• Home
  • Over IND
  • Hoe neemt de IND een beslissing in een asielaanvraag?

Hoe neemt de IND een beslissing in een asielaanvraag?

​Iedereen die de asielprocedure doorloopt in Nederland, krijgt twee gesprekken bij de IND. In het eerste gesprek worden de identiteit en reisroute van de asielzoeker vastgesteld. In het tweede gesprek vertelt de asielzoeker waarom hij gevlucht is uit zijn land. De IND neemt daarna een beslissing op basis van de informatie uit deze gesprekken en alle andere informatie uit zijn dossier, bijvoorbeeld onderzoeksresultaten zoals leeftijdsonderzoek of spraakonderzoek.

​Hoe neemt de IND een beslissing?

De eerste vraag die een beslismedewerker stelt is: is het verhaal van de asielzoeker geloofwaardig? Heeft de asielzoeker een samenhangend verhaal verteld? Klopte de informatie die hij verstrekte? Gelooft de IND dat hij de waarheid vertelde over waar hij vandaan komt, en wat hem is overkomen? Waren de papieren die hij liet zien echt? 

De gesprekken die de IND voert in een asielprocedure zijn lang. Sommige vragen stelt de IND meerdere keren, bijvoorbeeld om te zien of de asielzoeker telkens hetzelfde vertelt. De IND checkt de informatie die de asielzoeker verstrekt zoveel mogelijk, bijvoorbeeld op landkaarten, of door experts te raadplegen. Als het verhaal van de asielzoeker niet geloofwaardig is, kan de asielaanvraag worden afgewezen.

En als het wel geloofwaardig is?

Is het verhaal geloofwaardig dan stelt de beslismedewerker de volgende vragen:

  1. Heeft de asielzoeker in zijn eigen land te vrezen voor vervolging vanwege zijn ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of omdat hij behoort tot een bepaalde sociale groep?
  2. Loopt de asielzoeker in zijn eigen land het risico op ernstige schade, zoals bijvoorbeeld: de doodstraf, marteling en onmenselijke of vernederende behandelingen/straffen?
  3. Is er in het land van de asielzoeker een gewapend conflict waarin willekeurig geweld wordt gebruikt? Hierbij moet de asielzoeker aannemelijk maken dat hij persoonlijk en ernstig bedreigd wordt door dit geweld.
  4. Is de asielzoeker een eerstegraads familielid van een statushouder?

Als het antwoord op een van deze vier vragen ja luidt, dan krijgt de asielzoeker een asielstatus. Dat betekent dat hij voorlopig in Nederland mag blijven. Wel zijn er een paar weigeringsgronden. Als een asielzoeker een status krijgt, mag hij bijvoorbeeld geen misdaden hebben gepleegd of een gevaar vormen voor de openbare orde of de nationale veiligheid. Dan kan de aanvraag alsnog worden afgewezen.

Wil je meer weten? Bekijk de laatste asieltrends.