Intra EU-mobiliteit: Verblijf in Nederland als student of onderzoeker op basis van richtlijn (EU) 2016/801

U hebt een verblijfsvergunning voor studie- of onderzoeksdoeleinden, afgegeven door een lidstaat van de Europese Unie (uitgezonderd Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk). U wilt in het kader van intra EU-mobiliteit in Nederland een gedeelte van uw studie volgen of onderzoek uitvoeren. Wat zijn de voorwaarden? En hoe werkt de procedure?

​Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Naast deze voorwaarden gelden de volgende voorwaarden.

Intra EU-mobiliteit voor studenten

U wilt in het kader van intra EU-mobiliteit, maximaal 360 dagen in Nederland verblijven en studeren. U hebt hiervoor géén aparte Nederlandse verblijfsvergunning nodig als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U hebt een geldige verblijfsvergunning op grond van studiedoeleinden (al dan niet in de zin van de richtlijn (EU) 2016/801 of 2004/114/EG), afgegeven door een andere lidstaat van de Europese Unie (uitgezonderd Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk).

 • Uw verblijf valt onder een uniaal of multilateraal programma met mobiliteitsmaatregelen óf onder een overeenkomst tussen 2 of meer instellingen voor hoger onderwijs.

 • U gaat een deel van de studie in Nederland volgen aan een onderwijsinstelling die als referent door de IND is erkend. Een erkende onderwijsinstelling is opgenomen in het openbaar register erkende referenten.

 • De mobiliteit is voor de duur van maximaal 360 dagen. De mobiliteit past binnen de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning zoals die door de eerste lidstaat is afgegeven.

 • U of, bij voorkeur, een hiertoe gemachtigde erkende onderwijsinstelling in Nederland heeft een kennisgeving en bijbehorende bewijsmiddelen ingediend bij de IND.

 • Er zijn geen bewijzen of ernstige en objectieve redenen om vast te stellen dat uw verblijf in Nederland andere doelen dient of zou dienen.

 • U hebt voldoende geld.

 • U gaat geen arbeid verrichten voor een werkgever dat in strijd is met de Wet arbeid vreemdelingen.

 • U vormt geen gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid.

Gezinsleden van de student
Wanneer u als student naar Nederland komt in het kader van intra EU-mobiliteit, dan mogen uw gezinsleden niet meekomen. Een aanvraag van een verblijfsvergunning voor uw gezinsleden zal worden afgewezen.

Intra EU-mobiliteit voor onderzoekers in de zin van richtlijn (EU) 2016/801

Voor onderzoekers (en familieleden) bestaan 2 vormen van intra EU-mobiliteit: Korte- en langetermijnmobiliteit.

Wilt u maximaal 180 dagen in een periode van 360 dagen in Nederland verblijven om onderzoek te verrichten? Dan kunt u gebruik maken van kortetermijnmobiliteit. U hoeft hiervoor géén aparte Nederlandse verblijfsvergunning aan te vragen.

Wilt u langer dan 180 dagen in Nederland verblijven? Dan kunt u gebruik maken van langetermijnmobiliteit. Hiervoor moet u wel een Nederlandse verblijfsvergunning aanvragen.
Kijk voor meer informatie over langetermijnmobiliteit op de pagina onderzoeker volgens richtlijn (EU)2016/801.

Kortetermijnmobiliteit onderzoekers in de zin van richtlijn (EU) 2016/801

U wilt in het kader van intra EU-mobiliteit onderzoek verrichten in Nederland voor maximaal 180 dagen in een periode van 360 dagen. U hebt hiervoor géén aparte Nederlandse verblijfsvergunning nodig als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U hebt een geldige verblijfsvergunning op grond van onderzoeksdoeleinden (al dan niet in de zin van de richtlijn (EU)2016/801 of 2005/71/EG), afgegeven door een andere lidstaat van de Europese Unie (uitgezonderd Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk)

 • U gaat onderzoek doen bij een onderzoeksinstelling in Nederland. Deze onderzoeksinstelling is een door de IND erkende referent. Een erkende werkgever is opgenomen in het openbaar register erkende referenten.
 • U hebt een gastovereenkomst met de Nederlandse onderzoeksinstelling.
 • De mobiliteit is voor de duur van maximaal 180 dagen in een periode van 360 dagen. De mobiliteit past binnen de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning zoals die door de eerste lidstaat is afgegeven.
 • U of een hiertoe gemachtigde erkende onderzoeksinstelling in Nederland heeft een kennisgeving en bijbehorende bewijsmiddelen ingediend bij de IND.
 • Er zijn geen bewijzen of ernstige en objectieve redenen om vast te stellen dat uw verblijf in Nederland andere doelen dient of zou dienen.
 • U beschikt over voldoende financiële middelen van bestaan om uw verblijf in en terugreis uit Nederland te betalen.
 • U vormt geen gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid.

Gezinsleden van de onderzoeker (kortetermijnmobiliteit)
Hebben uw gezinsleden een geldige, door een andere lidstaat van de Europese Unie afgegeven verblijfsvergunning voor verblijf bij u als partner of als minderjarig kind? Dan mogen zij met u meekomen naar Nederland. Uw gezinsleden hebben in dat geval geen Nederlandse verblijfsvergunning nodig. Wel moet u als referent voor uw gezinsleden een kennisgeving en verschillende bewijsmiddelen indienen bij de IND. 

De mobiliteit voor uw gezinsleden is eveneens voor de duur van maximaal 180 dagen in een periode van 360 dagen. De mobiliteit moet passen binnen de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning zoals die door de eerste lidstaat is afgegeven.

Kosten

Deze procedure kost geen geld.

Checklist documenten

In het kennisgevingsformulier staat welke documenten u nodig hebt.

 

Stappen in het aanvraagproces

Indienen kennisgeving

​Bent u student of onderzoeker en wilt u gebruik maken van intra EU-mobiliteit? Dan moet er een kennisgeving en verschillende bewijsmiddelen ingediend worden bij de IND. Dit kan op 2 manieren:

 1. U machtigt de erkende onderwijs- of onderzoeksinstelling in Nederland. De instelling dient de kennisgeving en bewijsmiddelen voor u in. Dit is een efficiënte manier; de instelling heeft vaak veel ervaring met het indienen van een kennisgeving.
  Is de gemachtigde instelling een erkend referent? Dan mogen zij met eigen verklaringen werken.
 2. U dient de kennisgeving en de bewijsmiddelen zelf in. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van de kennisgeving, inclusief alle relevante bewijsmiddelen.

Indienen kennisgeving voor gezinsleden van de onderzoeker
U bent onderzoeker en wilt uw gezinsleden meenemen naar Nederland. U bent de referent voor uw gezinsleden. Als referent dient u bij de IND de kennisgeving en bewijsmiddelen in voor uw gezinsleden.

Afgifte sticker verblijfsaantekening

​Heeft de IND de kennisgeving inclusief alle gevraagde bewijsmiddelen ontvangen en is voldaan aan de voorwaarden? Dan krijgt u of uw gemachtigde erkende instelling bericht dat met uw mobiliteit is ingestemd. De IND kan ook een sticker verblijfsaantekening afgeven. Hier moet u zelf om vragen. Deze wordt dan in het paspoort geplakt. Maak online een afspraak om een verblijfsaantekening aan te vragen.

Aanvraagformulieren en kosten

Kennisgeving inkomende mobiliteit studie (gemachtigde)7066

​Checklist documenten

U bent gemachtigd door de vreemdeling om de kennisgeving in te dienen. In het kennisgevingsformulier staat welke documenten u moet meesturen.

Kosten van de aanvraag

Deze procedure kost geen geld.

Download  

Kennisgeving inkomende mobiliteit student (vreemdeling)7068

​Checklist documenten

In het kennisgevingsformulier staat welke documenten u moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.

 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.

 • Schrijf op elke kopie uw naam en geboortedatum.

 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.

 • U bewaart zelf de originele documenten.

Kosten van de aanvraag

Deze procedure kost geen geld.

Download  

Kennisgeving inkomende kortetermijnmobiliteit onderzoeker (gemachtigde)7067

​Checklist documenten

U bent gemachtigd door de vreemdeling om de kennisgeving in te dienen. In het kennisgevingsformulier staat welke documenten u moet meesturen.

Kosten van de aanvraag

Deze procedure kost geen geld.

 

Download  

Kennisgeving inkomende mobiliteit onderzoeker en gezinsleden (vreemdeling)7069

​Checklist documenten

In het kennisgevingsformulier staat welke documenten u moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.

 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.

 • Schrijf op elke kopie uw naam en geboortedatum.

 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.

 • U bewaart zelf de originele documenten.

Kosten van de aanvraag

Deze procedure kost geen geld.

Download  

Na uw aanvraag

Inschrijving bij de gemeente

Blijft u langer dan 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar u gaat wonen.

Blijft u korter dan 4 maanden? En hebt u een Burgerservicenummer (BSN) nodig? Dan laat u zich registreren als niet-ingezetene. Dit doet u ook bij de gemeente.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist.

Informeer altijd vooraf bij uw gemeente welke (gelegaliseerde en vertaalde) documenten/akten u nog meer mee moet nemen.

Zorgverzekering afsluiten

Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Dit doet u binnen 4 maanden na aankomst in Nederland.

Studenten
Als u jonger bent dan 30 jaar en alleen om te studeren in Nederland woont, kunt u in Nederland geen basisverzekering afsluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Uw buitenlandse ziektekostenverzekering is dan voldoende.

U moet wel een basisverzekering afsluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar als u naast uw studie (vrijwilliger)werk gaat verrichten. Dit geldt niet voor een stage tijdens uw studie.

U leest meer op de site van de Zorgverzekeringslijn.​

Werken

Student
Verblijft u in Nederland als student in het kader van intra EU-mobiliteit? Dan geldt voor u de arbeidsmarktaantekening 'TWV vereist voor arbeid van bijkomende aard, andere arbeid in loondienst niet toegestaan'. Hieronder leest u wat dit voor u betekent:

Werken in loondienst
U mag alleen in loondienst werken als uw werkgever een TWV voor u heeft. U mag dan:

 • maximaal 16 uur per week werken; óf
 • voltijd werken in de zomermaanden juni, juli en augustus.

Het UWV kan een TWV afgeven als u het verblijfsrecht in kader van mobiliteit binnen de Europese Unie aantoont of door een verblijfssticker in uw paspoort.

Werken als zelfstandig ondernemer
U mag in Nederland naast uw studie werken als zelfstandig ondernemer (zonder TWV). Belangrijk is dat u blijft voldoen aan de voorwaarden voor uw verblijfsvergunning voor studie.

Onderzoeker

Verblijft u in Nederland als onderzoeker in het kader van inkomende kortetermijnmobiliteit? Dan geldt voor u de arbeidsmarktaantekening 'Arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist'.

Gezinslid van onderzoeker
Verblijft u in Nederland in het kader van inkomende kortetermijnmobiliteit als gezinslid van een onderzoeker? Dan geldt voor u de arbeidsmarktaantekening 'Arbeid niet toegestaan'.

Beëindiging verblijfsrecht

Voldoet u niet langer aan de voorwaarden? Dan ontvangt u of de gemachtigde onderwijs-  of onderzoeksinstelling een brief van de IND. In de brief staat dat uw verblijfsrecht in kader van de inkomende mobiliteit is geëindigd. U krijgt de opdracht om onmiddellijk te vertrekken naar het grondgebied van de eerste lidstaat. 

Wordt dit bevel niet opgevolgd of is uw onmiddellijke vertrek vereist (om redenen van openbare orde of nationale veiligheid)? Dan kan de IND een terugkeerbesluit uitvaardigen.

Openbare orde

​Openbare orde is de rust en orde op straat en in openbare gelegenheden. De overheid organiseert en controleert deze rust en orde in de samenleving. Iemand die een gevaar vormt voor de openbare orde is iemand die deze orde verstoort. Bijvoorbeeld als iemand een strafbaar feit pleegt. De IND controleert daarom of iemand veroordelingen op zijn naam heeft staan. En of iemand op dat moment een ernstige bedreiging vormt voor de samenleving.

Erkende referent

​Een referent is een persoon, bedrijf, school of organisatie die belang heeft bij de overkomst van een vreemdeling. Een organisatie is verplicht zich door de IND als referent te laten erkennen als zij een verblijfsvergunning wil aanvragen voor au pair, uitwisseling, studie, kennismigrant en wetenschappelijk onderzoeker in de zin van richtlijn 2005/71/EG.