Taskforce

De Taskforce is een programma dat is ingesteld door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. De Taskforce helpt de IND om een voorraad oude asielaanvragen zo snel mogelijk te behandelen. Hiermee wil de IND zorgen dat lang wachtende asielzoekers zo snel mogelijk een beslissing krijgen. Ook kan de IND met hulp van de Taskforce het aantal dwangsommen beperken. Op deze pagina leest u meer over de Taskforce.

Let op: de coronamaatregelen die gelden vanaf 15 december 2020 hebben geen gevolgen voor afspraken van asielzoekers bij de Taskforce. Alle gehoren gaan door.

Laatst bijgewerkt: 8 januari 2021

​Inhoud van deze pagina


Opdracht Taskforce

Toen de Taskforce begon had het de opdracht om een voorraad van 15.350 openstaande asielaanvragen te behandelen. Dit zijn allemaal aanvragen die vóór 1 april 2020 zijn ingediend. Ondanks de invloed van onder andere het coronavirus op de werkzaamheden, is op 31 december 2020 in 8200 zaken beslist. Dat betekent dat er nog op ongeveer 7000 asielaanvragen moet worden beslist.  
 
Op 7 januari 2021 schreef staatssecretaris  Ankie Broekers-Knol een brief aan de Tweede Kamer. Hierin staat dat de Taskforce en de IND er alles aan blijven doen om de overgebleven asielaanvragen uiterlijk  halverwege 2021 te beslissen. Wel moeten de Taskforce en de IND hierbij rekening blijven houden met onvoorspelbare factoren, zoals bijvoorbeeld het coronavirus.  

Lees de kamerbrief 'voortgang afdoen vertraagde zaken IND' op de website van de Tweede Kamer.

Taskforce beslist op 8200 aanvragen

Eind vorig jaar werd duidelijk dat de Taskforce niet voor het einde van 2020 alle openstaande asielaanvragen zou beslissen. Toch is tot op het einde van het jaar hard doorgewerkt. Daarmee is bereikt dat dat een aanzienlijk deel van de wachtende asielaanvragers duidelijkheid heeft gekregen. Dit is onder andere gelukt door verbeteringen in de organisatie en enkele vernieuwende maatregelen in het werkproces van de Taskforce. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het invoeren van nieuwe manieren van horen. Maar ook door extra samenwerking met ervaren medewerkers van de IND.  

Aanpak Taskforce en IND in 2021

Besloten is om de opbrengsten van de Taskforce in 2021 te blijven bundelen met de kennis en ervaring van de IND. Dit om de opdracht van de Taskforce uiterlijk halverwege 2021 af te ronden. Maar ook om asielaanvragen die zijn ingediend ná 1 april 2020 zoveel mogelijk binnen de wettelijke termijn te beslissen.

In de praktijk betekent dit dat de werkwijze waarmee de Taskforce ervaring heeft opgedaan, zoals verschillende manieren van horen (telehoren en schriftelijk horen) en het uitbesteden van de voorbereiding van een aantal beslissingen aan externe bureaus, verder worden ontwikkeld in 2021. 

Lees meer over de aanpak van de Taskforce en de IND in 2021 in de kamerbrief ‘voortgang afdoen vertraagde zaken IND’ op de website van de Tweede Kamer.

Brief van Taskforce aan asielzoekers

De Taskforce heeft de asielzoekers die aan het einde van 2020 (waarschijnlijk) nog geen beslissing op hun asielaanvraag kregen excuses aangeboden in een brief. Lees de brief aan de asielzoekers over de voortgang van de asielprocedure in het Nederlands. Of in één van de volgende talen:

Medewerkers en locaties Taskforce

De medewerkers in de Taskforce komen uit verschillende organisaties en zijn op een aantal locaties (Utrecht, Den Bosch en Zevenaar) werkzaam.

De volgende medewerkers werken bij de Taskforce:

 • 180 IND-medewerkers;
 • 20 medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken;
 • 30 medewerkers van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V); en
 • 250 uitzendkrachten.

Manieren van horen (interviewen) bij Taskforce

De Taskforce maakt in de behandeling van de asielaanvragen gebruik van verschillende manieren van horen:

 • Fysiek horen. Hierbij krijgt de asielzoeker een gehoor in persoon op een locatie van de Taskforce.
 • Telehoren. Hierbij krijgt de asielzoeker een gehoor via een beeldverbinding op een computer. De asielzoeker blijft op de eigen COA-locatie. Lees meer over telehoren.
 • Schriftelijk horen. Hierbij krijgt de asielzoeker vragen in een formulier. De asielzoeker vult het formulier in op een locatie van de Taskforce. Deze manier van horen is voor het eerst gebruikt bij de Taskforce en gebeurt op vrijwillige basis. Lees meer over schriftelijk horen.

Coronamaatregelen bij Taskforce

De Taskforce doet er alles aan om de gezondheid en veiligheid van asielzoekers en medewerkers te beschermen. Daarom houdt de Taskforce zich de coronamaatregelen die overal bij de IND gelden. Lees welke maatregelen dit zijn.

Wachttijden asielprocedure Taskforce

Helaas kan de Taskforce geen duidelijkheid geven over wanneer de asielzoeker een gehoor krijgt.  Of wanneer hij of zij een beslissing krijgt. Dat komt doordat de Taskforce werkt met een planning die van veel verschillende factoren afhankelijk is. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de beschikbaarheid van tolken en gehoorkamers. Maar ook gezondheidsklachten (die lijken op het coronavirus) van asielzoekers en medewerkers. De Taskforce streeft er in ieder geval naar alle aanvragen uiterlijk halverwege 2021 af te ronden.  

Eerder asiel aangevraagd toch later behandeld

Bij de start van het project moest de Taskforce beslissen op totaal 15.350 openstaande asielaanvragen (ingediend vóór 1 april 2020). In veel van deze zaken was de wettelijke beslistermijn verstreken of was er het risico dat niet tijdig beslist zou worden. De wettelijke termijn is de tijd die de IND volgens de wet heeft om te beslissen op een asielaanvraag (maximaal 6 maanden).

Toen de Taskforce begon is afgesproken dat de IND (dus niet de Taskforce) beslist op alle aanvragen van ná 1 april 2020. Omdat de IND en de Taskforce werken met een eigen planning, kan het dus zijn dat iemand die later asiel heeft aangevraagd eerder aan de beurt is.

Lees meer over de afhandeling van asielaanvragen in verschillende talen.

Vervoer van en naar Taskforce

De IND zorgt voor het vervoer van en naar de Taskforce. De IND huurt hiervoor touringcars, personenbusjes en taxi's. Er wordt geen gebruik gemaakt van lijnbussen.

De bus of taxi komt naar de COA-locatie waar de asielzoeker verblijft. De chauffeur meldt zich bij de receptie. Soms is er een afgesproken plek op de COA-locatie waar de asielzoekers klaar staan. De bewaking van de COA-locatie geeft dit dan door aan de chauffeur.

Alle asielzoekers die naar een locatie van de Taskforce reizen, keren diezelfde dag terug naar de COA-locatie. De vertrektijden voor de terugreis zijn:

 • Den Bosch: 18.00 uur.
 • Utrecht: tussen 16.30 uur en 17.00 uur.
 • Zevenaar: 13.00 uur en 18.00 uur.

Deze tijden zijn onder voorbehoud. Als het voor het proces belangrijk is, kunnen deze tijden afwijken.

Lees ook de veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Veelgestelde vragen Taskforce

Op deze pagina leest u de antwoorden op veelgestelde vragen over de Taskforce.

Hebt u vragen?

Dan kunt u op verschillende manieren contact opnemen met de Taskforce:

 • Hebt u een inhoudelijke vraag over een asielaanvraag? Bel dan de informatielijn van de Taskforce: 088-04 36 888 (bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 - 12:00 en 13:00 -17:00). Of stuur een e-mail naar info.taskforce@ind.nl. Let op! De informatielijn beantwoordt alleen vragen over asielaanvragen die zijn ingediend vóór 1 april 2020.

 • Bent u een advocaat en wilt u een tolk in een andere taal inplannen voor uw cliënt? Stuur dan een e-mail naar tolken.planning@ind.nl.
 • Bent u een tolk en hebt u een vraag over uw tolkendienst of over uw declaratie? Stuur dan een e-mail naar tolken.planning@ind.nl.
 • Hebt u een vraag over het vervoer van de asielzoeker van en naar de Taskforce in Utrecht of Zevenaar? Stuur dan een e-mail naar vervoer.utrecht.taskforce@ind.nl.

 • Hebt u een vraag over het vervoer van de asielzoeker van en naar de Taskforce in Den Bosch of naar het FMMU? Stuur dan een e-mail naar vervoer.taskforce@ind.nl.