Nederlander worden door optie

Laatste check: 05-10-2021
Met een aanvraag voor optie kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Niet iedereen kan optie aanvragen. Op deze pagina leest u wie optie kan aanvragen. En hoe u optie aanvraagt. 

Inhoud

Voor wie is de pagina optie

U wilt de Nederlandse nationaliteit aanvragen via een verzoek om optie. Een van deze situaties geldt voor u:

 1. U woont in Nederland met een verblijfsvergunning.
 2. U woont in Nederland als burger van de Unie. Een burger van de Unie is iemand die de nationaliteit heeft van een land dat hoort bij de EU, EER of Zwitserland. U hebt geen verblijfsvergunning nodig. Is het land van uw nationaliteit pas lid geworden van de EU toen u al in Nederland woonde? Dan moet u wel een verblijfsvergunning hebben gehad in de jaren dat uw land nog geen lid was van de EU.
 3. U woont in het buitenland. Of u woont in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden met een verblijfsvergunning. Het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. En 3 bijzondere gemeenten: Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Nederlander worden buiten Nederland gaat iets anders dan in Nederland. Lees meer over Nederlander worden in het buitenland of Caribisch deel van het Koninkrijk.

Nederlander worden heeft voordelen en nadelen

Nederlander worden doet u niet zomaar. Het is een belangrijke beslissing. U moet goed nadenken wat het voor u betekent om Nederlander te worden. Want Nederlander worden heeft voordelen en nadelen. Lees meer over Nederlander worden: wat zijn de voordelen en nadelen.

Wie kan optie aanvragen?

Niet iedereen die Nederlander wil worden kan optie aanvragen. U kunt alleen optie aanvragen als uw situatie in deze lijst staat:

Als u bent geboren in het Koninkrijk der Nederlanden

 • U bent meerderjarig. Meerderjarig betekent dat u 18 jaar of ouder bent. Of vanaf de leeftijd dat u bent getrouwd. U bent geboren in het Koninkrijk der Nederlanden. En u woont in het Koninkrijk sinds uw geboorte. U hebt op het moment van de aanvraag voor optie een geldige verblijfsvergunning.
 • U bent geboren in het Koninkrijk der Nederlanden. U bent vanaf uw geboorte staatloos. Dit betekent dat u geen nationaliteit hebt. U woont minimaal 3 jaar achter elkaar met een geldige verblijfsvergunning in het Koninkrijk.

Als u minderjarig bent

U bent minderjarig als u jonger bent dan 18 jaar. Let op! Bent u jonger dan 18 jaar, maar getrouwd? Dan bent u niet meer minderjarig.

 • U bent erkend door een Nederlandse man. U bent minimaal 3 jaar onafgebroken verzorgd en opgevoed door deze Nederlander. Deze periode van minimaal 3 jaar moet lopen tot de dag waarop u optie aanvraagt. U bent nog geen Nederlander door geboorte of erkenning. Lees wanneer u Nederlander door geboorte of erkenning bent. Of omdat een rechter heeft vastgesteld dat deze Nederlander uw vader is.
 • Vanaf uw geboorte staat u onder het gezamenlijk gezag van een niet-Nederlandse ouder en een Nederlandse ouder. Het gezamenlijk gezag is door de wet bepaalt (van rechtswege) of een rechter in Nederland heeft dit bepaald. U bent sinds het instellen van dat gezag minimaal 3 jaar onafgebroken verzorgd en opgevoed door deze Nederlander. En u woont niet in het land waarvan u de nationaliteit hebt.

Als u meerderjarig bent

U bent meerderjarig als u 18 jaar of ouder bent. Of vanaf de dag dat u bent getrouwd als u voor uw 18de verjaardag bent getrouwd.

 • U woont vanaf de dag waarop u 4 jaar oud werd in het Koninkrijk der Nederlanden. U hebt altijd een geldige verblijfsvergunning gehad. En u hebt nog steeds een geldige verblijfsvergunning.
 • U bent oud-Nederlander. En u woont al minimaal 1 jaar in het Koninkrijk der Nederlanden met een geldige verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of een verblijfsvergunning bepaalde tijd met een niet-tijdelijke verblijfsdoel. Lees over tijdelijke en niet-tijdelijke verblijfsdoelen. Is uw Nederlandse nationaliteit ooit ingetrokken, omdat u geen afstand deed van uw andere nationaliteit terwijl dit wel moest? Dan kunt u geen optie aanvragen.
 • U bent minimaal 3 jaar getrouwd met een Nederlander. Of u hebt minimaal 3 jaar een geregistreerd partnerschap met een Nederlander. Uw huwelijk of geregistreerd partnerschap is onafgebroken met dezelfde Nederlander. En u woont direct voor de bevestiging van de verkrijging van het Nederlanderschap minimaal 15 jaar onafgebroken met een geldige verblijfsvergunning in het Koninkrijk der Nederlanden.
 • U bent 65 jaar of ouder. En u woont direct voor de bevestiging van de verkrijging van het Nederlanderschap minimaal 15 jaar onafgebroken in het Koninkrijk der Nederlanden met een geldige verblijfsvergunning.

Als u vóór 1 januari 1985 bent geboren, geadopteerd of getrouwd

 • U bent vóór 1 januari 1985 geboren uit een Nederlandse moeder. Uw vader had op het moment van uw geboorte niet de Nederlandse nationaliteit.

Let op: Bent u het kind (geworden) van een persoon die op deze manier Nederlander is geworden of Nederlander had kunnen worden? Dan kunt u misschien ook via optie Nederlander worden. Met kind (geworden) bedoelen we door geboorte, erkenning, adoptie of gerechtelijke vaststelling. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.

 • U bent vóór 1 januari 1985 geadopteerd door een vrouw die op dat moment de Nederlandse nationaliteit had. U was op dat moment minderjarig. De adoptie is uitgesproken door een rechtbank in het Koninkrijk der Nederlanden.

Let op: Bent u het kind (geworden) van een persoon die op deze manier Nederlander is geworden of Nederlander had kunnen worden? Dan kunt u misschien ook via optie Nederlander worden. Met kind (geworden) bedoelen we door geboorte, erkenning, adoptie of gerechtelijke vaststelling. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.

 • U bent vóór 1 januari 1985 getrouwd met een niet-Nederlandse man en hebt daardoor de Nederlandse nationaliteit verloren. U bent sinds kort gescheiden of weduwe. Binnen 1 jaar na de ontbinding van het huwelijk legt u een optieverklaring af. In dit geval geldt niet de voorwaarde dat u moeten wonen in het Koninkrijk der Nederlanden.

Mijn situatie is anders

Staat uw situatie er niet tussen? Dan kunt u geen optie aanvragen. U kunt misschien wel via naturalisatie Nederlander worden. Bekijk of u Nederlander kunt worden door naturalisatie.

Voorwaarden optie

Voor de aanvraag voor optie gelden deze voorwaarden:

Voorwaarden optie kinderen

Uw minderjarig kind kan samen met u de Nederlandse nationaliteit aanvragen. U vult dit dan in op de optieverklaring. Uw kind moet op het moment van de aanvraag in Nederland wonen met een geldige verblijfsvergunning. Kinderen van 16 en 17 jaar moeten aanwezig zijn bij de aanvraag. Zij moeten dan vertellen dat ze het eens zijn met de aanvraag.

Na-naturalisatie van een kind

Is uw kind geboren tijdens uw procedure? Met procedure bedoelen we de periode tussen het doen van de aanvraag en de beslissing dat u de Nederlandse nationaliteit krijgt. Dan kunt u na-naturalisatie aanvragen voor uw kind. Uw kind moet dan in Nederland wonen met een geldige verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel. Doet u de aanvraag voor uw kind binnen 1 jaar nadat u de Nederlandse nationaliteit hebt gekregen? Dan is de aanvraag voor na-naturalisatie van uw kind gratis.

Documenten die u nodig hebt

U laat met documenten zien dat u voldoet aan de voorwaarden voor optie. 

Documenten die u altijd nodig hebt

Voor de aanvraag optie hebt u deze documenten altijd nodig:

 • Geldig paspoort of ander reisdocument. 
 • Geboorteakte uit uw land van herkomst.
 • Geldige verblijfsvergunning of ander bewijs van rechtmatig verblijf.

Ik heb geen paspoort of geboorteakte

Een paspoort en geboorteakte vraagt u aan bij de overheid van uw land. Kunt u dit niet? Of lukt het u niet om een paspoort of geboorteakte te krijgen? Dan kunt u misschien een beroep doen op bewijsnood. Lees meer over bewijsnood.

Documenten die u nodig hebt per situatie

Er kunnen nog andere documenten nodig zijn. Dit hangt af van uw situatie. Uw gemeente kan u hier meer over vertellen.

Legalisatie en vertaling van officiële buitenlandse documenten

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Lees meer over het legaliseren en vertalen van buitenlandse documenten. Hebt u buitenlandse akten al eerder gebruikt in Nederland? En zijn deze ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan hoeft u de documenten niet opnieuw op te vragen in het buitenland.

Optie aanvragen bij gemeente

U vraagt optie aan bij de gemeente waar u woont. Een medewerker van de gemeente bespreekt alle voorwaarden met u. En controleert of u alle documenten hebt. Ontbreekt er iets? Of moet u eerst nog iets uitzoeken? Dan maakt de gemeente een nieuwe afspraak met u.

U vult samen met de medewerker van de gemeente het aanvraagformulier in. Ook vult u de volgende formulieren in:

 • Verklaring dat u de verklaring van verbondenheid zult afleggen. Met de verklaring van verbondenheid verklaart u dat u weet dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden ook voor u gelden.
 • Als u afstand moet doen van de nationaliteit die u nu hebt: een verklaring dat u afstand zult doen als u Nederlander bent geworden.
 • Als u vraagt om een vrijstelling van afstand doen van de nationaliteit die u nu hebt: een verklaring dat u geen afstand wilt doen en waarom u vrijstelling wilt.

Hebt u kinderen jonger dan 18 jaar? En wilt u voor hen ook optie aanvragen? Vertel dit dan bij de afspraak. Uw kinderen worden dan toegevoegd aan de aanvraag. Kinderen van 12 jaar en ouder moet u meenemen als u de aanvraag doet. Uw kind vertelt aan de gemeente wat hij of zij vindt van de aanvraag. Is uw kind 16 of 17 jaar oud? Dan moet uw kind zelf bij de gemeente zeggen of hij of zij ook Nederlander wil worden.

Naam vaststellen of veranderen

Het kan zijn dat uw naam moet worden vastgesteld. Dit betekent dat bepaald wordt wat uw achternaam en voornaam is. Het vaststellen van uw naam is verplicht als u geen achternaam of voornaam hebt. Bijvoorbeeld, als u één naam hebt. Of meerdere namen zonder scheiding tussen achternaam en voornamen.

Kosten aanvraag optie

U betaalt kosten (leges) voor de aanvraag voor optie. U betaalt bij de gemeente als u de aanvraag doet. 

Beslissing op uw aanvraag

De gemeente beoordeelt uw aanvraag voor optie. De gemeente heeft 13 weken de tijd om te beslissen op uw aanvraag. Die periode heet de beslistermijn. Deze termijn staat in de wet.

Positieve of negatieve beslissing

Als de gemeente uw aanvraag heeft beoordeeld, krijgt u de beslissing. De beslissing is positief of negatief. 

 • Positieve beslissing: de gemeente keurt uw aanvraag om optie goed. Maar u bent dan nog niet direct Nederlander. Lees wat u nog moet doen om Nederlander te worden
 • Negatieve beslissing: U krijgt niet de Nederlandse nationaliteit. In de beslissing staat waarom niet.

Bezwaar maken tegen de beslissing

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing. In de brief met de beslissing van de gemeente staat hoe u dit doet.

Als de gemeente te laat beslist

Is de beslistermijn voorbij? En hebt u nog geen beslissing op uw aanvraag? Dan is de gemeente te laat met beslissen. Lees wat u kunt doen als de gemeente te laat is met beslissen.

Wetten en regels

Zie ook

Verantwoordelijk

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Vragen?