Emigreren: Nederland verlaten

Laatste update: 13 maart 2023

Gaat u Nederland verlaten, vrijwillig of omdat dit moet?  U leest hier wat u moet regelen. En hoe u hulp kunt krijgen als u Nederland moet verlaten. En wat er gebeurt als u Nederland moet verlaten, maar u niet vertrekt.

Voor wie is de pagina Nederland verlaten

U hebt een geldige verblijfsvergunning. Of u woont in Nederland als burger van de EU, EER of Zwitserland. U wilt vertrekken uit Nederland. Bijvoorbeeld omdat u gaat emigreren naar een ander land. Of omdat u terugkeert naar uw land van herkomst. Of u hebt geen geldige verblijfsvergunning. En u moet Nederland verlaten, omdat u illegaal bent.

U hebt een verblijfsvergunning, maar gaat Nederland verlaten

Of u woont in Nederland als burger van de EU, EER of Zwitserland. U moet deze zaken regelen voordat u Nederland verlaat:

Alles uitklappen Alles inklappen

U bent illegaal en moet Nederland verlaten

Hebt u geen geldige verblijfsvergunning? Of om een andere reden recht om in Nederland te zijn? Dan bent u illegaal in Nederland en moet u Nederland verlaten. U moet Nederland zelf verlaten.

Vreemdelingenbewaring en uitzetcentrum

Verlaat u Nederland niet zelf? Dan kan de overheid u dwingen om te vertrekken. Werkt u hier niet aan mee? Dan kunt u in vreemdelingenbewaring worden geplaatst. U komt dan terecht in een opvangcentrum waar u moet blijven tot u Nederland verlaat. Dit gebeurt als de overheid denkt dat u zich niet zult melden bij de AVIM (Afdeling Vreemdelingen Identificatie en Mensenhandel). De AVIM is onderdeel van de Nederlandse politie. Vreemdelingenbewaring is niet bedoeld als straf. Lees meer over vreemdelingenbewaring.

De overheid kan u uitzetten als u niet zelf vertrekt uit Nederland. Kunt u binnen korte tijd uitgezet worden? Dan gaat u naar een uitzetcentrum. U mag het uitzetcentrum niet verlaten. En u blijft in het uitzetcentrum tot u vertrekt.

In beroep gaan tegen vreemdelingenbewaring

Zit u in vreemdelingenbewaring maar bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank in Den Haag. U moet dan een advocaat hebben. Kunt u geen advocaat betalen? Dan regelt de overheid een advocaat voor u. Lees meer over beroep indienen tegen vreemdelingenbewaring op de website Rechtspraak.nl.

Hulp bij het verlaten van Nederland

U kunt hulp krijgen bij het verlaten van Nederland. Het maakt niet uit of u vrijwillig vertrekt of moet vertrekken. Er zijn verschillende soorten hulp.

Alles uitklappen Alles inklappen
  • Hulp bij het krijgen van een paspoort of ander reisdocument

    open minus
  • Organisaties die helpen bij vertrek uit Nederland

    open minus

Wetten en regels

Zie ook

Verantwoordelijk

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Your Europe