• Home
 • Eergerelateerd en huiselijk geweld

Eergerelateerd en huiselijk geweld

U bent slachtoffer van (dreigend) eergerelateerd of huiselijk geweld en u hebt geen geldige verblijfsvergunning. U kunt misschien een verblijfsvergunning krijgen als slachtoffer van eergerelateerd of huiselijk geweld.

Voor personen met de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en hun familieleden gelden andere voorwaarden.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Daarnaast gelden voor u de volgende voorwaarden:

Eergerelateerd geweld

 • Er is sprake van een dreiging met eergerelateerd geweld in Nederland en in het land van herkomst.
 • De dreiging is reëel (echt) en kan niet op korte termijn worden weggenomen.
 • De dreiging met het eergerelateerd geweld is voldoende ernstig. Dit is in ieder geval zo in de volgende situaties:
  • Levensbedreigende misdrijven gericht tegen het slachtoffer of zijn kinderen, inclusief het aanzetten tot zelfmoord.
  • De (dreiging met) verminking, mishandeling of ontnemen van de vrijheid van het slachtoffer of zijn kinderen.
  • Verstoting, zodat het slachtoffer niet meer zelfstandig kan leven in het land van herkomst.
  • Kinderontvoering.
  • Geweld dat leidt tot schrijnende omstandigheden, zoals gedwongen scheiding van ouder en kind of een gedwongen uithuwelijking.
 • U voldoet niet aan de voorwaarden voor een andere verblijfsvergunning.

Huiselijk geweld

 • Er is sprake van (een dreiging van) huiselijk geweld.
 • Door het huiselijk geweld is het huwelijk of de relatie verbroken. Dit geldt niet als u jonger dan 18 jaar bent.
 • Het huiselijk geweld heeft geen relatie met eer(wraak).
 • U kunt zich niet onttrekken aan het huiselijk geweld door te gaan wonen in uw land van herkomst.
 • U voldoet niet aan de voorwaarden voor een andere verblijfsvergunning.

Kosten

Hebt u een verblijfsvergunning voor verblijf bij uw familie- of gezinslid? Deze aanvraag kost € 174.

 • Kinderen jonger dan 18 jaar betalen € 58. 

Hebt u nu geen verblijfsvergunning? U hoeft niet te betalen voor de aanvraag.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

​De IND probeert binnen 2 weken na de positieve beslissing de verblijfsvergunning klaar te hebben. U krijgt een brief als u de verblijfsvergunning kunt ophalen. Hiervoor moet u online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. ​Houd er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt bij een IND-loket. Maak dus zo snel mogelijk een afspraak.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning klopt. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Inschrijving bij de gemeente

Als u in Nederland aankomt moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar u gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist.

Informeer altijd vooraf bij uw gemeente welke (gelegaliseerde en vertaalde) documenten/akten u nog meer mee moet nemen.

Zorgverzekering afsluiten

​Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Dit doet u binnen 4 maanden na aankomst in Nederland.

Geldigheid verblijfsvergunning

​De verblijfsvergunning humanitair tijdelijk is 1 jaar geldig.

Werken

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. U mag vrij werken. Op uw verblijfsdocument staat 'arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist'.

Wettelijke verplichtingen

Er is een aantal wettelijke verplichtingen die voor u gelden.

De IND houdt toezicht op de naleving van uw wettelijke verplichtingen. Voldoet u niet aan uw wettelijke verplichtingen dan kan dit gevolgen hebben.

Vervolgaanvragen (inclusief terugkeervisum)

Vervangen verblijfsvergunning

Is de verblijfsvergunning beschadigd, kwijt, of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen.

Wijzigen verblijfsvergunning

Nadat u 1 jaar een verblijfsvergunning humanitair tijdelijk hebt gehad, kunt u uw verblijfsvergunning wijzigen naar een  zelfstandige verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk.

Verandert er iets in uw situatie dat gevolgen heeft voor zijn verblijfsvergunning? Meld dat meteen bij de IND. Het kan zijn dat u dan uw verblijfsvergunning eerder moet wijzigen.

Onbepaalde tijd

Nadat 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad voor verblijf als familie- of gezinslid, kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen. 

Nederlander worden

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad, kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen aanvragen.

Terugkeervisum

U hebt een aanvraag ingediend en wacht op een beslissing. Uw mvv of (huidige) verblijfsvergunning is niet meer geldig. U mag de beslissing op uw aanvraag in Nederland afwachten. Als u op reis wilt kan het zijn dat u een terugkeervisum nodig hebt om Nederland weer in te reizen.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.