• Home
 • Vertrek uit Nederland

Vertrek uit Nederland

Gaat u terug naar uw land van herkomst? Of verhuist u naar een ander land? Of bent u illegaal in Nederland? U leest hier wat u moet regelen als u Nederland verlaat. Hoe u hulp kunt krijgen. En wat er gebeurt als u niet zelf vertrekt.

Zaken die u moet regelen als u nu een verblijfsvergunning hebt

U verlaat Nederland op tijd

Op tijd betekent dat u vertrekt uit Nederland vóór de einddatum van de verblijfsvergunning.

Verlaat u Nederland niet op tijd? Dan kan de politie of de Marechaussee een terugkeerbesluit opleggen. Ook kunt u een inreisverbod krijgen.

U schrijft zich uit bij de gemeente

Bij de gemeente staat u in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven als inwoner. Voordat u vertrekt moet u zich uitschrijven. U doet dit bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u woont. De gemeente geeft de uitschrijving door aan de IND.

U meldt uw vertrek bij de IND

Hebt u zich niet voor uw vertrek of binnen 4 weken na vertrek uitgeschreven bij de gemeente? Dan moet u uw vertrek melden bij de IND. Uw referent mag de melding ook doen. Meldt u uw vertrek niet, dan kan de IND een boete opleggen.

U levert uw verblijfsdocument in bij de IND

U moet uw verblijfsdocument inleveren bij de IND voordat u vertrekt uit Nederland. Het verblijfsdocument is eigendom van de Nederlandse overheid.

Er zijn twee manieren om het verblijfsdocument in te leveren:

 1. U kunt het verblijfsdocument samen met het meldingsformulier vreemdeling opsturen naar de IND. Het adres staat in het meldingsformulier.

 2. U kunt het verblijfsdocument sturen naar Bureau Documenten van de IND. Het adres is:                      
  IND Bureau Documenten
  Postbus 7025
  8007 HA Zwolle

Het verblijfsdocument moet ongeldig zijn gemaakt. Dit kan door het in te knippen (niet helemaal doorknippen) of te perforeren.

U kunt hulp krijgen bij uw vertrek uit Nederland

Er zijn verschillende manieren waarop u hulp kunt krijgen bij uw vertrek uit Nederland.

Hulp bij het krijgen van een paspoort of ander reisdocument

Om Nederland te kunnen verlaten en naar uw eigen land of een ander land te reizen hebt u een geldig paspoort of een ander reisdocument nodig. Is uw paspoort of ander reisdocument niet meer geldig? U kunt een nieuw paspoort aanvragen bij de ambassade of het consulaat van uw land.

Lukt het u niet een reisdocument te krijgen? U kunt de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) vragen om u te helpen. DT&V vraagt dan een vervangend reisdocument aan bij de ambassade of het consulaat van uw land. Dit vervangend reisdocument heet een laissez-passer.

Hebt u helemaal geen paspoort of identiteitspapieren? Dan zal de ambassade of het consulaat eerst een onderzoek doen naar uw nationaliteit en identiteit. Meestal gebeurt dit door een 'presentatie in persoon'. Dit betekent dat u een gesprek hebt bij de ambassade of het consulaat. De ambassade of het consulaat kan zo vaststellen of u een burger bent van dat land. Soms doet de ambassade of het consulaat een extra onderzoek in uw land van herkomst. Stelt de ambassade of het consulaat vast dat u een burger bent van hun land, dan krijgt u een reisdocument.

Organisaties die helpen bij vertrek uit Nederland

U kunt in een uitzetcentrum of in vreemdelingenbewaring worden geplaatst als u illegaal in Nederland bent

Kunt u binnen heel korte tijd terugkeren naar uw land van herkomst? Dan wordt u naar een uitzetcentrum gebracht. U mag het uitzetcentrum niet verlaten. En u blijft in het uitzetcentrum tot u vertrekt.

Kunt u niet snel terugkeren? Maar is de overheid bang dat u zich niet meldt bij de Vreemdelingenpolitie (AVIM)? Dan wordt u in vreemdelingenbewaring gezet.

U kunt in beroep gaan tegen vreemdelingenbewaring

U kunt in beroep gaan bij de rechtbank in Den Haag. Het beroep kan worden ingediend door:

 • Een wettelijke vertegenwoordiger

 • Een bijzonder gemachtigde

 • Een advocaat

U moet verplicht een advocaat hebben. Als u geen advocaat kunt betalen, dan krijgt u een advocaat toegewezen.