• Home
  • Emigreren: Nederland verlaten

Emigreren: Nederland verlaten

Laatste check: 25-04-2022

Gaat u Nederland verlaten, vrijwillig of omdat dit moet?  U leest hier wat u moet regelen. En hoe u hulp kunt krijgen als u Nederland moet verlaten. En wat er gebeurt als u Nederland moet verlaten, maar u niet vertrekt.

Inhoud

Voor wie is de pagina Nederland verlaten

U hebt een geldige verblijfsvergunning. Of u woont in Nederland als burger van de EU, EER of Zwitserland. U wilt vertrekken uit Nederland. Bijvoorbeeld omdat u gaat emigreren naar een ander land. Of omdat u terugkeert naar uw land van herkomst. Of u hebt geen geldige verblijfsvergunning. En u moet Nederland verlaten, omdat u illegaal bent.

U hebt een verblijfsvergunning, maar gaat Nederland verlaten

Of u woont in Nederland als burger van de EU, EER of Zwitserland. U moet deze zaken regelen voordat u Nederland verlaat:

Schrijf u uit bij de gemeente

Bij de gemeente staat u als bewoner ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Voor u uit Nederland vertrekt, laat u zich uitschrijven uit de BRP. U doet dit bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u woont. De gemeente geeft uw uitschrijving door aan de IND.

Meld uw vertrek bij de IND

Laat u zich uitschrijven uit de BRP vóórdat u Nederland verlaat? Dan hoeft u dit niet meer bij de IND te melden. De gemeente geeft uw uitschrijving aan ons door. Hebt u zich niet binnen 4 weken na vertrek uit Nederland laten uitschrijven uit de BRP? Meld dan zelf uw vertrek bij de IND. Uw referent mag ook deze melding doen. Een referent is bijvoorbeeld uw partner, werkgever of school/universiteit. Meldt u uw vertrek niet, dan kan u of uw referent een boete krijgen van de IND.

Let op! Hebt u de nationaliteit van de EU, EER of Zwitserland? Dan hoeft u geen melding te doen met een meldingsformulier.

Meldingsformulieren voor doorgeven vertrek uit Nederland

U of uw referent meldt uw vertrek met een formulier. Er zijn verschillende formulieren:

Uw referent gebruikt het formulier dat hoort bij het verblijfsdoel van uw verblijfsvergunning:

Erkend referenten kunnen ook het online meldingsformulier gebruiken. De online meldingsformulieren voor erkend referenten staan in Portaal Zakelijk. Lees meer over Portaal Zakelijk en log in.

Lever uw verblijfsdocument in bij de IND

Voordat u vertrekt uit Nederland, levert u uw verblijfsdocument in bij de IND. Het verblijfsdocument is namelijk eigendom van de Nederlandse overheid. Maak het verblijfsdocument ongeldig voor u het inlevert. Dit doet u door een hoekje van het pasje te knippen of het pasje te perforeren.

Er zijn 3 manieren om uw verblijfsdocument in te leveren:

  1. U stuurt het verblijfsdocument per post naar de IND. Het adres is:
    IND Bureau Documenten
    Postbus 7025
    8007 HA Zwolle

  2. U stuurt het verblijfsdocument per post mee met het meldingsformulier vreemdeling. Het adres staat in het meldingsformulier.
  3. U levert het verblijfsdocument in bij een IND-loket. Hiervoor maakt u telefonisch een afspraak. U moet dan ook het ingevulde meldingsformulier vreemdeling meenemen. U krijgt van de loketmedewerker een bewijs dat u de vergunning hebt ingeleverd en een kleurenkopie van het verblijfsdocument.

Verlaat Nederland op tijd

U moet Nederland op tijd verlaten. Op tijd betekent dat u vertrekt uit Nederland vóór de einddatum van de verblijfsvergunning die u nu hebt. Verlaat u Nederland niet op tijd? Dan kan de politie of de Marechaussee een terugkeerbesluit opleggen. Ook kunt u een inreisverbod krijgen. 

U bent illegaal en moet Nederland verlaten

Hebt u geen geldige verblijfsvergunning? Of om een andere reden recht om in Nederland te zijn? Dan bent u illegaal in Nederland en moet u Nederland verlaten. U moet Nederland zelf verlaten.

Vreemdelingenbewaring en uitzetcentrum

Verlaat u Nederland niet zelf? Dan kan de overheid u dwingen om te vertrekken. Werkt u hier niet aan mee? Dan kunt u in vreemdelingenbewaring worden geplaatst. U komt dan terecht in een opvangcentrum waar u moet blijven tot u Nederland verlaat. Dit gebeurt als de overheid denkt dat u zich niet zult melden bij de AVIM (Afdeling Vreemdelingen Identificatie en Mensenhandel). De AVIM is onderdeel van de Nederlandse politie. Vreemdelingenbewaring is niet bedoeld als straf. Lees meer over vreemdelingenbewaring.

De overheid kan u uitzetten als u niet zelf vertrekt uit Nederland. Kunt u binnen korte tijd uitgezet worden? Dan gaat u naar een uitzetcentrum. U mag het uitzetcentrum niet verlaten. En u blijft in het uitzetcentrum tot u vertrekt.

In beroep gaan tegen vreemdelingenbewaring

Zit u in vreemdelingenbewaring maar bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank in Den Haag. U moet dan een advocaat hebben. Kunt u geen advocaat betalen? Dan regelt de overheid een advocaat voor u. Lees meer over beroep indienen tegen vreemdelingenbewaring op de website Rechtspraak.nl.

Hulp bij het verlaten van Nederland

U kunt hulp krijgen bij het verlaten van Nederland. Het maakt niet uit of u vrijwillig vertrekt of moet vertrekken. Er zijn verschillende soorten hulp.

Hulp bij het krijgen van een paspoort of ander reisdocument

Om te reizen hebt u een geldig paspoort of ander reisdocument nodig. Hebt u die niet? Dan vraagt u een nieuw paspoort aan. Dit doet u in Nederland bij de ambassade of het consulaat van het land waarvan u de nationaliteit hebt.

Lukt het u niet een reisdocument te krijgen? De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) kan u misschien helpen. DT&V vraagt dan voor u een vervangend reisdocument aan bij de ambassade of het consulaat van uw land. Dit vervangend reisdocument heet een laissez-passer. Daarmee reist u naar uw land van herkomst. Lees meer over bemiddeling door DT&V.

Hebt u helemaal geen paspoort? Of ander document dat laat zien wie u bent en waar u vandaan komt? Dan doet de ambassade of het consulaat eerst onderzoek naar uw nationaliteit en identiteit. Meestal gebeurt dit door een 'presentatie in persoon'. Dit betekent dat u zelf naar de ambassade of het consulaat gaat voor een gesprek. De ambassade of het consulaat kan met het gesprek vaststellen of u een burger bent van dat land. Soms doet de ambassade of het consulaat een extra onderzoek in uw land van herkomst. Stelt de ambassade of het consulaat vast dat u een burger bent van hun land? Dan geven zij u een reisdocument. Daarmee verlaat u Nederland om naar uw land van herkomst te gaan. Of naar een ander land waar u naartoe mag.

Organisaties die helpen bij vertrek uit Nederland

Er zijn verschillende organisaties die u kunnen helpen om Nederland te verlaten. Klik op onderstaande links voor meer informatie over deze organisaties en wat ze voor u kunnen doen.

Wetten en regels

Zie ook

Verantwoordelijk

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Vragen?