Nederland en de vluchtstroom

​​Als het ergens onveilig is, merken we dat vaak bij de IND.

Nederland en de vluchtelingenstroomOp de vlucht voor het geweld zoeken mensen ook in Nederland bescherming. In 2015, toen de oorlog in Syrië het nieuws en ons werk dagelijks domineerde, leidde dit ertoe dat er een recordaantal van bijna zestigduizend asielaanvragen werd ingediend. Voor Nederland vormde dat een enorme uitdaging: niet alleen moesten al deze mensen onderdak krijgen, ook hun asielprocedure moest zorgvuldig worden behandeld. Voor de IND betekende dit dat we alle zeilen bij moesten zetten, omdat ook bij een hoge asielinstroom  iedere aanvrager de aandacht moet krijgen die hij verdient.   

Draagvlak en doorstroming

Migratie is altijd in beweging. Dat betekent dat er het ene jaar nauwelijks asielzoekers naar ons land komen, terwijl dat een jaar later heel anders kan zijn. Wat echter altijd overeind blijft, is ons doel om iedere aanvrager een zorgvuldige procedure te bieden. Ook als dat er bijna zestigduizend per jaar zijn, zoals in 2015. Daarom verruimde de IND in die periode zijn werktijden door ook in de weekenden te werken, werd extra personeel aangetrokken en gingen we met andere organisaties om de tafel om oplossingen te bedenken. Ook pasten we onze procedures aan, zodat mensen die onze bescherming niet nodig hadden, sneller duidelijkheid kregen en wij ons weer konden richten op hen die dat wel hadden. Zo zochten we samen naar draagvlak in de samenleving, terwijl we tegelijk probeerden om de wachttijden zo kort mogelijk te houden.

Lees hoe we omgingen met de hoge asielinstroom.

Lees meer over de aangescherpte procedure.

Nederlandse hulp in Europa

Niet alleen Nederland stond in 2015 voor een enorme uitdaging, ook andere Europese landen werden geconfronteerd met een toestroom van asielzoekers die nauwelijks beheersbaar was. Dagelijks maakten gammele bootjes de oversteek naar Europa, waarbij vele opvarenden omkwamen. Ook aan de Macedonische grens dreigde een humanitaire noodsituatie te ontstaan toen de grens met Griekenland gesloten werd. Omdat een gezamenlijk probleem alleen gezamenlijk kan worden aangepakt, levert de IND mensen en expertise aan andere lidstaten. Zo controleren documentexperts van de IND documenten in Griekenland, helpen we Griekenland en Italië bij de uitvoering van hun asielprocedure en werken we in Turkije, Griekenland en Italië aan hervestiging van Syrische vluchtelingen naar Nederland.

Lees hoe een speciaal team vluchtelingen in Turkije voorbereidt op hun komst naar Nederland.

Nederlandse documentexperts leveren bijstand in een vluchtelingenkamp op Lesbos. Een van hen hield een week een dagboek bij.

Daders en slachtoffers

In een oorlog kan de scheidslijn tussen dader en slachtoffer soms dun zijn. Om onze asielprocedure zuiver te houden, doen we structureel onderzoek naar oorlogsmisdrijven in conflictgebieden en houden we in de gaten wie er ons land binnenkomen. Daarbij werken we samen met politie en inlichtingendiensten. Want asiel is er voor slachtoffers, niet voor daders.

Bij de IND werkt een team van specialisten aan het herkennen en bestrijden van oorlogsmisdadigers. Lees meer over hun werkzaamheden.

Lees meer over de Europese aanpak van oorlogsmisdadigers.

​Meer informatie

Kinderpardon
Asieltrends