• Home
 • Slachtoffer eergerelateerd of huiselijk geweld

Slachtoffer eergerelateerd of huiselijk geweld

U bent slachtoffer van (dreigend) eergerelateerd of huiselijk geweld en u hebt geen geldige verblijfsvergunning. U kunt misschien een verblijfsvergunning krijgen als slachtoffer van eergerelateerd of huiselijk geweld.

Voor personen met de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en hun familieleden gelden andere voorwaarden.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Daarnaast gelden voor u de volgende voorwaarden:

Eergerelateerd geweld

 • Er is sprake van een dreiging met eergerelateerd geweld in Nederland en in het land van herkomst.
 • De dreiging is reëel (echt) en kan niet op korte termijn worden weggenomen.
 • De dreiging met het eergerelateerd geweld is voldoende ernstig. Dit is in ieder geval zo in de volgende situaties:
  • Levensbedreigende misdrijven gericht tegen het slachtoffer of zijn kinderen, inclusief het aanzetten tot zelfmoord.
  • De (dreiging met) verminking, mishandeling of ontnemen van de vrijheid van het slachtoffer of zijn kinderen.
  • Verstoting, zodat het slachtoffer niet meer zelfstandig kan leven in het land van herkomst.
  • Kinderontvoering.
  • Geweld dat leidt tot schrijnende omstandigheden, zoals gedwongen scheiding van ouder en kind of een gedwongen uithuwelijking.
 • U voldoet niet aan de voorwaarden voor een andere verblijfsvergunning.

Huiselijk geweld

 • Er is sprake van (een dreiging van) huiselijk geweld.
 • Door het huiselijk geweld is het huwelijk of de relatie verbroken. Dit geldt niet als u jonger dan 18 jaar bent.
 • Het huiselijk geweld heeft geen relatie met eer(wraak).
 • U kunt zich niet onttrekken aan het huiselijk geweld door te gaan wonen in uw land van herkomst.
 • U voldoet niet aan de voorwaarden voor een andere verblijfsvergunning.

Kosten

Hebt u een verblijfsvergunning voor verblijf bij uw familie- of gezinslid? Deze aanvraag kost € 207.

 • Kinderen jonger dan 18 jaar betalen € 69. 

Hebt u nu geen verblijfsvergunning? U hoeft niet te betalen voor de aanvraag.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 

1. Indienen aanvraag en betalen

U dient de aanvraag in bij de IND. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier. U vindt de formulieren onderaan deze pagina. U stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten per post naar de IND.

Binnen 2 weken na het indienen van de aanvraag moet u biometrische gegevens afstaan bij een IND-loket.

Moet uw leges betalen voor de aanvraag? Dan stuurt de IND u een brief. De IND behandelt uw aanvraag pas nadat u hebt betaald.

2. Ontvangst en controle aanvraag

Als de IND uw aanvraag heeft ontvangen krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarin staat op welke datum de IND uw aanvraag heeft ontvangen. Ook staat in de ontvangstbevestiging binnen welke periode de IND een beslissing neemt. Dit heet de beslistermijn.

U kunt nu bij het IND-loket biometrische gegevens laten afnemen. Maak hiervoor online een afspraak.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat wat u nog moet opsturen. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

Mijn IND en Berichtenbox

Volg uw aanvraag in Mijn IND. Heeft u zich ook aangemeld bij de Berichtenbox voor post van de IND? En uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u via de Berichtenbox een e-mail als u nieuwe post van de IND heeft.

3. Beslissing

De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoet. De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u niet voldoet aan de voorwaarden, krijgt u geen verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in de beschikking. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.
 • Positieve beslissing
  Als u aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u een verblijfsvergunning. U krijgt een brief van de IND als u de verblijfsvergunning kunt ophalen.

Aanvraagformulieren

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘humanitair niet-tijdelijk’ (vreemdeling)7027

Gebruik dit formulier als u nu een verblijfsvergunning voor verblijf bij een familie- of gezinslid hebt.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 207.

Soms gelden andere kosten

Download  

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘humanitair tijdelijk’ (vreemdeling)7026

Gebruik dit formulier als u nu geen verblijfsvergunning hebt.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten.

Kosten aanvraag

Voor deze aanvraag hoeft u niet te betalen.

Download  

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

​De IND probeert binnen 2 weken na de positieve beslissing de verblijfsvergunning klaar te hebben. U krijgt een brief als u de verblijfsvergunning kunt ophalen. Hiervoor moet u online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. ​Houd er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt bij een IND-loket. Maak dus zo snel mogelijk een afspraak.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning klopt. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Inschrijving bij de gemeente

Als u in Nederland aankomt moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar u gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist.

Informeer altijd vooraf bij uw gemeente welke (gelegaliseerde en vertaalde) documenten/akten u nog meer mee moet nemen.

Zorgverzekering afsluiten

​Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Dit doet u binnen 4 maanden na aankomst in Nederland.

Geldigheid verblijfsvergunning

​De verblijfsvergunning humanitair tijdelijk is 1 jaar geldig.

Werken

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. U mag vrij werken. Op uw verblijfsdocument staat 'arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist'.

Wettelijke verplichtingen

Er is een aantal wettelijke verplichtingen die voor u gelden.

De IND houdt toezicht op de naleving van uw wettelijke verplichtingen. Voldoet u niet aan uw wettelijke verplichtingen dan kan dit gevolgen hebben.

Vervolgaanvragen (inclusief terugkeervisum)

Vervangen verblijfsvergunning

Is de verblijfsvergunning beschadigd, kwijt, of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen.

Wijzigen verblijfsvergunning

Nadat u 1 jaar een verblijfsvergunning humanitair tijdelijk hebt gehad, kunt u uw verblijfsvergunning wijzigen naar een  zelfstandige verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk.

Verandert er iets in uw situatie dat gevolgen heeft voor zijn verblijfsvergunning? Meld dat meteen bij de IND. Het kan zijn dat u dan uw verblijfsvergunning eerder moet wijzigen.

Onbepaalde tijd

Nadat 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad voor verblijf als familie- of gezinslid, kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen. 

Nederlander worden

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad, kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen aanvragen.

Terugkeervisum

U hebt een aanvraag ingediend en wacht op een beslissing. Uw mvv of (huidige) verblijfsvergunning is niet meer geldig. U mag de beslissing op uw aanvraag in Nederland afwachten. Als u op reis wilt kan het zijn dat u een terugkeervisum nodig hebt om Nederland weer in te reizen.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.