• Home
 • Grensarbeiders na Brexit

Grensarbeiders na Brexit

Vraag een document Grensarbeider volgens het terugtrekkingsakkoord (Brexit) aan. U bent VK-onderdaan en woont buiten Nederland. U werkt in loondienst bij een werkgever in Nederland. Of u bent  zelfstandige en uw bedrijf is in Nederland ingeschreven. Lees over de voorwaarden en de aanvraagprocedure.


Op deze pagina

 1. In Nederland blijven werken als Britse grensarbeider vanaf 01-01-2021: vraag een document aan
 2. U start vanaf 1 januari 2021 als grensarbeider in Nederland

1. In Nederland blijven werken als Britse grensarbeider vanaf 01-01-2021: vraag een document aan

Werkte u vóór 1 januari 2021 als grensarbeider in Nederland? En valt u onder de regels van het terugtrekkingsakkoord? Dan hebt u het recht om vanaf 1 januari 2021 als grensarbeider in Nederland te blijven werken. U hebt een document Grensarbeider nodig om dat recht te laten zien. En u reist Nederland er probleemloos mee in en uit. U vraagt het document hieronder online aan. Het document Grensarbeider is 5 jaar geldig. Let op: grensarbeiders die tijdelijk in Nederland werken (gedetacheerden) vallen niet onder de regels van het terugtrekkingsakkoord. 

Online aanvraag

Gebruik de aanvraagknop hieronder om de online aanvraag te starten.

Belangrijke tips als u een online aanvraag doet

 • Hebt u geen V-nummer zoals gevraagd in het aanvraagformulier? U kunt gewoon de aanvraag doen. De IND maakt dan een V-nummer aan. Dit nummer staat in de brief (ontvangstbevestiging) die u krijgt na indiening van uw aanvraag.
 • Zoekt u naar Verenigd Koninkrijk in het keuzemenu van het online aanvraagformulier? Kies voor Groot-Brittannië. 
 • Het keuzemenu geboorteland in het online aanvraagformulier gaat uit van de landnaam bij uw geboorte. Dit is internationaal afgesproken.
 • Vul uw postadres in Nederland in voor bezorging aan huis van uw document. Dit kan het adres zijn waar u tijdelijk woont of uw werkadres. Het adres van familie of vrienden kan ook.

Online aanvraag

Kosten

Vanaf 1 oktober 2021 betaalt u voor deze aanvraag. De aanvraag kost € 69.

Schriftelijke aanvraag document grensarbeider Brexit

U kunt het document Grensarbeider volgens het terugtrekkingsakkoord ook schriftelijk aanvragen. Gebruik hiervoor onderdeel 4 Document 'Grensarbeider' in  ons schriftelijke aanvraagformulier (6030). In het formulier staat welke bewijzen u samen met het formulier moet opsturen.

Voorwaarden

De voorwaarden die gelden gaan uit van de regels voor vrij verkeer van personen in de EU.

 • U woont volgens de geldende regels in het VK of in een ander EU-land dan Nederland.
 • U werkt vóór 1 januari 2021 als grensarbeider in Nederland. Dit kan als werknemer met een werkcontract bij een werkgever (meestal) in Nederland. Of als zelfstandige en uw bedrijf is ingeschreven in Nederland. Gedetacheerden die tijdelijk werken in Nederland vallen niet onder de regels van het terugtrekkingsakkoord voor grensarbeiders.
 • U voert nu reële en daadwerkelijke arbeid als werknemer of zelfstandige uit. Dat is werk voor minimaal 40% van de hele werktijd die standaard geldt voor een beroep. Of het inkomen uit werk is minimaal 50% van de bijstandsnorm. Dit is de hoogte van de uitkering bij een aanvraag voor bijstand in Nederland. 
 • U hebt reële en daadwerkelijke arbeid als werknemer of zelfstandig uitgevoerd. Nu bent u werkloos. In de volgende situaties blijft u grensarbeider voor de IND:
  • U bent door ziekte of een ongeluk tijdelijk arbeidsongeschikt.
  • U hebt meer dan 1 jaar gewerkt en bent nu buiten uw schuld werkloos. En u bent bij de Nederlandse overheid ingeschreven als iemand die werk zoekt.
  • U hebt minder dan 1 jaar gewerkt en bent nu buiten uw schuld werkloos. En u bent bij de Nederlandse overheid ingeschreven als iemand die werk zoekt. U blijft een grensarbeider voor de IND voor minimaal 6 maanden. 
  • U hebt gewerkt en bent nu door uw eigen keuze werkloos. U blijft een grensarbeider voor de IND voor maximaal 6 maanden. Deze periode start op de eerste dag dat u werkloos bent.
  • U start met een beroepsopleiding nadat u werkloos bent geworden. Bent u door uw eigen keuze werkloos geworden? Dan ziet de IND u alleen als grensarbeider als uw studie te maken heeft met uw laatste baan. 
 • U bent geen gevaar voor de openbare orde

Lees meer informatie over grensarbeiders en het terugtrekkingsakkoord op onze Q&A (alleen Engels).

Wat u nodig hebt om een online aanvraag te doen

Controleer eerst of u alles hebt wat hieronder staat. Doe dan pas een online aanvraag.

 1. Burgerservicenummer (BSN). Alleen hiermee mag u werken in Nederland.  U krijgt een BSN als u zich inschrijft in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) bij een gemeentehuis met een RNI-loket bij u in de buurt.
 2. Scans van documenten die u moet uploaden. Ga hieronder naar Documenten online aanvraag voor meer informatie.

Documenten online aanvraag

In de online aanvraag staat ook welke documenten u moet uploaden. In elk geval:

 • pagina's van uw paspoort met persoonlijke gegevens en geldigheid van het document

Het hangt van uw situatie af wat u nog meer moet opsturen:

Arbeid in loondienst/werknemer

Documenten die laten zien dat u in loondienst werkt in Nederland, bijvoorbeeld:

 • arbeidsovereenkomst  (anders dan detachering); of
 • werkgeversverklaring die uw werkgever heeft ingevuld en waarop de handtekening van uw werkgever staat.

Zelfstandig ondernemer

Documenten die laten zien dat u als zelfstandige in Nederland werkt. En dat uw bedrijf in Nederland is ingeschreven, bijvoorbeeld:

 • inschrijving in het handelsregister; of
 • Nederlands BTW-nummer; of
 • de laatste (voorlopige) aanslag en aangifte inkomstenbelasting van de Nederlandse Belastingdienst. 

Hebt u deze documenten nog niet? Deze documenten kunt u ook opsturen: 

 •  maandelijkse opgaven van bedrijfsresultaten over de afgelopen anderhalf jaar vóór de aanvraag; of
 • verklaring of schatting (prognose) van een accountant of financieel adviseur.

Documenten uit het Verenigd Koninkrijk 

 • U hoeft geen documenten te laten legaliseren die zijn geschreven door ambtenaren van de ambassade of het consulaat. U kunt deze documenten dus direct gebruiken in het Koninkrijk der Nederlanden.
 • Vanaf 1 januari 2021 moeten alle andere documenten uit het VK met een apostille gelegaliseerd worden. Dit geldt voor:
  • documenten die op of ná 1 januari 2021 zijn afgegeven; en
  • documenten die vóór 1 januari 2021 zijn afgegeven en na die datum door de IND zijn ontvangen.

Een apostille is een soort stempel of sticker voor op uw document. Uw document is door legalisatie met de apostille klaar voor gebruik in Nederland. Voor het legaliseren van uw document kunt u terecht bij de Britse autoriteiten. 

Lees meer informatie over legaliseren van documenten uit het VK op www.nederlandwereldwijd.nl.

Officiële buitenlandse documenten

Alle officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Meer informatie over legaliseren van buitenlandse documenten staat op nederlandwereldwijd.nl. U kunt ook bellen naar het algemeen informatienummer van de Rijksoverheid op 1400.

Proces na uw aanvraag

Dit gebeurt er na indiening van uw aanvraag:

 1. U krijgt een brief (ontvangstbevestiging) van de IND. Hierin staat dat u een document Grensarbeider hebt aangevraagd.
 2. De IND onderzoekt of u een document kunt krijgen en neemt zo snel mogelijk een beslissing.
 3. De IND belt u of stuurt u een brief als er meer informatie nodig is. Zo is het mogelijk dat de IND vraagt om documenten die laten zien dat u in uw woonland mag wonen.
 4. U krijgt een brief van de IND met de beslissing op uw aanvraag. 
  • Positieve beslissing: in de brief staat wat u moet doen om uw document Grensarbeider te ontvangen. Hier geldt hetzelfde als voor Britten in Nederland die een verblijfsdocument aanvragen. Zo moet u een online afspraak voor biometrie (vingerafdrukken, foto en handtekening) maken. Uw biometrische gegevens zijn nodig om uw document te maken. 
  • Negatieve beslissing: in de brief staat wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing. 
 5. U krijgt een brief van de IND als uw document klaar is. Daarna maakt u een online afspraak om het document Grensarbeider op te halen bij het IND-loket.

2. U start vanaf 1 januari 2021 als grensarbeider in Nederland

U valt niet onder de regels van het terugtrekkingsakkoord. Eind december 2020 hebben de EU en het VK een handelsakkoord bereikt. Op Rijksoverheid.nl leest u de gevolgen van het handelsakkoord voor Britse grensarbeiders

Geldt dit niet voor u? Dan hebt u volgens nationale regels meestal een werkvergunning (tewerkstellingsvergunning of TWV) nodig om in Nederland te mogen werken. Dit hangt af van uw beroep en hoe lang u werkt. Uw werkgever vraagt een TWV aan bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Bezoek de website van werk.nl voor meer informatie over werkvergunningen en uitzonderingen.
openbare orde

​Openbare orde is de rust en orde op straat en in openbare gelegenheden. De overheid organiseert en controleert deze rust en orde in de samenleving. Iemand die een gevaar vormt voor de openbare orde is iemand die deze orde verstoort. Bijvoorbeeld als iemand een strafbaar feit pleegt. De IND controleert daarom of iemand veroordelingen op zijn naam heeft staan. En of iemand op dat moment een ernstige bedreiging vormt voor de samenleving.