Taskforce

De Taskforce is in maart 2020 begonnen als programma om de IND te helpen een voorraad oude asielaanvragen zo snel mogelijk te behandelen. Het ging om een voorraad van 15.350 oude asielaanvragen, ingediend vóór 1 april 2020 (hierna: Taskforce-voorraad). In 2021 gaat het werk van de Taskforce in nauwe samenwerking met de IND door. Op deze pagina leest u hier meer over.

Laatst bijgewerkt: 13 april 2021

​Inhoud van deze pagina

Opdracht voor het jaar 2021

Het is de IND met hulp van de Taskforce in 2020 gelukt te beslissen op 8.200 zaken uit de Taskforce-voorraad van in totaal 15.350 zaken. De opdracht voor de IND voor dit jaar is duidelijk:  voor het einde van de zomer beslissen op de overgebleven asielaanvragen uit de Taskforce-voorraad. Tegelijkertijd blijft het van groot belang om ook op asielaanvragen die vanaf 1 april 2020 zijn binnengekomen,  en die nu binnenkomen,  zo snel mogelijk te beslissen. 

Aanpak om opdracht te halen

Om de opdracht voor het jaar 2021 te halen is een integrale,  gezamenlijke aanpak van IND en de Taskforce belangrijk. Bij de nieuwe aanpak wordt onder andere breder gebruik gemaakt van maatregelen waarmee eerder binnen de Taskforce ervaring is opgedaan. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van het (vrijwillig) schriftelijk horen en het  uitbesteden van werkzaamheden aan externe medewerkers. Maar denk ook aan het uitvoeren van gehoren dicht op de COA-locaties, zodat asielzoekers minder ver voor hun afspraak hoeven te reizen. 

Voortgang Taskforce

Lees meer over de voortgang van de Taskforce in de brief van staatssecretaris Ankie-Broekers Knol van 12 april 2021

Taskforce-voorraad: overzicht in cijfers

De IND publiceert maandelijks een overzicht in cijfers van de Taskforce-voorraad

Volgorde behandelen asielaanvragen Taskforce-voorraad

Wanneer een asielzoeker met een asielaanvraag uit de Taskforce-voorraad een uitnodiging voor een gehoor krijgt is lastig te zeggen en hangt van veel dingen af. Bijvoorbeeld van de COA-locatie waar de asielzoeker verblijft, op welke IND-locatie de aanvraag behandeld wordt en de beschikbaarheid van hoorruimtes (deze kan minder zijn door het coronavirus). Maar ook kan de moeilijkheid van de asielaanvraag en de beschikbaarheid van de juiste medewerker de planning bepalen. Daarom kan het zijn dat iemand die later asiel heeft aangevraagd eerder aan de beurt is. De IND blijft voortdurend bezig om het proces van het behandelen van oude en nieuwe asielaanvragen zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk uit te voeren.

Coronamaatregelen bij IND

De IND doet er alles aan om de gezondheid en veiligheid van asielzoekers en medewerkers te beschermen. Daarom zijn er allerlei coronamaatregelen vastgesteld die op alle IND-locatie gelden. Lees meer over de coronamaatregelen bij de IND.

Brief aan asielzoekers met aanvraag in Taskforce-voorraad

Door omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het coronavirus, is in 2020 niet op alle  asielaanvragen uit de Taskforce-voorraad beslist. Daarom hebben asielzoekers met een aanvraag uit de Taskforce-voorraad eind 2020 een brief gekregen.

Lees de brief aan de asielzoekers over de voortgang van de asielprocedure in het Nederlands. Of in één van de volgende talen: