Visum kort verblijf, vakantie of zakelijk bezoek

Laatste update: 7 oktober 2022

U wilt voor maximaal 90 dagen naar Nederland komen voor vakantie, familiebezoek of zakelijk bezoek. Lees wat de voorwaarden zijn en wat u nodig hebt.

Voorwaarden

 • U hebt een geldig paspoort of ander reisdocument. Uw paspoort of reisdocument mag niet meer dan 10 jaar geleden zijn uitgegeven. Ook moet het paspoort of ander reisdocument na vertrek uit Nederland nog minimaal 3 maanden geldig zijn.
 • U bent geen gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid. Of voor de internationale betrekkingen van een Schengenland.
 • U hebt een (medische) reisverzekering die is afgesloten op uw naam. Dit is niet verplicht als u geen visum nodig hebt. Uw referent (verblijfgever) mag de verzekering ook voor u afsluiten in Nederland. De verzekering heeft een dekking van minimaal €30.000 voor medische kosten in het Schengengebied. De verzekering dekt in ieder geval de volgende kosten:
  • Kosten voor terugkeer naar land van herkomst om medische redenen. Het land van herkomst is het land waarvan u de nationaliteit hebt.
  • Dringende medische zorg.
  • Spoedbehandeling in het ziekenhuis.
 • U hebt voldoende redenen om terug te keren naar uw land van herkomst of land van bestendig verblijf. Bijvoorbeeld omdat u daar werkt, (schoolgaande) kinderen hebt of een eigen huis. Een retourticket alleen is niet genoeg. Het land van bestendig verblijf is het  land waar u langer dan 3 maanden mag zijn. Omdat u daar een geldige verblijfsvergunning hebt of wacht op een beslissing op een verblijfsaanvraag. 
Alles uitklappen Alles inklappen
 • Extra voorwaarden vakantie of familiebezoek

  open minus
 • Extra voorwaarden zakelijk bezoek

  open minus

Procedure en kosten

Alles uitklappen Alles inklappen
 • 1. Voorwaarden controleren open minus
 • 1. Voorwaarden controleren open minus
 • 2. Documenten verzamelen open minus
 • 2. Documenten verzamelen open minus
 • 3. Aanvraag doen open minus
 • 4. Kosten betalen open minus
 • 5. Beslissing aanvraag afwachten open minus
 • 6. Beslissing aanvraag open minus
 • 7. Visum kort verblijf ophalen en naar Nederland reizen open minus
 • 8. Geldigheid visum open minus
 • 9. Spoedvisum open minus

Verblijfsduur in het Schengengebied

U mag maximaal 90 dagen binnen een periode van 180 dagen in het Schengengebied verblijven. Verblijft u 90 dagen achter elkaar in het Schengengebied? Dan moet u dus 90 dagen wachten voordat u weer naar het Schengengebied kunt reizen. U kunt de 90 dagen ook verspreiden binnen de periode van 180 dagen.

Langere verblijfsduur voor bepaalde nationaliteiten

Hebt u de nationaliteit van één van de volgende landen? Dan mag u maximaal 3 maanden binnen een periode van 6 maanden in het Schengengebied verblijven.

 • Antigua & Barbuda
 • Bahamas
 • Barbados
 • Brazilië
 • Mauritius
 • Saint Kitts & Nevis
 • Seychellen

Short stay calculator

Wilt u weten hoeveel dagen u na uw inreis nog in het Schengengebied mag verblijven? Dit kunt u berekenen met de short stay calculator. Deze tool kunt u ook gebruiken om uw reis te plannen.
 

Werken tijdens een kort verblijf

Wilt u in Nederland werken tijdens een kort verblijf? Dan kan het zijn dat uw werkgever een tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig heeft. Dit geldt ook als u vrijwilligerswerk verricht of een niet betaalde opdracht uitvoert.

Daarnaast hebt u mogelijk een burgerservicenummer (BSN) nodig. De gemeente geeft deze af als u zich inschrijft in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Ga voor meer informatie naar de website van de gemeente waar u woont of werkt. Of naar de website van Nederlandwereldwijd.
 

Inreisverbod

Na afloop van de geldigheidsduur van uw visum of vrije termijn moet u Nederland en het Schengengebied verlaten. Doet u dat niet? Dan kunt u een inreisverbod voor het grondgebied van de Europese Unie krijgen. Dit geldt niet voor EU/EER-onderdanen en hun familieleden.
 

Vervolgaanvragen

Verlengen Schengenvisum of vrije termijn

Wilt u door een bijzondere en onverwachte situatie langer in Nederland blijven? Dan kunt u uw Schengenvisum of vrije termijn verlengen.

Visumverlenging boven de 90 dagen voor Surinamers

Hebt u de Surinaamse nationaliteit en bent u 60 jaar of ouder? Dan kunt u per verblijf 1 keer het Schengenvisum of vrije termijn verlengen tot boven de 90 dagen

Schengenvisum veranderen van single-entry naar multiple entry

Wilt u door een bijzondere en onverwachte situatie vaker naar het Schengengebied reizen? Dan kunt u uw Schengenvisum veranderen van single-entry naar multiple-entry.