• Home
  • Vertrek uit Nederland

Vertrek uit Nederland

U wilt of moet Nederland verlaten. Op deze pagina kunt u informatie vinden over vrijwillig vertrek of verplicht vertrek uit Nederland.

Nederland vrijwillig verlaten

U wilt Nederland vrijwillig verlaten en terugkeren naar uw land van herkomst. Of u wilt gaan wonen in een ander land. Wat moet u doen voor u vertrekt? Waar kunt u hulp krijgen voor de terugkeer naar uw land van herkomst?

Uitschrijven bij de gemeente

Bij de gemeente staat u in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven als inwoner. Voordat u vertrekt moet u zich dan ook uitschrijven bij de gemeente. U doet dit door bij de afdeling Burgerzaken van uw gemeente aan te geven dat u Nederland gaat verlaten. De gemeente geeft de uitschrijving door aan de IND.

Meldplicht bij de IND

Als u bij de gemeente (BRP) op tijd heeft gemeld dat u gaat verhuizen/emigreren, dan is het niet nodig om dit te melden aan de IND. Op tijd is vóór de verhuizing/emigratie of binnen 4 weken na de verhuizing/emigratie.

Hebt u niet bij de gemeente doorgegeven dat u emigreert? Gebruik dan het Meldingsformulier voor de vreemdeling of één van de meldingsformulieren voor referent (afhankelijk van het verblijfsdoel).

Als u uw vertrek niet op tijd bij de gemeente hebt aangegeven en ook niet bij de IND hebt gemeld, dan kan de IND een boete opleggen.

Inleveren verblijfsdocument

Uw verblijfsdocument is eigendom van de Nederlandse overheid. U moet uw verblijfsdocument dan ook inleveren voordat u vertrekt uit Nederland. U kunt uw document opsturen naar:

IND Bureau Documenten
Postbus 7025
8007 HA Zwolle

Maak het verblijfsdocument ongeldig voordat u het opstuurt. Dit kan door het in te knippen of te perforeren. Graag niet helemaal doorknippen.

U kunt uw verblijfsdocument ook inleveren bij het IND-loket bij u in de regio. Maak hiervoor telefonisch een afspraak. 

Op tijd Nederland verlaten

Het is belangrijk dat u op tijd Nederland verlaat. Op tijd Nederland verlaten, betekent dat u vertrekt voordat uw verblijfsvergunning niet meer geldig is. Als uw verblijfsvergunning niet meer geldig is, hebt u namelijk geen recht meer op verblijf.

Als u illegaal in Nederland blijft, kan de AVIM (politie) of Marechaussee u een terugkeerbesluit opleggen. In het terugkeerbesluit kan staan dat u binnen 4 weken moet vertrekken, maar het kan ook zijn dat u direct Nederland moet verlaten. U kunt ook een inreisverbod voor Europa krijgen. Dit geldt niet voor EU/EER-onderdanen en hun familieleden.

Paspoort of ander reisdocument

Om Nederland te kunnen verlaten hebt u een geldig paspoort of een ander reisdocument nodig. Als uw paspoort of ander reisdocument niet meer geldig is, kunt u contact opnemen met de ambassade of het consulaat van uw land.

Als het u niet lukt om bij uw ambassade of consulaat een reisdocument te krijgen, kan de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) u helpen door namens u te bemiddelen. U kunt een verzoek om bemiddeling indienen bij de DT&V.

Ondersteuning bij uw vertrek

Er zijn een aantal organisaties die u kunnen helpen bij uw vertrek uit Nederland. Informatie over remigratie in het algemeen kunt u krijgen bij het Nederlands Migratie Instituut (NMI).

Soms kunt u gebruik maken van een remigratieregeling. Voor informatie over de remigratieregeling van de Remigratiewet kunt u contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Er zijn verschillende projecten in Nederland die u kunnen ondersteunen bij het organiseren van uw terugkeer en het organiseren van uw toekomst in uw land van herkomst. De projecten bieden passende terugkeer assistentie en mogelijkheden voor reïntegratie in diverse landen.

Nederland verplicht verlaten

U moet Nederland verlaten als u illegaal in Nederland bent. U kunt Nederland vrijwillig verlaten. Als u Nederland niet vrijwillig verlaat, wordt u Nederland uitgezet.

Terugkeerbesluit en inreisverbod

Als u illegaal in Nederland blijft, kan de AVIM of Koninklijke Marechaussee u een terugkeerbesluit opleggen. In het terugkeerbesluit kan staan dat u binnen 4 weken moet vertrekken, maar het kan ook zijn dat u direct Nederland moet verlaten. U kunt ook een inreisverbod voor Europa krijgen. Dit geldt niet voor EU/EER-onderdanen en hun familieleden.

Paspoort of ander reisdocument

Om Nederland te kunnen verlaten en naar uw eigen land of een ander land te reizen hebt u een geldig paspoort of een ander reisdocument nodig. Is uw paspoort of ander reisdocument niet meer geldig? U kunt een nieuw paspoort aanvragen bij de ambassade of het consulaat van uw land.

Bemiddeling DT&V voor krijgen nieuw reisdocument

Lukt het u niet een reisdocument te krijgen? U kunt de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) vragen om u te helpen. DT&V vraagt dan een vervangend reisdocument aan bij de ambassade of het consulaat van uw land. Dit vervangend reisdocument heet een laissez-passer.

De ambassade of het consulaat zal eerst een onderzoek doen naar uw nationaliteit en identiteit. Meestal gebeurt dit door een 'presentatie in persoon'. Dit betekent dat u een gesprek hebt bij de ambassade of het consulaat. De ambassade of het consulaat kan zo vaststellen of u een onderdaan bent van dat land. Soms doet de ambassade of het consulaat nog een extra onderzoek in het land van herkomst. Stelt de ambassade of het consulaat vast dat u een onderdaan bent van hun land, dan krijgt u een reisdocument.

Ondersteuning bij uw vertrek

Er zijn een aantal organisaties die u kunnen helpen bij uw vertrek uit Nederland.

Er zijn verschillende projecten in Nederland die uw kunnen ondersteunen bij het organiseren van uw terugkeer en het organiseren van uw toekomst in uw land van herkomst. De projecten bieden passende terugkeerassistentie en mogelijkheden voor reïntegratie in diverse landen.

Terugkeer via de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) helpt vreemdelingen die Nederland moeten verlaten. IOM helpt bij een zelfstandig vertrek naar het land van herkomst. IOM helpt ook bij vertrek naar een ander land dan uw land van herkomst. In dit andere land moet u wel een verblijfsvergunning hebben gekregen. Dit heet doormigratie.

IOM biedt soms een terugkeerregeling aan. U kunt met deze regeling een vliegticket krijgen. IOM kan ook de kosten vergoeden die u maakt om van het vliegveld naar uw plaats van bestemming te reizen. Ook kunt u een geldbedrag krijgen dat u helpt om de eerste periode na terugkeer in uw land van herkomst de kosten van uw levensonderhoud te betalen.

De terugkeerregeling is vooral bedoeld voor vreemdelingen die met toestemming van de overheid in Nederland verblijven nadat een eerste aanvraag voor een verblijfsvergunning is afgewezen. Hebt u geen toestemming van de overheid om in Nederland te verblijven? U kunt misschien meedoen aan de terugkeerregeling. Er zal wel eerst een individuele toets gedaan worden om te kijken of u gebruik mag maken van de terugkeerregeling.

Als u gebruik wilt maken van de terugkeerregeling van IOM dan moet u de volgende procedure volgen:

  1. U vult een aanvraagformulier in. Dit formulier stuurt u naar het Terugkeerbureau van IOM in Den Haag.
  2. Het Terugkeerbureau bekijkt of u voldoet aan de voorwaarden voor verlening van bijdragen vanuit de terugkeerregeling.
  3. Als u aan de voorwaarden van de terugkeerregeling voldoet krijgt u bericht dat u kunt vertrekken onder de terugkeerregeling.
  4. U vertrekt vanaf een vliegveld. U krijgt daar de terugkeerbijdragen uitgereikt.

Mocht u nog procedures voor een verblijfsvergunning hebben lopen, dan moet u deze procedure eerst stopzetten.

U kunt meer informatie krijgen bij IOM.

Uitzetcentrum en vreemdelingenbewaring

Als u binnen zeer korte tijd naar uw land van herkomst kunt terugkeren, zult u naar een uitzetcentrum worden gebracht. Vanuit het uitzetcentrum zult u Nederland verlaten. U mag het uitzetcentrum niet verlaten.

Als terugkeer naar uw land van herkomst niet direct mogelijk is, kunt u ook in vreemdelingenbewaring worden gezet. U wordt in vreemdelingenbewaring gezet als het gevaar bestaat dat u zich niet zult melden bij de Vreemdelingenpolitie (AVIM).

U verlaat Nederland meestal met het vliegtuig. U wordt begeleid door de Koninklijke Marechaussee.

Beroep tegen vreemdelingenbewaring

U kunt in beroep gaan tegen de vreemdelingenbewaring door een beroepschrift in te dienen bij de rechtbank in Den Haag.

Het beroep kan worden ingediend door:

  • Een wettelijke vertegenwoordiger
  • Een bijzonder gemachtigde
  • Een advocaat

Bij een beroep tegen de vreemdelingenbewaring bij de rechtbank moet u verplicht een advocaat hebben. Als u geen advocaat kunt betalen, dan krijgt u een advocaat toegewezen. ​

AVIM (Afdeling Vreemdelingen Identificatie en Mensenhandel)

De AVIM (Afdeling Vreemdelingen Identificatie en Mensenhandel) is onderdeel van de Nederlandse politie. Tot 2015 waren zij bekend als de Vreemdelingenpolitie. De AVIM houdt toezicht op vreemdelingen in Nederland. Zij zijn te vinden in bijna iedere Nederlandse gemeente.

U kunt de AVIM bereiken via het algemene nummer van de politie: 0900-8844.

Voor meer informatie, zie de website van de Politie.

Koninklijke Marechaussee

​De Koninklijke Marechaussee (KMar) is een politieorganisatie met militaire status. De KMar valt onder het ministerie van Defensie maar werkt ook voor het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Het is een organisatie met verschillende taken. De KMar houdt onder andere toezicht op het uitzetten van uitgeprocedeerde vreemdelingen en begeleid hen bij de terugreis naar het land van herkomst.