kennisgeving

 1. Print het formulier.
 2. Vul het formulier in.
 3. Doe het formulier en de documenten die u nodig hebt in 1 envelop. Stuur nooit originele documenten naar de IND. Maak kopieën die goed te lezen zijn.
 4. Stuur de aanvraag naar de IND. Het adres staat in het formulier.

Kosten kennisgeving

De kennisgeving intra EU-mobiliteit studie is gratis.

Beslissing

U krijgt van de IND een beslissing of verblijf op grond van intra EU-mobiliteit wordt toegestaan. Als de IND de intra EU-mobiliteit niet toestaat, moet de IND dit binnen 30 dagen aangeven. Heeft u binnen die termijn niets gehoord? Dan kunt u ervan uitgaan dat de intra EU-mobiliteit van de student in Nederland is toegestaan.

Bezwaar maken tegen tegen beslissing

Heeft de IND bezwaar gemaakt tegen het verblijf van de student? U kunt hiertegen binnen 4 weken bezwaar maken. In de brief met het bezwaar staat hoe dit moet. Lees meer over bezwaar maken en in beroep gaan tegen een beslissing van de IND.

Sticker verblijfsaantekening

De student kan in Nederland bij de IND een sticker verblijfsaantekening aanvragen. Dit is niet verplicht. De verblijfsaantekening wordt in het paspoort geplakt. Maak online een afspraak om een verblijfsaantekening aan te vragen.

Geldigheidsduur intra EU-mobiliteit

De student kan maximaal 360 dagen studeren in Nederland. De verblijfsvergunning voor studie in het andere EU-land moet de hele periode geldig zijn.

Werken in Nederland tijdens intra EU-mobiliteit studie

Tijdens de intra EU-mobiliteit studie mag de student werken. Maar hiervoor gelden deze regels:

 • De student mag in loondienst werken als de werkgever een tewerkstellingsvergunning (TWV) voor de student heeft. De student mag met de TWV:
  • maximaal 16 uur per week werken; óf
  • voltijd werken in de zomermaanden juni, juli en augustus.
 • De student mag ook werken als ondernemer. De student moet wel blijven voldoen aan de voorwaarden voor intra EU-mobiliteit studie.

Wettelijke plichten

Als student via intra-EU mobiliteit hebt u een aantal plichten. 

Inschrijving bij de gemeente

Komt u naar Nederland als student? En blijft u langer dan 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar u gaat wonen. Blijft u korter dan 4 maanden? En hebt u een Burgerservicenummer (BSN) nodig? Dan laat u zich registreren als niet-ingezetene. Dit doet u ook bij de gemeente.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist. Informeer altijd vooraf bij uw gemeente welke (gelegaliseerde en vertaalde) documenten/akten u nog meer mee moet nemen.

Zorgverzekering

Iedereen die in Nederland woont, moet een zorgverzekering hebben. Uw situatie bepaalt het type verzekering.

Stoppen verblijfsrecht

Voldoet de student niet langer aan de voorwaarden van intra EU-mobiliteit om te kunnen studeren? Dan krijgt de student of de onderwijsinstelling een brief van de IND. In de brief staat dat het verblijfsrecht is gestopt. De student moet meteen vertrekken naar het andere EU-land. Gebeurt dit niet? Dan kan de IND een terugkeerbesluit geven. Lees meer over een terugkeerbesluit.

Your Europe