• Home
 • Grensarbeiders na Brexit

Grensarbeiders na Brexit

U bent VK-onderdaan en woont buiten Nederland. U werkt in loondienst of als zelfstandige in Nederland. De IND ziet u als grensarbeider. In een aantal gevallen valt u als grensarbeider onder het terugtrekkingsakkoord (Brexit). Vraag een document Grensarbeider aan om vanaf 1 januari 2021 als grensarbeider te kunnen blijven werken. 

Inhoudsopgave

 1. In Nederland blijven werken als Britse grensarbeider na 01-01-2021: vraag een document aan
 2. U start vanaf 1 januari 2021 als grensarbeider in Nederland

1. In Nederland blijven werken als Britse grensarbeider na 01-01-2021: vraag een document aan

Werkt u nu als grensarbeider in Nederland en valt u onder de regels van het terugtrekkingsakkoord? Dan hebt u het recht om vanaf 1 januari 2021 als grensarbeider in Nederland te blijven werken. U hebt een document Grensarbeider nodig om dat recht te laten zien. En u reist Nederland er probleemloos mee in en uit. U vraagt het document hieronder online aan. De aanvraag is op dit moment gratis. Het document Grensarbeider is 5 jaar geldig. 

Let op! Hebt u als VK-onderdaan familieleden die ook een document Grensarbeider Brexit willen hebben? Het is nu nog onduidelijk in welke situatie familieleden recht hebben op het document. Wij werken de informatie op deze pagina bij als er duidelijkheid is.

Online aanvraag

Gebruik de aanvraagknop hieronder om de online aanvraag te starten.

Belangrijke tips bij het doen van een online aanvraag

 • Doe op tijd een aanvraag: vóór 31 december 2020.
 • Stel uw aanvraag niet uit: alleen zo kan de IND op tijd beslissen op uw aanvraag en die van uw landgenoten.
 • Bel de Brexitlijn als u hulp nodig hebt bij het doen van een aanvraag: 088 04 30410.
 • Ook in de coronacrisis blijft de IND uw aanvraag beoordelen en beslissen.
 • Zoekt u naar Verenigd Koninkrijk in het keuzemenu van het online aanvraagformulier? Kies voor Groot-Brittannië. 
 • Het keuzemenu geboorteland in het online aanvraagformulier gaat uit van de landnaam bij uw geboorte. Dit is internationaal afgesproken.
 • Vul uw postadres in Nederland in voor bezorging aan huis van uw document. Dit kan het adres zijn waar u tijdelijk woont of uw werkadres. Het adres van familie of vrienden kan ook.

Online aanvraag

Schriftelijke aanvraag document grensarbeider Brexit

U kunt het document Grensarbeider volgens het terugtrekkingsakkoord ook schriftelijk aanvragen. Gebruik hiervoor onderdeel 4 Document 'Grensarbeider' in  ons schriftelijke aanvraagformulier. In het formulier staat welke bewijzen u samen met het formulier moet opsturen.

Voorwaarden

De voorwaarden die gelden gaan uit van de regels voor vrij verkeer van personen in de EU.

 • U woont volgens de geldende regels in het VK of in een ander EU-land dan Nederland.
 • U werkt vóór 1 januari 2021 als grensarbeider in Nederland.
 • U voert nu reële en daadwerkelijke arbeid als werknemer of zelfstandige uit. Dat is werk voor minimaal 40% van de hele werktijd die standaard geldt voor een beroep. Of het inkomen uit werk is minimaal 50% van de bijstandsnorm. Dit is de hoogte van de uitkering bij een aanvraag voor bijstand in Nederland. 
 • U hebt reële en daadwerkelijke arbeid als werknemer of zelfstandig uitgevoerd. Nu bent u werkloos. In de volgende situaties blijft u grensarbeider voor de IND:
   • U bent door ziekte of een ongeluk tijdelijk arbeidsongeschikt.
   • U hebt meer dan 1 jaar gewerkt en bent nu buiten uw schuld werkloos. En u bent bij de Nederlandse overheid ingeschreven als iemand die werk zoekt.
   • U hebt minder dan 1 jaar gewerkt en bent nu buiten uw schuld werkloos. En u bent bij de Nederlandse overheid ingeschreven als iemand die werk zoekt. U blijft een grensarbeider voor de IND voor minimaal 6 maanden. 
   • U hebt gewerkt en bent nu door uw eigen keuze werkloos. U blijft een grensarbeider voor de IND voor maximaal 6 maanden. Deze periode start op de eerste dag dat u werkloos bent.
   • U start met een beroepsopleiding nadat u werkloos bent geworden. Bent u door uw eigen keuze werkloos geworden? Dan ziet de IND u alleen als grensarbeider als uw studie te maken heeft met uw laatste baan. 
 • U vormt geen gevaar voor de openbare orde. Openbare orde is de rust en orde op straat en in openbare ruimtes en gebouwen. 

Lees meer informatie over grensarbeiders en het terugtrekkingsakkoord op onze Q&A (alleen Engels).

Wat u nodig hebt om een online aanvraag te doen

Controleer eerst of u alles hebt wat hieronder staat. Doe dan pas een online aanvraag.

 1. Burgerservicenummer (BSN, website Rijksoverheid opent in een ander venster). Alleen hiermee mag u werken in Nederland.  U krijgt een BSN als u zich inschrijft in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI, website Rijksoverheid opent in een ander venster) bij een gemeentehuis met een RNI-loket bij u in de buurt.
 2. Scans van documenten die u moet uploaden. Ga hieronder naar Documenten online aanvraag voor meer informatie.

Documenten online aanvraag

In de online aanvraag staat ook welke documenten u moet uploaden.

 • Pagina's van uw paspoort met persoonlijke gegevens en geldigheid van het document.
 • Arbeid in loondienst/werknemer: 
   • arbeidsovereenkomst. Of werkgeversverklaring die uw werkgever heeft ingevuld en waarop de handtekening van uw werkgever staat.
 • Zelfstandig ondernemer:
   • inschrijving in het handelsregister én de laatste (voorlopige) aanslag en aangifte inkomstenbelasting van de Belastingdienst. 
   • Of, als u nog geen belastingpapieren hebt: balans, winst- en verliesrekening, jaarrekeningen of maandelijkse opgaven van bedrijfsresultaten. Of een verklaring van een accountant of financieel adviseur.

Documenten uit het Verenigd Koninkrijk 

 • U hoeft geen documenten te laten legaliseren die zijn geschreven door ambtenaren van de ambassade of het consulaat. Dit geldt tijdens en na de overgangsperiode. U kunt deze documenten dus direct gebruiken in het Koninkrijk der Nederlanden.
 • Vanaf 1 januari 2021 moeten alle andere documenten uit het VK met een apostille gelegaliseerd worden. Een apostille is een soort stempel of sticker voor op uw document. Uw document is door legalisatie met de apostille klaar voor gebruik in Nederland. Voor het legaliseren van uw document kunt u terecht bij de Britse autoriteiten.

Meer informatie over legaliseren van documenten uit het VK staat op nederlandwereldwijd.nl

Officiële buitenlandse documenten

Alle officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Meer informatie over legaliseren van buitenlandse documenten staat op nederlandwereldwijd.nl. U kunt ook bellen naar het algemeen informatienummer van de Rijksoverheid op 1400.

Proces na uw aanvraag

Dit gebeurt er na indiening van uw aanvraag:

 1. U krijgt een brief (ontvangstbevestiging) van de IND. Hierin staat dat u een document Grensarbeider hebt aangevraagd.
 2. De IND onderzoekt of u een document kunt krijgen en neemt zo snel mogelijk een beslissing.
 3. De IND belt u of stuurt u een brief als er meer informatie nodig is. Zo is het mogelijk dat de IND vraagt om documenten die laten zien dat u in uw woonland mag wonen.
 4. U krijgt een brief van de IND met de beslissing op uw aanvraag. 
  • Positieve beslissing: in de brief staat wat u moet doen om uw document Grensarbeider te ontvangen. Hier geldt hetzelfde als voor Britten in Nederland die een verblijfsdocument aanvragen. Zo moet u een online afspraak voor biometrie (vingerafdrukken, foto en handtekening) maken. Uw biometrische gegevens zijn nodig om uw document te maken. 
  • Negatieve beslissing: in de brief staat wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing. 
 5. U krijgt een brief van de IND als uw document klaar is. Het hangt van de datum af hoe u het document krijgt. 
  • Tot en met 31 december 2020: thuisbezorging door de IPKD op een Nederlands adres. Dit kan op het adres zijn waar u tijdelijk woont. Maar bezorging op een werkadres of bij familie of vrienden kan ook. In ieder geval moet u het document in persoon ontvangen. Als grensarbeider krijgt u eerst een e-mail van de IPKD met uitleg. Of u wordt gebeld. Daarna kunt u een bezorgafspraak maken. Bezoek onze pagina over thuisbezorging door de IKPD voor meer informatie.
  • Vanaf 1 januari 2021: ophalen bij een IND-loket of expatcentrum. U maakt hiervoor eerst een online afspraak.

2. U start vanaf 1 januari 2021 als grensarbeider in Nederland

U valt niet onder de regels van het terugtrekkingsakkoord. De EU en het VK onderhandelen op dit moment over hun relatie in de toekomst na Brexit. Het hangt van deze onderhandelingen af of u vanaf 1 januari 2021 in Nederland kan starten als grensarbeider. Worden er geen afspraken gemaakt tussen de EU en het VK? Dan moet uw Nederlandse werkgever een tewerkstellingsvergunning (TWV) voor u aanvragen. Deze webpagina wordt aangevuld als er meer informatie bekend is.TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.