• Home
 • Verlengen verblijfsvergunning

Verlengen verblijfsvergunning

Uw verblijfsvergunning verloopt. U wilt uw verblijfsvergunning verlengen. Wat zijn de voorwaarden? En hoe werkt de aanvraagprocedure?

Hebt u een verblijfsvergunning asiel? Kijk dan op de pagina verlengen asiel bepaalde tijd.

Kan ik mijn verblijfsvergunning verlengen?

Op de achterkant van uw verblijfsvergunning staat het verblijfsdoel van uw verblijfsvergunning.  Hebt u één van de volgende verblijfsvergunningen? Dan kunt u deze verblijfsvergunning, geldig voor 1 jaar, niet verlengen.

 • Working Holiday Program/ Working Holiday Scheme
 • Uitwisseling particuliere organisatie 
 • Au pair
 • Verblijf als stagiaire of practicant
 • Zoekjaar hoogopgeleiden
 • Britse dienstverleners (contractual service suppliers en independent professionals) volgens het EU-VK Handelsakkoord

Een verblijfsvergunning voor seizoenarbeid heeft een maximale verblijfsduur van 24 weken. Verlenging is alleen mogelijk als u de vergunning korter dan 24 weken hebt gehad.

Bent u 5 jaar in Nederland en wilt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen? U moet een andere aanvraag doen.

Wanneer kan ik mijn verblijfsvergunning verlengen?

U kunt vanaf 3 maanden vóór uw verblijfsvergunning verloopt uw aanvraag indienen. De IND heeft dan voldoende tijd om een beslissing te nemen. Bij een positieve beslissing zal uw nieuwe verblijfsvergunning op tijd klaar zijn.

Is uw verblijfsvergunning nog langer dan 3 maanden geldig? Dan kunt u nog geen verlengingsaanvraag indienen. De IND kan uw aanvraag dan niet goed beoordelen.

Online aanvraag

Deze aanvraag kan online worden gedaan.

Niet iedere aanvraag voor verlenging kunt u online indienen. Kunt u niet online verlengen of lukt het niet? U vindt een aanvraagformulier in het blok 'Aanvraagformulieren en kosten'.

Online aanvragenLogo DigiD

Verblijfsvergunningen waarvoor een erkend referent verplicht is

Hebt u een verblijfsvergunning waarvoor een erkend referent verplicht is, zoals studie of kennismigrant? De aanvraag voor de verlenging van uw verblijfsvergunning moet worden ingediend door de erkende referent (uw werkgever of onderwijsinstelling bijvoorbeeld). U kunt dit niet zelf doen. De erkende referent kan deze aanvraag meestal indienen via Portaal Zakelijk. Ook de verlenging van de aanvragen arbeid in loondienst GVVA kunnen digitaal worden ingediend via Portaal Zakelijk. Dit geldt ook voor werkgevers die niet erkend zijn als referent.

Voorwaarden

De IND controleert of u nog steeds voldoet aan de voorwaarden die horen bij uw verblijfsvergunning. Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Daarnaast geldt:

 • U hebt op dit moment een geldige Nederlandse verblijfsvergunning.
 • U wilt deze verblijfsvergunning verlengen met hetzelfde verblijfsdoel.
 • U hebt uw hoofdverblijf in Nederland.
 • Uw situatie is niet veranderd. Het gaat dan om veranderingen die gevolgen hebben voor uw verblijfsrecht.

  Bijvoorbeeld:
  • U hebt een verblijfsvergunning voor verblijf bij uw echtgenoot en u bent gescheiden. Dit betekent dat u niet meer voldoet aan de voorwaarden van uw verblijfsvergunning. U kunt uw verblijfsvergunning niet verlengen.
  • U hebt een verblijfsvergunning voor arbeid in loondienst, maar u hebt geen werk meer.

Als uw situatie is veranderd, kunt u uw verblijfsvergunning niet verlengen. Wel kunt u uw verblijfsvergunning wijzigen.

 

1. Indienen aanvraag en betalen

​Online of per post


Online

U kunt 3 maanden voordat uw verblijfsvergunning verloopt online uw aanvraag indienen. U hebt hiervoor DigiD met sms-code nodig. U kunt nog niet alle aanvragen voor een verblijfsvergunning online indienen. Als u de aanvraag online indient, betaalt u meteen de kosten (leges) van de aanvraag. U kunt de kosten betalen met iDEAL.

Per post

Kunt of wilt u de aanvraag niet online indienen? Dan kunt u de aanvraag per post indienen. U kunt het aanvraagformulier downloaden onderaan deze pagina in het blok 'Aanvraagformulieren en leges'. U kunt uw aanvraag opsturen vanaf 3 maanden vóór uw verblijfsvergunning verloopt.

U krijgt na het opsturen van uw aanvraag een brief voor het betalen van de kosten van de aanvraag.

Hebt u (of uw referent) een brief (ontvangstbevestiging) van de IND ontvangen? Dan kunt u een afspraak maken om biometrie te laten afnemen (pasfoto en vingerafdrukken).

2. Ontvangst en controle aanvraag

Als de IND uw aanvraag heeft ontvangen krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarin staat op welke datum de IND uw aanvraag heeft ontvangen. Ook staat in de ontvangstbevestiging binnen welke periode de IND een beslissing neemt. Dit heet de beslistermijn.

U kunt nu bij het IND-loket biometrische gegevens laten afnemen. Maak hiervoor online een afspraak.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat wat u nog moet opsturen. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

Mijn IND en Berichtenbox

Volg uw aanvraag in Mijn IND. Heeft u zich ook aangemeld bij de Berichtenbox voor post van de IND? En uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u via de Berichtenbox een e-mail als u nieuwe post van de IND heeft.

3. Beslissing

​De IND controleert of u aan alle voorwaarden voor de verblijfsvergunning voldoet. De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u niet voldoet aan alle voorwaarden, verlengt de IND uw verblijfsvergunning niet. Deze beslissing staat in de beschikking. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.
 • Positieve beslissing
  Als u aan alle voorwaarden voldoet, verlengt de IND uw verblijfsvergunning. U krijgt een brief van de IND als u de verblijfsvergunning kunt ophalen.

Aanvraagformulieren

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (referent)7033

Gebruik dit formulier als de referent (partner of ouder) de aanvraag verlenging doet. Dit formulier is ook voor de verlenging van de verblijfsvergunning verruimde gezinshereniging en ouderenbeleid.

Deze aanvraag kan ook online worden gedaan. Hiervoor hebt u een DigID met sms-code nodig. In het portaal voor verlengen verblijfsvergunning leest u hoe u een DigID kunt aanvragen. Klik op Online aanvraag.

In de online aanvraag of het aanvraagformulier staat welke verklaringen en documenten u met uw aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten.

Kosten van de aanvraag

Deze aanvraag kost € 207. 

Soms gelden andere kosten

Online aanvraag  Download  

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (vreemdeling)7036

Gebruik dit formulier als u zelf uw aanvraag verlenging doet.

U kunt de aanvraag ook online doen. Hiervoor hebt u een DigID nodig. In het portaal voor verlengen leest u hoe u deze kunt aanvragen. Klik op Online aanvraag.

In de online aanvraag of het aanvraagformulier staat welke verklaringen en documenten u met uw aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten.

Kosten van de aanvraag

Deze aanvraag kost € 207. 

Soms gelden andere kosten

Online aanvraag  Download  

Aanvraag verlenging gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) (vreemdeling)7048

Gebruik dit formulier als u zelf uw aanvraag voor verlenging van uw GVVA indient.

In de online aanvraag of het aanvraagformulier staat welke verklaringen en documenten u met uw aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 345. Soms gelden andere kosten

Wijzigt u van werkgever en is uw verblijfsvergunning nog 3 maanden geldig? U vraagt verlenging aan. Voor deze aanvraag verlenging hoeft u niet te betalen.

Download  

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (vreemdeling)7035

Gebruik dit formulier als u zelf uw aanvraag voor verlenging indient.

In de online aanvraag of het aanvraagformulier staat welke verklaringen en documenten u met uw aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 345.

Soms gelden andere kosten

Download  

Aanvraag verlenging gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) (referent)7047

Gebruik dit formulier als uw werkgever de aanvraag voor verlenging van uw GVVA indient.

In de online aanvraag of het aanvraagformulier staat welke verklaringen en documenten u met uw aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 345. Soms gelden andere kosten

Wijzigt u van werkgever en is uw verblijfsvergunning nog 3 maanden geldig? U vraagt verlenging aan. Voor deze aanvraag verlenging hoeft u niet te betalen.

Download  

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (referent)7032

Gebruik dit formulier als uw werkgever de aanvraag voor verlenging indient. Dit formulier kan worden gebruikt voor het verlengen van de volgende verblijfsdoelen:

 • arbeid in loondienst (niet-GVVA)
 • intra concern uitzendingen
 • grensoverschrijdende dienstverlening
 • niet-geprivilegieerd militair of niet-geprivilegieerd burgerpersoneel
 • arbeid als zelfstandige
 • houder Europese blauwe kaart

In de online aanvraag of het aanvraagformulier staat welke verklaringen en documenten u met uw aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 345.

Soms gelden andere kosten

Download  

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor het verblijfsdoel ‘arbeid in loondienst – Aziatische horeca’ (referent)7057

Gebruik dit formulier als uw werkgever de aanvraag voor verlenging indient.

Let op! U kunt dit formulier alleen gebruiken als de werknemer vóór 1 januari 2022 al een verblijfsvergunning had voor ‘arbeid in loondienst – Aziatische horeca’ . Is de verblijfsvergunning toegekend op of na 1 januari 2022? Gebruik dan formulier 7047.

In de online aanvraag of het aanvraagformulier staat welke verklaringen en documenten u met uw aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 345.

Soms gelden andere kosten

Download  

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘arbeid in loondienst’ (erkend referent)7010

Gebruik dit formulier als uw werkgever uw aanvraag voor verlenging indient en erkend referent is.

In de online aanvraag of het aanvraagformulier staat welke verklaringen en documenten u met uw aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 345.

Soms gelden andere kosten

Download  

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘Overplaatsing binnen een onderneming’ (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU) (erkend referent)7060

Gebruik dit formulier als uw werkgever uw aanvraag voor verlenging Intra Corporate Transfer (Richtlijn 2014/66/EU) indient en erkend referent is. Uw erkende referent kan de aanvraag voor verlenging ook online doen.

In de online aanvraag of het aanvraagformulier staat welke verklaringen en documenten u met uw aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 345.

Soms gelden andere kosten

Online aanvraag  Download  

Aanvraag voor het verblijfsdoel 'Overplaatsing binnen een onderneming/Mobiele ICT' (erkend referent)

Gebruik dit formulier als uw werkgever uw aanvraag voor verlenging Intra Corporate Transfer/Mobiele ICT (Richtlijn 2014/66/EU) indient en erkend referent is. Uw erkende referent kan de aanvraag voor verlenging ook online doen.

In de online aanvraag of het aanvraagformulier staat welke verklaringen en documenten u met uw aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 345.

Soms gelden andere kosten

Online aanvraag  

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘arbeid als kennismigrant’ (erkend referent)7011

Gebruik dit formulier als uw werkgever uw aanvraag voor verlenging kennismigrant indient en erkend referent is. Uw erkende referent kan de aanvraag voor verlenging ook online doen.

In de online aanvraag of het aanvraagformulier staat welke verklaringen en documenten u met uw aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 345.

Soms gelden andere kosten

Inloggen portaal zakelijk   Download  

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘houder van een Europese blauwe kaart’ (erkend referent)7013

Gebruik dit formulier als uw werkgever uw aanvraag voor verlenging houder Europese blauwe kaart indient en erkend referent is.

In de online aanvraag of het aanvraagformulier staat welke verklaringen en documenten u met uw aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 345.

Soms gelden andere kosten

Download  

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘wetenschappelijk onderzoeker’ (erkend referent)7012

Uw werkgever gebruikt dit formulier voor de aanvraag verlenging wetenschappelijk onderzoeker indient en erkend referent is. Uw erkende referent kan de aanvraag verlenging ook online doen.

In de online aanvraag of het aanvraagformulier staat welke verklaringen en documenten u met uw aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost [Wetenschappelijk onderzoeker Richtlijn 2005/71/EG$uitzonderingsbedrag1].

Soms gelden andere kosten

Online verlengen  Download  

Aanvraag voor een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) (erkend referent)7042

Gebruik dit formulier als uw werkgever uw aanvraag voor verlenging indient en erkend referent is.

In de online aanvraag of het aanvraagformulier staat welke verklaringen en documenten u met uw aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 345.​

Soms gelden andere kosten

Download  

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘studie’ hoger onderwijs (erkend referent)7004

Uw onderwijsinstelling gebruikt dit formulier om uw aanvraag verlenging in te dienen.

Checklist documenten

De onderwijsinstelling heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 207.

Soms gelden andere kosten

Download  

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘studie’ voortgezet en beroepsonderwijs (erkend referent)7005

Uw onderwijsinstelling gebruikt dit formulier om uw aanvraag verlenging voortgezet en beroepsonderwijs in te dienen.

Checklist documenten

De onderwijsinstelling heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 207. Soms gelden andere kosten

Download  

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘studie’ Internationaal Baccalaureaat Diplomaprogramma (erkend referent)7006

Uw onderwijsinstelling gebruikt dit formulier om uw aanvraag verlenging studie Internationaal Baccalaureaat Diplomaprogramma in te dienen.

Checklist documenten

De onderwijsinstelling heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 207.

Soms gelden andere kosten

Download  

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor studie aan het voortgezet of beroepsonderwijs (vreemdeling)7034

Gebruik dit formulier als u zelf verlenging aanvraagt. Pas op dat uw onderwijsinstelling niet ook verlenging voor u aanvraagt.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 207.

Download  

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor economisch niet–actieve langdurig ingezeten derdelanders’ (vreemdeling)7038

Gebruik dit formulier als u uw verblijfsvergunning voor verblijf als economisch niet-actieve langdurige ingezetene wilt verlengen.

Checklist documenten

In de online aanvraag of het aanvraagformulier kunt u zien welke verklaringen en documenten u nodig hebt.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 207.

Download  

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk’ (vreemdeling)7037

Gebruik dit formulier als u uw verblijfsvergunning humanitair tijdelijk of humanitair niet-tijdelijk wilt verlengen.

Hebt u een verblijfsvergunning speciale regeling 2007? U kunt uw aanvraag verlenging ook online doen. U moet dan wel een DigID hebben. Klik op de knop Online verlengen.

Checklist documenten

In de online aanvraag of het aanvraagformulier kunt u zien welke verklaringen en documenten u nodig hebt.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

 • De aanvraag voor verlenging van de verblijfsvergunning medische behandeling kost € 387.
 • De verlenging van de andere verblijfsvergunningen humanitair tijdelijk kost € 0.
 • De aanvraag voor verlenging van de verblijfsvergunning buiten schuld kost € 349.
 • De aanvraag voor verlenging van de verblijfsvergunning voor langdurig verblijvende kinderen en hun gezinsleden kost € 177.
 • De aanvraag voor verlenging van de verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk (voortgezet verblijf) kost € 387.

Dit bedrag geldt sinds 2013 ook als u een verblijfsvergunning RANOV (Regeling Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet) hebt.

 • De aanvraag voor verlenging van de verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk na verblijf als familie- of gezinslid kost € 207. Minderjarigen betalen € 69.
 • De aanvraag voor verlenging van de verblijfsvergunning humanitair tijdelijk op grond van artikel 8 van de Remigratiewet kost € 69. Dit bedrag geldt ook voor de verlenging van de verblijfsvergunning humanitair tijdelijk voordat u vertrekt naar het land van herkomst op grond van de Remigratiewet. In deze laatste situatie moet het SVB het eens zijn met de verlenging.
 • Voor Turkse onderdanen en hun gezinsleden kunnen andere kosten gelden.

Online aanvraag  Download  

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

U krijgt een brief als u de verblijfsvergunning kunt ophalen. Hiervoor moet u online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. ​ Houd er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt bij een IND-loket. Maak dus zo snel een afspraak.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

De geldigheid van de nieuwe verlengde verblijfsvergunning hangt af van de verblijfsvergunning die u hebt. En van het doel waarvoor u de verblijfsvergunning hebt gekregen. De maximale geldigheidsduur is 5 jaar. Maar uw verblijfsvergunning kan dus minder lang geldig zijn.

Mijn verblijfsvergunning is verlopen. Wat kan ik doen?

Als uw verblijfsvergunning is verlopen, moet u zo snel mogelijk een verlengingsaanvraag indienen. Omdat u de aanvraag indient na het verlopen van uw verblijfsvergunning, krijgt u een mogelijk een verblijfsgat.
U kunt dit doen tot een redelijke termijn van 2 jaar na het verlopen van uw vergunning. Is uw verblijfsvergunning langer dan 2 jaar verlopen? De IND wijst uw verlengingsaanvraag dan af. 

Hebt u een verlengingsaanvraag ingediend? Dan kunt u een verblijfsaantekening aanvragen bij het IND-loket. De verblijfsaantekening is een sticker in uw paspoort. Met deze sticker kunt u laten zien dat u in Nederland mag wonen.

Hebt u geen paspoort? En kunt u deze ook niet krijgen? U kunt een Vreemdelingen Identiteitsbewijs aanvragen.

Mijn verblijfsvergunning is verlopen. Ik heb verlenging aangevraagd. Mag ik nog wel werken?

Mocht u met uw vorige verblijfsvergunning werken? Dan mag u blijven werken als u uw verblijfsvergunning op tijd hebt aangevraagd. Dat wil zeggen vóór de einddatum van uw vorige vergunning.

Mijn GVVA (verblijfsvergunning en het aanvullend document) is verlopen. Ik heb verlenging aangevraagd. Mag ik nog wel werken?

Voor werknemers voor wie op of na 5 april 2017 een verlengingsaanvraag GVVA wordt ingediend, is het -onder voorwaarden- mogelijk om in afwachting van de beslissing op de aanvraag te blijven werken bij hun werkgever.

Zij moeten hiervoor wel een verblijfsaantekening (VA-sticker) met arbeidsmarktaantekening laten plaatsen in hun paspoort. Met deze VA-sticker in het paspoort kan de werknemer dan aantonen dat hij rechtmatig in Nederland verblijft en mag werken. Wanneer de verlengingsaanvraag kan worden ingewilligd, dan wordt de GVVA (inclusief het aanvullend document) in principe aansluitend op de eerdere GVVA verleend.

Voorwaarden
De werknemer mag in afwachting van de beslissing op de verlengingsaanvraag blijven werken als:

 • de aanvraag tijdig ingediend, dat wil zeggen als de aanvraag door de IND is ontvangen  vóór afloop van de geldigheidsduur van de eerder verleende GVVA;
 • de werknemer dezelfde werkzaamheden blijft verrichten bij dezelfde werkgever; en
 • er een VA-sticker in het paspoort is geplaatst, waarmee kan worden aangetoond dat hij mag blijven werken bij zijn werkgever.

  Tijdig verlenging aanvragen
  Het is raadzaam om op tijd, ongeveer 3 maanden voor het aflopen van de GVVA, een verlengingsaanvraag GVVA in te dienen voor uw werknemer. De IND zal dan in de meeste gevallen al op de aanvraag hebben beslist vóórdat de geldigheidsduur van de verleende GVVA is verlopen. In dat geval hoeft de werknemer dan ook geen VA-sticker aan te vragen. De IND heeft voor de afhandeling van een GVVA aanvraag in totaal 90 dagen de tijd, de zogeheten 'wettelijke termijn'. De wettelijke termijn van 5 weken, waarin UWV een advies opstelt, maakt daar deel van uit. De IND streeft er wel naar om op een volledig ingediende aanvraag GVVA binnen 7 weken te beslissen.

  Afspraak maken
  Om een VA-sticker aan te vragen bij het IND-loket moet de werknemer een afspraak maken. Houd er rekening mee dat het even kan duren voordat u bij het IND-loket terecht kunt, en maak ruim voor afloop van de geldigheidsduur van de GVVA een afspraak.

Ik heb verlenging aangevraagd en ik wil op vakantie. Kan dat?

Is uw verblijfsvergunning nog steeds geldig op de dag dat u terugkomt in Nederland? Dan kunt u nog gewoon reizen. U moet wel een geldig reisdocument hebben. Bijvoorbeeld een paspoort. Ook moet u de verblijfsvergunning meenemen op reis.

Is uw verblijfsvergunning al verlopen? Dan hebt u soms een terugkeervisum nodig om weer naar Nederland te reizen. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Hebt u een verblijfsvergunning asiel en reist u naar uw land van herkomst? Daarmee geeft u aan dat u de bescherming van de Nederlandse overheid niet meer nodig hebt. De IND kan uw vergunning intrekken.

Ik ben langer dan 3 maanden buiten Nederland geweest. Kan ik nog verlenging aanvragen?

Bij een aanvraag voor verlenging controleert de IND wat uw hoofdverblijf is. Hebt u uw hoofdverblijf verplaatst? Dan verlengt de IND uw verblijfsvergunning niet. U moet dan een nieuwe verblijfsvergunning aanvragen.

​Video

Hoe vul ik een online aanvraag in?

Geldigheidsduur verblijfsvergunning

​Op de voorkant van uw verblijfsvergunning staat 'geldig tot' met daarbij een datum. Dit is de datum tot wanneer uw verblijfsvergunning geldig is. Bijvoorbeeld: op uw verblijfsvergunning staat bij geldig tot de datum 31 mei 2019. Uw verblijfsvergunning is na 31 mei 2019 niet meer geldig. U moet Nederland voor die datum verlaten of uiterlijk voor 31 mei verlenging aanvragen.

DigiD met sms-code

Tegenwoordig kunt u veel overheidszaken zelf online regelen. Met DigiD logt u in op uw persoonlijke account op websites van de overheid. Uw DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord die u allebei zelf kiest. Hebt u nog geen DigiD? Vraag deze aan op www.digid.nl.

​Voor het online indienen van aanvragen hebt u een DigiD met sms-code nodig. Na het inloggen met uw DigiD krijgt u een code per sms. Deze code moet u ook invullen om toegang te krijgen tot de online aanvraagformulieren.

Hebt u nog geen sms-code? Ga naar Mijn DigiD en log in. Kies voor 'Extra sms-controle aanvragen' en vul uw mobiele nummer in. Binnen 5 dagen ontvangt u een brief met de activeringscode. Met deze code kunt u de sms-functie activeren op de website van DigiD.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.

Verblijfsgat

​Een verblijfsgat betekent dat de geldigheid van uw verblijfsvergunningen niet op elkaar aansluiten. Voor een aanvraag voor een verblijfsvergunning onbepaalde tijd en een verzoek om Nederlanderschap moet u 5 jaar aan elkaar verblijf hebben gehad. Met een verblijfsgat is uw verblijf niet meer aaneengesloten. U moet opnieuw 5 jaar verblijfsrecht opbouwen.

Bijvoorbeeld: uw verblijfsvergunning is verlopen op 31 mei 2016. U hebt op 5 juni 2016 verlenging aangevraagd. De nieuwe verblijfsvergunning wordt verleend met ingangsdatum 5 juni 2016. U hebt een verblijfsgat tussen 31 mei 2016 en 5 juni 2016. Vanaf 5 juni 2016 moet u opnieuw 5 jaar een geldige verblijfsvergunning hebben. U kunt dus in dit voorbeeld vanaf 5 juni 2021 een verblijfsvergunning onbepaalde tijd of de Nederlandse nationaliteit aanvragen.