• Home
  • Grensarbeiders na Brexit

Grensarbeiders na Brexit

U bent (familielid van een) VK-onderdaan en woont in het Verenigd Koninkrijk (VK). U werkt in loondienst of als zelfstandige in Nederland. De IND ziet u als grensarbeider. U leest hier wat Brexit voor u betekent.

Als u als (familielid van een) VK-onderdaan werkt in Nederland en buiten het VK en Nederland woont dan geldt voor u de algemene informatie over werken als grensarbeider in Nederland.

U valt onder het terugtrekkingsakkoord: ook na 31 december 2020 werken als grensarbeider

Bent u vóór 31 december 2020 gestart als grensarbeider in Nederland? Dan valt u onder het terugtrekkingsakkoord. U kunt na 31 december 2020 als grensarbeider blijven werken. Er verandert voor u niets.

U valt niet onder het terugtrekkingsakkoord: na 31 december 2020 starten als grensarbeider in Nederland

De EU en het VK onderhandelen na 31 januari 2020 (Brexit) over hun relatie in de toekomst. Het hangt van deze onderhandelingen af of u na 31 december 2020 in Nederland kan starten als grensarbeider. Als er geen afspraken worden gemaakt, moet uw Nederlandse werkgever een tewerkstellingsvergunning (TWV) voor u aanvragen. Deze website wordt aangevuld als er meer informatie bekend is.

Burgerservicenummer

U mag alleen in Nederland werken als u een Burgerservicenummer (BSN) hebt. U krijgt een BSN als u zich bij de gemeente inschrijft in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.