• Home
  • Grensarbeiders na Brexit

Grensarbeiders na Brexit

U bent VK-onderdaan en woont buiten Nederland. U werkt in loondienst of als zelfstandige in Nederland. De IND ziet u als grensarbeider. U leest hier wat Brexit voor u betekent.

U werkt vóór 1 januari 2021 als grensarbeider in Nederland

U valt onder de regels van het terugtrekkingsakkoord als u aan de voorwaarden voldoet. 

U kunt vanaf 1 januari 2021 als grensarbeider in Nederland blijven werken. Dit kan alleen als u een document Grensarbeider volgens het terugtrekkingsakkoord hebt. U moet hiervoor een online aanvraag doen. Met het document Grensarbeider laat u zien dat u het recht hebt om Nederland in en uit te reizen.

Binnenkort leest u op deze pagina welke voorwaarden gelden en hoe u een aanvraag doet. Op dit moment kunt u nog geen document Grensarbeider aanvragen.

U start vanaf 1 januari 2021 als grensarbeider in Nederland

U valt niet onder de regels van het terugtrekkingsakkoord. De EU en het VK onderhandelen na 31 januari 2020 (Brexit) over hun relatie in de toekomst. Het hangt van deze onderhandelingen af of u vanaf 1 januari 2021 in Nederland kan starten als grensarbeider. Als er geen afspraken worden gemaakt, moet uw Nederlandse werkgever een tewerkstellingsvergunning (TWV) voor u aanvragen. Deze website wordt aangevuld als er meer informatie bekend is.

Burgerservicenummer

U mag alleen in Nederland werken als u een Burgerservicenummer (BSN) hebt. Op de website van de Rijksoverheid leest u wat een BSN is. U krijgt een BSN als u zich inschrijft in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) bij een gemeentehuis met een RNI-loket bij u in de buurt.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.