Grensarbeider Brexit

Laatste update: 28 juli 2022

U wilt een document Grensarbeider aanvragen en u valt onder het terugtrekkingsakkoord Brexit. Als Britse grensarbeider hebt u dit document nodig om in Nederland te kunnen blijven werken. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe u het document Grensarbeider aanvraagt.

Voorwaarden

 • U voldoet aan de algemene voorwaarden die voor iedereen gelden.
 • U bent VK-onderdaan en woont legaal in een ander EU-land dan Nederland of in het VK.
 • U werkte al voor 1 januari 2021 als grensarbeider en u werkt nog steeds als grensarbeider in Nederland. Een van deze situaties geldt voor u:
  • U bent werknemer met een contract bij een werkgever. Uw werkgever zit in Nederland. 
  • U bent zelfstandige en uw bedrijf is ingeschreven in Nederland. 
 • U voert reële en daadwerkelijke arbeid uit als werknemer of zelfstandige. Dat is in ieder geval zo in een van deze situaties:
  • De hoogte van uw inkomen is minimaal 50% van een bijstandsuitkering. Lees op de website van de Rijksoverheid hoe hoog de bijstandsuitkeringen in Nederland zijn . 
  • U werkt minimaal 40% van de hele werkweek. 
 • U bent geen gevaar voor de openbare orde.

Bent u grensarbeider en verleent u als gedetacheerde tijdelijk diensten in Nederland? Dan valt u niet onder de regels van het terugtrekkingsakkoord. 

Grensarbeider en werkloos

U werkte als grensarbeider in Nederland, maar nu bent u werkloos. In de volgende situaties blijft u grensarbeider volgens het terugtrekkingsakkoord:

 • U bent door ziekte of een ongeluk tijdelijk arbeidsongeschikt.
 • U hebt meer dan 1 jaar gewerkt en bent nu buiten uw schuld werkloos. En u bent bij de Nederlandse overheid ingeschreven als iemand die werk zoekt.
 • U hebt minder dan 1 jaar gewerkt en bent nu buiten uw schuld werkloos. En u bent bij de Nederlandse overheid ingeschreven als iemand die werk zoekt. U blijft een grensarbeider voor de IND voor minimaal 6 maanden. 
 • U hebt gewerkt en bent nu door uw eigen keuze werkloos. U blijft een grensarbeider voor de IND voor maximaal 6 maanden. Deze periode start op de eerste dag dat u werkloos bent.
 • U start met een beroepsopleiding nadat u werkloos bent geworden. Bent u door uw eigen keuze werkloos geworden? Dan ziet de IND u alleen als grensarbeider als uw studie te maken heeft met uw laatste baan. 
   

 

Procedure en kosten

De aanvraagprocedure van het document Grensarbeider bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen

Aanvraagformulieren

U kunt deze aanvraag online doen. U hebt wel een Burgerservicenummer (BSN) nodig.

Online aanvraagformulier voor grensarbeiders WA (Brexit)

Schriftelijke formulieren

Download het formulier als u de aanvraag liever met de hand invult en per post verstuurt.

Het document Grensarbeider

Wat u nog meer moet weten over het document Grensarbeider:

Alles uitklappen Alles inklappen