• Home
 • Verlengen verblijfsvergunning

Verlengen verblijfsvergunning

Uw verblijfsvergunning verloopt. U wilt uw verblijfsvergunning verlengen. Wat zijn de voorwaarden? En hoe werkt de aanvraagprocedure?

Hebt u een verblijfsvergunning asiel? Kijk dan op de pagina verlengen asiel bepaalde tijd.

Kan ik mijn verblijfsvergunning verlengen?

Op de achterkant van uw verblijfsvergunning staat het verblijfsdoel van uw verblijfsvergunning. 

Hebt u één van de volgende verblijfsvergunningen? Dan is verlenging alleen mogelijk als u de vergunning korter dan 1 jaar hebt gehad. De vergunning wordt dan verlengd tot maximaal 1 jaar totaal verblijf in Nederland. Was uw verblijfsvergunning al 1 jaar geldig? Dan kunt u deze niet meer verlengen.

 • Working Holiday Program/ Working Holiday Scheme
 • Uitwisseling particuliere organisatie 
 • Au pair
 • Verblijf als stagiaire of practicant
 • Zoekjaar afgestudeerden en regeling hoogopgeleiden

Een verblijfsvergunning voor seizoenarbeid heeft een maximale verblijfsduur van 24 weken. Verlenging is alleen mogelijk als u de vergunning korter dan 24 weken hebt gehad.

Bent u 5 jaar in Nederland en wilt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen? U moet een andere aanvraag doen.

Wanneer kan ik mijn verblijfsvergunning verlengen?

U kunt vanaf 3 maanden vóór uw verblijfsvergunning verloopt uw aanvraag indienen. De IND heeft dan voldoende tijd om een beslissing te nemen. Bij een positieve beslissing zal uw nieuwe verblijfsvergunning op tijd klaar zijn.

Is uw verblijfsvergunning nog langer dan 3 maanden geldig? Dan kunt u nog geen verlengingsaanvraag indienen. De IND kan uw aanvraag dan niet goed beoordelen.

Online aanvraag

Deze aanvraag kan online worden gedaan.

Niet iedere aanvraag voor verlenging kunt u online indienen. Kunt u niet online verlengen of lukt het niet? U vindt een aanvraagformulier in het blok 'Aanvraagformulieren en kosten'.

Online aanvragen

Verblijfsvergunningen waarvoor een erkend referent verplicht is

Hebt u een verblijfsvergunning waarvoor een erkend referent verplicht is, zoals studie of kennismigrant? De aanvraag voor de verlenging van uw verblijfsvergunning moet worden ingediend door de erkende referent (uw werkgever of onderwijsinstelling bijvoorbeeld). U kunt dit niet zelf doen. De erkende referent kan deze aanvraag meestal indienen via Portaal Zakelijk. Ook de verlenging van de aanvragen arbeid in loondienst GVVA kunnen digitaal worden ingediend via Portaal Zakelijk. Dit geldt ook voor werkgevers die niet erkend zijn als referent.

Voorwaarden

De IND controleert of u nog steeds voldoet aan de voorwaarden die horen bij uw verblijfsvergunning. Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Daarnaast geldt:

 • U hebt op dit moment een geldige Nederlandse verblijfsvergunning.
 • U wilt deze verblijfsvergunning verlengen met hetzelfde verblijfsdoel.
 • U hebt uw hoofdverblijf in Nederland.
 • Uw situatie is niet veranderd. Het gaat dan om veranderingen die gevolgen hebben voor uw verblijfsrecht.

  Bijvoorbeeld:
  • U hebt een verblijfsvergunning voor verblijf bij uw echtgenoot en u bent gescheiden. Dit betekent dat u niet meer voldoet aan de voorwaarden van uw verblijfsvergunning. U kunt uw verblijfsvergunning niet verlengen.
  • U hebt een verblijfsvergunning voor arbeid in loondienst, maar u hebt geen werk meer.

Als uw situatie is veranderd, kunt u uw verblijfsvergunning niet verlengen. Wel kunt u uw verblijfsvergunning wijzigen.

 

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

U krijgt een brief als u de verblijfsvergunning kunt ophalen. Hiervoor moet u online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. ​Houd er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt bij een IND-loket. Maak dus zo snel een afspraak.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

De geldigheid van de nieuwe verlengde verblijfsvergunning hangt af van de verblijfsvergunning die u hebt. En van het doel waarvoor u de verblijfsvergunning hebt gekregen. De maximale geldigheidsduur is 5 jaar. Maar uw verblijfsvergunning kan dus minder lang geldig zijn.

Mijn verblijfsvergunning is verlopen. Wat kan ik doen?

Als uw verblijfsvergunning is verlopen, moet u zo snel mogelijk een verlengingsaanvraag indienen. Omdat u de aanvraag indient na het verlopen van uw verblijfsvergunning, krijgt u een mogelijk een verblijfsgat.
U kunt dit doen tot een redelijke termijn van 2 jaar na het verlopen van uw vergunning. Is uw verblijfsvergunning langer dan 2 jaar verlopen? De IND wijst uw verlengingsaanvraag dan af. 

Hebt u een verlengingsaanvraag ingediend? Dan kunt u een verblijfsaantekening aanvragen bij het IND-loket. De verblijfsaantekening is een sticker in uw paspoort. Met deze sticker kunt u laten zien dat u in Nederland mag wonen.

Hebt u geen paspoort? En kunt u deze ook niet krijgen? U kunt een Vreemdelingen Identiteitsbewijs aanvragen.

Mijn verblijfsvergunning is verlopen. Ik heb verlenging aangevraagd. Mag ik nog wel werken?

Mocht u met uw vorige verblijfsvergunning werken? Dan mag u blijven werken als u uw verblijfsvergunning op tijd hebt aangevraagd. Dat wil zeggen vóór de einddatum van uw vorige vergunning.

Ik heb verlenging aangevraagd en ik wil op vakantie. Kan dat?

Is uw verblijfsvergunning nog steeds geldig op de dag dat u terugkomt in Nederland? Dan kunt u nog gewoon reizen. U moet wel een geldig reisdocument hebben. Bijvoorbeeld een paspoort. Ook moet u de verblijfsvergunning meenemen op reis.

Is uw verblijfsvergunning al verlopen? Dan hebt u soms een terugkeervisum nodig om weer naar Nederland te reizen. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Mijn GVVA (verblijfsvergunning en het aanvullend document) is verlopen. Ik heb verlenging aangevraagd. Mag ik nog wel werken?

Voor werknemers voor wie op of na 5 april 2017 een verlengingsaanvraag GVVA wordt ingediend, is het -onder voorwaarden- mogelijk om in afwachting van de beslissing op de aanvraag te blijven werken bij hun werkgever.

Zij moeten hiervoor wel een verblijfsaantekening (VA-sticker) met arbeidsmarktaantekening laten plaatsen in hun paspoort. Met deze VA-sticker in het paspoort kan de werknemer dan aantonen dat hij rechtmatig in Nederland verblijft en mag werken. Wanneer de verlengingsaanvraag kan worden ingewilligd, dan wordt de GVVA (inclusief het aanvullend document) in principe aansluitend op de eerdere GVVA verleend.

Voorwaarden
De werknemer mag in afwachting van de beslissing op de verlengingsaanvraag blijven werken als:

 • de aanvraag tijdig ingediend, dat wil zeggen als de aanvraag door de IND is ontvangen  vóór afloop van de geldigheidsduur van de eerder verleende GVVA;
 • de werknemer dezelfde werkzaamheden blijft verrichten bij dezelfde werkgever; en
 • er een VA-sticker in het paspoort is geplaatst, waarmee kan worden aangetoond dat hij mag blijven werken bij zijn werkgever.

  Tijdig verlenging aanvragen
  Het is raadzaam om op tijd, ongeveer 3 maanden voor het aflopen van de GVVA, een verlengingsaanvraag GVVA in te dienen voor uw werknemer. De IND zal dan in de meeste gevallen al op de aanvraag hebben beslist vóórdat de geldigheidsduur van de verleende GVVA is verlopen. In dat geval hoeft de werknemer dan ook geen VA-sticker aan te vragen. De IND heeft voor de afhandeling van een GVVA aanvraag in totaal 90 dagen de tijd, de zogeheten 'wettelijke termijn'. De wettelijke termijn van 5 weken, waarin UWV een advies opstelt, maakt daar deel van uit. De IND streeft er wel naar om op een volledig ingediende aanvraag GVVA binnen 7 weken te beslissen.

  Afspraak maken
  Om een VA-sticker aan te vragen bij het IND-loket moet de werknemer een afspraak maken. Houd er rekening mee dat het even kan duren voordat u bij het IND-loket terecht kunt, en maak ruim voor afloop van de geldigheidsduur van de GVVA een afspraak.

Ik ben langer dan 3 maanden buiten Nederland geweest. Kan ik nog verlenging aanvragen?

Bij een aanvraag voor verlenging controleert de IND wat uw hoofdverblijf is. Hebt u uw hoofdverblijf verplaatst? Dan verlengt de IND uw verblijfsvergunning niet. U moet dan een nieuwe verblijfsvergunning aanvragen.

​Video

Hoe vul ik een online aanvraag in?

Geldigheidsduur verblijfsvergunning

​Op de voorkant van uw verblijfsvergunning staat 'geldig tot' met daarbij een datum. Dit is de datum tot wanneer uw verblijfsvergunning geldig is. Bijvoorbeeld: op uw verblijfsvergunning staat bij geldig tot de datum 31 mei 2019. Uw verblijfsvergunning is na 31 mei 2019 niet meer geldig. U moet Nederland voor die datum verlaten of uiterlijk voor 31 mei verlenging aanvragen.

DigiD met sms-code

Tegenwoordig kunt u veel overheidszaken zelf online regelen. Met DigiD logt u in op uw persoonlijke account op websites van de overheid. Uw DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord die u allebei zelf kiest. Hebt u nog geen DigiD? Vraag deze aan op www.digid.nl.

​Voor het online indienen van aanvragen hebt u een DigiD met sms-code nodig. Na het inloggen met uw DigiD krijgt u een code per sms. Deze code moet u ook invullen om toegang te krijgen tot de online aanvraagformulieren.

Hebt u nog geen sms-code? Ga naar Mijn DigiD en log in. Kies voor 'Extra sms-controle aanvragen' en vul uw mobiele nummer in. Binnen 5 dagen ontvangt u een brief met de activeringscode. Met deze code kunt u de sms-functie activeren op de website van DigiD.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.

Verblijfsgat

​Een verblijfsgat betekent dat de geldigheid van uw verblijfsvergunningen niet op elkaar aansluiten. Voor een aanvraag voor een verblijfsvergunning onbepaalde tijd en een verzoek om Nederlanderschap moet u 5 jaar aan elkaar verblijf hebben gehad. Met een verblijfsgat is uw verblijf niet meer aaneengesloten. U moet opnieuw 5 jaar verblijfsrecht opbouwen.

Bijvoorbeeld: uw verblijfsvergunning is verlopen op 31 mei 2016. U hebt op 5 juni 2016 verlenging aangevraagd. De nieuwe verblijfsvergunning wordt verleend met ingangsdatum 5 juni 2016. U hebt een verblijfsgat tussen 31 mei 2016 en 5 juni 2016. Vanaf 5 juni 2016 moet u opnieuw 5 jaar een geldige verblijfsvergunning hebben. U kunt dus in dit voorbeeld vanaf 5 juni 2021 een verblijfsvergunning onbepaalde tijd of de Nederlandse nationaliteit aanvragen.