• Home
  • Nieuwsbrief Zakelijk / Business Newsletter

Nieuwsbrief Zakelijk / Business Newsletter

​Editie 29 april 2022

Hier leest u het laatste nieuws voor erkend referenten 'arbeid'. We plaatsen elke 6 weken een nieuwe nieuwsbrief. Eerdere nieuwsbrieven staan in het archief onderaan deze pagina. Op dit moment is het niet mogelijk om de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.

Here you will find the latest news for recognised sponsors 'employment'. We post a new newsletter every 6 weeks. Previous newsletters are available from the archive below. At this time, it is not possible to receive the newsletter by e-mail. Read on in English.

Verklaring erkend referent arbeid door Europese sancties
Ketenservice gesloten op 10 mei in de ochtend

Verklaring erkend referent arbeid door Europese sancties

De Europese Unie heeft verschillende sancties ingevoerd tegen Rusland en Belarus. Dit heeft mogelijk ook gevolgen voor bedrijven in Nederland die banden hebben met (Bela)Russische bedrijven. Daarom vraagt de IND aan alle erkend referenten arbeid om eenmalig een verklaring in te vullen. Dit kan op de volgende manier:

Wij registreren de verklaring dan in onze systemen. Hebt u een e-mail van de IND gekregen en de verklaring al opgestuurd? Dan hoeft u de verklaring niet opnieuw te sturen.

Is uw bedrijf verbonden aan een (Bela)Russisch moederbedrijf dat op de sanctielijst staat? De IND bekijkt nog wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn voor verblijfsvergunningen die u aanvraagt of hebt aangevraagd. 

Lees ook onze Q&A over de sancties en de verklaring

Ketenservice gesloten op 10 mei in de ochtend

De Ketenservice is dit jaar op een aantal dagen gesloten tussen 9:00 en 13:00 uur. In mei gaat het om de volgende ochtend:

  • Dinsdag 10 mei

De wachttijden in de middag kunnen op deze dagen langer zijn dan normaal. Bel daarom liefst de volgende dag of later in de week. Dank voor uw medewerking.


In this edition:


Statement recognised sponsor labour due to European sanctions

The European Union has introduced various sanctions against Russia and Belarus. This may also have effects on companies in the Netherlands that have ties with Russian and/or Belarusian companies. That is why the IND asks all recognised sponsors labour to fill in a one-time statement. This can be done in the following way:

We then register the statement in our systems. Did you receive an e-mail from the IND and did you already send the statement? Then you do not need to send the statement again.

Is your company affiliated with a Russian or Belarusian parent company on the sanctions list? The IND is still examining the possible consequences of this for the residence permits that you are applying for or have applied for. Also read our Q&A on the sanctions and the statement (in Dutch only).

Cooperating Service closed on 10 May in the morning

This year, the Cooperating Service (Ketenservice) will be closed on certain days from 9.00 to 13.00. In May it will be closed in the morning on:

  • Tuesday 10 May

On these days, the waiting times in the afternoon may be longer than usual. Please therefore phone us the next day or later in the week. Many thanks for your understanding.